Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


Egyedi azonosító jel meghamisítása

gálgabi # e-mail 2013.01.16. 20:42

Első olvasatra a rendszám egyedi azonosító jel .

A dr.Attika által idézett indoklás egyre inkább megerősít abban, hogy téves az az értelmezés, ami szerint a regisztrációval és a rendszám kiadásával egy újabb egyedi azonosítót kapna az autó .
Ráadásul a másodikat az első alapján adják ki ?

Ez teljesen értelmetlen és illogikus dolog lenne .
Mi értelme lenne két darab egyedi azonosítónak ?
Hiszen abból csak egy lehet, és nem is szabad azt megváltoztatni !

tothvili # e-mail 2013.01.16. 20:25

Véleményem:
Az egyedi azonosító jel például gépjármű esetében annak előállítása során a gépjármű gyártója által az alvázba beütött karaktarsorozat. Ez azért egyedi, mert (jóesetben) amíg az alváz egyben van, nem változik.
Ezzel szemben a rendszám nem lehet egyedi azonosító jel, hiszen egyazon gépjármű élete során a rendszáma változhat.
Egy dolognak, csak egy darab egyedi azonosító jele lehet, és az nem változhat!
Ha mégis, az bűncselekmény gyanúját veti fel.
Ez teljesen logikus, mit nem lehet ezen megérteni?

Véleményem #   2013.01.16. 19:46

A forgalmi engedély a közokirat.

A rendszám az egy hatósági jelzés, ami egy egyedi azonosító jelnek minősül. Ez számodra nem logikus, de szerintem egyedül vagy ezzel.

Elbeszéltek egymás mellett. Egyik oldalon az ész érvek és a törvényi rendelkezés. Másik oldalon ( tothvili ) meg a laikus gondolat mód, gyakorlati tapasztalatlanság, hozzá nem értés.

Nem lesz közös nevező így...

tothvili # e-mail 2013.01.16. 17:57

Attika, köszönöm a kiegészítő anyagot.
Veled ellentétben számomra teljesen világos a jogalkotó szándéka, hogy miért, azt megpróbálom most megvilágítani.
Az 1. pont arról szól, hogy az állam a bizonyos dolgok forgalomba hozatala feltételeként előírja a gyártó számára, hogy a dolgot egyedi azonosításra alkalmas jelöléssel lássa el. Ez alatt nyilván az alvázszámot kell érteni.
Az állam továbbá bizonyos dolgok birtoklását hatósági regisztrációhoz köti. Ez alatt nyilván a regisztráció megtörténtét, ezzel annak díjának megfizetését és ez által a kiadott forgalmi rendszám érvényességét kell érteni. Merthogy a forgalmi rendszám eredetiségét a regisztrációs matrica és maga a regisztrációs eljárás bizonyítja.
Mivel a gépkocsi egyedi azonosító jelei, az alváz- és a motorszám kívülről nem látható, ezért szükséges kellék a forgalmi rendszám, mint hatósági jelzés, a használat nyomon követhetősége érdekében.
Tehát itt két különböző dolgot említ a szöveg:

  1. a gyártó által a fődarabokra felvitt egyedi azonosító,
  2. a hatóság által a regisztráció során kiadott hatósági jelzés, a forgalmi rendszám.

A gépkocsi lopások felderítésének meghiúsítása érdekében rendszerint megtörténik a gyártói illetve a hatósági jelölések eltávolítása, meghamisítása.

Összefoglalva az 1. pont tartalmát, azt lehet mondani, hogy fontos állami érdek fűződik ahhoz, hogy az egyedi azonosító jel, és a hatósági regisztráció során kiadott forgalmi rendszám érintetlensége megvalósuljon.
Ha ugyanis az alvázszám eltávolításra kerülne, akkor azzal a gépkocsi eredete kideríthetetlenné válna.
Ha a forgalmi rendszámot manipulálják, tehát például átfestik, vagy másik, nem hamisított rendszámot tesznek a helyére, azzal nehezítik a bűnüldözést. (ezzel napok alatt meg lehet bukni)
Az eltávolításon tehát nem a rendszám levételét kell érteni, hanem a gyártó által felvitt egyedi azonosító jel eltávolítását, ami tipikusan úgy történik, hogy a fődarabból azt kiköszörülik.

A 2. pont pedig arról szól, hogy a törvény minden olyan magatartást büntetni rendel, amely az egyedi azonosító jel eredetiségén, elhelyezésén, meglétén változtat. A szöveg itt csak az egyedi azonosító jelet említi. Nem mondja ugyanezt a hatóság által kiadott hatósági jelzéssel, a rendszámmal kapcsolatosan!
Továbbá büntetendő az olyan gépkocsi megszerzése, használata, melynek az egyedi azonosító jele hamis, hamisított, vagy eltávolítás folytán hiányzik.

A 3. pont arról szól, hogy a gépkocsigyártó által felvitt alvázszám, mint egyedi azonosító jel megléte szükséges ahhoz, hogy a hatóság regisztrációba vegye a gépjárművet.
A regiszrációs eljárás eredményeként a hatóság kiadja a gépkocsira a forgalmi rendszámot és az azt igazoló regisztrációs matricát.
Végeredményben két külön dolog az egyedi azonosító jel és a forgalmi rendszám, hiszen csak az első megléte esetén helyezhető üzembe a gépkocsi, kaphat rendszámot.
Ezekből számomra logikus, hogy a rendszám nem egyedi azonosító jel, hanem hatósági jelzés.

Ha még bírjátok agyilag, segítsetek ezt értelmezni:
„A regisztrációról kiállított közokirat számára a dolgon alkalmazott jelölés alapvető fontossággal bír, hiszen azzal együtt lehet a dolgot beazonosítani.”

Első ránézésre azt gondolom, hogy a regisztrációról kiállított közokirat a regisztrációs matrica lesz.
( a rendszám ugye nem közokirat )
Az eredmény tragikus: A regisztrációs matrica számára a gépkocsin alkalmazott alvázszám? alapvető fontossággal bír, hiszen az alvázszámmal? együtt lehet a gépkocsit beazonosítani.

Dr.Attika # e-mail 2013.01.16. 07:20

Valóban elütöttem. Helyesen 1998. évi XXII. tv.
Ha már itt tartunk. Bemásolom a törvényjavaslathoz fűzött miniszteri indoklást. Vélhetőleg ez eloszlat minden kételyt. A rendszám egyedi azonosító és jogellenes levétele bűncselekmény.

A 3-4. §-hoz

1. A gépkocsilopások elleni hatékonyabb fellépés lehetőségeinek megteremtése iránt fokozott igény van mind az állampolgárok, mind a bűnüldöző szervek részéről. A meglévő rendelkezések (a Btk. közelmúltban történt módosításai révén) lefedik azokat az elkövetői magatartásokat, amelyek a gépjármű elvételével illetve a gépjármű hatósági engedélyével való visszaéléssel kapcsolatosak. Ugyanakkor a gépkocsilopások körében - a felderítés meghiúsítása érdekében - rendszerint megtörténik a gépkocsik beazonosítását célzó gyártói, illetve hatósági jelölések eltávolítása, meghamisítása. Jelenleg ez önmagában nem minősül bűncselekménynek.

Az állam bizonyos dolgok forgalombahozatala feltételéül írja elő a gyártónak, hogy az adott dolgot egyedi azonosításra alkalmas jelöléssel lássa el. Az állam ezenkívül a dolgok egy részének birtoklását, rendeltetésszerű használatát hatósági regisztráció meglétéhez is köti. A hatósági regisztráció értelme az, hogy ezen dolgok használata, forgalma nyomon követhető legyen. A regisztráció alapja pedig nem más, mint a gyártó, illetve a hatóság által a dolgon alkalmazott jelölés. A regisztrációról kiállított közokirat számára a dolgon alkalmazott jelölés alapvető fontossággal bír, hiszen azzal együtt lehet a dolgot beazonosítani. Ebből következően az államnak érdeke fűződik az ilyen jelölések érintetlenségéhez.

2. A törvény szerinti módosítás az államnak ezt az érdekét kívánja a büntetőjog eszközeivel védeni, de a védelmet nem szűkíti le a gépkocsikra. Előfordulhat más dolgok (például a fegyverek) esetében is, hogy a beazonosíthatóság lehetőségének megszüntetése sérti az állam érdekét.

A törvény minden olyan magatartást büntetendővé nyilvánít, amely az egyedi azonosító jel eredetiségén, elhelyezésén, meglétén változtat. Ezenkívül büntetendő az olyan dolog megszerzése, felhasználása is, amely dolognak az egyedi azonosító jele hamis, hamisított, vagy eltávolítás folytán hiányzik.

A törvény súlyosabban minősülő esetként határozza meg az üzletszerűen, a bűnszövetségben, továbbá a bűnszervezet tagjaként történő elkövetést.

3. Több jogszabály használja az azonosító jel fogalmát, azonban ezeket tartalmilag nem lehet egymással megfeleltetni. Ezért volt szükséges egy olyan értelmező rendelkezés beiktatása, amely a Btk. alkalmazására vonatkozik. A törvény a Btké. rendelkezéseit kiegészítve pontosan meghatározza, hogy mit kell érteni az egyedi azonosító jel fogalmán.

Az egyedi azonosító jel fogalma

25/A. §

A Btk. 277/A. §-ának alkalmazása szempontjából egyedi azonosító jel: az olyan dolognak, amelynek a birtoklását vagy rendeltetésszerű használatát jogszabály hatósági engedélyhez köti, a gyártónak vagy a hatóságnak a dolgon, illetőleg annak alkotórészén alkalmazott, egyedi azonosításra szolgáló jelölése.

Válasszon: Válasz vagy Továbbítás

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Véleményem #   2013.01.16. 01:31

A rendszámtábla az egyedi azonosító jel. A rendszámtábla az egy hatósági jel, jelzés ami egyedi akárhogy is nézem mivel csak 1 pár van belőle 1 autóra kiadva normál esetben. ( A P-set most nem ide keverni! ) A rendszámtábla a Hivatal tulajdona ahogy fogalmaz a jogalkató, tehát azzal nem lehet akármit csinálni, pl: leszedegetni estére eltenni, nonszensz. ( kivétel persze van, ha javítják vagy leesik stb. de ez nem jelenti azt hogy így lehet vele közlekedni büntetés nélkül ami sima szabs. csak )

Lehet magyarázni de egyértelmű szerintem az ha valaki ezt eltávolítja az alkalmas a bcs-re. ( főleg ha mind a 2-t, plusz még a matricát is ) „Egyedi azonosító jel meghamisítása:
277/A. § (1) Aki egyedi azonosító jelet eltávolít,
”...

Ez nem jelenti azt hogy tényleg bcs. történt, de ezért indítják meg az ügyet hogy kiderüljön, aztán ha nem az akkor nem az...

Már nagyon túl van tárgyalva ez az egész...

Mindig lehet a jogalkató hibáit keresni, de kár a gőzért, ami le van írva az van, azt egyik fórumozó sem írja felül, hiába...
Többen próbálták már, tipikusan időnként felbukkannak olyan felhasználók akik csak a kukacoskodásra mennek rá, lényegében nem segítik a kérdezőt.

tothvili # e-mail 2013.01.15. 23:57

Egy kis szövegértelmezés:
„Egyedi azonosító jel meghamisítása:
277/A. § (1) Aki egyedi azonosító jelet eltávolít, vagy egyéb módon meghamisít, vagy olyan dolgot szerez meg, vagy használ fel, amelynek egyedi azonosító jele hamis, hamisított, illetőleg amelynek egyedi azonosító jelét eltávolították...

Szerintetek az egyedi azonosító jel egyenlő lenne a gépjármű forgalmi rendszámával? Szerintem nem!
Ha azt gondoljátok, hogy igen, akkor azt is gondolnotok kell, hogy egy rendszám nélküli autó megszerzése bűncselekmény, hiszen annak az egyedi azonosító jelét eltávolították...

Továbbá a fenti szakasz címe az "egyedi azonosító jel meghamisítása"
Mit is jelent az egyedi azonosító jel?

  • A jelentősebb értéket képviselő fogyasztási cikkek a garanciális szabályok érvényesíthetősége miatt tartalmaznak ún. gyártási számot, ez lehet a cikk műanyag házába beégetett jel, vagy akár egy öntapadó matrica.
  • A fegyverek is tartalamaznak valamilyen egyedi azonosító jelet, hiszen az bűnüldözési szempontból rendkívül fontos.
  • A gépjárművek nagyobb szerkezeti egységei hasonló módon tartalmaznak olyan egyedi azonosító jeleket, amelyek szintén a bűnüldözés, a gépjármű lopás felderítését segítik. Ezek az egyedi azonosítók a gyártó által véglegesen bele vannak ütve a gépjármű fém alkatrészeibe!

Véleményem szerint a fenti szakaszban "az egyedi azonosító eltávolítása vagy egyéb módon meghamisítása" annyit tesz, hogy a gyártó által az alvázba, motorba beütött egyedi azonosító oly módon kerül manipulálásra, vagy az eltávolítás után más számok és karakterek beütésével beazonosíthatatlanná válik a fődarab.

Tehát az egyedi azonosítót mindig a gyártó helyezi el a gépjárműre, és soha nem az okmányiroda !
Ez utóbbi adja ki a forgalmi rendszámot, ám az egy gépjármű élete során változhat is.
Viszont az alvázon a szám, a motoron a szám nem változhat, mivel az valóban egyedi azonosító jel.

Szóval a véleményem szerint a jogalkotó szándéka nyilvánvaló: nem a gépjármű rendszámtáblájának leszerelését tiltja, hanem az egyedi azonosító jelek meghamisítását.
Az, hogy ezt a szakaszt próbálják egyesek fegyelmező eszközként használni, trükközők, vagy bárki ellen, az ő gyengeségüket mutatja.
Az ilyen emberek miért nem az egyenes utat járják végig? Mindössze módosíttatniuk kellene a Kreszt olymódon, hogy közterületen rendszám nélkül autót tartani tilos.
Ehhez képest a Kresz jelenleg mellékútvonalon 10 napig megengedi...

tothvili # e-mail 2013.01.15. 23:14

Attika az 1998. évi második törvényt írta le római számokkal... biztosan csak eltévesztette.

Sherlock # e-mail 2013.01.15. 21:48

Vilmos ismét helytálló megjegyzést tett, Attika a '98. évi XXII. törvényre gondolt. Nem mintha számítana hogy melyik törvény és hány éve.

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/

tothvili # e-mail 2013.01.15. 21:14

Az 1998.évi II.törvény mindössze két paragrafusból áll :))

Dr.Attika # e-mail 2013.01.15. 07:10

Mivel 17 évvel ezelőtt még nem volt bűncselekmény. Az 1998. évi II. tv. 3.§-a tette büntethetővé.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Atis77 # e-mail 2013.01.15. 06:46

Egy ilyen ügyem nekem is volt. Egy trabi rendszámát tettem át a passatomra ugy 17 éve hogy ne lopják szét. Nem közlekedtem vele, de egyszer csak eltűnt a kocsi. Bementünk a rendőrségre ott közölték hogy nem stimmelt a rendszám, ezért elszállították a mélyfúró utcába. Ellenem is megindult az eljárás, de nem lett belőle semmi csak ejnye bejnye. Bíróságig el sem ment az ügy. Elmondtam hogy védeni akartam a tulajdonomat.

ius latratus # e-mail 2013.01.13. 20:06

"Attika: elsősorban Guba, Ius Latratus és capisca nem vette figyelembe hozzászólásakor az emberi tényezőt ."
...
"Szóval az említett hozzászólók voltak pökhendiek és nem Ön."

Emberi tényezőt. Én marha. Kihagytam.

NyikosDávid #   2013.01.13. 15:12

Kedves Fórumozók!

Nem volt célom, hogy az általam ismertetett üggyel kapcsolatban az állóvizet felkavarjam és egymásnak ugrasszam Önöket... :)

Mindenesetre akkor is maradtak még kérdéseim, illetve szeretnék tanácsot kérni.

Dr. Attika válaszolt azon kérdésemre még 01. 10-én 19:49-kor, hogy kapok-e kirendelt védőt. Válaszában az állt, hogy jelen ügyben nem, csak kérelemre.
Az ügy és az eljárás menetével nem vagyok tisztában,(ha ezt is leírnák, hogy mi a "menetrend" ezután, azt megköszönném) mindenesetre ismertetném az én álláspontom és kérném a segítségüket.
Laikusként az hiszem, hogy kapni fogok a rendőrségtől gyanúsítotti idézést. Kérdésem arra vonatkozik, hogy a kihallgatáson a feltett kérdésekre miként válaszoljak, vagy egyáltalán ne válaszoljak? Illetve, hogy a kirendelt védő iránti kérelmet milyen formában kell megtennem, ugyanis anyagi körülményeim most nem teszik lehetővé, hogy ügyvédet fogadjak, saját költségemre?

Dr.Attika # e-mail 2013.01.12. 14:16

Az ügyvéd úr írt még itt két ugyanilyen ügyről. Tudna abban segíteni, hogy ha a kirendelt védő iránti kérelmemet elutasítják, akkor hogyan védekezzek a rendőrségen és/vagy a bíróságon?

Segítő és részletes hozzászólásaikat előre is kösznöm!

Maradok tisztelettel és köszönettel: Dávid

.'.

Sherlock # e-mail 2013.01.12. 21:46

Fogalmad sincs hány éves vagyok.

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/

gálgabi # e-mail 2013.01.12. 19:59

Ez egy bölcs mondat volt tőled - fiatal korod ellenére :)

A laikusnak problémája, valamilyen ügye van, meg aztán túlzottan kiváncsi is .

Szerinted is az volt a jogalkotó szándéka, ugye nem ?

Sherlock # e-mail 2013.01.12. 19:47

Jogásznak nehéz laikussal vitatkozni, mert a laikust többnyire nem határolja be a jog és annak ismerete.

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/

gálgabi # e-mail 2013.01.12. 19:40

Mekkora perverzió kell ahhoz, hogy a jogalkotó szándékát akként értelmezze valaki, hogy bűncselekmény elkövetésének hiányában sem szabad a rendszámtáblához nyúlni ?

Ez alapján abszolút esélytelen elítélni a poszt íróját .
Akkor pedig mi az értelme ennek az egésznek ?
Gyakorlatilag semmi, közvetve pedig annyi, hogy a köztudatba bekerüljön az, hogy börtönbüntetéssel játszik az, aki leveszi a rendszámot .

Lényegesebben egyszerűbb volna a Kresz-t - ami mindössze csak egy rendelet - módosítani úgy, hogy közterületen gépjárművet rendszám nélkül tartani tilos . Ennyi .
Ezután nem kellene becitálni a BTK-ból a hamisításról szóló szakaszt, ha egy ilyen ügyeskedőt meg kívánunk büntetni .

Attika: elsősorban Guba, Ius Latratus és capisca nem vette figyelembe hozzászólásakor az emberi tényezőt . A Dávid műszaki hiba miatt vesztegelt fizetős parkolási zóna területén és lehet, hogy nem a legjobban döntött akkor, amikor levette a rendszámot, de nézzük reálisan. Ha nem veszi le, tuti a pótdíjazás, annak törlése pedig -műszaki hiba miatt- esélytelen . Csak polgári bíróságon tehető meg, de kinek hiányzik az ?
Az a szomorú, hogy a bíróságot sem így, sem úgy nem úszhatja meg . És ehhez nem kell más, csak a gépjármű mozgásképtelensége. Nem furcsa ez Ön számára ?

Szóval az említett hozzászólók voltak pökhendiek és nem Ön.

Dr.Attika # e-mail 2013.01.12. 14:16

Ki itt a pökhendi?
A jogász hozzászólók jogi tudásuk, gyakorlati tapasztalataik alapján szakszerű választ adtak. Kérem őket - beleszámítva magamat is- nem sértegetni és alaptalanul vádolni holmi anyagi és csak is anyagi haszonszerzéssel.

Két ilyen egyedi azonosítós ügyet- rendszámos mind a kettő- vittem végig jogerős befejezésig.
Elmondhatom, hogy az elméleti tudás mellett gyakorlati tapasztalatot is szereztem.

Kikérem magam és más olyan kollégám nevében is aki védőként eljár más emberek védelmében a pökhendi jelzőt, az emberi tényező nem figyelembe vételét és a minden az anyagi ellenszolgáltatás szolgáltatása az ügy ellátása során.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

gálgabi # e-mail 2013.01.12. 13:24

Gyerekek:
Ez a vita itt olyan, mint amikor a gyakorlat és az elmélet között nincs kapcsolat .
Nem beszélve arról, hogy az emberi tényezőket egyes jogász hozzászólok nem veszik figyelembe .
Itt például a szándék, az emberi gyengeség, a félelem valamitől, a hirtelen döntés ami az adott pillanatban jónak tűnik lényegtelenségére gondolok .
Nem minden ember bűnöző, de egyes jogászok olyanok itt mint a rendőrök, számukra mindenki gyanús .

Egyes jogászok írásaiból az látszik, hogy az a jó ügyfél aki nincs tisztában a jogaival, nem kérdez, nem felkészült a saját ügyében sem .
Ennek persze praktikusan anyagi okai vannak és nincs is ezzel semmi baj .
Csak ezek a jogász hozzászólók ne lennének olyan mérhetetleül pökhendiek !

tothvili # e-mail 2013.01.12. 13:05

Sherlock:
légyszi te se szakadj el a valóságtól.
Te nem erről a konkrét esetről beszéltél, mert
nem jellemző, hogy normál ember csak úgy lekapkodja a rendszámot.
Ebben az esetben valós félelmből és a felesleges utólagos bizonyítgatások elkerülése érdekében lett a rendszám levéve.
Miért kellene a lehetséges legsúlyosabb okot feltételezni és eljárás alá vonni bárkit is, akinek messze nem az volt a szándéka, mint amit itt irogattok?

Azt mondod, hogy majd az eljárásban tisztázhatja magát a Dávid.
Ez így igaz, de!
Az eljárás mindig két esélyes. A bírót semmi sem akadályozhatja meg abban, hogy olyan eredmény szülessen, amilyent ő akar. Itt most arra az esetre célzok, amit egyszer már kérdeztél tőlem és amiben kértem a véleményedet. Ez az alkotmányjog címszó alatt az alkotmányjogi panasz kapcsán topikban olvasható.

Sherlock # e-mail 2013.01.12. 12:41

Mi nem ésszerű ebben? A tényállás alá tartozó összes tényállási elem gyakorlatilag megfeleltethető annak, hogy mindenáron akadályozzák meg az olyan jelek eltávolítását ami alapján a lopott dolog beazonosítható. Lopott kocsinál mi az első? Leveszik a rendszámot (meg átütik az egyéb számokat, ebből nyilván a rendszám látszik) és akkor senki nem találja meg az "ABC-123" rendszámú ford focust. Ha mindenki szabadon lekapkodhatja a rendszámot, akkor lehet hogy 30 ilyen kocsit ellenőriznek a szervek aznap és egyik sem a keresett jármű lesz. Ez a józan paraszti ész, nem az hogy had vigye be az ember a hidegben a rendszámot, stb. mert nem árt vele senkinek. Ott a büntetőeljárás, ahol ezt bebizonyíthatja.

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/

tothvili # e-mail 2013.01.12. 12:30

Tisztelt dr.Attika:

Így könnyű önöknek, mert a bíróságon sincs semmi magyarázat, csak paragrafus van ész érvek és életszerűség helyett. Kérdésnek, ellenvetésnek helye nincs. Ezzel az ügy lezárva.

Így könnyű kiszállni egy ügyből.

Azt azért ön sem gondolja komolyan, hogy nincs meg a józan paraszti eszem.
Arra biztosan megvan, hogy nem veszem egy kalap alá a szándékos csalás bűncselekményét Nyikos Dávid itt leírt esetével.

Szimplán paragrafusokba kapaszkodva piszkosul el lehet ám távolodni a való élettől.

Ha egy jogász nincs elég humánummal megáldva, akkor az isten mentsen meg tőle.

Nemhogy még védjen...

Dr.Attika # e-mail 2013.01.12. 12:18

Tisztelt "tóthvili"!
Nem baj hogy nem érti az ügy jogi vetületét. Nem is kell foglalkoznia ezzel, mert nem jogász, sőt még "józan paraszti ésszel" sem rendelkezik.
Részemről befejeztem ezen tárgyban hozzászólásomat.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

tothvili # e-mail 2013.01.12. 11:48

Dr Attika:
Én azt értettem meg, amit már korábban is gondoltam, tehát azt, hogy a parkolási fizetési kötelezettség alóli kibúvás kismértékben ugyan, de veszélyes a társadalomra.
Pár száz forint befizetésének elmulasztása oly kis mértékben okoz veszélyt a társadalomnak, hogy az már inkább etikai szempont.
Ezt írod:
"Adott tényállás mellett a szubszumálás csak a Btk 277A§. alkalmazásához vezethet."

Nem adott a tényállás!
Mint már korábban is írtam, ágyúval nem lövünk verébre, tehát semmilyen egyedi azonosító megváltoztatása nem forog fenn akkor, amikor a pótdíjazástól való jogos félelem következtében levételre került a rendszám.
Ugyanis a parkolóőr mindenképpen pótdíjaz, mert hoznia is kell a normát, nem tudja, de nem is érdekli, hogy műszaki hiba miatt vesztegel a jármű.

Nem értem, hogy ezen mi az, ami nem érthető, hiszen tisztán logikus minden sora.