Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


Perköltség megtérítése

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.06.21. 16:24

Attól tartok, hogy nem sikerültek ezek az ítéletek a legjobban.

  1. Az állam nemigen tud fizetni, mindig valamely jogi személyiséggel rendelkező szerve teljesít helyette. Itt nincs megnevezve ez a szerv (persze, lehet, hogy jogszabályból következik, melyik az, de én nem tudom.)
  2. Kérdés, hogy az az állami szerv, amelynek fizetnie kell, értesült-e erről a kötelezettségéről.
  3. A fizetés határideje is kimaradt. Ez is akadálya lesz az esetleges végrehajtásnak.

Talán kérd meg az első fokú bíróságot, hogy az ítéletet egészítse ki a fizetésre kötelezett állami szerv és a fizetési határidő megjelölésével.
(Azért a kézbesítéstől számítva vagy két hónapot várhatsz, hátha akinek fizetnie kell, magától is tudja, és önként teljesít is.)

www.kbs-ugyved.hu

trance75 # e-mail 2020.06.21. 16:06

"Az elsőfokú bíróság 38. sorszámú végzésével az eljárást megszüntette, és az eljárási illeték viselésére vonatkozó rendelkezésen túl kötelezte az államot, hogy – a felperes helyett – 59.140.- Ft perköltséget az alpereseknek egyetemlegesen fizessen meg." (Ez lett megfellebbezve)

"A törvényszék az elsőfokú bíróság végzésének nem fellebbezett részét nem érinti, fellebbezett részét részben és akként változtatja meg, hogy az államot - a felperes helyett - terhelő perköltség összegét 109.940.- /Százkilencezer-kilencszáznegyven/ Ft-ra emeli fel."

"Kötelezi a törvényszék az alpereseket, hogy fizessenek meg az államnak felhívásra egyetemlegesen 3.000.- (azaz háromezer) Ft le nem rótt jogorvoslati illetéket, míg a további le nem rótt 4.000.- (azaz négyezer) Ft jogorvoslati illetéket az állam viseli."

Befizettem az illetéket,8 napja,visszaigazolta a bírósági fizetési portál. (3000ft)

Jogilag mit tudok tenni,hogy megkapjam a perköltséget?

Kell-e jogi lépést tennem egyáltalán?

Jogszabály ír-e elő fizetési határidőt ilyen esetben?

Több mint 3 hete lett dátumozva a végzés.

(Nem hiszem, ahogy én fogalmaztam,az szöges ellentétben áll azzal,ami a végzésben szerepel, bár elismerem, túl lényegre törő, ezáltal félreérthető.)

gerbera317 # e-mail 2020.06.21. 14:31

Fellebbező alperesként a jogorvoslati illeték a te perköltséged. Ennek megfizetésére kötelezi a pert megszüntető végzés a pertől elálló felperest. Nem erősséged a fogalmazás, mi? Ha majd reklamálsz, ezeket a mondatokat használd a saját szavaid helyett!
A többit megtudtad KBS-ről.

trance75 # e-mail 2020.06.21. 13:45

Országos bírósági hivatal-Bírósági fizetési portál.

A felperes elállt a keresettől,helyette az állam fizeti a perköltséget. A felperes egy járási hivatal volt.

Mivel laikus vagyok, nem tudom, mi a teendőm, ha van egyáltalán, hogy megkapjam a perköltség összegét.

Ha nem idevaló kérdés, az admin majd törli.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.06.21. 13:23

OBF BFP
Mi?

(Amúgy erősen valószínűnek tartom, hogy nem az államot kötelezték a perköltség megtérítésére. Továbbá honnan tudhatnánk mi azt, hogy mikor fogod megkapni? Ez szerinted egy jogi kérdés? Szerintem jóslás.)

www.kbs-ugyved.hu

trance75 # e-mail 2020.06.21. 13:14

Tisztelt fórumozók!

Adott egy másodfokú bírósági végzés, amely kötelezi a felperest (állam) x ft perköltség megfizetésére az alperes (én) részére.
Laikusként kérdezem a szakértőktől: miként,s mennyi időintervallumon belül kapom meg ezt az összeget,mert a végzésben erről nincs szó.
A rám kirótt jogorvoslati illeték befizetésre került OBF BFP-n. Vissza is igazolták már egy hete az illeték befizetését.

Dracena #   2020.06.05. 08:55

Rendben, köszönöm szépen.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.06.02. 13:05

Végrehajtás. Megteheted, hogy csak a perköltség összegét kéred. (A gyerektartást nem is kérhetnéd hat hónapnál régebbre.)

www.kbs-ugyved.hu

Dracena #   2020.06.02. 13:02

Köszönöm a választ. Örülök, hogy 5 év, tartottam tőle, hogy esetleg magánszemélyek között, vagy ilyen jellegű családi ügyekben kevesebb.

2016-ban indítottam a gyerekek felügyeletével kapcsolatos ügyet, azóta sokminden megváltozott. Többek között felnőttek a kisebb gyerekeim is, szabadon közlekednek közöttünk. Függetlenül attól, hogy kizárólagos jogot kaptam (közöset kértem), a 4-ből a két középső az édesapjánál, illetve vele lakik. A 19 éves (még középfokú tanulmányokat folytató) egy különálló kis házban az ingatlanon, a 17 évesem, pedig konkrétan vele. Velem a legidősebb egyetemista és a legkisebb, 15 éves.
A tavalyi elköltözésemig kérhetném, mert kb 95%-ban én fizettem mind az ingatlan fenntartásával, mind a gyerekekkel kapcsolatos kiadásokat, de nem szeretném, mert többet ér a gyerek, és a saját nyugalmam.
Egyelőre ezért nem szeretném a perköltséget sem behajtani, viszont veszni sem szeretném hagyni, mivel több százezer forintról van szó.

Továbbra is a kérdésem viszont, hogy hogyan lehet hozzájutni, ha magától nem fizeti ki. Közjegyzőn keresztül, vagy ügyvéd által, esetleg célszerű nekem felszólítani? Illetve külön lehet választani ezt a két kötelezettséget függetlenül attól, hogy egy ítéletben szerepelnek?

drbjozsef #   2020.05.29. 17:34

Amennyiben tartásdíjat is megállapított a bíróság, annak megfizetésétől eltekinthetek-e?

Ez egy érdekes kérdés. Miért tekinthetnél el?

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.05.29. 16:53

Elévül. De hol van ez még az öt évtől?

www.kbs-ugyved.hu

Dracena #   2020.05.29. 13:44

Tisztelt Fórumozók!

Aziránt érdeklődöm, hogy a bíróság által megítélt perköltség elévül-e.
Az ítélet szövegrészlete: " A bíróság kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 napon belül X + áfa, azaz Y Ft perköltséget." A részítélet dátuma 2018.09.21, mely felebezés és annak elutasítása után 2019.11.13-án emelkedett jogerőre.
Ha nem fizet automatikusan az alperes, mi a módja a bekérésnek.
Gyermekfelügyeleti ügyről van szó.

Amennyiben tartásdíjat is megállapított a bíróság, annak megfizetésétől eltekinthetek-e?
Előre is köszönöm a segítséget,
Dracena

Kohida # e-mail 2020.04.29. 05:08

@Karkera

Ha a bíróság számítási hibát vétett, bármikor kérheti a határozat kijavítását. Tudtommal nincs szükség fellebbezésre és az nem is célszerű, ha a bíróság csupán elmatekozott valamit az ítéletben.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.04.22. 14:21

A konkrét összegek nélkül meg nem mondom, hogy jól számolt-e a bíróság. :) Ilyen százalékos értékek mellett kerekíteni is szoktak (leginkább ezerre).

Illeték nem is volt?

www.kbs-ugyved.hu

oligaliga # e-mail 2020.04.22. 14:19

Összegek nélkül használhatatlan.

Karkera # e-mail 2020.04.22. 13:56

Felperes által megtérítendő összegről van szó.

"Kötelezi a bíróság a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 15 napon belül X.- forint perköltséget."

Az indoklásban ez van:
"A perköltség igény vonatkozásában a bíróság a Pp.77-78.§ alapján döntött. Megállapította, hogy a
felperes 38%-ban, az alperes pedig 62%-ban lett pernyertes figyelemmel arra, hogy a pertárgy értéke
a felperes által előterjesztett érvénytelenségi kereset folytán ...-Ft volt, míg a fenntartott
kárigénye ...-Ft, így összesen ...-Ft volt a teljes pertárgyérték. Ehhez viszonyítottan
állapította meg a bíróság a fenti pernyertesség, pervesztesség arányát."

...

"Így a pervesztesség-pernyertesség arányára
tekintettel a felperest A.-Ft, míg az alperest B.-Ft ügyvédi munkadíj, perköltség illette
meg melyeket egymásba számítva a bíróság X.-Ft-ban állapította meg a perköltség összegét."

(Így értehető vagy a konkrét összegek nélkül használhatatlan?)

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.04.22. 12:11

A rendelkező részben mi van a perköltség viseléről? Szó szerint.

A pernyertesség-pervesztesség arányát expressis verbis meghatározta a bíróság az ítéletben? Azt is írta, hogy az alperes által megtérítendő összeget ez alapján számolta ki?

www.kbs-ugyved.hu

Karkera # e-mail 2020.04.22. 11:20

A felperes pernyertességi aránya és a költségeinek szorzata adná az őt illető összeget. Ezzel szemben egy magasabb összeg van az ítéletben.

Az alperest illető összeg meg sincs jelölve, bár a pernyertességi arányból és az alperes költségei szorzatából kiszámítható, tehát nem kérdéses, hogy mennyi.

Az ítélet végén pedig fel van tüntetve egy összeg, amit az alperes felé meg kell fizessen a felperes, de ez az összeg sehogy sem jön ki a fenti számok egymásba számításából.

Ez elég furcsa, hogy számítási hiba esetén sem jár vissza illeték.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.04.22. 10:08

Konkrétan mi a hiba?

(Az illeték egyébként nagyon ritkán jár vissza.)

www.kbs-ugyved.hu

Karkera # e-mail 2020.04.22. 09:49

Tisztelt Szakértők!

Elsőfokú polgári per ítéletében a perköltség számítása hibás véleményem szerint (a mi kárunkra).
Ha csak ezt a részét fellebezem az ítéletenek és nekem van igazam, akkor a fellebbezési illeték visszajár? Azért fontos a kérdés, mert a hiba mértéke és a fellebbezési illeték kb. kiegyenlítik egymást, tehát amit megnyerek az esetleges helyesbítésen, azt az illetékkel el is veszteném.
(A perben alperesek vagyunk, ha ennek van jelentősége.)

Köszönöm

gerbera317 # e-mail 2020.04.09. 22:41

Aha. Azt hittem, alperes voltál. Szóval te vagy a felperes. Belekezdeni is kár volt. Nagy kamu az érvénytelenség megállapítására irányuló perek sikere, de ugyanígy a felmondás hatálytalanságára irányuló perek sikere is. Van itt egy topik, amelyik csak erről szól. Te is belementél, és vesztettél. Nem lehet büntetlenül vitazni egy olyan szerződés érvényességét, aminek a megkötését eleve te kezdeményezted, és amit a végén mint akaratoddal mindenben megegyezőt, aláírtál.

editrol # e-mail 2020.04.09. 14:22

Pervesztés tárgya: devizahitel szerződés érvénytelensége. " nem mintha a kérdésemhez tartozna de tudom hitelt vissza kell fizetni" 10 millió ft hitel 17,5 millió visszafizetés és még tartozom 14 millióval na ez a valóság"

gerbera317 # e-mail 2020.04.09. 09:41

Az aranyos, hogy csak a perköltség megfizetése okoz fejtörést.
Csak puszta kíváncsiságból kérdezem: mi a pervesztés tárgya? Tán nem akartad viselni a zöld nyakkendőt, és erre kötelezett most a bíróság?

rigoz # e-mail 2020.04.08. 19:59

Tisztelt editrol!

Az adóhatóság az állam által előlegezett költség megfizetése tárgyában fog küldeni Önnek fizetési felszólítást, mely kézbesítésétől számított 30 napon belül kell az abban meghatározott módok egyikén megfizetnie azt.

Az OTP Bank javára megítélt perköltség megfizetésével kapcsolatban javasolt azonban, hogy keresse meg a bankot, illetve a jogi képviseletet ellátó ügyvédet, ügyvédi irodát írásban ezzel kapcsolatban, annak hiányában pedig utalja el a bank székhelycímére postai kifizetési utalványon ("rózsaszín csekk") azt.

editrol # e-mail 2020.04.08. 19:33

Tisztelt Szakértők!

Az lenne a kérdésem, hogy pert veszítettem az OTp bankkal szemben. Megjött a bírósági végzés, hogy az OTp felé ill a magyar állam felé fizessem meg a költségeket. A kérdésem az, hogy fog küldeni nekem az OTp ill a nav levelet( hová utaljam stb),mert ugye a végzés semmi fizetési módot nem jelöl meg.

Köszönöm