Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Munkajogi kérdések.

rigoz # e-mail 2019.04.23. 12:57

Tisztelt Böbemano!

Konkrét követelést másképpen nem fognak tudni érvényesíteni.

A polgári jogi egyéni jogviták, igények elbírálása - törvény eltérő rendelkezései hiányában - poglgári peres vagy nemperes bírósági eljárásra tartozik.

monoszkop #   2019.04.23. 12:42

Böbemano 2019.04.19. 07:26
Kedves fórumozók anyukám egy családi vállalkozásban dolgozott, ahol az elején minden rendben ment, de egyik hónap végén sem ő sem a többi dolgozó nem kapott fizetést. A munkáltató közölte, hogy nem tud fizetni. Azt is közölte anyukámmal, hogy kijelentette. - Csak úgy se szó se beszéd semmi tájékoztatás. Ez már hónapokkal ezelőtt történt és fel lett szólítva, hogy fizessen, aláírt egy nyilatkozatot de közölte nem tud fizetni, sőt máig sem fizet továbbá nem adja ki a munkaügyi papírokat sem. Mi tehető ez esetben? A varrodája továbbra is működik, mivel két havi bérről van szó csupán és a tartozást is elismerte nem szeretnénk munkaügyi pert. Munkaügyi Hatóság mit tud érdemben tenni a vállalkozással szemben?

VÁLASZ:

I.

A munkaügyi hatóság jogosult ellenőrizni, hogy a munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörtént-e (beleértve a munkabér kifizetését és az előírt okmányok kiadását is) a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megtartották-e.

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény

3. § (1) A munkaügyi ellenőrzés kiterjed:

 1. a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat alakszerűségére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is), továbbá a munkaszerződés lényeges tartalmi elemeire és a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségére (ideértve a jogosultnak az Mt. 297. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségét is) vonatkozó rendelkezések,
 2. a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettség,
 3. a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő – a munkavállalót megillető – igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megtartására.

Azért ehhez (közigazgatási út) nagy reményeket ne fűzzön....Tudna, ha akarna, kérdés, hogy akarja-e....Sokkal nagyobb eséllyel kecsegtet a bírói út...

II.

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal -amennyiben szükséges- jogosult a biztosítási jogviszonyt utólag, határozattal elismerni, ill. a közterheket megfizettetni.

1997. évi LXXX. törvény 4. §

 1. Igazgatási szerv:

1. a biztosítási kötelezettség megállapításával, a bejelentési-, nyilvántartási-, adatszolgáltatási kötelezettséggel, a járulék- bevallásával, megfizetésével, e kötelezettségek megsértésével kapcsolatos jogkövetkezmények megállapításával, a tartozás beszedésével, behajtásával, a bevallás ellenőrzésével kapcsolatos hatósági ügyben – az állami adó- és vámhatóság jogosult eljárni.

Ellenőrzés

Tbj. 54. § (1) Az igazgatási szervek – jogszabályban meghatározott hatáskörükben eljárva – ellenőrzik a 46. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartást, a biztosítási kötelezettség elbírálását és a 46. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során a biztosítás vagy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság utólagos megállapítása, törlése tárgyában a határozat meghozatalára

 1. a járulék utólagos megállapítása nélkül az egészségbiztosítási szerv és az állami adóhatóság jogosult,
 1. a biztosítottat terhelő járulék, foglalkoztatottnak minősülő biztosított esetében a foglalkoztatót terhelő járulék utólagos megállapítása mellett az állami adóhatóság jogosult.
Böbemano # e-mail 2019.04.19. 07:26

Kedves fórumozók anyukám egy családi vállalkozásban dolgozott, ahol az elején minden rendben ment, de egyik hónap végén sem ő sem a többi dolgozó nem kapott fizetést. A munkáltató közölte, hogy nem tud fizetni. Azt is közölte anyukámmal, hogy kijelentette. - Csak úgy se szó se beszéd semmi tájékoztatás. Ez már hónapokkal ezelőtt történt és fel lett szólítva, hogy fizessen, aláírt egy nyilatkozatot de közölte nem tud fizetni, sőt máig sem fizet továbbá nem adja ki a munkaügyi papírokat sem. Mi tehető ez esetben? A varrodája továbbra is működik, mivel két havi bérről van szó csupán és a tartozást is elismerte nem szeretnénk munkaügyi pert. Munkaügyi Hatóság mit tud érdemben tenni a vállalkozással szemben?

drbjozsef #   2019.04.15. 13:30

Zsombor,

Az azonnali felmondásnak ez a feltétele :

Mt. 78. § (1) A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél

 1. a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
 2. egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Itt a hívószavak : lényeges, szándékos, súlyos, jelentős.

Szerintem 20 perc késői nyitás meg a vevővel beszélgetés a "jelentős"-nek nemigen felel meg, pláne ha egyszeri alkalomról van szó.

Ha sérelmezed, és ez alapján úgy ítéled meg hogy jogtalanul mondtak fel, akkor eljárást indíthatsz a munkaügyi bíróságon.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Zsombor94 # e-mail 2019.04.15. 12:45

Sziasztok! A következő a helyzet. A franchise üzlet ahol dolgoztam, tulajdonosváltason ment keresztül. Beígértek napi alapbért + 4% jutalékot. A munkaszerződésben fix összeg szerepelt, valamint ki volt kötve hogy alapbéren felüli jutalék, juttatás nincsen. Ennek ellenére utalva megkaptam a hivatalos bérem, valamint egy másik részletben a jutalékot szintén utalva. Közben a jutalékot lecsökkentették szóban kevesebbre, de nem konkrétra, a konkrét 2.5%-os jutalék közlése napján pedig azonnalival kirúgtak, hogy 20 percig zárva voltam, illetve sokáig beszélgettem egy vevővel a többivel nem foglalkozva. Tudok ilyenkor valamit tenni?

drbjozsef #   2019.04.15. 12:35

Jól látod.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

sportolok # e-mail 2019.04.15. 11:05

"Valahogy így. Már 20 éve is kellett. Ha ellenőrzik, akkor nagy büntetésekre kell számítania."

Hát ha a köv 20 évebn is annyi problémája lesz ebből a cégnek amennyi az elmúlt 20bna volt akkor semmitől se kell félnie.
20 év eltelt (még nem csak 19...) és mi történt vele semmi.
Ez a semmi fog történni a köv 20ban is.

Cabron_ # e-mail 2019.04.15. 08:54

Technician:

Ha a munkaszerződés másként nem rendelkezik, akkor a felmondási idő 30 nap. Az is lehet, hogy ledolgoztatják veled, de az is lehet, hogy meg tudtok állapodni közös megegyezéssel egy korábbi időpontban.

Neked kell tudnod, hogy mennyire biztos a másik munkahely, mekkora kockázattal jár az, hogy aláírod/nem írod alá a határozatlan idejűt a jelenlegi helyen. Ezt csak te tudod eldönteni.

wers # e-mail 2019.04.15. 08:45

Foglalkozzon csak vele a munkáltató, mert ha egyzser ebből gebasz lesz azt úgyis rajta verik le és nem rajtam?

Valahogy így. Már 20 éve is kellett. Ha ellenőrzik, akkor nagy büntetésekre kell számítania.

sportolok # e-mail 2019.04.15. 08:35

Üdv Fórum!

Egészségügyi vizsgálat a munkahelyen- nem furcsa hogy lassan 20 év alatt soha 1x se kellett mennem vizsgálatra és az üzemorvost se láttam soha?

Lassan 20 éve vagyok egy helyen. A minap hallgatom a rádiót arról beszélnek hogy a munkahelyeken végzett alkalmassági és belépés előtti eü vizsgálatokat így megy úgy ellenőrzik, és időről időre meg kell újítani vagyis nem úgy megy hogy valaki belép és aztán ez a vizsgálata ítéletnapig elég....

Na most. Én mint írtam 20 éve itt vagyok lassan. Amikor beléptem előtte semmiféle vizsgálat se volt. Amitóta itt vagyok soha semmiféle vizsgálat se volt. Engem itt még orvos nem látott.

És ami a hab a tortán: van itt olyna hogy „üzemorvos“ van neki egy szobácskája, van neki egy papír rendelési ideje. De az eégsz csak papíron van azt az orvost még ember nem látta azt garantálom. Én a 20 év alatt 1x se láttam.

Ez az egész így olyan dolog, amivel nekem foglalkozni kéne vagy szarjam le?

Foglalkozzon csak vele a munkáltató, mert ha egyzser ebből gebasz lesz azt úgyis rajta verik le és nem rajtam?

Technician # e-mail 2019.04.13. 14:51

Még kifelejtettem, hogy a felmondási idő lehet akár 1 vagy 2 hét is? mert akkor jobban járok ha aláírom, és ha szólnak, akkor csak azt az 1-2 hetet kell ledolgoznom felmondási időbe.

Technician # e-mail 2019.04.13. 13:43

Üdvözlet!

Azzal a kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy 16.-án lejár a határozott idejű munkaszerződésem a jelenlegi munkahelyemen.(ifjúsági garancia program). folyamatban van egy új munkahely, de lehet, hogy csak jövő hónap fele tudnék menni a másik helyre dolgozni. ha aláírok egy határozatlan idejű szerződést, és 1 hét múlva szólnak a másik helyről, hogy mehetek oda dolgozni, akkor ezt a szerződést gond nélkül felmondhatom, csak felmondási időt le kell töltenem? Hogyan járnék jobban? akkor addig maradjak itthon, vagy írjam alá a határozatlan idejűt?7

köszönöm előre is!

Cabron_ # e-mail 2019.03.27. 08:55

Jó, akkor ne csinálj semmit. :)

Ez egy jogi fórum, megkaptad a választ. Azon kívül annyi az esélyed, hogy ESETLEG, MAJD, VALAMIKOR TALÁN kap egy szúrópróbaszerű ellenőrzést a cég.

defend # e-mail 2019.03.27. 08:49

"Amúgy nem annyira értem a mai világban azt, hogy az állásáért remegő dolgozók"

leygél 50 feletti 8 általánossal rendelkező nő és majd megérted.
örülnek hogyvan helyük egyáltalén bárhol is. ha valamelyikük feldodná a céget és kiderülne nem is a kirúgástól kéne jobban feélnie előbb vernék agyona saját kollegái hogy veszélyeztette az ő helyüket (is).

Cabron_ # e-mail 2019.03.27. 08:44

@defend:

Ez a világ legegyszerűbb dolga, ahogy wers és rigoz le is írta. Nem kell itt remegni, a munkáltató nem fogja tudni, hogy ki a bejelentő, egyszerűen kap egy munkaügyi ellenőrzést és bukik.

Amúgy nem annyira értem a mai világban azt, hogy az állásáért remegő dolgozók. Bár nem tudom, hogy hol és mit dolgozol, de szerintem nem olyan nehéz másik állás után nézni.

wers # e-mail 2019.03.27. 08:39

(csak zárójelben, érdekelne hol van olyan terület, ahol két évvel ezelőtti munkabérrel fizetik a munkavállalókat. Errefelé lasszóval fogják a sokkal többért a dolgozni vágyókat)

rigoz # e-mail 2019.03.27. 08:34

@wers: Egészen pontosan - csakhogy a kérdező tudjon is mit kezdeni a leírtakkal - a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal jár el hivatalból, melyre sor kerülhet közérdekű bejelentés, illetve panasz alapján is.

A bejelentő adatait kötelesek - különösen kérelmére - zártan kezelni.

A bejelentőt a bejelentése nyomán tett intézkedésekről vagy annak mellőzéséről, ez utóbbi esetben az indokok megjelölésével tájékoztatják.

Emellett a munkabérrel kapcsolatos konkrét követelés munkaügyi perben érvényesíthető.

wers # e-mail 2019.03.27. 08:33

A hatóság esetleg valahogy tudomást szerezhet, hol és mit kellene ellenőrizniük.

wers # e-mail 2019.03.27. 08:31

Elsőre talán ezt kellene a munkáltatónak megemlíteni, hogy nem kevésbe fog neki fájni egy ellenőrzés

Munkaügyi Felügyelőség:

 • Kötelező bírságok esetei

A felügyelő köteles javaslatot tenni munkaügyi bírság kiszabására, valamint a munkaügyi bírság kiszabása nem mellőzhető, ha a foglalkoztató

 1. a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezéseket megsértette,
 2. a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggésben nem tett eleget az államháztartási törvényben foglalt bejelentési kötelezettségének,
 3. a jogszabályban vagy kollektív szerződésben megállapított munkabér összegére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezéseket megsértette, ide nem értve a felszámolási eljárás alatt álló foglalkoztatót, vagy
 4. hatósági nyilvántartásba vétel hiányában folytat munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenységet.
defend # e-mail 2019.03.27. 08:08

Akkor úgy teszem fel a kérdést: ha van egy csomó megfélemlített állásáért remegő dolgozó, és van egy csaló munkahely, amely a KÉT ÉVVEL EZELŐTTI mimimálbérért dolgoztat és az emberek nyilván nem fogják !nem merik !feljelenteni akkor van bármi esély hogy egy ilyen cég lebukik?

Valahol kibukik a csalása még ha nem is jelenti fel senkia céget?

>>>>
El se fogod hinni: első sorban maguk a munkavállalók. Ugyanis nekik vannak közvetlen információik.

Konkrét problémád is van?

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.03.26. 18:05

El se fogod hinni: első sorban maguk a munkavállalók. Ugyanis nekik vannak közvetlen információik.

Konkrét problémád is van?

www.kbs-ugyved.hu

defend # e-mail 2019.03.26. 17:42

Üdv

Ki és hogyan ellenőrzi hogy a cégek betartják -e a minimálbér emelést?

Megteheti egy cég hogy nemes egyszerűséggel nem emel semmit és most is tavalyi bért fizeti?

Ki és hogyan ellenőrzi ezt?

Mert hogy egy cég miért fizet annyit amennyit az csak a szerződésből derülhet ki. Mondjuk egy bruttó 80.000-es bér is lehet legális ha csak részmunkaidőre adják. És full törvénysértő ha 8 órás állásra-de ez meg csak a szerződésből derülhet ki.

Sanya85 # e-mail 2019.03.26. 16:03

Tiszteletem!

A tegnapi hozzászólásomhoz kapcsolódóan még annyi kérdésem lenne, hogy van arra szabály hogy a táppénzes papírt mennyi időn belül kell a munkáltatónak leadni?
Természetesen telefonon jeleztem feléjük, csak mivel másik településen dolgozom, és az egészségügyi állapotom nem engedte meg eddig hogy bevigyem azért nem adtam le.
És mivel az előző hozzászólásaimból kiderül hogy ki akarnak rakni mindenáron, nem tudom ebbe bele köthet e?

Köszönöm előre is!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.03.25. 19:40

Táppénzes papírommal most mit kezdjek?
Sürgősen add le nekik.

www.kbs-ugyved.hu

Regiee # e-mail 2019.03.25. 17:34

Regiee - 2019.03.25. 13:32 - Erre valaki esetleg tud nekem tanácsot adni?