Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


Kártérítési per

drbjozsef #   2019.09.13. 09:06

BelaK1250,

Egyébként pedig :

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól
...
4.§ (4) A biztosító az üzemben tartó által az adott szerződés vonatkozásában megszerzett besorolást a szerződés megszűnését követő 2 éven belül figyelembe veszi - ugyanazon gépjármű-kategóriába tartozó gépjárműre - az új szerződés besorolásánál.

De hidd el, ha két évig nem kötsz kötelezőt, attól még vezethetsz autót ha van érvényes jogosítványod.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

drbjozsef #   2019.09.13. 08:45

BelaK1250,

Tényleg ezt írták? Hogy ha nem kötsz KGFB-t, akkor azzal lemondasz a vezetésről, Hát hol függ össze a biztosítás a gépjármű vezetésével?

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

BelaK1250 # e-mail 2019.09.12. 19:36

Sziasztok!

KGFB biztosító megküldte a kárfizetésről szóló tájékoztatót. Van ilyen lehetőség, mint ami a c) pontban?

  1. kifizetem a tájékoztatóban szereplő X összeget: megmarad a bónuszom, megyek tiszta lappal tovább.
  2. nem fizetem ki az X összeget: bukok 2 bónusz fokozatot, megemelkedik a biztosításom és több évre emelt KGFB-t fizethetek.
  3. nem kötök KGFB-t, tehát lemondok a vezetésről (hány évre?) és tiszta lappal kezdek A00-ból.
Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.09.12. 18:32

Méghozzá hivatalból.

www.kbs-ugyved.hu

rigoz # e-mail 2019.09.12. 07:44

Az alperesnek alapvetően a tárgyaláson jelen lennie nem kell, kivéve személyes megjelenés terhével való idézés esetén, de ez esetben a tárgyalást a költségére elmaradása esetén elhalasztják és a következò tárgyalásra elővezetetthetik, aminek a költségét szintén Ő viseli, mely 9.000Ft-ról indul.

Egyébként úgy kell tekinteni, hogy további nyilatkozatot nem tesz, bizonyítási indítványt nem terjeszt elő, a korábbiakat fenntartja.

Fontos, hogy a bíróság az ügyet csak a keresettel szembeni érdemi tartalmi vagy alaki védekezés alperesi előterjesztése esetén tárgyalja, egyébként írásban -tárgyaláson kívül hozott - meghagyással marasztalja a keresettel egyezően az alperest.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.09.11. 20:43
  • Igen.
  • Az attól függ, hogy érdemi ellenkérelmet bead-e; hogy megbíz-e valakit a peres képviselettel, hogy a bíró a személyes megjelenés kötelezettségével idézi-e stb.

www.kbs-ugyved.hu

pestszentlorinc # e-mail 2019.09.11. 20:18

Ha a felperes büntetőügyben (becsületsértés) nem kért sérelmi díjat, attól utána még polgári perben kérhet sérelmi díjat? Polgári perben ha nem jelenik meg az alperes mert külföldön él, akkor mi történik?

rigoz # e-mail 2019.07.25. 07:01

Megkérdeztem egy közjegyző-helyettest is közben, Ő is úgy látja, hogy nincs semmi akadálya a közhatalom gyakorlásának tárgyában okozott kár megtérítése tárgyában fmh-kérelmet beadni, ha azt az Fmhtv. 3. §-a kifejezetten ki nem zárja és tudomása szerint nem zárja ki.

rigoz # e-mail 2019.07.23. 19:12

Én nekem több alperesre volt igényem egy perben, de az sem érte el az egy millát.

Ezek részben ráadásul egyetemleges felelősségből, közös, illetve közvetlenül összefüggő károkozásból adódtak.

Pl.: Vártam egy okmányt az egyik alperes közigazgatási szervtől, amit késedelmesen postázott. A posta ráadásul szabálytalanul kezelte, így nem is érkezett meg. De a posta nem tudta a panaszom vizsgálni ragszám nélkül, amit az érintett alperes nem adott nekem ki, mosta kezeit, hogy nem hibázott, a panaszt sem tette át a postához. A 6 hónapos igényérvényesítési idő így eltelt, amiben érdemben elbírálható igénnyel az adott alperesnek hála nem tudtam élni, jogellenes magatartásával a postával szembeni jogérvényesítést ellehetetlenítette, holott adatszolgáltatási kötelezettsége lett volna.

Tudom, hogy a posta sima kártérítési perben perelhető alapvetően, de az ügy jellegénél fogva szerintem keresethalmazban lehetett volna perelni, az idézés kibocsátása nélküli elutasításnak nem is ez volt amúgy az oka.

Hanem a részletesen kifejtett tényállás ellenére a bíró nem találta a keresetet határozottnak, tárgyalásra alkalmasnak, meg belekötött, hogy a különféle alperes szervek szerinte nem is perképesek.

Amikor még nem kerültek le az egyes hatáskörök a járási hivatalokhoz, hogy az ördögbe tudtam volna az eljárt főosztály megjelölése nélkül egyértelműen megjelölni, hogy mi alapján és mit akarok??

A fellebbezésem elkésettnek ítéltként elutasították, az azzal szembeni fellebbezést meg egyszerűen irattárazták, lejogerőzték az ügyet, készeri kifogásra sem voltak a fellebbezést érdemi elbírálásra felterjeszteni, helyette az ítéltábla két tanácsa is úgy ítélte, hogy no meneszt ómen, minden rendben, nincs itt látnivaló, kezicsókolom...

Neki kellett volna beazonosítani az egyértelmű tartalom alapján, hogy a BFKH több főosztálya közül a BFKH felel maga, de az adott ügyekben való különféle eljárásokkal érintett főosztályok nevesített megjelölése nem mellőzhető az ügy jellegénél fogva.

"Fejenként" voltak tízezres tételek és kilenc alperesig jutottunk (tizenegy lett volna, csak a további perbevonás engedélyezése idézés kibocsátása nélküli elutasító végzés jött...).

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.07.23. 18:43

Tavaly január 1. előtt még 1 milla volt a korlát fizetési meghagyásnál.
De én csak 500K-ra pereltem. :) Szerény vagyok.

www.kbs-ugyved.hu

rigoz # e-mail 2019.07.23. 16:41

De ha idén adom be a kérelmet, akkor nem (18. jan 1 előtt a per folyt, nem ezért dobták vissza, teljesen más okból). :)

Ráadásul 30 milláig így is úgy is be lehet adni, az 1 vagy a 3 milla a kötelezőség felső határa.

Sherlock # e-mail 2019.07.23. 14:52

Tavaly január 1. előtt még 1 milla volt a korlát fizetési meghagyásnál.

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/

rigoz # e-mail 2019.07.23. 10:26

Köszi KBS a velős választ. :) Nekem is volt rPp.-s ilyen irányú keresetem, amit más okból utasítottak vissza és megpróbálnám első ízben FMH-ra terelni, ha lehet, főleg, hogy most már ugye törvényszéken a jogi képviselet kötelező és ugye az új Pp. az elhúzódó pártfogó ügyvédes eljárásokat áthidalni csak folyamatban lévő per esetében teszi lehetővé (akkor van az, hogy az eljárást csak, hogy a döntés véglegessé válásától számított 15 napon belül, ha nem gondoskodik a felperes a jogi képviseletéről, akkor megszüntetik a pert (Pp. 240. § (2) bek. azt hiszem).

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.07.23. 09:15

Sőt. Ha csak az Fmhtv-t nézem, akkor úgy néz ki, hogy 3 millió alatt kötelező. Mégis, nekem 15-ben, ugyanilyen szabályozás mellett simán befogadták a keresetemet.

www.kbs-ugyved.hu

rigoz # e-mail 2019.07.22. 22:17

Kedves topiktársak!

Az lenne a kérdésem, hogy közhatalom gyakorlásával okozott kár tárgyában kezdeményezhető-e fizetési meghagyásos eljárás?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.07.19. 17:30

Írd csak meg a bíróságnak! Úgy meg fognak ijedni, hogy vissza is vonják az idézést, és tárgyalás nélkül elutasítják a felperes keresetét.
Hát jó már! Nézzenek oda, erre meg arra, semmi kis követeléskezelő! Még követel meg kezel!

www.kbs-ugyved.hu

Burn Out # e-mail 2018.06.03. 17:08

amire áldozatsegítő alapként KBS gondolt, azzal a járási hivatalok áldozatsegítő szolgálatai foglalkoznak (jellemzően vmi ilyesmi most a nevük: hatósági-, gyámügyi és igazságügyi osztály)

ha a szándékos személy elleni bűncselekmény 8 napon túl gyógyuló személyi sérüléssel jár, akkor a bűncselekmény elkövetését követő három hónapon belül állami kárenyhítés iránti kérelmet lehet benyújtani. állami kárenyhítésnél vizsgálják a rászorultságot. (azok a rászorulók, akiknek van valamilyen szociális ellátásuk, vagy az egy főre eső havi nettó jövedelem 210 ezer alá esik)

mivel van egy három hónapos határidő az igényérvényesítésre, ebből látszik, hogy nem igazán plasztikai műtétre jött létre.

ObudaFan # e-mail 2018.06.03. 16:49

A pert a járásbíróság székhelye szerint illetékes törvényszéken, az adott törvényszék, mint alperes ellen lehet elindítani, aztán majd az illetékes ítélőtábla az elbírálásra kijelöl egy másik törvényszéket.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.06.03. 08:16

Az attól függ. Milyen indoklással kérnél kártérítést?

www.kbs-ugyved.hu

villingen # e-mail 2018.06.03. 07:19

Üdv!Hol kell a járásbíróság ellen a kártérítési igényemet benyújtani-ill. hogyan.Köszönettel

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.05.02. 14:18

Van valami áldozatsegítő alap is, de elég szorosak a határidők.

www.kbs-ugyved.hu

Sherlock # e-mail 2018.05.02. 13:40

A büntetőeljárásban kell bejelenteni polgári jogi igényként. Illeték nincs, mert tárgyi illetékfeljegyzéses. Ártani nem árthat.

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/

walamy # e-mail 2018.05.02. 12:46

Késelés által okozott maradandó sérülés esetén, ha a tettesnek se pénze, se semmije sincs, van értelme kártérítési pernek? Gondolok itt a későbbi plasztikai sebészeti költségekre, illetve munkából való kiesés miatt okozott bevételkiesésre, valamint természetesen az egésszel járó ügyvédi költségekre? A válaszokat előre is köszönöm!

ObudaFan # e-mail 2015.02.16. 19:19

Ha úgy érzed, hogy vn konkrét károd és ezt a konkrét kárt a fürdő üzemeltetője okozta, akkor fizetési meghagyásos eljárást indíthatsz, vagy 1M Ft feletti igény esetén rögtön pert.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Dudorka46 # e-mail 2015.02.16. 08:52

Üdvözlöm! 2014. nyarán baleset történt velem egy dunántúli gyógyfürdőben. Nem volt jelzés, hogy a térkővel fedett terület a medencétől kb 4 méterre megszakad egy kb 8-10 cm-es lépcsővel. Sajnos pontosan a lépcső szélére léptem és a bokámon bel- és külboka törést szenvedtem. A fürdő felé jeleztem kártérítési igényem, s a határidő (február 23.) lett volna a válaszadásra, de a mai napig nem jelzett a fürdő felém. Ezzel szerintem szabályszegést követett el. Kérdésem, mit tegyek ezek után?
Köszönöm válaszukat előre is!