Fórum közigazgatási jog régebbi elöl     új hozzászólás


önkormányzati tulajdonú bányaút

monolitium # e-mail 2018.08.26. 11:54

Tisztelt Fórumozók!

Az ingatlanom előtti földutat bányászati célú kiszállításra használja a bányavállalkozó, amely az önkormányzat tulajdona. A napi használat miatt autóm mindkét első futóműve, a kormánymű és a többi futóműelem cserére szorultak, mivel az út nincsen karban tartva. Az út minősége miatt lakossági fórumon és az önkormányzat építési osztályán személyesen többször bejelentést tettünk, kérve az út állapotának hivatalos dokumentálását. A dokumentálást nem végezték el soha.

Kárigényt jelentettem be az önkormányzat felé, de az önkormányzat elzárkózik kárigényem elismerésétől („álláspontunk szerint az ügyben az Önkormányzatot nem terheli felelősség, ezért a kérését nem tudjuk teljesíteni.” ).

Kértem az önkormányzatot, hogy indokolja meg döntését, támassza azt alá azt jogszabályhellyel. Hivatkoztam a ket 30. §e) 1. §(2) 2. §(1) paragrafusaira, amely szerint kellene eljárnia.

Az önkormányzattól az alábbi levelet kaptam:

(„Ön által hivatkozott 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2018. január 1. napjával hatályát vesztette, helyébe a 2016. évi CL törvény (Ákr.) lépett. E törvény hatálya – ahogy a Ket. hatálya is – a közigazgatási hatósági ügyre terjed ki. Az Ön kárigény bejelentése – ahogy már a megnevezéséből is kitűnik – nem közigazgatási hatósági ügy, hanem egy polgári jogi kárigény, melyet a polgári jog szabályai szerint érvényesíthet.”)

Az út az önkormányzat tulajdona, azt a bányavállalkozó alvállalkozója használja. Az út használatához az önkormányzat nem járult hozzá. A természetvédelmi hivatal az általa kiadott engedélyben előírta hogy a kiszállítás lakott területet elkerülve kell megvalósítani, de az önkormányzat kérése ellenére helyrajzi számon nem tüntette fel a kiszállításra használható utat.

A kérdésem az lenne, hogy az a hatóság akinek bejelentettem előzőleg az út túl-használatából adódóan a kár jövőbeni keletkezését, megtagadhatja-e (az általa meg nem tett intézkedések miatt) a kárigényem kifizetését? Kinek nyújthatom be kárigényemet? A bányavállalkozónak küldött levelemet a posta "nem kereste" jelzéssel küldte vissza. A szabadságolások miatt újból megkísérlem a levelet később feladni.