Fórum cégügyek - társasági jog régebbi elöl     új hozzászólás


Egyesület Alapszabályának módosítása

Kutya56 # e-mail 2020.10.25. 11:31

Tiszteletem !
Egy egyesület elnöke, a Covidra hivatkozva, a nyáron az egyesület mérlegét beküldte a bíróságra. Közgyűlés nem fogadta el, a szeptemberi közgyűlés az elnökség és a jelen lévő tagság érdek ellentétei miatt a megnyitásig sem jutott el. Mi a teendő. A mérleg nincs megszavazva , hogyan tovább ?

Sherlock # e-mail 2020.01.22. 11:48

Pont ugyanúgy, ahogy anno a régit.

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/

lemon # e-mail 2020.01.21. 21:27

Ha egyesületnél meghalt az elnök, akkor újat,hogy lehet bejegyeztetni?lesz közgyűlés,jegyzőkönyv, elfogadó nyilatkozat,jelenléti ív.Ezeket változás bejegyzési nyomtatvánnyal elég beküldeni a bíróságra vagy kell más is?köszönöm előre a segítségeteket!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.05.20. 17:41
Gaby_C # e-mail 2019.05.20. 16:09

Tisztelt Jogi Fórum Szerkesztőség!
Egy Egyesület esetében 1 éve kellett volna tisztújítást tartani, mandátum lejárta miatt. A tisztségviselő választás most megtörtént,újra ugyanazok a személyek vállalták továbbra is a megbízást. Ebben az esetben változásbejelentéshez csak a jegyzőkönyv beküldése Ügyfélkapun elég ahhoz, hogy a Bíróság módosítsa a tagok megbízatásának időtartamát? Kell e újra tisztség elfogadó nyilatkozatot aláírniuk?
Köszönöm válaszukat!

ObudaFan # e-mail 2019.04.09. 16:58

A lejárt mandátumú elnök jelenleg is elnök ?

Nem.

Hogy tudjuk összehívni a közgyűlést?

Bíróságon törvényességi felügyeleti eljárást kell indítani.

Tagdíjakat joga volt emelni taggyűlés nélkül?

Aligha.

Beszámolókhoz nem kellett volna hozzájárulni a tagoknak?

De.

Kihez tudunk fordulni ?

Az illetékes törvényszékhez.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Ptimi01 # e-mail 2019.04.07. 00:30

Tisztelt Jogi Fórum szerkesztősége !

1995 ben alakult egyesületnek egy 2000-es alapító okirat szerint 3 évre választott vezető tisztségviselőknek lejárt a mandátuma. 19 éve nem volt összehívva közgyűlés 106 tagja van az egyesületnek.A cégbíróság lapján 7 évre visszamenőleg fel van töltve beszámoló ami valótlan adatokat tartalmaz. 4 éve minden évben az " elnök " emelt a tagdíj összegén. ( 2500, 3500, 5500...) Soha senki még csak nyugtát sem kapott. Héti 5 alkalommal aláírással igazoltuk az élelmiszerek átvételét tehát letagadni nem tudja. 4 hónapja kérjük a rendkívüli közgyűlés összehívását mert van egy ember aki 4 éve a kezében tart mindent szeretnénk megválasztani. 103 tag mellette áll. Nem hajlandó a 70 aláírással kérésünkre összehívni a taggyűlést.

  1. A lejárt mandátumú elnök jelenleg is elnök ?
  2. Hogy tudjuk összehívni a közgyűlést?
  3. Tagdíjakat joga volt emelni taggyűlés nélkül?
  4. Beszámolókhoz nem kellett volna hozzájárulni a tagoknak?
  5. Kihez tudunk fordulni ?

Köszönöm szíves válaszukat.

ObudaFan # e-mail 2017.04.19. 18:50

Én a régebbit írnám.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

soma66 # e-mail 2017.04.19. 10:10

És újra megválasztás esetén a vált. bejegyzési kérelemben melyik dátum szerepeljen: a két évvel ezelőtti tisztújítás-, vagy a mostani?

ObudaFan # e-mail 2017.04.17. 22:28

Akkor vélhetően összehívhatja elnökként. Azért az újra megválasztást betenném a napirendi pontok közé.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

soma66 # e-mail 2017.04.17. 20:58

Az 1-2. kérdéseinkhez: A hatályos alapszabály szerint az elnök hívja össze. Az elnökhelyettesről úgy rendelkezik az alapszabály, hogy az elnök távollétében, vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnök hatáskörébe tartozó feladatokat, képviseli az egyesületet. A két évvel ez előtti tisztújító közgyűlést az alelnökhelyettes hívta össze, a jelenléti ív szerint a résztvevők között volt az elnök is, akinek akkorra már lejárt a mandátuma. A változásbejegyzési kérelmet - képviselőként - az megválasztott új elnök adta be. A változás bejegyzéséről - vagy elutasításáról - nem áll rendelkezésre végzés, viszont a másfél évvel későbbi, a székhelybejegyzést és az alapszabály módosítását a hiánypótlásra utaló-, majd az elutasító végzések semmiféle utalást, megjegyzést, észrevételt nem tesznek a változásokkal egységbe foglalt alapszabályban név szerint feltüntetett vezető tisztségviselők (köztük az új elnök) vonatkozásában. Ezt a változásbejegyzési kérelmet is az új elnök adta be.

ObudaFan # e-mail 2017.04.13. 20:45

1-2. Azért a válaszokhoz nem ártana tudni, hogy mi volt az elutasítás oka, mert attól függ, hogy a Törvényszék szerint egyébként van-e új elnök, vagy nincs.
Ahhoz pedig az alapszabályt kellene látni, hogy kiderüljön, hogy az alelnök egyáltalán összehívhat-e közgyűlést.

3. Nem látom jelentőségét.
4. Lehetséges.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

soma66 # e-mail 2017.04.13. 20:34

Szép estét!
Megakadtunk, hozzáértők segítségét kérjük az alábbi helyzetben:
Két éve egyesület tisztújítás (alelnökből elnök, előző elnök ki, egy elnökségi tag ki, 2 új elnökségi tag) Székhely áthelyezésről is döntöttek. Törvényszék nem jegyezte be (hiánypótló-, elutasító végzés nincs valószínű, hogy a régi elnöknél maradt, a másfél éve rögzített átadás-átvételi jkv-n nem szerepelnek. Másfél éve megválasztott "új elnök" összehívta a közgyűlést, ahol elfogadták az új alapszabályt és (ismét) a székhely áthelyezését. (Az új alapszabályban a már korábban megválasztott tisztségviselők neve szerepel) Törvényszék hiánypótlásra utalta, majd határidő elteltével elutasította a változásbejegyzést. Így telt el majd' egy év, civil szervezetek névjegyzékében mai napig a régi elnök – aki már a tagjegyzéken sem szerepelt másfél éve, semmilyen kapcsolat nincs azóta vele – képviseli az egyesületet, a nyolc évvel ezelőtti alapszabály hatályos ma is. Két éve a megválasztott "új" elnök intézi az egyesület ügyeit (elnökként köt szerződéseket, stb.) Az egyesület számlája természetesen zárolva.
Most rendet szeretnénk tenni, a megválasztott új elnökséggel, új székhellyel áttérnénk a Ptk. és az Ectv-szerinti működésre.
Kérdések:
1./ Megválasztott "új"elnök elnökhelyettesként, vagy elnökként hívja össze a közgyűlést?
2./ Napirendi pont legyen:

  • még egyszer az új elnökség, számvizsgáló megválasztása?
  • döntés a székhely áthelyezésről?

3./ Ha a 2./ pontra a válasz "igen", abban az esetben ezek a napirendi pontok megelőzik az új alapszabály elfogadását?
4./ Megoldható, hogy a régit teljes egészében hatályon kívül helyezik és helyette teljesen új, a Ptk. és az Ectv. rendelkezéseinek megfelelő alapszabályt fogadjanak el?
Valóban, sok – és lehet, hogy feleslegesnek tűnő – a kérdés, de szeretnénk az egyesületek változásbejegyzésében gyakorlott szakember véleményét ismerni az ügyben.

buszgyuri # e-mail 2017.03.31. 07:12

Rendben, köszönöm!

ObudaFan # e-mail 2017.03.30. 22:44

Szerintem bírófüggő. Én azért adnék be.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

buszgyuri # e-mail 2017.03.30. 18:22

Tisztelt Szakértők! Egy egyesületnél tisztújítás történt, két (régi) elnökségi tagot (köztük az elnököt) újraválasztották, egy elnökségi tag (alelnök) személye azonban megváltozik. Kell-e ilyenkor módosításokkal egységes szerkezetű alapító okiratot beadni? (Az alapításnál az elnökségi tagok személy szerint feltüntetésre kerültek az alapszabályban.) Köszönöm!

drbjozsef #   2017.03.28. 12:45

Kényszeíteni nem tudnak, hogy hogyan szavazz, ahogy Te sem a többieket, vagyis ha a 3/4 a megszűnés mellett szavaz, akkor hiába szeretnéd, vagy örülnél annak, ha nem szűnne meg, ez nem kívánságműsor.

Győzd meg Te a többi tagot, még a közgyűlés előtt, hogy Te vinnéd tovább, és ott szavazzatok arról. Aztán kiderül mit akar a többség.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

treszkai73 # e-mail 2017.03.28. 11:26

Az alapszabály így határozza meg:
"​Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs."
De jelenleg az a probléma, hogy nincs elnökség, mert lejárt a mandátum. Új elnökséget pedig nem tudtunk felállítani határidőre. Most kényszerítenek arra, hogy mondjuk nemet az egyesületre. Nincs meg másképp a 3/4-es többség a megszűntetésre. Új tagokkal pedig tudnék felállítani elnökséget. Semmilyen megoldás nincs ilyen esetekben erre, ha nincs jelenleg elnökség? Örülnék neki, ha nem kellene megszűntetni az egyesületet.

ObudaFan # e-mail 2017.03.27. 23:19

Tagot felvenni csak az alapszabály szerinti eljárásban lehet, tehát nézd meg az alapszabályt.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

treszkai73 # e-mail 2017.03.27. 09:56

Üdvözlöm!

Egy egészen különleges helyzettel állok szembe.

Az egyesület, amelyiknek tagja vagyok megszűnt a vezetők mandátuma. Határoztunk a megszűnésről, mert nem volt más választás. Nem tudtunk kiállítani 5 embert, aki vállalta volna, hogy tovább viszi az egyesületet. Viszont kaptam egy hírt, hogy nem sikerült az egyesület megszűntetése, mert ahhoz 3/4-es többség kellett volna. Ekkor felcsillant a szemem, hogy az egyesületet nem szabad veszni hagyni. Ki tudnék állítani 5 embert, de kizárólag akkor, ha vihetnék be új tagot, viszont a vezetőségnek lejárt a mandátuma, így nekik nem tudom benyújtani a tagfelvételi kérelmet. Indítványoztak egy közgyűlést, ahol szeretnék, ha mindenki nemmel szavazna az egyesületre. Én viszont nem szeretném! Van arra valamilyen lehetőség, hogy kerüljenek be az egyesületbe új tagok úgy, higy jelenleg az egyesület csak lóg a levegőbe, mert nincs veeztősége sem?

Köszönöm szépen a választ

ObudaFan # e-mail 2017.03.14. 06:23

Feni

Ha nekik nincs képviseleti joguk, akkor szerintem elég.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

ObudaFan # e-mail 2017.03.14. 06:22

Igen, de az alapszabály módosításához kell az aláírása mind a 10tagnak? Nem nézi senki, hogy ki írja alá? Ugyan így a közgyűlési meghívók kiküldését sem nézik?

Amíg senki nem támadja meg a határozatokat, nem. De persze ha hamis tartalmú okiratot nyújtasz be a bíróságra, az lehet bűncselekmény.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

CyberCica33 #   2017.03.13. 15:30

Igen, de az alapszabály módosításához kell az aláírása mind a 10tagnak? Nem nézi senki, hogy ki írja alá? Ugyan így a közgyűlési meghívók kiküldését sem nézik?

Cyca

Feni # e-mail 2017.03.13. 14:41

Alapszabály módosításnál, nem változott sem a képviselő (elnök)személye, sem a székhely, sem a formája kivéve az elnökségi tagok lettek újak. Ezt a módosítási kérelemben nem kell külön feltüntetni sehol sem? És ha nem kell feltüntetni a mellékleteken kívül elég ha a nyomtatványok közül csak az:A,B,C,M1,M2,K nyomtatványt adjuk be?
Előre is köszönöm a válaszokat!

ObudaFan # e-mail 2017.03.13. 14:37

A tagok személyében bekövetkezett változásokat nem kell külön bejelenteni és igazolni.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/