Szolgálati lakás


Brigi1983 # 2021.03.26. 19:02

Jó estèt az lenne a kèrdèsem hogy a fèrjem szolgàlati lakàst kapott 2018 ban.sajnos dec 9 èn be kellet vonulnia bv be.a fia àt vette a helyèt ugyan az csinàlja ès decemberben kezde ahogy a fèrjem ki lèpett ö meg be.az lenne a kèrdèsem hogy fel hivtam az önkormànyzatot egy papir miatt ahol mondtam hogy a fèrjem bent van.ök fel mondàk a szerzödès ès hogy 15 napon belûl költözzûnk ki ugyan is 3 kis kórû valamint 3 nagy kôrû gyermekem van.az eggyikkel vese transzplantàcio elôtt àllok.köttötûnk az önkormànyzattal egy be ruhàzàsi meg àllapodàst kèt ès fèl millio van ben felujitàsra ami jegyzö könyvezve is van.kèrdèsem az lenne hogy mit tudok csinàlni hogy ne kelljen az utcàra mennünk.

Kovács_Béla_Sándor # 2007.10.06. 14:47

Igen. A határozatlan időtartam nem zárja ki a bontó feltételt.

pöszméte # 2007.10.06. 12:20

Az 1986. évi és az 1995. évi szerződés is határozatlan időre szólt, de mindkét esetben úgy szerepel, hogy "szolgálati lakás".
Tehát ebben az esetben a 75.§ az irányadó?

Kovács_Béla_Sándor # 2007.10.05. 21:36

A 75. § a 26.-hoz képest speciális, a szolgálati lakásra azt kell alkalmazni - hacsak magában a szerződésben nincs ezzel ellentétes megállapodás.

monalisa1 # 2007.10.05. 21:22

Az összes papírt jogásznak kellene megmutatni, mert így...

pöszméte # 2007.10.05. 18:08

Ex polgármesterünk szolgálati lakásban lakik.
A szolgálati lakás használatáról szóló szerződés határozatlan idejű. Valamikor az 1980-as évek második felében kelt. Majd 1995-ben újra megkötötték a szerződést, ott is kiemelve, hogy "szolgálati lakás".
2006. október 1-jével megszűnt a munkaviszonya az önkormányzattal, de a lakásból nem hajlandó kiköltözni.
Az Ltv. (1993.évi LXXVIII.)75. § (1) A szolgálati lakásra kötött szerződés megszűnik akkor is, ha a bérlőnek

  1. a lakással rendelkező szervvel fennálló munkaviszonya, vagy
  2. a szolgálati lakásra jogosító munkaköre vagy tevékenysége

megszűnik,.
A volt polgármestert felkérték, hogy költözzön ki a lakásból, de a válasza nemleges volt, és az Ltv. 26.§-ra hivatkozik. (26. § (1) A bérbeadó a határozatlan időre szóló szerződést írásban felmondhatja, ha a bérlő részére egyidejűleg ugyanazon a településen - a fővárosban a főváros területén - cserelakást ajánl fel bérleti jogviszony létesítésére. A felmondási idő azonban három hónapnál rövidebb nem lehet.
(2) A cserelakás megfelelőségénél figyelembe kell venni mindkét lakás

  1. komfortfokozatát;
  2. alapterületét;
  3. műszaki állapotát;
  4. lakóhelyiségeinek számát;
  5. településen és épületen belüli fekvését;
  6. lakbérét.

(3) Ha a felmondással érintett lakásra a bérleti jog határozatlan időre szólt, ezt a cserelakás megfelelőségénél is figyelembe kell venni. A felajánlott lakás akkor is megfelelő, ha a lakások közötti eltérést a felajánlott lakás más előnye kiegyenlíti. A bérlő kevesebb szobaszámú, kisebb alapterületű lakást csak akkor köteles elfogadni, ha ez reá vagy a vele együtt lakó személyekre nézve nem jár jelentős érdeksérelemmel.
(4) A bérbeadó nem köteles cserelakást felajánlani, ha a bérlőnek a bérelt lakással azonos településen - a fővárosban a főváros területén - megfelelő és beköltözhető lakása van.
(5) A bérbeadó a határozatlan időre szóló szerződést - ha a felek másképpen nem állapodtak meg - írásban, cserelakás és a 24. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott okok fennállása nélkül is felmondhatja a hónap utolsó napjára; a felmondási idő azonban nem lehet rövidebb három hónapnál.
(6) Önkormányzati, illetőleg állami lakás esetén a bérbeadó az (5) bekezdésben említett cserelakás felajánlása nélküli felmondás jogát érvényesen nem gyakorolhatja.
(7) A szociális helyzet alapján bérbe adott önkormányzati lakás esetén az (1) bekezdés szerinti felmondásra csak az épület (a benne lévő lakás) átalakítása, korszerűsítése, lebontása vagy társbérlet megszüntetése céljából kerülhet sor.)
A képviselő-testület rosszul értelmezi az Ltv-t?
Kinek van igaza egy ilyen esetben?