Fórum könyvek, szakirodalom régebbi elöl     új hozzászólás


ELADÓ KÖNYVEK

Szélvészkisasszony # e-mail 2018.07.26. 23:55

Sziasztok,

keresem Földes-Hamza- Római jogi tankönyvének 2012-es kiadását. Ha valakinek megvan kérem jelezze.
Előre is köszönöm.

Judy91 # e-mail 2018.07.03. 20:40

Eladó jogi tankönyvek:

Cserny Ákos:Választójogi kommentárok 5500Ft
Bándi Gyula:Környezetjog 3000Ft
Barzó-Lábady-Navratyil-Cseh-Kenderes:Családjog 2000Ft
Dr.Navratyil Zoltán-Dologi jog 1200Ft
Boros-Gerencsér-Gyurita-Lapsánszky-Patyi-Varga Zs.:
Hatósági eljárásjog a közigazgatásban 5500Ft
Osztovits András:EU-jog 3500Ft
Szabó Marcel-Láncos-Gyeney:Az Európai Unió jogi fundamentumai 2200Ft
Gönczi-Horváth-Stipta-Zlinszky:Egyetemes jogtörténet 2000Ft
Erdei-Hack-Holé-Király-Kóósné:Büntetőeljárás jog II.-2800Ft Sári János-Somody Bernadette:Alapjogok Alkotmánytan II.:3500Ft
Belovics-Vókó:A Büntetés-végrehajtási törvény magyarázata(2013.évi CCXL.törvény):3000Ft.
Belovics-Tóth:Büntető eljárásjog:6500Ft
Kengyel Miklós:Magyar Polgári eljárásjog 4800Ft
Kovács Péter:Nemzetközi közjog:2500Ft
Wopera Zsuzsa:Polgári eljárásjog I:3500Ft.

Jucipte # e-mail 2018.06.27. 22:04

Kedves Fórumozók!

Eladóvá váltak az alábbi könyveim:
Patrocinium kiadó:
Polgári jog I.: 3500 Ft
Polgári jog II.: 3600 Ft
Polgári jog III.: 3600 Ft
Jogi személyek, gazdasági jog: 4600 Ft

A könyvek nagyon jó állapotban vannak, a 3 könyvben összesen max. 20 oldal van aláhúzva ceruzával.

Érdeklődni: judit.orszag@gmail.com

KJennifer # e-mail 2018.06.21. 09:50

Kedves Fórumozók!

Eladóak az alábbi könyvek:

Büntető jog I. (Belovics Ervin - Gellér Balázs - Nagy Ferenc - Tóth Mihály) Hvg Orac Kiadó 2012

Büntető jog II. (Belovics Ervin - Molnár Gábor Miklós - Sinku Pál) Hvg Orac Kiadó 2013

Hat kötetből álló Ptk. kommentár HVG Orac Kiadó második kiadás 2014

Magyar polgári jog Szerzői jog és iparjogvédelem (Lontai Endre - Faludi Gábor - Gyertyánfy Péter - Vékás Gusztáv) Eötvös József Kiadó 2015

Közigazgatási jog Általános rész I. (Fazekas Marianna) Eötvös Kiadó 2015

Európai közösségi jog (Jeney Petra - Kende Tamás - Lövinger Viktória) Novissima Kiadó jogi szakvizsga kézikönyv 2011

Statisztikai képletgyűjtemény

A fiatalkorú bűnözés kriminológiája és szociológiája (Rosta Andrea) L'Harmattan Kiadó 2014

Jogszabályok (Patrocinium és Novissima)

Cassandra1995 # e-mail 2018.06.20. 16:01

Sziasztok! Eladó vadonatúj Bándi Gyula: Környezetjog tankönyv, ajándék kidolgozottal és az előadások power pointjainak kinyomtatott verziójával! Ára: 3500 Ft

anfa08 # e-mail 2018.06.02. 12:47

Eladóvá váltak az alábbi, jogi szakkönyvek:

 • Erdei-Hack-Holé-Király-Koósné: Büntetőeljárási jog I. (2014, érintetlen)
 • Kiss Daisy: A polgári per titkai (2014 érintetlen)
 • Mezey Barna: A Magyar jogtörténet forrásai
 • Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet
 • Kende-Nagy-Sonnevend-Valki: Nemzetközi jog
 • Kende-Szűcs-Jeney: Európai közjog és politika (2007)
 • Jakab Tamás: Az új Alaptörvény keletkezési és gyakorlati következményei (2011)
 • Kukorelli István: Alkotmánytan I. (2007)
templar # e-mail 2018.05.30. 23:35

Kedves Fórum!

Eladó az alábbi adatvédelemmel kapcsolatos könyv:

Adatvédelmi Jog - Magyar és európai szabályozás
Jóri András - Soós Andrea Klára
Kiadó:HVG-ORAC KIADÓ KFT. Oldalak száma:372

A könyv az Infotv. magyarázata, valamint a teljesség igényével dolgozza fel az adatvédelmi gyakorlatot a kilencvenes évektől napjainkig. Ugyanakkor mindenkor kitekint az uniós adatvédelmi rendelet vonatkozó szabályára, változásokra és az új trendekre is.
Ár: 3.000 Ft (eredeti ár: 6.000 Ft) https://www.libri.hu/…lmi-jog.html

Érdeklődni lehet: enyedim@gmail.com

KJennifer # e-mail 2018.05.14. 12:24

Kedves Fórumozók!

Eladóak kommentárok, jogi szakkönyvek, tankönyvek és jogszabályok. Az aktuális listáról és állapotról érdeklődni üzenetben lehet.

MesePesti # e-mail 2018.04.20. 13:09

Sziasztok!

Sikeres vizsgát követően eladó könyvek!

Blutmann László - Az európai unió joga a gyakorlatban hvgorac kiadó, teljesen új, nincs kihúzva 3800 forint
Osztovits András - EU-JOG második, aktualizált kiadás, hvgorac kiadó, teljesen új, nincs kihúzva 2800 forint
Alkotmányjogi jogszabálygyűjtemény, Patrocinium Kiadó 1000 forint
Chronowski Nóra: Alkotmányjog, negyedik kiadás, Dialóg Campus 2480 forint
Rózsás Eszter Közigazgatás jog és alkotmányjog, ötödik kiadás, Dialóg Campus 2880 forint
Ha valakit érdekel, a mesepesti@gmail.com címen elér.

BCsJudit # e-mail 2018.04.09. 15:25

Sziasztok!

Valakinek esetleg nincs meg Kiss Anna Bűnbe esett irodalmi hősök című kötete? Akár fénymásolt formában is érdekelne. Köszönöm szépen előre is.

Norberto1984 # e-mail 2018.04.07. 16:21

Sziasztok!

Eladásra kínálom az alábbi könyveimet.
Érdeklődni a kankanorbi@gmail.com e-mail címen lehet.

Balázs Péter – Dunay Pál – Nagy Boldizsár – Palánkay Tibor – Kende Tamás – Szűcs Tamás (szerk.): Európai közjog és politika
(Osiris, 2005, 9633897963)

Balla Árpád – Szebenyi Péter: Állampolgári ismeretek
(Korona, 1993)

Bánrévy Gábor: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga
(Szent István Társulat, 2005, 9633616565)

Berke Barna – Boytha György – Dienes-Oehm Egon – Dr. Martonyi János: Az Európai Közösség kereskedelmi joga
(Complex, 2006)

Bertényi Iván (szerk.): Magyar történeti szöveggyűjtemény 1000- 1526
(Osiris, 2000)

Bihari Mihály – Pokol Béla: Politológia
(Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998, 9631890449)

Bíró György: A kötelmi jog és a szerződéstan közös szabályai
(Novotni Alapítvány, 1999, 9638583223)

Bíró György – Lenkovics Barnabás: Általános tanok
(Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 1996)

Boytha Györgyné: Versenyjogi ismeretek
(Szent István Társulat, 1998, 9633610265)

Bruhács János: Nemzetközi jog I.
(Dialóg Campus, 2004, 9638575670)

Bruhács János: Nemzetközi jog II.
(Dialóg Campus, 2004, 9638575670)

Bruhács János: Nemzetközi Jog III.
(Dialóg Campus, 2003, 9639310530)

Burián László – Kecskés László – Vörös Imre: Magyar nemzetközi kollíziós magánjog
(KRIM, 2005, 9632175077)

Erdő Péter: Egyházjog
(Szent István Társulat, 2006, 9789633617168)

Erdősy Emil – Földvári József – Tóth Mihály: Magyar büntetőjog – Különös rész
(Osiris, 2005, 9633897696)

Fazekas Marianna – Ficzere Lajos (szerk.): Magyar közigazgatási jog – Általános rész
(Osiris, 2004, 9633895774)

Fleck Zoltán: Szociológia jogászoknak
(Napvilág, 963935032x)

Földesi Tamás: A politikai felelősség dilemmái
(Rejtjel, 2000, 9639149446)

Forgács Imre – Ficzere Lajos: Magyar közigazgatási jog – Különös rész európai uniós kitekintéssel
(Osiris, 1999, 9633795257)

Gaizler Gyula – Nyéky Kálmán (szerk.): Bioetika
(Gondolat, 2003, 9639450278)

Halmai Gábor (szerk.): Alkotmánybírósági esetjog

Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok
(Osiris, 2008, 9789633899526)

Hans Joachim Störig: A filozófia világtörténete
(Helikon, 2005, 9632087704)

Hársing László: Irányzatok az etika történetében
(Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004, 963195482X)

Herke Csongor: Büntető eljárásjog
(Dialóg Campus, 2012, 9789639950849)

Horváth Éva – Kálmán György: Nemzetközi eljárások joga – a kereskedelmi választottbíráskodás
(Szent István Társulat, 2005)

Hunyady György (szerk.): Történeti és politikai pszichológia
(Osiris, 1998, 9633794250)

Jobbágyi Gábor: Személyi és családi jog
(Szent István Társulat, 2002, 9633613671)

Karácsony András: Bevezetés a társadalomelméletbe
(Rejtjel, 1997)

Karády Viktor – Kozma István: Név és nemzet
(Osiris, 2002, 9633892368)

Kende Tamás – Szűcs Tamás (szerk.): Az Európai Unió politikái
(Osiris, 2000, 9633799597)

Kenneth Janda – Jeffrey M. Berry – Jerry Goldman: Az amerikai demokrácia
(Osiris, 1996, 9633791359)

Kilényi Géza – Hajas Barnabás: Fejezetek az alkotmányjog köréből
(Rejtjel, 2005, 9637255182)

Király Tibor: Büntetőeljárási jog
(Osiris, 2008, 9789632760056)

Kő András: Schmitt Pál
(Korona, 2005, 9639589500)

Kontler László (szerk.): Konzervativizmus 1593–1872
(Osiris, 2000, 9633797713)

Körösényi András – Tóth Csaba – Török Gábor: A magyar politikai rendszer
(Osiris, 2002, 9633793262)

Kukorelli István – Szebenyi Péter: Állampolgári ismeretek
(Korona, 1998, 9639036954)

Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I.
(Osiris, 2003, 9633894131)

Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I.
(Osiris, 2007, 9789633899021)

Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I.

Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I.
(Osiris, 2007, 9789633899021)

Kulcsár Kálmán: Jogszociológia
(Kulturtrade, 1997, 9639069213)

Lányi András (szerk.): Természet és szabadság
(ELTE Szociológiai-Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ / Osiris, 2000, 9633798981)

Lehoczkyné Kollonay Csilla (szerk.): A magyar munkajog I.
(Vince, 2000, 9639192988)

Lenkovics Barnabás – Székely László: Magyar polgári jog
(Eötvös, 2001, 9789639316324)

Lontai Endre – Faludi Gábor – Gyertyánfy Péter – Vékás Gusztáv: Magyar polgári jog
(Eötvös, 2008, 9789637338454)

Marcel Mauss: Szociológia és antropológia
(Osiris, 2004, 9633895839)

Mezey Barna: Képviselet és alkotmány a középkori Európában
(Rejtjel, 1998, 9639149209)

Mezey Barna (szerk.): A magyar jogtörténet forrásai
(Osiris, 2006, 9789633898031)

Mezey Barna (szerk.): Magyar alkotmánytörténet
(Osiris, 2003, 9633895324)

Mezey Barna (szerk.): Magyar alkotmánytörténet
(Osiris, 2001, 963379708x)

Mezey Barna (szerk.): Magyar jogtörténet
(Osiris, 2001, 9633794587)

Nagy Ferenc: A magyar büntetőjog általános része
(Korona, 2004, 9639036579)

Némedi Dénes: Klasszikus szociológia
(Napvilág, 2005, 9639350567)

Pierre Manent: Politikai filozófia felnőtteknek
(Osiris, 2003, 9633894239)

Quoc Dinh Nguyen – Patrick Daillier – Alain Pellet – Kovács Péter: Nemzetközi közjog
(Osiris, 2003, 9633895332)

Radnay József: Munkajog
(Szent István Társulat, 2000, 9633611717)

Romsics Ignác (szerk.): Magyar történeti szöveggyűjtemény 1914–1999 I-II.
(Osiris, 2000, 9633797829)

Samu Mihály – Szilágyi Péter: Jogbölcselet
(Rejtjel, 1998)

Sári János – Somody Bernadette: Alapjogok
(Osiris, 2008, 9789633899694)

Simon István (szerk.): Pénzügyi jog I.
(Osiris, 2007, 9633899618)

Simon István (szerk.): Pénzügyi jog II.
(Osiris, 2007)

Turgonyi Zoltán: A filozófia alapjai
(Egyházfórum, 1995, 9638156112)

Ujváriné Antal Edit: Felelősségtan
(Novotni, 1997)

Varga Csaba (szerk.): A jogi gondolkodás paradigmái szövegek
(Szent István Társulat, 2004, 9633615585)

Varga István (szerk.): A polgári nemperes eljárások joga
(ELTE Eötvös, 2011, 9789632841168)

Várnay Ernő – Papp Mónika: Az Európai Unió joga
(Complex, 2010, 9789632950754)

Vékás Lajos: Magyar polgári jog – Öröklési jog
(Eötvös, 2008, 9789637338700)

Vigh József: Kriminológiai alapismeretek
(Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995, 9631867293)

Vörös Róbert: Alföldi Róbert
(Korona, 2003, 9639376784)

Wilhelm Dilthey: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban
(Gondolat, 2003, 9639500011)

Zlinszky János: Keresztény erkölcs és jogászi etika
(Szent István Társulat, 2002, 9789633614044)

apacapaca # e-mail 2018.04.04. 15:42

Eladó a Nagy Adrienn - Wopera Zsuzsa féle Polgári Eljárásjog I. tankönyv, 2018-as. Ára 6900,-Ft. Érdeklődni email-ben.

Norberto1984 # e-mail 2018.04.04. 14:17

Sziasztok!

Eladó az alábbi könyv hibátlan állapotban.

Varga István; Éless Tamás
(Lektor: Németh János)

Szakértői Javaslat Az Új Polgári Perrendtartás Kodifikációjára

HVG-ORAC Kiadó, 2016
Kötés típusa: keménykötés

Ára: 7.900.-

Érdeklődni a kankanorbi@gmail.com e-mail címen lehet.

lilacica # e-mail 2018.03.22. 19:24

Sziasztok!

Eladóak az alábbi könyvek:

 • Ptk. nagykommentár (Opten, 2014), 4 kötet, újszerű állapotban : 15000 Ft
 • Az új Ptk. konverziós táblája (Opten, 2013), néhány helyen szövegkiemeléssel, látszik rajta a használat: 3500 Ft
 • Ptk. fordítókulcs oda-vissza (hvg-orac, 2013): 3500 Ft
 • Az orvos kártérítési felelőssége (hvg-orac, 2010), néhány helyen aláhúzással: 3500 Ft
 • Angol-amerikai jogi nyelv (hvg-orac, 1994): 800 Ft
 • Angol-magyar jogi szótár (1990): 500 Ft
 • Osborn's Concise Law Dictionary (Sweet&Maxwell, 1993): 500 Ft
 • A dictionar of law (Macdonald&Evans, 1983): 400 Ft

Budapesten személyesen átvehetők, érdeklődni a lilacica@gmail.com címen lehet.

Tündi(Nano) # e-mail 2018.03.20. 08:29

Sziasztok!

S.O.S.
Keresem az Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból c. könyv (Patrocinium) legfrissebb kiadását! Akinek megvan, és megválna tőle, kérem jelezze az alábbi e-mail címen: porcsalmitunde@gmail.com

Köszönöm! :)

klaudiafodor # e-mail 2018.02.28. 15:55

Keresem Jeremy Walenn English for Law course book című könyvét megvételre. klaudiafod96@gmail.com

KJennifer # e-mail 2018.02.23. 10:53

* jogszabályok kevesebb mint féláron *

Kedves Fórumozók!

Eladó az alábbi jogszabályokból álló csomag, amelynek irányára 3000, - Ft (6.990, - Ft helyett).

 • Büntető Törvénykönyv (Patrocinium, spirálkötés) ÚJ, érintetlen állapot
 • Büntetőeljárási jog (Patrocinium, spirálkötés) ÚJ, érintetlen állapot
 • Szabálysértési jog (Patrocinium) ÚJ, érintetlen állapot
 • Magyarország Alaptörvénye (Patrocinium) ÚJ, érintetlen állapot
 • Közigazgatási eljárási jog (Patrocinium) ÚJ, érintetlen állapot
 • Polgári Törvénykönyv (Patrocinium, spirálkötés) szövegkiemelővel kihúzott
 • Munkajogi jogszabálygyűjtemény (Patrocinium) szövegkiemelővel kihúzott
 • Polgári Perrendtartás (Novissima) szövegkiemelővel kihúzott

Eladó az alábbi másik jogszabálycsomag is 1.500, - Ft irányárért (3.370, - Ft helyett).

 • Büntetőeljárás (Novissima) ÚJ, érintetlen állapot
 • Polgári Perrendtartás (Novissima) szövegkiemelővel kihúzott
 • Közigazgatási eljárás (Novissima) színes tollal aláhúzott

A csomagok megbonthatóak, az árak egyeztethetőek.
Érdeklődni üzenetben lehet: k.jenni@vipmail.hu

greta11 # e-mail 2018.02.17. 22:07

ELADÓ!!
BARZÓ TÍMEA:A MAGYAR CSALÁD JOGI RENDJE

Patrocínium kiadó 2017.
Ár:3000ft
Kíváló állapotban,sosem használt,nincs aláhúzás,firkálás.
Érdeklődni: gthajdu@gmail.com

Jennyfere # e-mail 2018.02.16. 15:06

ELADÓ könyvek:

2500 Ft/db - Vadi új állapotban (kinyitva sem voltak)

Büntető eljárásjog - Belovics Ervin, Tóth Mihály, 2013, HVGOrac Kiadó

Magyar Polgári Eljárásjog - Kengyel Miklós, 2012, Osiris Kiadó

Érdeklődni: monika.elte@gmail.com

Budapesten személyesen átvehetőek.

csernak # e-mail 2018.02.15. 13:26

Sziasztok!

Az alábbi könyveket KERESEM megvételre:

 • Kéri László (szerk.): Societas politica. Fejezetek a politikai szociológia köréből. [Prudentia Iuris 16.] Bíbor Kiadó, Miskolc, 2001.
 • Nagy Adrienn, Wopera Zsuzsa: Polgári eljárásjog I.
 • Wopera Zsuzsa, Nagy Adrienn: Az igazságszolgáltatás szervezete és ügyviteli szabályai
 • Pénzügyi jog I. (szerk. Simon István) Budapest, Osiris Kiadó 2007
 • Vígvári András: Közpénzügyeink KJK Kerszöv, Budapest, 2005
 • Nyikos László: Közpénzek ellenőrzése I. –II. Perfekt Kiadó, 2002.

Esetleg más évjárat is jó lehet, akinek lenne esetleg kérem jelezze!
csernakanna12@gmail.com

Köszönöm szépen!

KBea88 # e-mail 2018.02.13. 10:33

Sziasztok!

Alábbi könyvet keresem megvételre:

Kende Tamás – Nagy Boldizsár – Sonnevend Pál – Valki László: Nemzetközi jog (2014) Complex kiadó

Aki eladná az alábbi címre írjon: beababy88@gmail.com

Ildi06 # e-mail 2018.02.11. 19:20

Sziasztok!
Eladók az alábbi könyvek:
Belovics Ervin-Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog I. Általános rész, 2015. novemberi kiadás, HVG Orac, 5000,- Ft
Kovács Péter: Nemzetközi közjog, 2011. évi kiadás, Osiris Kiadó, 3.000,- Ft
Átvétel Budapesten személyesen, vagy postai úton!
Érdeklődni a következő e-mail címen lehet: pildiko4@gmail.com

annapolacsik # e-mail 2018.01.25. 20:16

Eladóvá vált alig használt (kb 3-4 aláhúzás) Európa utazása c. könyvem (Arató Krisztina - Koller Boglárka) Gondolat kiadó, 2015
Ár: 2500 ft
Budapesti átvétel lehetséges
E-mail cím: annapolacsik@icloud.com

Anna

Tiriacat # e-mail 2017.12.06. 15:52

Eladó Tankönyvek!

Nemzetközi közjog
Kovács Péter
2016
új ára: 5980 Ft
Eladási ár: 4300 Ft

Nemzetközi Közjog Dokumentum Gyűjtemény
Petró Rita-Sulyok Gábor
Új ára: 2300 Ft
Eladási ár: 1200 Ft.

A kettő együtt 4800 Ft.

Átvehetők Budapesten az V. kerületben, vagy a XX. kerületben.

Érdeklődni: eva.nemeth83@citromail.hu

drkadarl # e-mail 2017.11.17. 11:23

Eladóak az alábbi könyvek. Mind teljesen új!

 1. Kommentár a polgári törvénykönyvhöz (Vékás Lajos/Gárdos Péter): - 25.000 Ft (bolti ár: 32.250)
 2. Ingatlanjog I. - 4.500 Ft (bolti ár: 7.340 Ft)
 3. Kommentár a közbeszerzési törvényhez: 15.000 Ft (bolti ár: 20.895 Ft.)
 4. Nagykommentár a cégtörvényhez: 6.000 Ft (bolti ár: 10.290 Ft.)
 5. Nagykommentár a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvényhez: 6.000 Ft (bolti ár: 10.290 Ft.)
 6. Nagykommentár a csődtörvényhez: 10.000 Ft (bolti ár: 15.645 Ft)