Fórum büntetőjog újabb elöl     új hozzászólás


kiskorú veszélyeztetése?

Ronesz # e-mail 2019.07.03. 22:28

T.Fórumozók!
Érdeklődöm az alábbi esetről.
Ha a kapcsolattartásra jogosult szülő a kapcsolattartás ideje alatt sorozatosan és szándékosan meghiúsítja a kiskorú számára fontos eseményeken a kiskorú megjelenését(évek óta passzióból hogy keresztbe tegyen a gondozó szülőnek),majd végül fogorvosi ellátásra sem viszi a gyermeket kapott időpontra indokolatlanul,az kiskorú veszélyeztetésének minősül?Válaszokat köszönöm.

drbjozsef #   2019.07.04. 08:18

Ha a kapcsolattartásra jogosult szülő a kapcsolattartás idejére saját maga kérte az időpontot? Mert azért az nem teljesen kóser, ha az egyik szülő a másik láthatására programokat szervez...

Ami meg a kiskorúnak fontos, az mondja a szülőjének, hogy neki fontos. Ugye, a "fontos" meg a "kötelező" nem azonos fogalmak.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

gerbera317 # e-mail 2019.07.04. 09:07

Először inkább azon kellene egy kicsit elrágódni, hogy végül is ki tesz keresztbe kinek.

Ronesz # e-mail 2019.07.05. 14:11

Nos, a kapcsolattartásra jogosult szülő magatartását amit folytat most is, korábban már jogerősen is hátrányára értékelte a bíróság, megállapításra került hogy a szülő nem a gyermek érdekében jár el amikor nem biztosítja a fontos rendezvényeken való megjelenését.A szülőt ez jól láthatóan nem érdekli túlságosan,immáron évek óta. A gondozó szülőnek most "gurult el a gyógyszere", hogy nem jut a gyermekkel egyről a kettőre mert a kapcsolattartásra jogosult szülő nem együttműködő.(ezt is megállapították jogerősen hogy nem együttműködő,az első laikus nyilván elgondolkodik hogy miért nem lett így felügyelt kapcsolattartás a vége, erre nincs magyarázat...)

Nem a kapcsolattartásra rászervezett eseményekről van szó, hanem készen kapott iskolai és orvosi időpontról, amire eddig is hónapokat kellett várnia a gyermeknek.
Ezen eetben nyilván a kapcsolattartásra jogosult szülő feladata a gyermek érdekében biztosítani a megjelenést.A kapcsolattartás önmagában nem akadálya a megjelenésnek, olvasva a számtalan bírói gyakorlatokat...

Itt igazán mi lehet az a határ, ami már életszerűen is veszélyeztetheti a gyermek egészséges fejlődését, ez lenne a kérdés...

drbjozsef #   2019.07.05. 14:39

Mivel ilyen ködös, általános lózungokban írsz, erre nagyjából azt lehet mondani, hogy a határ az, ami már életszerűen is veszélyeztetheti a gyermek egészséges fejlődését...

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

sissy074 # e-mail 2019.07.09. 11:55

Kedves Fórumozók!

Kiskorú veszélyeztetése ügyben tettem feljelentést,még tavaly novemberben,ezt a nyomozást a rendőrség 02.28-án megszüntette mert szerintük nem bűncselekmény az eset.Ezt a határozatot megpanaszoltam,de közben az ügyészség is hatályon kívül helyezte.Kapcsolati erőszak ügyben is megkezdődött a nyomozás,és ügygondnokot is kirendeltek.Most ismét megszüntető határozat jött a rendőrségtől,ismét nem bűncselekmény szerintük.Az ügygondnok "kapcsolati erőszak miatt magánindítvánnyal élni nem kívánt"
Kérdésem a következő:
1.Panasszal ismét tudok én élni a határozat ellen attól,hogy ügygondnok van kirendelve?
2.Vajon az ügygondnok mi okból nem él a magánindítvánnyal?Neki nem a kiskorú gyerekek érdekeit kéne képviselni?Ez ellen élhetek panasszal?Ha igen hol?
Köszönöm szépen előre is ha tud segíteni valaki.

rigoz # e-mail 2019.07.11. 09:58

Tisztelt Sissy074!

Az első kérdésére való válaszadáshoz mindenekelőtt azt lenne szükséges tisztázni, hogy Ön milyen pozícióval bír az eljárásban, így sértett, illetve sértetti (törvényes vagy meghatalmazott) képviselő-e és az ügygondnok kirendelésére milyen okból került sor?

A nyomozó hatóság határozata ellen ugyanis a sértett (képviselője útján vagy személyesen), a gyanúsított/terhelt (gyanúsítás közlésétől), illetve a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében a vagyoni és egyéb érdekelt élhet fő szabály szerint panasszal.

A sértetti vagy egyéb fentebb felsorolt minőséggel nem bíró feljelentő kizárólag a feljelentést elutasító határozat ellen élhet panasszal.

Egyébként jól látja, az ügygondnok feladata az, hogy annak a törvényes képviseletét lássa el, aki részére kirendelték, azonban az is, hogy a felet a nyilvánvaló károsodástól megóvja.

Az ügygondnok egyébként a képviseltje jogáról csak ez utóbbi esetben mondhat le.

A magánindítvány kapcsán fontos megjegyezni, hogy azt a korlátozott cselekvőképes személy maga is előterjesztetheti (illetve törvényes képviselője is), az pedig nem vonható vissza és minden elkövetővel szemben hatályos (Btk. 31. §).

A magánindítvány előterjesztésének határideje 2018.07.01-e előtt elkövetett cselekmény esetén az elkövető kilétéről való tudomásszerzéstől, aznapi vagy azt követően elkövetett cselekmény esetében a bűncselekmény elkövetéséről való tudomásszerzéstől számított 30 nap.

E határidő jogvesztő, kimentésnek (igazolási kérelemnek) kizárólag közvádra üldözendő cselekmény esetében van helye.

Ha az ügygondnok magatartása miatt van kifogása, akkor a megyei ügyvédi kamarához fordulhat a panaszával, illetve az eljárásban kivételesen, indokoltan kérheti másik ügygondnok kirendelését.

Fontos azonban, hogy az ügygondnok és az eseti gyám nem azonos, utóbbi a megyei kormányhivatal alkalmazza, így a rá vonatkozó panasszal annak a kormánymegbízottjához lehet fordulni, illetve a járási kormányhivatal gyámügyi feladatkörében eljáró szervezeti egysége rendeli ki, az Ő felmentését és másik eseti gyám kirendelését tehát a járási hivatal Gyámügyi Osztályától lehet kérni.

sissy074 # e-mail 2019.07.11. 12:45

Kedves Rigoz!
Köszönöm szépen a választ!3 kiskorú gyermekem kapcsolattartás alatt történt bántalmazása miatt tettem a feljelentést még Novemberben a másik szülő ellenAkkor ezek szerint élhetek a határozat ellen ismét panasszal ,az első megszüntető határozat után rendelték ki az ügygondnokot mivel én mint érintett (szülő) a gyermekeket nem képviselhetem az ügyben.Nekem ezt mondták ezért lett kirendelve.

rigoz # e-mail 2019.07.11. 13:01

Az eseti gyám lesz nem? A gyámhatóság rendelte ki?

sissy074 # e-mail 2019.07.11. 14:03

Nem,az ügyészség utasítására a rendőrség,mert már az elején ki kellett volna nekik,csak nem tették.

sissy074 # e-mail 2019.07.11. 14:10

Az ügyészségi papírban ez áll "Törvénysértő a nyomozóhatóság határozata avonatkozásban is,hogy a kiskorú gyermekek képviseletére nem rendelt ki ügygondnokot annak ellenére,hogy jelen eljárásban őket X Y édesanya nem képviselheti"

rigoz # e-mail 2019.07.11. 14:32

Ilyenkor eseti gyámot kell kirendeltetni a gyámhatósággal és amíg nem rendeli ki a gyámhatóság az eseti gyámot, addig kell ügygondnokot rendelni.

Ha ügygondnok van kirendelve, akkor Ön nem élhet a határozat ellen panasszal, csupán az ügygondnok felmentését és másik ügygondnok kirendelését kérheti, illetve a területi ügyvédi kamarához fordulhat.

sissy074 # e-mail 2019.07.11. 17:52

Kedves Rigoz!Köszönöm a választ,a rendőrség által küldött határozaton az áll:Kézbesíteni kell:XY feljelentő (sértetti képviselő) részére
És Ügyészség részére.Akkor az ügygondnok nem is kapott? Illetve,az van még leírva A sértetti képviselő a nyomozóhatóság vele közölt határozata ellen 8 napon belül panaszt terjeszthet elő.Akkor most miért engem neveztek meg sértetti képviselőnek?Vagy ismét hibáztak volna?Az ügygondnok sehol nincs megnevezve akkor a panaszt csak ügyszám megjelölésével tegyem?Vagy menjek be a rendőrségre és kérdezzem meg ki az ügygondnok?Gondolom ezt meg kéne mondaniuk nem?

rigoz # e-mail 2019.07.11. 19:18

Egyre komplikáltabb ez a sztori...

Panasszal akar élni az ügygondnok magatartása ellen, holott azt sem tudja ki az...

Azt írja, hogy ügygondnokot rendeltek ki az ügyészség utasítására mert a sértettek, azaz a gyerekei közt és Ön közt nyilvánvaló érdekellentét áll fenn, hiszen a gyanúsított az élettársa/férje stb.

Lehet, hogy hibázott a rendőrség, nem kizárt, de ha ügygondnok (bár a körülmények alapján inkább eseti gyámnak kellene lennie) van, akkor Ő a sértetti képviselő és ebben az esetben Önt semmilyen jogcímen nem illeti határozat-kiadmány meg.

A sértetti képviselő ha ügygondnok vagy eseti gyám van kirendelve, akkor az Ő és nem Ön.

A leírtak alapján Én amondó vagyok, hogy tegye meg a panaszát, aztán legfeljebb nem jogosulttól származóként érdemi vizsgálat és indoklás nélkül elutasítják.

sissy074 # e-mail 2019.07.11. 19:56

Kedves Rigoz!
Köszönöm a segítséget,ezt fogom tenni!Én is sok mindent furcsállok,de panaszt nem egy név miatt tennék,attól,hogy azt nem tudom,a munkájával szemben még kifogásom van,mert szerintem nem a gyerekek érdekét képviselte azzal,hogy nem indított magánindítványt külön élő (váló félben lévő)férjem ellen.Ez szerepel a nekem kiküldött megszüntető határozatban,onnan tudom a neve viszont sajnos nem.Arról én igazán nem tehetek.
Elméletileg zéró tolerancia van gyerekbántalmazás esetén,gyakorlatilag pedig mindenki tojik rá.... :-(
Még azért reménykedem,hogy az ügyészség másodszor is ki fog állni a gyerekek mellett,és nem hagyja,hogy ezzel lezárják az ügyet a rendőrségen.Mert ezzel azt sugallnák,bármit megtehetünk egy kisgyerekkel következmények nélkül. :-(

alfateam # e-mail 2019.10.28. 19:19

Milyen fegyver amivel a gyerek lőtt talán légpuska?