Lakásszövetkezet


osztap # 2024.06.18. 18:19

Mitől törvényellenes ez a működés?
Az igazgatóság legalább háromtagú. Ezt a Lakszövtörvény 22. § (1) és a Ptk. 3:343. § is kimondja. Meg, gondolom, az alapszabályotok is.

Másik kérdésem, hogy a közgyűlési határozatok megtámadhatóak-e ahogyan a törvényben olvastam és milyen indokkal?
Megtámadhatóak, Lakszövtörvény 9. §, indokok az (1)-(2) bekezdésben.

Erre a közzététel alkalmával fel kell-e hívni a tagság figyelmét?
Nem tudok arról, hogy lenne ilyen kötelezettsége az igazgatóságnak. Hol olvastad ezt?

borsika # 2024.06.18. 09:28

osztap köszönöm szépen a válaszodat. A két igazgatósági tag, aki az elnökünk halála után viszi a szövetkezet ügyeit, megbizatásuk 2 év mulva jár le. Természetesen törekszünk új elnököt választani, ki is írtunk pályázatot, amire két jelentkező volt, de egyiket sem fogadta el a közgyűlés. Az alapszabályunk nem ír elő határidőt az elnök választásra, úgy írtad a törvény sem.
Azt a mondatodat nem értem, hogy törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet egy tulajdonos, hisz törvényellenesen működünk. Miért? Mitől törvényellenes ez a működés?
Hamarosan új pályázatot készülünk kiírni.
Másik kérdésem, hogy a közgyűlési határozatok megtámadhatóak-e ahogyan a törvényben olvastam és milyen indokkal?
Erre a közzététel alkalmával fel kell-e hívni a tagság figyelmét?
Az előző vezetés ezt nem tette,de én olvastam a törvényben és szeretném segítségedet kérni, hogy ez így helyes-e, hogy 60 napon belül megtámadható?

PajtiP # 2024.06.12. 09:18

Ki adja ki annak a rendkívüli közgyűlésnek a határozatait és jegyzőkönyvét, amit a felügyelő hívott össze

osztap # 2024.06.12. 06:23

PajtiP,

Mivel a határozatokat a jegyzőkönyv tartalmazza (Lakszövtörvény 18. § (5) e) pont) , és a határozatokat 30 napon belül közölni kell a tagokkal (18. § (7)), a jegyzőkönyvnek korábban el kell készülnie.
Különben honnan lehetne tudni, hogy mik a határozatok? Úgy emlékszünk?

Mi a valódi probléma, amit meg akasz oldani? Látom, hogy különboző random témákban kérdezel a lakszövtörvény kapcsán. Szerintem többre mennél, ha nem ilyen mikro-kérdéseket tennéd fel, hanem az alapproblémát próbálnánk megoldani.

PajtiP # 2024.06.11. 09:30

A közgyűlési határozat kiadásának követelménye-e a jegyzőkönyv megléte? Tudomásom szerint nincs olyan előírás, hogy annak is meg kell lennie 30 napon belül

osztap # 2024.06.10. 06:47

PajtiP,

Az együttes aláírás (ügyvezető elnök (vagy ügyvezető igazgató) PLUSZ még egy ember) a Lakszövtörvény 7. § (2)-be ütközik, ami szerint a tisztségviselő cégjegyzési (= írásbeli képviseleti) joga önálló. Az alapszabály nem írhatja ezt felül. Ezért nincs szükség más aláírására, csak az ügyvezető elnökére.

Ha az alapszabály mégis előírja, az harmadik személlyel szemben hatálytalan, 7. § (1). Tehát a bank akkor is megcsinálja az utalást, ha csak az ügyvezető elnök írja alá. (Ha pedig az ügyvezető elnök együttes aláírónak van bejelentve a banknál, azt meg tudja változtatni önállóra.)

Az pedig szerintem nem működik, hogy az alapszabály azt írja elő, hogy az FB-tag legyen a másik aláíró. Akkor hogyan tudná az FB mint testület az ellenőrzési jogkörét gyakorolni (26. § (1)), hiszen a saját tagjának döntéseit kellene ellenőriznie?

PajtiP # 2024.06.09. 16:34

Lakásszövetkezet utalásai kettős aláírásánál az ügyvezető mellett lehet-e egy felügyelő bizottsági tag

osztap # 2024.06.05. 14:28

borsika,

Akkor a legfontosabb rendben van. Sem a Ptk., sem a Lakszövtörvény nem írja elő, hogy x napon belül új elnököt kell választani. Az alapszabályotok előírhatja.

Ha nem teszi, akkor a tényleges határidő az igazgatósósági tag megbízatásának vége (ha az alapszabály mást nem mond, akkor 5 évre választják, az számít, amelyik megbízatás előbb lejár), mert akkor határozatképtelen lesz az igazgatóság. A másik, hogy mostantól bárki törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet ellenetek a cégbíróságnál, hiszen törvényellenesen működtök. Elég egyetlen morcos lakástulajdonos.

borsika # 2024.06.05. 13:12

Kedves osztap!
A két igazgatósági tag, be van jelentve a Cégbíróságon természetesen. De nem szeretnénk elsietni a Elnök választást, így most ők látják el az elnöki feladatokat. Köszönöm

borsika # 2024.06.05. 13:09

Szomorú örökös!
A jelölő bizottság öt tagú és a közgyűlés választotta meg. Természetesen nem szubjektív vélemény alapján fogjuk a közgyűlés elé vinni a pályázókat. Lehet,hogy rosszul tettem fel a kérdést, ha ezt szűrted le belőle.

osztap # 2024.06.03. 08:21

Van-e annak időbeli korlátja, hogy mennyi ideig láthatja el a szövetkezet vezetését a két igazgatósági tag?

Ki képviseli a lakszövöt? Főszabály szerint az elnök, Lakszövtv. 7. §. Ha nincs elnök, és nincs közgyűlési határozat arról, hogy a szövetkezetet valamelyik élő igazgatósági tag képviseli, és az az igazgatósági tag nincs a cégbíróságon bejegyezve, az baj. Akkor harmadik személlyel szemben a lakszöv nem tud érvényesen semmilyen nyilatkozatot tenni.

drbjozsef # 2024.06.03. 05:01

borsika,

Szubjektív vélemény alapján nem, de ha a pályázati kiírást megszavazta a közgyűlés, annak feltételeivel együtt, és ilyen objektív feltételnek egy pályázó nem felel meg, azt kizárhatják szerintem.
Hiszen megválasztani amúgy sem lehetne, hiszen nem felel meg a feltételeknek.

Szomorú örökös # 2024.06.03. 03:55

borsika

Ha több pályázat érkezik a kiírásra, a jelölő bizottságnak joga van-e csak egyet a közgyűlés elé vinni,
ha úgy ítéljük meg, hogy a többi nem felel meg a követelményeknek?

Azt akarod mondani, hogy két ember döntené el, ki legyen az az egyetlen jelölt,
akit az ő szubjektív véleményük alapján megválaszthat a tagság? :-O

borsika # 2024.06.03. 02:49

Sziasztok!

Kérdésem a következő. Új pályázatot kell kiírni,nem sikerült elnököt választani.
Ha több pályázat érkezik a kiírásra, a jelölő bizottságnak joga van-e csak egyet a közgyűlés elé vinni, ha úgy ítéljük meg, hogy a többi nem felel meg a követelményeknek?
Van-e annak időbeli korlátja, hogy mennyi ideig láthatja el a szövetkezet vezetését a két igazgatósági tag? Elnökünk meghalt, sok problémát hagyott maga után,amit meg kell oldani, és nem akarjuk elsietni, nagyon meg kell gondolnunk kit választunk.
A külsős esetleges elfogadását már elfogadta a közgyűlés.
Köszönöm szépen.

osztap # 2024.05.29. 14:49

PajtiP,

Jogszerű, sőt köteles véleményt nyilvánítani, Lakszövtv. 26. § (2) f) és g). Az ellenőrzések eredménye megalapozza a véleményt, de a vélemény lényege pont az, hogy az FB álláspontja szerint mit kellene csinálni. A döntés ettől még a közgyűlésé.

PajtiP # 2024.05.29. 13:57

Mennyire jogszerű. hogy a felügyelő ezzel zárja a beszámolóját: "NEM FOGADOM el és Önöknek sem javaslom elfogadásra." Nem az lenne a feladata, hogy az ellenőrzése eredményeit közölje, hogy annak ismeretében minden tag eldönthesse, hogyan fog szavazni

osztap # 2024.05.29. 08:38

Borsika,

Azt írtok a reklámba, amit akartok. De mindegy is, mert az elnököt a közgyűlés választja.

Az igazgatóság tagjait és az FB-t a közgyűlés választja, nem az elnök. A közgyűlést sem az elnök hívja össze, hanem az igazgatóság. Azaz a napirenddel az igazgatóság többségének egyet kell értenie, azt nem az elnök dönti el. Lakszövtörvény 16. §

A könyvelő és az adminisztrátor felvételéről/további alkalmazásáról/kirúgásáról szintén az igazgatóság dönt, nem az elnök. 23. §

A személyzet elburjánzását úgy a legegyszerűbb megelőzni, hogy a közgyűlés nem szavazza meg rá a pénzt a költségvetésben. Ingyen senki nem fog dolgozni.

osztap # 2024.05.29. 08:23

PajtiP,

A szövetkezet alapszabálya vagy iratkezelési szabályzata szerinti ideig kell megőrizni. Jogszabály nem sok mindent mond, a Ptk. 3:340. § szerint a jegyzőkönyveket meg kell őrizni, de nem mondja, meddig, egyébként pedig a 6:22. § szerinti ötéves elévülési idő lehet támpont. A konkrét iratokra:

Alapító okirat lakszövben nincs, alapszabály van. Ha én írnám a selejtezési szabályzatot, ez nem lenne selejtezhető. A cégbíróságon (vagy a levéltárban) úgyis elérhető, mert nekik nem selejtezhető. 6. melléklet itt:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…

Közgyűlési jkv: Ha a közgyűlés alapszabályt fogadott el/módosított, nem selejtezhető a fentiek miatt, ha beszámolót fogadott el, tíz év a Cégtörvény 18. § (6)-(7) miatt. Egyéb szabály szerintem nincs, tehát a maradék közgyűlések jkv-i az ötéves általános elévülési idő után selejtezhetők.

Belépési nyilatkozat: Ha a tagsági viszony másképp nem bizonyítható, akkor a tagság megszűnésétől kezdve az ötéves általános elévülési idő végéig. Ha igen (pl. minden évben készít a lakszöv egy friss tagjegyzéket), akkor az ötéves általános elévülési idő után szerintem selejtezhető.

PajtiP # 2024.05.29. 05:49

Segítséget kérek. Hol van szabályozva, hogy menni ideig kell megőrizni az alábbi dokumentumokat:

  • alapító okirat
  • közgyűlések jegyzőkönyvei jelenléti ívvel és meghatalmazásokkal
  • tagok belépési nyilatkozatai
borsika # 2024.05.28. 10:19

Köszönöm az eddigi segítségeket. Sajnos a közgyűlésen nem sikerült új elnököt választani,egy tulaj és egy külsős pályázó volt.
Azt elfogadtuk,hogy lehet külsős társasház kezelői végzettséggel,most új pályázatot kell kiírnunk.
Van a lakótelepen egy "hirhedt" közös képviselő aki valószínű pályázni is fog. A jelenlegi gondnokot szeretnék meneszteni,de sajnos,ha őt megválasztják, akkor elszabadul itt amit nem szeretnénk.,mert jelenleg ő itt a gondnok, de nem akarjuk megtartani.
Ő vállalkozóként van, de ez is szabálytalan, mivel január 1-től a fiával kötött az elhalálozott elnökünk megbízási szerződést.
Szóval sok dolgot kell rendbe tenni.
Kérdésem, hogy kitételként beirhatjuk-e a pályázatba, hogy külsősként elsősorban egyéni vállalkozót keresünk, nem társaságot.
azt is szeretnénk beleírni,hogy mivel ez szövetkezet és nem társasház, a alapszabályban lefektetett szabályok szerint a két igazgatósági tagot,a FB-ot, a könyvelőt és az adminisztrátort megkívánjuk tartani, tehát az ő elbocsátásukat, leváltásukat nem kezdeményezheti, nem változtathatja meg. A tanácsot megfogadtuk a másik adminisztrátort felmondással elküldtük.
Az ő helyére az új elnök sem vehet fel sem őt, sem másik embert erre a munkakörre, mivel ez megszünt? Remélem jól gondolom.
Köszönöm szépen az eddigi és a jövőbeli segítséget

PajtiP # 2024.05.28. 09:24

Mi a helyzet a határozati javaslatot NEM tartalmazó napirendi pontokkal? Egyes levezető elnökök így is szavaztattak a közgyűlésen szóban elhangzott javaslatról, ami szerintem nem érvényes

drbjozsef # 2024.05.27. 08:18

PajtiP,

Pontosan úgy. Lakszövtv. 17.-18.§
Főszabályként a tagok hozzák a döntéseket, és a nem tag tulajdonosoknak van kivétel. Például ez, vagy pl. a kamera rendszer felszerelése esetére.
Nem kötelező tagnak lenni, de ha valaki nem az, akkor ezzel egy csomó jogosultságtól elesik.

Egyébként, megjegyzem, a szavazás sem a tulajdonosok száma, hanem az egységek száma szerint kellene menjen. (Egy lakás egy szavazat, akkor is, ha több tulajdonosa van, 18.§(2).)

PajtiP # 2024.05.27. 05:47

"A közgyűlésen a nem tag tulajdonost a lakásával kapcsolatos fizetési kötelezettségek előírására és teljesítésé- re vonatkozó tárgyévi költségvetés és a beszámoló napirendi pont megvitatása során megilleti a szavazás joga. "
Ezt úgy kell értelmezni, hogy más témákkal kapcsolatos határozatokkal kapcsolatban nem szavazhat? A törvény és az alapszabály is a TAG szóhasználattal él, de a vezetés mindenkit mindenben szavaztat, kivéve a választás esetét

Kovács_Béla_Sándor # 2024.05.26. 07:59

(A "kiszervezi számlásnak" is legitim indok, ha valós.)

drbjozsef # 2024.05.25. 18:03

borsika,

Mt. 66. §
(1) A munkáltató felmondását köteles megindokolni.
(2) A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.

Ha nem fogadja el a közös megegyezést, akkor szerintem a "munkáltató működésével összefüggő ok" abszolúte megáll, ha a munkájára már nincs szükség, arra másik alkalmazottat nem vesztek fel. Megszűnik a munkaköre. Ha az elnök elviszi maga a feladatokat, vagy más módon oldja meg, de nyilvánvalóan nem az Mt. kijátszásával (pl. kiszervezi megint számlásnak), akkor ez nem megtámadható.