Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


sérelemdíj

rigoz # e-mail 2020.10.19. 15:34

Hát, Én először fizetési meghagyással próbálkoznék... Inkább... Hátha "ráhagyják" a dolgot... De ingorványos talaj ez.

A Ptk. 6:548. § azt mondja, hogy közhatalom gyakorlásával összefüggésben okozott kár és sérelem tárgyában per akkor indítható, ha jogrvoslattal nem támadható határozat, ideértve a közigazgatási bíróság döntését is a jogsértést megállapítja.

Nobár az obudsmani jelentés nem tartozik ide.

Mivel jelen esetben a mulasztás az állított jogsértés, mel az iratokból tényszerűen rekonstruálható és amellyel szemben a joggyakorlat nem ismer jogorvoslatot, ezért jelen esetben - szerény meglátásom szerint - ez nem perelőfeltétel.

Azonban tisztázni kellene mindneekelőtt:

  • csak a határidő jelentős túllépés miatt szeretne sérelemdíjat vagy sem?

Önmagában ugyanis az elsőfokú hatóság döntésének szakszerűtlensége, jogellenessége

Persze, az ideiglenes hatályú elhelyezés alaptalan elrendelése a magánélethez fűződő személyiségi jogokat megsérti, sértheti, s mint ilyen már adhat alapot sérelemdíj-követelésre.

Azonban itt jelentős kérdést játszik a felróhatóság, jó-rosszhiszeműség, stb. veti fel.

Egy adott esetben nyertes közhatalom gyakorlásával okozott kár megtérítése iránti per önmagában szerintem a gyámhivatalt nem fogja arra sarkallni, hogy felülvizsgálja a joggyakorlatát általában. Több értelme lenne az anomáliát az EMMI Gyámügyi és Gyermekvédelmi Főosztálya felé jelezni.

trance75 # e-mail 2020.10.19. 15:24

Értem! Ezek szerint nyeljük le a békát, ez jogszerű, hogy a családom a gyermekvédelmi rendszer áldozata lett. A rendszer abuzált minket, és a gyermekünket is. Miféle jogbiztonság ez, hiszen ugyanez, bárkivel, bármikor megtörténhet újra...

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.10.19. 14:38

Lehet. De mire mész vele? Kapsz egy-két százezer forintot. Jó esetben.

www.kbs-ugyved.hu

trance75 # e-mail 2020.10.19. 14:12

Üdvözletem!

Gyámhatósági eljárás elhúzódása miatt (16 hónapig tartott az ideiglenes elhelyezés), indítható-e érdemben per, (közigazgatási jogkörben okozott kár miatt,) annak fényében, hogy bebizonyosodott, az ideiglenes elhelyezés oka soha nem állt fennt, illetve, az ombudsmani vizsgálat megállapította a gyámhatóság mulasztásából fakadó vissszásságokat, több alapjoggal kapcsolatban is. (Elnézést a fogalmazás pontatlanságaiért, ha nem egészen érthető,pénteken jött a jelentés, még nem tudtuk feldolgozni)
Az ombudsman jelentésének lényegi része:

"Mindezek alapján megállapítom, hogy a szolnoki gyámhatóság mulasztása
összességében a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okozott, ami nem
egyeztethető össze a gyermek legjobb érdekét figyelembe vevő eljárás elvével, hatásában
pedig alkalmas volt arra, hogy a gyermeknek a védelemhez és gondoskodáshoz való jogával
összefüggő visszásságot okozzon, és a jogsérelem közvetlen veszélyét idézze elő."

"Mindezekre figyelemmel megállapítom, hogy a törökszentmiklósi gyámhatóság
mulasztása, az eljárás további elhúzódása sértette a jogbiztonság követelményét, valamint
alkalmas volt arra, hogy hatásában a gyermek gondoskodáshoz és védelemhez való jogával
összefüggő visszásságot okozzon, és a jogsérelem közvetlen veszélyét idézze elő."

"Összegzés
A hatósági és bírósági eljárások elhúzódása következtében a gyermek több, mint tizenhat
hónapig volt ideiglenes hatályú elhelyezésben. A vizsgált helyzet tehát a jogbiztonság
követelményének sérelme mellett visszásságot okozott a gyermek gondoskodáshoz és
védelemhez való jogával összefüggésben."

ruggiero #   2019.11.02. 11:32

Kedves Fórumozók!

Megelőző távoltartásos eljárásban tett, kérelmezői hamis állítások miatt indítok polgári pert, sérelemdíj iránt, a jóhírnevem megsértése és egyéb személyiségi jogaim megsértése miatt.

A kérelmezett voltam tehát a megelőző távoltartás elrendelése iárnit eljárásban. Első fokon vesztettem, de másodfokon simán nyertem a kérelmezővel szemben. Állítólag, családjogos ügyvédek szerint ez most a gyakorlat, hogy első fokon mindenre megítélik a távoltartást - a nagyobb bajt megelőzendő. Másodfokon aztán a kérelmezettre nézve méltányosabban mérlegelnek.

Elhangzott a távoltartási eljárásos jegyzőkönyvben, hogy testi sértést követtem el a kérelmezővel szemben, konkrétan rugdostam.
Mindez a korábbi rendőri jelentésbe ütközött. Amúgyis ellentmondásos volt a kérelmező előadása a körülményekről (hol történt a bántalmazás, mikor vette észre a sérüléseket, miért nem jelezte a kiérkező rendőröknek, stb.), a számos ellentmondás miatt is nyertem másodfokon.

Sérelemdíjra perelem, az alábbi BH-t találtam ugyanis.
BH 2018.11.304 Bírósághoz intézett keresetlevélben is történhet személyiségijog-sértés, ha az az adott ügyre nem tartozó, valótlan és sértő tényállítást tartalmaz, vagy a megfogalmazott vélemény minden valóságalapot nélkülöz, vagy/és kifejezésmódjában indokolatlanul bántó, sértő, megalázó. Mindez sérelemdíj megfizetésére is alapot adhat [2011. évi CDXXV. tv. (Alaptörvény) 1. cikk, 6. cikk, 9. cikk, 2013. évi V. tv. (Ptk.) 2:42. § (1)-(2) bek., 2:43. §, 2:45. §].

Nem csak a bíróság előtt sértegetett a testi sértés vádjával, hanem még a hozzátartozómnak is írt emailt a kérelmező az "agressziómról", és amúgy sem kell nyilvánosság előtt elkövetnie a sértést ahhoz, hogy sérelemdíjra okot adjon, ez más BH-kból is kiderült, de mi lehet a buktató?
Pszichésen is megviselt az ügy, ténylegesen haza kellett költöznöm a szüleimhez (már csak azért is, mert az elsőfokú távoltartási végzés miatt nem mehettem a lakásomba).

don

gerbera317 # e-mail 2019.09.22. 17:25

Ha találsz olyan ügyvédet, aki kihívásnak veszi a feladatot, akkor én rá voksolnék.

Vini00002 # e-mail 2019.09.22. 16:49

Tudom, de arra lennék kíváncsi, hogy melyik szokott "sikeresebb" lenni. Egy ügyvéd, vagy egy cég,akinek esetleg több erre szakosodott embere van.

gerbera317 # e-mail 2019.09.21. 09:28

Miért nem fogadsz inkább ügyvédet? Asse drágább.

Vini00002 # e-mail 2019.09.21. 07:44

Jó reggelt!

Véleményekre, tapasztalatokra lennék kíváncsi, feltéve,ha már van valakinek. 1 hónappal ezelőtt autóbaleset ért. Én voltam a vétlen, ugyanis egy kereszteződésben nem kaptam meg az elsőbbséget. Eljárást indítottak a vétkes sofőr ellen, aki már a helyszínen elismerte,hogy hibázott. Az autóm totálkárosra tört. Legjobban a 2 térdem sérült (műszerfalba beütöttem), ami miatt azóta is táppénzen vagyok, ugyanis képtelen vagyok ellátni a munkám.(helyszínek felkeresése autóval,és helyszíni szemlék megtartása a fő munkám) Saját vállalkozásomban dolgozom,de most kénytelen vagyok külső embereket alkalmazni, hogy a meglévő ,és az időközben megjelenő új ügyfelek megkereséseinek eleget tudjak tenni. Nyilván ez nekem mind mind plusz költség. A kérdésem az lenne, hogy láttam több céget is,aki hirdeti magát interneten, hogy eljárnak helyetted a biztosítónál,és valóban megszerzik azt az összeget ami jogosan jár.(gépjármű értéke, táppénz kiesés,sérelemdíj..) Valakinek van ilyen jellegű tapasztalata?
Köszönöm a válaszokat!

trance75 # e-mail 2019.07.08. 11:17

Értem. Csak ő letagadta,hogy tudott a nagymama betegségéről,sőt,egyenesen azt mondta,egyáltalán nem tartjuk a kapcsolatot a nagyszülőkkel,mikor szembesült vele,hogy a nagymama megmutatta,hogyan használja a belövőt. Tehát ő a rendelkezésre álló adatok,jelek,tünetek közül egyet letagadott,amiről pedig tudomása volt. És a lényege az egésznek,mert félreérthető,ugyanis a hasa alját szokta ülve injekciózni,mivel kerekesszékes. Nincs mindig segítsége,kénytelen volt egyedül is elsajátítani a folyamatot.Szóval teljes mértékben igazad van.

gerbera317 # e-mail 2019.07.08. 11:06

Ha ennyire erőltetni akarod a dolgot, pereld be a pszichológust. Majd a bíróság kirendel egy másik szakértőt, akitől a pszichológus ügyvédje meg fogja kérdezni, hogy a rendelkezésre álló adatok/jelek/tünetek alapján ő is gyanúsnak találta-e volna a dolgot, és ha erre a válasz az lesz, hogy 'igen', akkor ott megbuktál. Már írtam, nem érted: ha itt most legfőbb célod a felelős keresése és sérelmdíjra történő lehúzása, abba bele fogsz bukni, és a kislányodat sem látod viszont. Más célt kellene kitűznöd.

trance75 # e-mail 2019.07.08. 10:25

Hogyan tudom bebizonyítani,mikor nem voltunk a helységben a vizsgálatkor? Nekem elég gyanús,hogy tanúként,bíróságon nem valós dolgot mondott. A többi kérdésre,amit feltett a bíróság,ügyvéd,gyámügy képviselője,azt válaszolta: nem emlékszik. Viszont kérdés nélkül kiselőadást tartott,hogy neki ez kötelessége volt jelenteni,nem mérlegelhetett,bizonyítéka nincs rá,nem is kell hogy legyen. Ha jelent egy gyanút,utána ő nem követi a dolgot,nem tudja mi történik,a jelzést nem ő tette a gyámügy felé. Azért megkérdezte: "lehet-e vmit tudni a kislányról?" Kitért rá,hogy milyen kellemetlenül érzi magát, remegett a keze,mikor a személyit odaadta a bíróságnak, elsápadt,mikor szembesítve lett a nagymamával. Akkor kezdett el magyarázkodni,ezt is kérdés nélkül,hogy ő nem tudta hogy beteg,meg hogy oltja magát injekció belövővel stb... A lényeg akkor,ha lesz bizonyítékom,akkor lehet esélyem. 13 hónapja nem láttuk a kislányunkat,pedig semmit nem tettünk,amivel árthattunk neki... Köszönöm a választ!

gerbera317 # e-mail 2019.07.08. 10:13

Majd ha esetleg bebizonyítottad, hogy a diagnózis téves, perelheted a tévedő szakértőt. Az, hogy más szakértő meg hatóság nem bólogat a diagnózishoz, még nem ellenbizonyítás.
Ha a megoldás helyett a felelőst keresed, soha nem jutsz el a megoldásig. Ezt jól tanuld meg!

trance75 # e-mail 2019.07.08. 10:01

Jó napot! Van-e lehetőség bármilyen jogorvoslatra,sérelemdíjra,ha egy pszichológiai vizsgálat téves diagnózisa miatt,a gyámhatóság kiemelt a családból egy kiskorút,illetve büntető eljárást is kezdeményezett. 13 hónapja történt,azóta ügyészség lezárta bűncselekmény hiányában a nyomozást. A gyermekkel közvetlen érintkező szolgálatok,intézmények, nem erősítették meg a feltételezett gyanút. Gyermeklehelyezési perben,tanúként sem erősítették meg,soha,semmit,mégy csak hasonló dolgot sem láttak a gyermek viselkedésében,1 év alatt. 3 pszichológus is vizsgálta azóta a gyermekünket,a szülőket is ketten, közülük ketten igazságügyi szakértők, és ők sem erősítették meg a gyanút. Feltehetően,egy teljesen más tevékenységet mutatott a gyermekünk a vizsgálat alatt (beilleszkedési problémák,majd hiperaktivitás gyanúja miatt folyt a vizsgálat) és félreértette a pszichológus. Nincs még bírósági döntés,végzés (gyermekelhelyezés) Sok apró momentum van,nem akarok regényt írni,de pl. a tárgyaláson szinte semmire nem emlékezett a pszichológus,és szemrebbenés nélkül hazodott egy olyan dologban,ami ha igaz lenne,akkor ő felelősségét elvetné,megmagyarázná döntése szükségességét, viszont, a szülők egy teljesen érdek nélküli hazugságát jelentené. Amit mellesleg,előző tárgyalásokon már jegyzőkönyvbe mondott mindkét szülő,és mindkét nagyszülő is megerősített. (Egyáltalán nem tartjuk a nagyszülőkkel a kapcsolatot,és nem is mondtuk,hogy a nagymama beteg,minden nap oltja magát,és ezt a gyermek többször látta) Ezt a tevékenységet értette félre szerintünk. Természetesen ezeket elmondtuk neki,hiszen normális beszélgetés folyt ,a legelső vizsgálatkor a szülőkkel. Köszönöm a válaszokat!

ObudaFan # e-mail 2019.04.24. 09:21

Szerintem az érvényesíteni kívánt sérelemdíj alapján kell az illetéket számolni. Ha egyszer egy meghatározott pénzkövetelést érvényesít a felperes, akkor az nem meghatározhatatlan pertárgyérték. Annak, hogy ez nem kártérítésként viselkedik, nem sok köze van ehhez, mert nem csak kártérítés, hanem bármilyen más jogcím alapján is meghatározott lehet a pertárgyérték.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

magus perde # e-mail 2019.04.23. 15:09

Kedves ObudaFan,

kevesebb nem is, maga a nem ismert pertárgyérték besorolás a kérdés. Észrevételt köszönöm, a kereseti követelés megállapítás és tartózkodás és ezekhez kapcsolódik a sérelemdíj igény. Mivel ez nem kártérítési alakzat többé, így nem is viselkedhet akként, mint pertárgyérték alapja.

A fő követelés tehát nem behatárolható értékkel, így a csatlakozó sérelemdíj követelés sem lehet összegszerűen a 21. § szerinti keresettel érvényesített követelés.

Tehát egy nyilvánvalóan eltúlzott sérelemdíj igény esetén, meglátásod szerint az illeték alapja marad-e minden esetben fix 600e, ha megyei hatáskör?

Szerintem igen.

Cs

ui: fővároson most kaptunk egy első fokú, sérelemdíj követelést pertárgy értékül vevő ítéletet. Ellenérdekű félként nem nagyon izgat, mert nyertünk, de felperesként más ügyben érdekes lesz.

ObudaFan # e-mail 2019.04.23. 14:48

Pp. 21. § [A pertárgy értékének számítása]
(1) A per tárgyának az értéke -a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a keresettel érvényesített követelés vagy más jog értékével egyezik meg.

Szerintem ez alapján nem lehet kevesebb, mint az érvényesített sérelemdíj.
Ha a sérelemdíj minimális és objektív szankciók is vannak a keresetben, akkor viszont nyilván nem lehet kevesebb az illeték, mint amit a csak objektív szankciókra indított perre kellene leróni, csak azért, mert van még egy minimális sérelemdíj igény is.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

magus perde # e-mail 2019.04.23. 13:38

Kedves Fórumozók,

egyes polgári bírósági ítéletekben eltérő a sérelemdíj iránt indult perek esetében a pertárgyértékre és ebből az peres eljárási illeték mértékére való hivatkozás.
Megyei bíróság első fokon (ahol indul Pp. szerint) kereseti követelés szerinti összeget veszi alapul a pertárgy értéknél, míg másodfokon a fellebbviteli Ítélőtábla korrigálta már ítéletében a nem ismert pertárgyértékű perekben az Itv. /1990. évi XCIII. törvény/ 39. § (3) bekezdés b) pontja alapján írt 600.000 forintra.

Tekintélyes mértékű sérelemdíj iránti igényt terjeszt elő a fél egy induló ügyben. Az illeték mértéke véleményem szerint nem kérdés, de egy huzamosabb bizonyítás esetén a kereseti követelés szerint meghatározott pertárgy érték után - egy esetleges elutasítás miatt - jókora perköltséget jelent a felperesnek a követelt összeg utáni illetékelés és ügyvédi munkadíj.

Kérdések:

  1. Álláspontotok szerint a pertárgy értékét mi határozza meg? /Én egyetértek az Ítélőtábla másodfokú tanácsával, azaz nem ismert pertárgyérték, megyén elsőfok, 600e./
  2. Bármekkora mértékű sérelemdíj igénynél ez a nem ismert pertárgyértékhez, azaz 600e-hez igazodik az ügyvédi munkadíj kérdése is?

Mérlegeléssel állapítja meg a bíróság, de a pertárgy-érték is irányadó lehet.

Köszi,

Cs

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.11.22. 16:48

A hatályos Be. "polgári jogi igényről" ír, mint olyanról, amelyet elbírálhat a büntetőbíróság is. Nem látom be, miért ne lenne a sérelem díj iránti igény "polgári jogi igény".

www.kbs-ugyved.hu

ObudaFan # e-mail 2017.11.22. 15:24

Szentem a buntetoeljarasban sérelemdíjat nem lehet megallapitani, csak vagyoni kártérítés, tehát külön polgári per kell.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

pestszentlorinc # e-mail 2017.11.22. 11:37

Köszönöm a választ, járásbíróság tárgyalja az ügyet. Elképzelhető, hogy a büntetőperben az állam javára befizetendő pénzbüntetést és azon kívül a felperes részére fizetendő sérelendíjat is megítélnek egyszerre?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.11.22. 11:26

Szerintem azon múlik, amit ObudaFan vázolt alább: ha csak a sérelemdíjat kéri a sértett, arról a büntető ügyben eljáró járásbíróság dönthet. Ha viszont az objektív jogkövetkezmények valamelyikére is irányul a kérelem, az törvényszéki hatáskör, ezért járásbíróság nem bírálhatja el.

(Nem tudom megállni, hogy meg ne jegyezzem: képtelenségnek tartom, hogy a sérelemdíj iránti kérelem ne tartalmazza a jogsértés megállapítása - mint objektív jogkövetkezmény - iránti kérelmet is - de a jelenlegi joggyakorlatban ez a képtelenség a fősodor.)

www.kbs-ugyved.hu

pestszentlorinc # e-mail 2017.11.22. 11:08

Rágalmazás/becsületsértés ügyben a büntetőperben megállapíthatnak sérelemdíjat a felperes javára vagy azt utána külön polgári perben kell kérnie?

ObudaFan # e-mail 2017.02.27. 18:02

Ha csak serelemdij iránt indul a per, akkor csak 30.000.000 Ft pertargyertek felett törvényszéki hatáskör. Ha a felperes a személyiségi jogsérelem objektív szankcióit is kéri megallapitani, akkor pertargyertektol függetlenül oda tartozik. Az illeték foszabaly szerint a pertargyertek 6%-a, de minimum 15.000 Ft.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Dr.Attika # e-mail 2017.02.27. 07:49

Imrek!
Ön sérelemdíj megfizetése iránti pert akar kezdeményezni egy véletlenül máshova küldött email miatt. De azt sem tudja, hogy ilyen perekre melyik bíróságnak van hatásköre és mennyi polgári peres eljárás illetéke. Viszonylag egyszerűen megtudhatja, ha a tárgyszavakat beüti a keresőbe. Ön azt várja, hogy mi itt jogászok segítsünk ebben a pereskedésben? Segítsünk abban, hogy egy ügykezelő életét tönkretegyük. Ha megindítja a pert, akkor bizonyosan megszüntetik az ügykezelő munkaviszonyát. Ne számítson ebben segítségre.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com