Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Álláskeresési járadék - tiszteletdíj

Jereván #   2019.07.16. 07:32

nildiko 2019.07.15. 15:59
Tisztelt Fórum!
Fiam munkanélküli járadékot szeretne igényelni.Az előző munkahelye kb.évente megszűnt majd más néven újraindították, más tulajdonossal.Az egyik helyről nem kapott kiléptető papírokat, és mivel felszámolták, megszűnt nem tudunk igazolást kérni.Ennek hiányában nem kaphat munkaügyi ellátást.Hová fordulhatunk ? Köszönöm

T. Kérdező!

A cégbíróság által kijelölt felszámolóhoz.

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

47. § (5) A felszámolás kezdő időpontjától – a jogszabályok, a kollektív szerződés és a belső szabályzatok és a munkaszerződések keretei között – a felszámoló gyakorolja a munkáltatói jogokat, és teljesíti a kötelezettségeket.

Azaz az Ő dolga kiadni a munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó okmányokat is.

nildiko # e-mail 2019.07.15. 15:59

Tisztelt Fórum!
Fiam munkanélküli járadékot szeretne igényelni.Az előző munkahelye kb.évente megszűnt majd más néven újraindították, más tulajdonossal.Az egyik helyről nem kapott kiléptető papírokat, és mivel felszámolták, megszűnt nem tudunk igazolást kérni.Ennek hiányában nem kaphat munkaügyi ellátást.Hová fordulhatunk ? Köszönöm

trendi #   2019.07.15. 09:32

Kedves Monoszkóp!
Tehát ha jól értem:

Flt szerint:
mivel a feltételeknek együttesen kell igaznak lenni tehát:

  • nem lehet munkaviszony,
  • nem lehet egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony
  • nem lehet STB jogviszony (nem sorolom) fel...,

és az Flt nem nevesít ebben az esetben(egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony,) kivételt,
mint a jogszabály szerinti tiszteletdíj esetében,

ezért elutasíthatnak... bármilyen csekély is ennek a díjnak az összege (50.000.- Ft / év, és ami majd csak decemberben lesz kifizetve) ???

0 .- Ft jövedelemből kell megélnem.

Háátt nem is tudom, mit gondoljak... biztosítottként mégsem vagyok ellátásra jogosult, hiába fizettem meg a járulékot a főállásomban !

huuuhh .. már alig várom, hogy dolgozhassak és járulékot fizethessek.....tényleg megéri, dolgozni, meg becsületesnek lenni...
Azért köszönöm a törődést ! :)

monoszkop #   2019.07.11. 10:35

trendi 2019.07.11. 08:41

mellette több mint 8 éve folyamatos munkaviszonyom ( heti 40 órás) volt, és minden járulékot megfizettem

valami olyamit magyaráztak, hogy ez a tiszteletdíj nem olyan tisztelet díj

1. Ez esetben a munkajogviszonya után jogosult álláskeresési járadékra, ellenőrző bizottsági tagi jogviszonya (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) alapján viszont nem.

2. A tiszteletdíj "olyan" tiszteletdíj, mivel a Tbj. 5. § (2) bek. nevesíti azzal, hogy jelen esetben nem releváns, azaz nincs jelentősége.

trendi #   2019.07.11. 08:57

Kedves Monoszkóp!

Még ezt találtam, nem tudom hogy ez számít-e?

Az 1995. évi LVII. tv rendelkezik a víziközmű társulatokról (vízitársulat), ebben rögzítve van ,
hogy tisztségviselőket kell választani majd a törvény végrehajtására vonatkozó
Kormányrendelet 160/1995 (XII.26.) , l pontosan meghatározza hogy az alapszabály rendelkezhet
7.§. (3) bekezdés "e) a tisztségviselők megválasztása, beszámoltatása, visszahívása, díjazásának megállapítása"-ról.
”"

Bocsánat , de én egy laikus vagyok... lehet rosszul rakom össze a dolgokat...

trendi #   2019.07.11. 08:51

Tisztelt Monoszkóp!

Még annyit tennék, hozzá, hogy valami olyamit magyaráztak, hogy ez a tiszteletdíj nem olyan tisztelet díj mint pld egy önkormányzati képviselő tiszteletdíja.... mert az én tiszteletdíjamat csak a társulat döntötte el és nem törvény írja elő.... persze még írásban nem kaptam meg az elutasítás indoklását.
Köszönöm a segítséget!

trendi #   2019.07.11. 08:48

Valóban ezt nem részleteztem , csak ennyit írtam ki:
Egyébként minden más feltételnek megfelelek”"
elnézést!

monoszkop #   2019.07.11. 08:47

T. Kérdező!

Erről eddig bölcsen hallgatott. :(

monoszkop #   2019.07.11. 08:46

T. Kérdező!

Erről meddig bölcsen hallgatott. :(

trendi #   2019.07.11. 08:41

Tisztelt Válaszadók!

De az sem mérvadó, hogy mellette több mint 8 éve folyamatos munkaviszonyom ( heti 40 órás) volt, és minden járulékot megfizettem... többek között a munkaerőpiaci járulékot is...??? Tehát munkaviszonyban álltam. Jelenleg július 1-től vagyok munkanélküli...
Viszont már meg van az új munkahelyem is, a kezdés július vége....

Igazságtalannak érzem a dolgot, mert ez a tiszteletdíj csak egy jelképes összeg, és mellette rendes munkaviszonyom is volt (máshol nem ennél a vízgazdálkodási társulatnál), mindent megfizettem ami ezzel járt...
Köszönöm a választ!

monoszkop #   2019.07.11. 08:26

trendi 2019.07.11. 06:39

Tisztelt Fórumozók!

Segítséget szeretnék kérni annak eldöntésében, hogy jogosult vagyok-e álláskereséséi járadékra abban az esetben, ha egy vízgazdálkodási társulatban az ellenőrző bizottság tagja vagyok és tiszteletdíjban részesülök melynek összege bruttó 50.000.- Ft/ év? Egyébként minden más feltételnek megfelelek!

Az 1991. évi tv. 58 § (5) e) pontja szerint e)
kereső tevékenység: -

az 1-6. pontban foglaltak figyelembevételével
minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve.

1. Az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül kereső tevékenységnek, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja.

„".....jogszabály alapján tiszteletdíj jár........”"

A munkaügyi véleménye szerint nekem nem törvény-jogszabály alapján jár a tiszteletdíj, ezért a 1. pont nem vehető figyelembe az esetemben ! Jogos ez az elutasítás? Persze még azonnal nem hozták meg az elutasító határozatot, mert "át kell gondolják az elutasítás indoklását " Köszönöm a segítséget!

T. Kérdező!

Röviden: Álláspontom szerint ilyen adatok alapján, ebben a jogviszonyában nem jogosult álláskeresési járadékra.

Bővebben:

25. § (1) Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki

  1. álláskereső,
  2. az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap – a 27. § (1) bekezdésében meghatározott – jogosultsági idővel rendelkezik.

27. § (1) Az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát (a továbbiakban: folyósítási idő) – az (5) bekezdésben foglaltak, valamint a 25. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – annak az időtartamnak az alapulvételével kell megállapítani, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző három év alatt munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött, vagy egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett (a továbbiakban együtt: jogosultsági idő).

Munkaviszony alatt a Munka Törvénykönyve alapján, munkaszerződéssel létrejött munkaviszonyt kell érteni.

A Tbj. 5. § (1) g) pontjában és a (2)pontjában nevesített megbízási szerződéssel foglalkoztatott személy, illetve vízgazdálkodási társulat felügyelőbizottságának a tagja akkor minősül biztosítottnak, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja.

Álláspontom szerint, az Ön által megadott adatok alapján Ön ebben a jogviszonyában (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) nem jogosult álláskeresési támogatásra.

  • Egyrészt, mert olyan jogviszonyban áll, amelyet az Flt. nem nevesít.
  • Másrészt mert nem minősül biztosítottnak.
  • Harmadrészt mert a tiszteletdíjjából a Tbj. értelmében nem kell 1,5%-os munkaerőpiaci járulékot vonni, márpedig a szolgáltatásra való jogosultság (álláskeresési járadék) előfeltétele, hogy az igénylő a törvény erejénél fogva, meghatározott időn át legyen köteles az annak fedezetét biztosító járulékot megfizetni.

Tbj: 1997. évi LXXX. törvény a tb ellátásokról és azok fedezetéről

(Bármennyire is furcsa a munkanélküli ellátás egy biztosításhoz, járulékfizetéshez kötött ellátás,az más országokban a TB része.

Magyarországon csak azért nem, mert a "szocializmusban", a munkanélküliséget közveszélyes munkakerülés -KMK- címén büntették, azaz nem volt rá szükség, beveztetésére a rendszerváltást követően került sor...

A járulékfizetés nem az ügyfél döntésén múlik, hanem törvény (Tbj.) írja elő, hogy mely jogviszonyban kell, vagy nem kell megfizetni...)

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.07.11. 08:02

A munkaügyi véleménye szerint nekem nem törvény-jogszabály alapján jár a tiszteletdíj,
Ez igaz - csak nem is munkavégzés.

www.kbs-ugyved.hu

trendi #   2019.07.11. 06:42

Bocsánat a törvényt pontosítom: 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatást elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról

trendi #   2019.07.11. 06:39

Tisztelt Fórumozók!

Segítséget szeretnék kérni annak eldöntésében, hogy jogosult vagyok-e álláskereséséi járadékra abban az esetben, ha egy vízgazdálkodási társulatban az ellenőrző bizottság tagja vagyok és tiszteletdíjban részesülök melynek összege bruttó 50.000.- Ft/ év? Egyébként minden más feltételnek megfelelek!

Az 1991. évi tv. 58 § (5) e) pontja szerint e)

  • kereső tevékenység: -

az 1-6. pontban foglaltak figyelembevételével

  • minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve.

1. Az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül kereső tevékenységnek, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja.

".....jogszabály alapján tiszteletdíj jár........”"

A munkaügyi véleménye szerint nekem nem törvény-jogszabály alapján jár a tiszteletdíj, ezért a 1. pont nem vehető figyelembe az esetemben ! Jogos ez az elutasítás? Persze még azonnal nem hozták meg az elutasító határozatot, mert "át kell gondolják az elutasítás indoklását " Köszönöm a segítséget!