Szolgáltató váltáskor kötelező újra szerződni?


oligaliga # 2022.06.29. 05:43

feltéve, hogy a főmérő és a mellékmérők közötti különbözet meghaladja az 5%-ot

Elnézést: kivéve, nem feltéve.

oligaliga # 2022.06.28. 17:15

2011. évi CCIX. törvény
a víziközmű-szolgáltatásról

51. § (3) A víziközmű-szolgáltató a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetében a felhasználóval - felhasználási helyenként - közszolgáltatási szerződést köt. A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében, a víziközmű-szolgáltató és a lakossági felhasználó között a közszolgáltatási szerződés a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével is létrejön.

54. § (1) * Az új víziközmű-szolgáltató a működési engedély véglegessé válását követő harminc napon belül az érintett felhasználókat erről értesíti. Az értesítésben ki kell térni a víziközmű-szolgáltató elérhetőségén túl annak üzletszabályzata és ügyfélszolgálata elérhetőségére, valamint fel kell hívni a (2) bekezdésben foglaltakra a figyelmet.

(2) * A működési engedély véglegessé válását követő hatvanadik naptól a korábbi közszolgáltatási szerződés helyébe - a felek eltérő megállapodása hiányában - az új víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata szerinti közszolgáltatási szerződés lép.

Azaz:

A kérdés: amennyiben az új szolgáltatóval nem ír alá szerződést, annak aláírására nem kötelezhető igaz?
Nem kötelezhető, de attól még létrejön.

Ebből fakadóan a készenléti díjat, vízdijat - mivel nem él abban a lakásban - nem is számlázhatják?"
De, számlázzák. Az adatait a régi szolgáltatótól megkapták.

”Nekünk az lenne a jó, ha abban a lakásban lezárnák a vizet, és a fűtést, tehát nem kerülne pénzbe az üres lakás fenntartása. Működhet e ez így, hiszen a jogutóddal nincs aláírt szerződés!
Nem számít, anyukád lakossági felhasználó. A fűtést nem valószínű, hogy le lehet zárni, ha távfűtéses, de a mellékmérőre az alapdíjat leglább fizetnetek kell a következők miatt: Ha a Társasház teljes mellékmérős, akkor a bekötési mérőre (lánykori nevén főmérőre) nem számláz a vízmű (feltéve, hogy a főmérő és a mellékmérők közötti különbözet meghaladja az 5%-ot). Ha megszüntetitek a szerződést, vagy nem fizetés miatt felmondja a vízmű, akkor a főmérőre megnyílik a számlázás, és a Társasháznak joga van a nem vízórás lakásokra magasabb közös költséget megállapítani, vagyis fizethetitek a teljes ház vízszámláját is akár a közös költségben.

Youtuber # 2022.06.28. 16:00

Plusz kérdés: fent áll e az, hogy bár szerződés nincs, mégis megterhelik a nyugdíját?

Youtuber # 2022.06.28. 15:59

Üdv.

A következő a helyzet. Az anyáméknak a lakótelepi lakásában eddig a Herpály Team szolgáltatta a vizet, és a távhőt. Sok-sok éven át. A cégtől elvették, és átkerült a debreceni vízműhöz, amely ki is küldött egy szerződést. Viszont az anyám nem írta alá, nem töltötte ki.

  1. A kérdés: amennyiben az új szolgáltatóval nem ír alá szerződést, annak aláírására nem kötelezhető igaz?
  2. Ebből fakadóan a készenléti díjat, vízdijat - mivel nem él abban a lakásban - nem is számlázhatják?
  3. Nekünk az lenne a jó, ha abban a lakásban lezárnák a vizet, és a fűtést, tehát nem kerülne pénzbe az üres lakás fenntartása. Működhet e ez így, hiszen a jogutóddal nincs aláírt szerződés!