Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


Magánokirat hamisítás?

charli # e-mail 2016.01.08. 08:36

Köszönöm szépen a válaszokat. Időközben sikerült elérni telefonon a vevőt és azt ígérte , hogy majd eljön , hogy rendezzük az ügyet.

lajcsó # e-mail 2016.01.07. 09:03

"Mit tudok ilyenkor tenni , mert az érzésem , hogy a vevő nem igen igyekszik rendezni az ügyet?"
Legvégső esetben kérheted a gépjármű forgalomból való kivonását!

Dr. Szücs Lajos
Ügyvéd

Sherlock # e-mail 2016.01.07. 08:40

Plusz kérheti a felmerülő kár/többletköltség megfizetését. (a másik fél rosszhiszemű álképviselő)

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.01.07. 08:35

Érvénytelen a szerződésed, az autó a tiéd. A vételár meg visszajár.

www.kbs-ugyved.hu

charli # e-mail 2016.01.06. 22:34

Tisztelt Jogifórum!
Ide ebbe a topicba írok , mivel azt hiszem figyelmetlenségből magánokirat hamisítás áldozata lettem.
Árultam egy kis haszon gépjárműt , és jött egy érdeklődő aki a kft-re szerte volna megvenni és azt mondta , hogy a vételárt átutalná a számlámra és utána meg csináljuk az adásvételi szerződést.
Gondoltam bánom is én , csak fizesse ki.
Meg is történt az utalás , megírtuk az adásvételi szerződést , a vevő hozta a cég bélyegzőjét , megmutatott vagy 4-5 oldalas cégkivonatot amibe ő mint egyik tulajdonos szerepel .
Mikor be akartam jelenteni az autó átruházását , az okmányirodában ezt megtagadták mert az úr nem jogosult a cég képviseletére .
Mikor felhívtam a vevőt és elmondtam neki , csak csodálkozott (szerintem játszotta a hülyét ) és kiderült , hogy a kft-be másik tulajdonos a volt felesége aki a jogosult és akitől válik és most az külföldön tartózkodik . Én meg azt gondolom , hogy az egészben van szándékosság is ,mert így van egy autója , amit nem kell átírni és mivel új évben vagyunk a súly adót is nekem kell fizetni , sőt a biztosítást is kifizetem , mert nem akarom hogy felmondják mivel B10-be vagyok.
Mit tudok ilyenkor tenni , mert az érzésem , hogy a vevő nem igen igyekszik rendezni az ügyet?

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.06. 20:48

erről megfelejtkeztettek?

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.05. 21:08

Pl. az ítélet hirdetés után keletkezett költségem.

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.05. 20:19

Azt gondolom eltérünk a témától.A kérdés hamisítás kárt okoz nekem vagy sem? A 15 nap az csak vicc a végrehajtási rendeletben vagy 25...30 nap a jogban egyenlő 15 nappal?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.01.05. 18:54

Milyen költségedet kellene megtérítenie és miért?

www.kbs-ugyved.hu

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.05. 18:05

nem érdekes a téma?

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.04. 18:39

költség térités miatt.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.01.04. 18:35

A kötbért ennek ellenére felszámolta és be is perelt
Eddig megvolnánk. És te miért perelted be a szolgáltatót?

www.kbs-ugyved.hu

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.04. 18:33

A lényeg a7. bekezdésben van.

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.04. 18:31

Készült 2009. egy villanyóra vizsgálat fogyasztató váltás miatt. Közben megindult egy 2010. egy peres eljárás a vizsgált mérő mágnesezése miatt.A Bíróságnál bemutatták a vizsgálati jkv. melyben ki volt festve az a jelzés mely a fogyasztó váltás miatti ellenőrzést jelöli.A vizsgálatot a szolgáltatónak 15 napon belül kell elvégeznie Ehhez képest 25 nap után végezte el a mérő ellenőrzést. Olvashatatlanná tették mert amennyiben nem végzik el a vizsgálatot időben 15 napon belűl akkor nem számolhatnak fel kötbért a mérő miatt.Itt a végrehajtási rendelet.A kötbért ennek ellenére felszámolta és be is perelt

(6) Ha a felhasználó a felhasználási helyről elköltözik vagy az egyetemes szolgáltatás igénybevételével felhagy, az egyetemes szolgáltató felhívására az elosztó az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles a csatlakozó és mérőberendezés állapotát a helyszínen térítésmentesen ellenőrizni, és az ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvben rögzíteni. Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel, illetve eredményével kapcsolatos véleményeltérését, állásfoglalását a felhasználó jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni. A jegyzőkönyv felek által aláírt egy példányát az egyetemes szolgáltató köteles a felhasználónak átadni, másik példányát megőrizni, és esetleges hatósági ellenőrzés vagy felhasználói panasz ügyintézése esetén az eljáró hatóságnak bemutatni. A felhasználó ezen jogainak korlátozása - tekintet nélkül arra, hogy az ellenőrzést az elosztó hálózati engedélyes végzi - az egyetemes szolgáltató súlyos szerződésszegésének minősül.
(7) Az egyetemes szolgáltató nem hivatkozhat szabálytalan vagy jogellenes vételezésre, és ez alapján semminemű igényt nem érvényesíthet a felhasználóval szemben, ha a (6) bekezdésben meghatározott helyszíni ellenőrzési kötelezettségének 15 napos határidőn belül nem tesz eleget.

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.04. 18:13

mit értesz alatta mit írjak róla?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.01.04. 18:10

Ahhoz kellene egy normális tényállás.

www.kbs-ugyved.hu

folyami géb # e-mail 2016.01.04. 16:53

No várj csak, ha a kérdés a polgári jogi elévülésre vonatkozik, arra válaszoljon más, az én válaszom az eredeti, büntetőjogi kérdéshez szólt. A büntetőjogi elévülést csak hatósági intézkedés szakíthatja félbe.

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.04. 10:45

á

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.03. 21:19

Még egy kis segítség kéne.

A hamisítás 2011.11.30. jutott tudomásomra. kártérítési perben többek között ezzel a hamis jkv.-val is okozott kárért is pereltem. 2013január 30.birósági jkv.-ben irva vagyon hogy a hamisitás is kárt okozott nekem. Ez megszekitja az elévülési ídőt és van még pár napom az érvényesitésre?

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.03. 21:11

á

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.03. 20:24

Köszönöm nagyon sokat segítettél.

folyami géb # e-mail 2016.01.03. 19:07

Az Elmü ellenőrzési jegyzőkönyve magán okiratnak vagy közokiratnak számít?

Magánokirat

Mennyi az elévülési ideje az ilyen fajta irat hamisításának.

2013. július 1. előtt 3 év, 2013. július 1-től 5 év, mindkét esetben a hamis okirat felhasználásától.

Ha a hamisítással kárt okozok vagy okoznak azt köteles a hamisító megtéríteni?

Ha az elenérdekű fél kéri, és valóban a hamisítás okozta a kárt, akkor igen.

Jogbancsalódótt # e-mail 2016.01.03. 18:29

Szeretném kérdezni tőletek!
Az Elmü ellenőrzési jegyzőkönyve magán okiratnak vagy közokiratnak számít?
Mennyi az elévülési ideje az ilyen fajta irat hamisításának.
Ha a hamisítással kárt okozok vagy okoznak azt köteles a hamisító megtéríteni?
Köszönöm a válaszokat

főleg az elévülési idő érdekel, hogy honnan számít az elévülés a hamisítástól vagy a hamisítás felfedezésétől?

Ildi90 # e-mail 2015.11.07. 09:11

Tisztelt Jogi Fórum!

Érdeklődni szeretnék egy esetleges büntetőjogi per kimeneteli esélyeiröl.
Adott a férjem akinek a nevére került 2 telefon elöfizetői szerződés online megrendeléssel. Mikor a futár kihozta nem volt jelen, de megbízott , hogy írjam alá helyette a papírokat. Persze erröl a megbízásról papír nem készült.
Mikor hazajött megmutattam neki. 6 hónapig utaltam a bankszámlaszámomról az én általam illetve az ő általa használt telefon havidíját.
Jelenleg válunk , letiltatta a kártyát és a telefont is a szolgáltatónál , hogy ne tudjam használni ezek után nem fizettem semmit és most fenyeget , hogy pert indít hamisítás címszóval , mert nem fogja tovább fizetni a telefon vételárát ami a havidíjhoz volt hozzáadva havonta.
Mire számíthatok ezügyben?

Köszönettel :V. Ildikó

ObudaFan # e-mail 2015.09.05. 15:41

Jogerősen már bejegyeze ezzel a névvel a törvényszék az országos sportági szakszövetséget addigra, mikorra az igazolás kiállításra került?
Mert nekem a leírásból úgy tűnik, mintha hatályon kívül helyezték volna az elsőfokú végzést és még eddigre nem lett bejegyezve a szövetség. Márpedig a hatályon kívül helyező végzésnek anyagi jogereje részben sem lehet, emellett még be nem jegyzett szervezet nevében nem lehet igazolást kiadni.
Ha nem az okirat készítőja használj fel a hamis magánokiratot, akkor a magánokirat készítője általában bűnsegéd. Mondjuk ebben az esetben tettes csak akkor nem szerepel az ügyben, ha a felhasználó ismeretlen maradt. Ha a felhasználót megtévesztették, hogy használja fel a hamis okiratot, akkor a megtévesztő személy nem bűnsegéd, hanem közvetett tettes.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/