Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Úti baleset?

wers # e-mail 2019.09.04. 10:18

Munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleseti bejelentőlap néven.

pont ellenkezően

munkaképtelenséget eredményezett (bár a főnököm szerint akár hordágyon is jönni kell dolgozni) és nem munkabaleset, otthon történt

safranek... # e-mail 2019.09.04. 09:54

Igen, van olyan nyomtatvány is a belinkelt oldalon az "M" betűnél, Munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleseti bejelentőlap néven.

És van ilyen is:

Nyilatkozat az üzemi balesetnek nem minősülő baleset (sérülés) körülményeiről

Azt, hogy mikor, melyiket kell kiállítani sokszor valóban a kódszámon múlik...

wers # e-mail 2019.09.04. 09:08

Ok, csak meglepett, mikor kitöltettek egy 3-4 oldalas bizét, mikor a munkáltatónak semmi köze nem volt a balesetemhez.

Azaz valóban, a keresőképtelenséggel nem járó baleset esetén is ki kell vizsgálni a baleset körülményeit és ki kell tölteni az előírt nyomtatványt.

Nekem éppen a keresőképtelenséggel indokolták, vagyis a táppénzes papíron lévő kódszámmal. Mindegy, kitöltöttük. (nem azt, amit belinkeltél)

safranek... # e-mail 2019.09.04. 08:48

wers 2019.09.04. 08:28

„Ehhez a munkáltatónak ki kell állítania az előírt üzemi baleseti jegyzőkönyv formanyomtatványt”

Már az "üzemi" jelzőt is kihagyják. Állítólag már minden alkalommal le kell jegyzőkönyvezni, ha a táppénz oka baleset, akár üzemi akár nem.

A fentiekhez némi pontosítás.

Hallottad? Moszkvában, a Lenin téren Volvókat osztogatnak!

A hír igaz – közli a jereváni rádió –, azzal az apró korrekcióval, hogy nem Moszkvában, hanem Leningrádban, nem a Lenin téren, hanem a Moszkva téren, nem Volvókat, hanem Volgákat, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak.

Azaz valóban, a keresőképtelenséggel nem járó baleset esetén is ki kell vizsgálni a baleset körülményeit és ki kell tölteni az előírt nyomtatványt.

Munkabaleset esetén a munkavédelmi törvény mellékletét képező munkabaleseti jegyzőkönyv, úti baleset esetén a MÁK honlapján található "Üzemi baleseti jegyzőkönyv" nyomtatványt.

Utóbbi esetén tehát az üzemi jelző nem marad el és a hatályos Ebtv. értelmében az egészségbiztosító a baleset üzemiségét bírálja el tb. szempontból...

Lásd az itt található nyomtatványok közül az utolsót:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/…%A1nyok.html

A hatályos jogszabályban is viszonylag sokszor szerepel az üzemi szó:

VI. Fejezet

BALESETI ELLÁTÁS

Üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés

Ebtv. 51. § (1) Baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár.

(2) Baleseti ellátásként a sérültet baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz és baleseti járadék illeti meg.

Ebtv. 52. § (1)966 Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben szenved el (a továbbiakban: úti baleset). Üzemi baleset az is, amely a biztosítottat közcélú munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri.

(2) A társadalombiztosítási ellátás igénybevétele során bekövetkezett balesetek közül üzeminek az számít, amely a biztosítottat keresőképtelenségének vagy rokkantságának, továbbá az egészségkárosodás mértékének, rehabilitálhatóságának az elbírálása céljából elrendelt, illetőleg a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte.

(3) Foglalkozási megbetegedés a munkavégzés, illetve a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely

  1. a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, vagy
  2. a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye.

(4) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, üzemi baleseten a foglalkozási betegséget, üzemi baleseti sérültön a foglalkozási betegségben megbetegedettet is érteni kell.

Ebtv. 52/A. § (1) Amennyiben a baleset üzemisége az elbíráláshoz szükséges adatok hiánya miatt – az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott időtartam figyelmen kívül hagyásával – huszonöt napon belül nem bírálható el és a rendelkezésre álló adatok alapján az igénylő táppénzre jogosult, az igénylő részére táppénz kerül megállapításra.

wers # e-mail 2019.09.04. 08:28

Ehhez a munkáltatónak ki kell állítania az előírt üzemi baleseti jegyzőkönyv formanyomtatványt

Már az "üzemi" jelzőt is kihagyják. Állítólag már minden alkalommal le kell jegyzőkönyvezni, ha a táppénz oka baleset, akár üzemi akár nem.

safranek... # e-mail 2019.09.04. 08:08

Tusyka 2019.09.03. 21:59
Tisztelt Fórumozók!
2 hete úti baleset ért munkából haza fele menet egy autós nem adta meg az elsőbbséget és összeütköztünk. A baleset során combcsont törésem lett, melyet műteni, csavarozni kellett. Diák munkásként dolgoztam. A munkáltató állásfoglalása szerint ez az eset nem tekinthető munkabalesetnek. Erről elbírálás is született.
A jelenlegi állapotom miatt, sem a nyári munkám nem tudtam befejezni, sem a főiskolát elkezdeni, mert éppen tanulok újra járni.
Önök szerint jogos a munkáltató állásfoglalása, aki a Munkavédelmi törvényre hivatkozik, vagy figyelembe vehető az esetemben az Ebtv és a benne foglalt baleset definíció?Köszönöm a válaszukat!

T. Kérdező!

Valóban, ez a baleset nem minősül munkabalesetnek, ugyanakkor társadalombiztosítási szempontból úti, üzemi balesetnek minősülhet.

Ehhez a munkáltatónak ki kell állítania az előírt üzemi baleseti jegyzőkönyv formanyomtatványt és meg kell küldeni az egészségbiztosító (járási hivatal) részére.

A járási hivatal határozatban fog dönteni arról, hogy azt úti, üzemi balesetnek minősíti-e, vagy sem.

A határozatban a döntést az Ákr. előírásainak megfelelően indokolni fogják, illetve biztosítják az ingyenes fellebbezés (jogorvoslat) lehetőségét.

Az úti baleset kivizsgálásának főbb szabályairól bővebben itt olvashat:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

oligaliga # e-mail 2019.09.04. 07:31

Tusyka

Az úti baleset és a munkabaleset nem ugyanaz.

Az a baleset, ami munkába menet vagy a hazafelé vezető úton történik, nem munkabaleset, mert nem a munkáltató érdekében végzett munka közben történt.

Tusyka # e-mail 2019.09.03. 21:59

Tisztelt Fórumozók!

2 hete úti baleset ért munkából haza fele menet egy autós nem adta meg az elsöbbséget és összeütköztünk. A baleset során combcsont törésem lett, melyet műteni, csavarozni kellett. Diák munkásként dolgoztam. A munkáltató állásfoglalása szerint ez az eset nem tekinthető munkabalesetnek. Erről elbírálás is született.
A jelenlegi állapotom miatt, sem a nyári munkám nem tudtam befejezni, sem a főiskolát elkezdeni, mert éppen tanulok újra járni.
Önök szerint jogos a munkáltató állásfoglalása, aki a Munkavédelmi törvényre hivatkozik, vagy figyelembe vehető az esetemben az Ebtv és a benne foglalt baleset definíció?

Köszönöm a válaszukat!

sortie #   2019.08.30. 13:04

T. Kérdező!

Az igényelbírálók papírból dolgoznak, tehát mindennek az alapja az, hogy mi szerepel a munkaszerződésében, munkaszerződés módosításban.

Bárhol fog érdeklődni a válasz ettől függően alakul.

Egyebekben.

Ha csak a munkaidő és a bér változott (munkaszerződés közös megegyezéssel történő módosítása) az irányadó/számítási időszakot nem fogja megváltoztatni, viszont ha papíron a régi munkáltatónál a jogviszonya megszűnt és új jogviszonyt létesített új munkáltatónál (még ha a tulajdonos személye nem is változott pl. mindkét cég Kovács Józsié), akkor valóban csak a jelen jogviszonyban elért keresete lesz az ellátás alapja.

Tekintettel arra, hogy a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért esetleges további kérdéseit az elnok@allamkincstar.gov.hu e-mail címre küldheti el, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.

(A nemzetgazdasági miniszter 28/2017. (X. 31.) NGM utasításának (MÁK SZMSZ) 46. § (2) bek. 10. értelmében a Magyar Államkincstár az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatosan tájékoztatja a biztosítottakat, valamint segítséget nyújt az igény
érvényesítéséhez, lakossági megkeresés alapján szakmai tájékoztatást nyújt.)

Ezen túlmenően az igényelbíráló szervnél -a Megyei Kormányhivatal megyeszékhelyén működő Járási Hivatalnál, vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájánál, vagy ha 100 főnél többet foglalkoztató cégnél dolgozik a munkáltatói TB kifizetőhely tb. ügyintézőjénél- lehetősége van személyes konzultációt is kezdeményezni.

Javasoljuk, hogy a jövőben lehetőleg ne különböző fórumokon, közösségi, vagy egyéb internetes oldalakon, hanem az erre a célra létrehozott, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, jól képzett és jól fizetett társadalombiztosítási szakembereket foglalkoztató közigazgatási szervnél tájékozódjon.
Minta személyes konzultáció kezdeményezéséhez itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

vagy ha a közszférában dolgozik itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

Lásd még:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/

További, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos tájékoztatók, összefoglalók, segédletek, panaszlevél és egyéb beadvány minták itt:
http://aktaforum.hu/…mdisplay.php?…

virágoskert58 # e-mail 2019.08.30. 12:43

Tisztelt fórumozók!

Üzemi baleset ért, azt elismerték, határozat van róla. ez év áprilistól 8 órában dolgoztam egy cégnél, ugyanez a cég júliustól 4 órás munkára tett át. Rá egy nappal volt a baleset. A főnök azt mondta, hogy az nem számit, amit előtte kerestem, csak az egy nap 4 órás lesz az alap a táppénz fizetésnél. Tehát a cég ugyanaz, csak júliustól 4 órás lett a munkaidő. Voltam két TB helyen érdeklődni, az egyiknél a hölgy azt mondta, hogy természetesen beleszámit a brutto bérbe áprilistól a táppénz, a másik ott csak telefonon érdeklődtem, szerintük meg nem, csak az egy napi júliusi munka a lényeg, és az 4 óra volt. Hol tudnék érdeklődni még, ahol ezt pontosan tudják, mert egyáltalán nem mindegy, hogy mennyit kapok.
Köszönöm

cincinnatus #   2019.06.13. 13:06

Benito86 2019.06.13. 11:56
Azt szeretném kérdezni, h utibalesetnek minősül-e, ha a kollegámmal közös autóval járunk dolgozni és miközben a kollegámat kitettem az otthona előtt megbotlottam és beütöttem a lábamat. Másnap már annyira bedagadt,hogy nem is bírtam ráállni.
Másnap reggel meg is kaptam a fekvőgipszet.

Az attól függ. Ettől pontosabb történeti tényállás szükséges az érdemi válaszhoz.

Miért szállt ki?

Miben botlott meg?

Mit ért „kitettem” alatt?

A kitevéshez miért kellett kiszállnia Önnek is?

Ha ezekre a kérdésekre életszerű választ tud adni akár úti balesetnek is minősülhet, azonban csupán ennyi információ nem elég az igény elbírálásához.

Tisztázandó továbbá, hogy a baleset körülményeivel kapcsolatban mi szerepel az orvosi zárójelentésben, ill. ambuláns lapon?

Javasolt elolvasni az itt található összefoglalót is:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

Benito86 # e-mail 2019.06.13. 11:56

Azt szeretném kérdezni, h utibalesetnek minősül-e, ha a kollegámmal közös autóval járunk dolgozni és miközben a kollegámat kitettem az otthona előtt megbotlottam és beütöttem a lábamat. Másnap már annyira bedagadt,hogy nem is bírtam ráállni.
Másnap reggel meg is kaptam a fekvőgipszet.

efi99 # e-mail 2018.08.07. 22:23

Kéztörésen mit kell bizonyítani?

drbjozsef #   2018.08.06. 17:16

gesztenye,

azért az, hogy "van balesetbiztosításom" (feltételezem, nem a TB járulékodra gondolsz, hanem valamilyen saját, fizetett külön biztosításra) és az, hogy baleset ért téged, alapesetben még nem biztosan jelenti azt, hogy járna neked bármilyen összeg is.
A balesetbiztosításokban elég sok megkötés, feltétetel, és kizárás van, nem vonatkozik egy olcsóbb biztosítás mindre a világon.

Az általad leírt esetre egy általános balesetbiztosítás elvileg vonatkozik, de pl. lehet, hogy a biztosító csak akkor térít, ha csináltál valami jegyzőkönyvet, fényképet, vagy bármit amivel bizonyítani tudod az eset körülményeit.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

cincinnatus #   2018.08.06. 07:54

gesztenye77 2018.08.06. 06:08

Nem munkába menet a városban, megbotlottam egy aknatetőben, úgy elestem hogy eltöröt a kezem ( műteni kell) 1-2 hónap táppénz!
Kérdésem az lenne hogy van balesetbiztosításom, ez balesetnek számít e?
Köszönöm

Igen.

Lásd pl. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló a 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel 1. § (2) bek. m)pontjában szereplő fogalommeghatározást.

Ennek értelmében balesetnek minősül az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést, más (testi, lelki) egészségkárosodást vagy halált okoz.

(Ugyanakkor -mivel nem munkába menet történt- TB. szempontból nem minősül úti, üzemi balesetnek, ezért táppénzre az általános szabályok szerint jogosult.)

gesztenye77 # e-mail 2018.08.06. 06:08

Nem munkába menet a városban, megbotlottam egy aknatetőben, úgy elestem hogy eltöröt a kezem ( műteni kell) 1-2 hónap táppénz!
Kérdésem az lenne hogy van balesetbiztosításom, ez balesetnek számít e?
Köszönöm

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.12.11. 22:49

megbízásos szerződéssel 4-órás munkaviszonyban dolgozom.
Fából vaskarika.

www.kbs-ugyved.hu

Köszörűs # e-mail 2017.12.11. 22:01

Tisztelt fórumozók! 40-éves munkaviszonnyal nyugdíjas közalkalmazott vagyok. Szeptember 1-től megbízásos szerződéssel 4-órás munkaviszonyban dolgozom. Munkába menet baleset ért, jogosult vagyok-e táppénzre? Köszönettel: Cili

nonolet # e-mail 2017.12.07. 18:45

Igen.

- -

Kell hozzá a jegyzőkönyv, amit a munkáltató felvett.

Mert ugye felvette?!
Amikor szóltál neki a balesetről.

dóra123 # e-mail 2017.12.07. 17:56

Tisztelt Jogi Fórum!
Nyugdíjasként dolgozom egy takarító kft.-nél. December 5-én munkába menet elestem, jelentetettem a közvetlen főnökömnek. A munkát nem tudtam elvégezni, mert a lábammal el kellett mennem a sebészetre, ahol kiderült, hogy eltörött a bokám. Az orvosi leletben szerepel, hogy a munkahelyere történt utazás során törött el a bokám.
Azt szeretném megkérdezni Önöktől, hogy mint nyugdíjas munkavállalót megillet-e az munkahelyi, illetve úti baleset után járó 90 %-os táppénz.

Válaszukat előre is köszönöm.

Üdvözlettel: Anikó

wers # e-mail 2017.10.14. 10:16

Pritor, itt csak találgatni lehet, tuti választ onnan kapnál, ahonnan a fizetésed kapod.
Azt gyanítom, hogy a bérszámfejtéskor még nem volt vége a vizsgálatnak, hogy ez mukahelyi baleset-e. ( :)))hiányzott a századik pecsét és aláírás) Így akkor a normál táppénzt kaptad, utána a különbözetet.

Szomorú örökös #   2017.10.14. 06:25

efi99

De hogy szerencsétlen munkáltatónak mi köze van hozzá, hogy valaki hazafelé eltaknyol a biciklivel, én továbbra sem értem.

Íme, itt a pontos válasz:

Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy onnan a lakására (szállására) menet közben szenved el (úti baleset).

Szomorú örökös #   2017.10.14. 04:55

efi99

De hogy szerencsétlen munkáltatónak mi köze van hozzá, hogy valaki hazafelé eltaknyol a biciklivel, én továbbra sem értem.

Ha valaki munkába menet, vagy munkából hazafelé balesetet szenved, az úti balesetnek számít táppénz szempontjából, én úgy tudom.

efi99 # e-mail 2017.10.13. 22:26

De hogy szerencsétlen munkáltatónak mi köze van hozzá, hogy valaki hazafelé eltaknyol a biciklivel, én továbbra sem értem.

pritor # e-mail 2017.10.13. 18:52

Bérrel fizettet idő 18 nap
Bérrwl nem fizetett idő 3 nap (akkkor nem fizették ki, csak msot ezek szerint)