Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


Élőállat ajándék!

Povi # e-mail 2019.05.22. 12:53

Köszönöm alfateam!

alfateam # e-mail 2019.05.19. 22:46

Povi!

Ezt ennél jobban elmagyarázni privátban sem lehet mint ahogy itt olvashatod....

alfateam # e-mail 2019.05.12. 17:57

I. A Ptk. 582. §-nak (3) bekezdése szerint az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket akkor is, ha az a feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult és enélkül az ajándékozásra nem került volna sor.

E rendelkezésből következően az ajándék visszakövetelésének, illetőleg az ajándék helyébe lépett érték követelésének két feltétele van:

az egyik az, hogy az a feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékozó az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsuljon,

a másik pedig az, hogy a feltevés nélkül nem került volna sor az ajándékozásra.

Csak e két feltétel együttes megléte alapozza meg az ajándékozó jogát arra, hogy az ajándékot visszakövetelje, illetőleg követelje az ajándék helyébe lépett értéket. Az ilyen követelés jogszerűsége kérdésében való döntésnél tehát a bíróságnak nemcsak azt kell vizsgálnia, hogy az ajándékozásnál valamilyen feltevés szerepet játszott-e, s hogy ez a feltevés véglegesen meghiúsult-e, hanem körültekintő vizsgálódást igényel az is, hogy a feltevés olyan súlyú-e, amely nélkül az ajándékozó nem kötötte volna meg az ajándékozási szerződést.

E vizsgálódásnál az ajándékozással kapcsolatos számos körülmény gondos számbavételére van szükség. Így pl. nagy jelentősége van annak, hogy milyen volt az a viszony, kapcsolat, amely az ajándékozást megelőzően az ajándékozó és a megajándékozott között fennállott. Vizsgálni kell továbbá az ajándék tárgyának értékét, s ezzel kapcsolatban azt is, hogy az ajándékozás olyan jelentős-e, amelyre tekintettel is arra lehet alaposan következtetni, hogy az ajándékozót valóban az általa állított feltevés indította az ajándékozásra. E tekintetben jelentősége lehet a közfelfogásnak is. A szokásos mértékű ajándék visszakövetelésének egyáltalán nincs helye [Ptk. 582. § (5) bek.].

A szóban levő követelések elbírálásánál nem hagyható figyelmen kívül, hogy a megajándékozott az ajándékozási szerződés alapján az ajándék tárgyán tulajdonjogot szerez, s ennek számbavételével alakítja az életkörülményeit. Az ajándék visszaadására, illetőleg az ajándék helyébe lépett érték megfizetésére való kötelezés súlyos zavart idézhet elő a megajándékozott anyagi helyzetében s általában az életvitelében. Méltánylást és védelmet igényelnek tehát a megajándékozott érdekei is. A társadalmi felfogás szerint is lényegtelen körülmény tekintetében fennálló feltevés meghiúsulása nem vezethet a megajándékozott marasztalására.

drbjozsef #   2019.05.12. 17:22

Povi,

Amit ajándékba adsz, az már neked többé nincsen, és közöd sem hozzá. Feltételeket nem köthetsz ki, hogy mit csináljon vele, az már nem ajándékozás.

Az ajándék visszakövetelhető bizonyos feltételek esetén, de estedben ilyen nincsen. Talán a téves feltevés áll hozzá a legközelebb, de az sem ilyen esetre van.

Kár, sérelem pedig téged nem ért, hiszen ingyenesen juttattad a dolgot.

Valamiért feltételezem, hogy az a "papír" ami született róla, az nem ügyvéd előtt készült, sőt ilyen nem is látta azt. Ez a hiba.

Ha kifejezett akaratod, hogy egyben maradjon a csorda, szaporodjon, satöbbi, akkor egy ügyvéd felhívhatta volna rá a figyelmedet, hogy annak nem az ajándékozási szerződés a megfelelő formája.

Ezzel nem nagyon tudsz már mit kezdeni.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

gerbera317 # e-mail 2019.05.12. 16:42

Kizárólag a teljes állomány egyben képzi az ajándék tárgyát.
De hát ez teljesült: egyben neki adtad mindet.

ius latratus # e-mail 2019.05.12. 15:41

Az 1.pontban megjelölt Emukat.
Aha, szóval az adataik is fel vannak véve. Így könnyebb, mert biztosan felismered mindet.

Ugye, ez csak vicc?

Povi # e-mail 2019.05.12. 12:59

Üdvözletem!
Segítséget szeretnék kérni!
2018-ban elajándékoztam egy 34 egyedből álló emu csapatot, erről írás is született. Ebben az lett leírva, hogy :
"2. Az Ajándékozó az 1. pontban megjelölt Emukat a jelen szerződéssel a Megajándékozottnak ajándékozza továbbtartási, tenyésztési, szaporítási céllal. Kizárólag a teljes állomány egyben képzi az ajándék tárgyát. Az ajándékot pedig a Megajándékozott elfogadja. Az ajándékozási szerződés ingyenes."
A problémám azzal van, hogy az ebben leírtak nem teljesülnek, most 2019-ben egy évvel az események után tudomásomra jutott, hogy a megajándékozottnál 12 emu van, él. Állítólag még van 8 egy ismerősénél, meg mondta, hogy cserélt ezzel meg azzal is. Az is a tudomásomra jutott, hogy levágta az állatokat azoknak a húsát árulta, valamint árulta az állatokat is.
Csak megjegyzem, ha ez lett volna a cél az ajándékozással, akkor én is ki tudtam volna írtani a madarakat! Meglátásom szerint nem a szerződésben leírtak szerint kezelte az állományt a megajándékozott.
A kérdés, van-e lehetőség ezt számon kérni, és az ajándékot vissza kérni. Mivel ez már nem lehetséges a hiányzó egyedek és az egyéb cserék miatt, valamiféle anyagi kártérítés, büntetés, fájdalomdíj feizetésére kötelezni a megajándékozottat. Ezt ebben a formában a becsapásomnak érzem, mert ha nem tudta vagy nem akarta az állományt egyben megtartani, akkor miért fogadta el az ajándékot?
Előre is köszönöm a hozzászólásokat.