Szerződéstől elállás joga


April_ # 2023.11.29. 08:32

Kérek szépen segítséget :(

April_ # 2023.11.28. 15:55

Üdvözletem,
segítséget kérnék egy szerződéstől való elállás ügyében. Egy napelemes rendszerre kértünk ajánlatot egy cégtől, majd az üzletkötő által megküldött szerződést aláírtuk 2023.10.03-án a e-mailben elküldtük. Ebben az szerepel, hogy a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül előlegbekérőt küldenek, amire fizetnünk kell 15 napos határidővel. Ezt a mai napig (11.28.) nem küldték ki, kértünk tájékoztatást, hogy hol tart az ügyünk, de erre sem kaptunk választ. Most szeretnénk elállni a szerződéstől, mert így nincs már bizalmunk a cégben. Azt nem tudjuk, hogy kérhetnek-e bármilyen címen valamilyen térítést, kötbért stb. Gyakorlatilag nem csináltak semmit, semmilyen szolgáltatást, ami a szerződésben szerepel, s mi sem fizettünk. Szerintem elállhatunk a szerződéstől a nem teljesítésre hivatkozva. Erről szeretnék véleményt kérni. Előre us köszönöm!

A szerződésből: "A Bekérő megfizetése előfeltétele az ÁSZF szerinti Szolgáltatások teljesítésének, azok megkezdésének." „ … az ÁSZF-ben és a jelen Szerződésben meghatározott Szolgáltatások teljesítését a Szerződés hatálybalépésétől számított 30 naptári napon belül kezdi meg, amennyiben az Ügyfél az előleget megfizette.”
„Amennyiben az Ügyfél a határozott időtartam lejárata előtt kívánja megszüntetni a szerződést, … az ÁSZF-ben meghatározott megszüntetési díj követelésére jogosult.”

Az ÁSZF-ből: „A Szerződés mindkét fél általi aláírás napjával lép hatályba és a Berendezés telepítéséig, a Szolgáltatások teljesítéséig és a Berendezés Díjának maradéktalan megfizetéséig tartó határozott időtartamra jön létre.”
„Ha … a Szerződés teljesítése folyamán bármikor olyan helyzetbe kerül, mely megakadályozza a Szerződés megfelelő időben történő teljesítését, az Ügyféllel haladéktalanul írásban közölnie kell a késedelem tényét, várható időtartamát és okait, valamint egyidejűleg köteles olyan ésszerű, legfeljebb 20 napos póthatáridőt javasolni, amely alatt teljesíteni tud „
„Amennyiben az Ügyfél a határozott időtartam lejárata előtt kívánja megszüntetni a szerződést, … az ÁSZF-ben meghatározott megszüntetési díj követelésére jogosult.”
„Amennyiben Ügyfél a Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt, a Szerződésben meghatározott előleg befizetését követően, de a 7.5.1 pontban meghatározott első munkafázis megkezdését megelőzően mondja fel, úgy … az ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott szerződésmegszüntetési díj követelésére jogosult. „