Fórum közigazgatási jog újabb elöl     új hozzászólás


Egy szabálysértést lehet kétszer büntetni?

ityam # e-mail 2019.02.26. 09:13

Sziasztok!

Középiskolai jogi ismereti óráimról rémlik egy olyan hogy egy szabálysértést/bűncselekményt csak egyszer lehet büntetni, de nem találok ezzel kapcsolatban jogszabályi rendelkezést.

Adott konkrét eset:
Zöldterületre parkoltam le az autóval. Ezért a közterületes feljelentett 01.23-án és 01.25-én is. Az autónál nem jártam a két időpont között így az első papírt fölé rakták a másodikat.
A szabálysértést egyszer követtem el a beállással és nem kétszer. Most viszont mindkettő feljelentésből megindult az eljárás.
Az első tértivevényes levélre múlt héten válaszoltam.Másodikra megalapozottan írhatom, hogy szüntessék meg az eljárást, mert ugyanarra az eseményre vonatkozik és nem büntethető kétszer egy esemény?

rigoz # e-mail 2019.02.26. 09:35

Tisztelt ityam!

A válasz a kérdésre a következő jogszabályhelyekben lelhető fel:

Be. (2017. évi XC. törvény) 4. § (3) bek.:

"Büntetőeljárás nem indítható, illetve a megindult büntetőeljárást meg kell szüntetni, ha az elkövető cselekményét már jogerősen elbírálták, kivéve a rendkívüli jogorvoslati eljárások és egyes különleges eljárások esetét."

Be. 4. § (5) bek.: "Azzal szemben, akinek a felelősségét a bíróság szabálysértési eljárásban hozott határozatával állapította meg, azonos tényállás mellett büntetőeljárás – a szabálysértésekről szóló törvényben meghatározott perújítási eljárás lefolytatása előtt – nem indítható."

Be. 381. § (1) bek.: "z ügyészség és a nyomozó hatóság a feljelentést elutasítja, ha a rendelkezésére álló adatokból kitűnik, hogy

 1. a feljelentett cselekmény nem bűncselekmény,

(...)

 1. az elkövető büntethetőségét, illetve a feljelentett cselekmény büntetendőségét kizáró ok állapítható meg,

(...)

 1. a feljelentett cselekményt már jogerősen elbírálták,

(...)

 1. a feljelentett cselekmény nem közvádra üldözendő bűncselekmény"

Be. 398. § (1) bek.: "Az ügyészség és a nyomozó hatóság megszünteti az eljárást, ha
(...)

 1. a cselekményt már jogerősen elbírálták"

Be. 492. § (1) bek.: "A bíróság az eljárást ügydöntő végzéssel megszünteti, ha

 1. a vád tárgyává tett cselekmény nem bűncselekmény,

(...)

 1. halál, elévülés, kegyelem vagy törvényben meghatározott egyéb okból a vádlott büntethetősége megszűnt,
 2. a vád tárgyává tett cselekményt már jogerősen elbírálták"

Be. 567. § (1) bek.: "A bíróság ügydöntő végzésével az eljárást megszünteti, ha

 1. halál, elévülés, kegyelem vagy törvényben meghatározott egyéb okból a vádlott büntethetősége megszűnt,
 2. a cselekményt jogerősen elbírálták"

Be. "573. § (1) Ha a bíróság a tárgyalás eredményéhez képest úgy látja, hogy a vád tárgyává tett cselekmény szabálysértés, és ezért a vádlottat felmenti, a szabálysértést elbírálja.
(2) Az (1) bekezdés esetében a bíróság elkobzást rendelhet el, és a polgári jogi igényt érdemben elbírálhatja.
(3) Ha a vádlottal szemben több bűncselekmény miatt emeltek vádat, és valamely vád tárgyává tett cselekményről a bíróság megállapítja, hogy az szabálysértés, a bíróság e szabálysértés miatt az eljárást megszüntetheti, ha a vád tárgyává tett más bűncselekmény mellett e cselekménynek a felelősségre vonás szempontjából nincs jelentősége."

Szabs. tv. (2012. évi II. törvény)2. § (4) bek.: "Nem állapítható meg szabálysértés, ha a tevékenység vagy a mulasztás bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet – az eljárási bírság kivételével – közigazgatási eljárásban kiszabható bírság alkalmazását rendeli el."

80. § "A feljelentést határozattal nyolc napon belül el kell utasítani, ha a feljelentésből vagy az előkészítő eljárás során beszerzett adatokból megállapítható, hogy

a)a feljelentett cselekmény nem szabálysértés,
b)a büntethetőséget kizáró ok áll fenn,
(...)
d)a cselekményt szabálysértési vagy büntetőeljárás, illetve közigazgatási hatósági eljárás keretében jogerősen elbírálták"

Szabs. tv. 83. § (1) bek.: "A szabálysértési eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha

 1. a cselekmény nem szabálysértés,
 2. az eljárás adatai alapján nem állapítható meg

ba) szabálysértés elkövetése,
(...)
és az eljárás folytatásától egyik esetben sem várható eredmény,
(...)

 1. büntethetőséget kizáró ok áll fenn,

f)a cselekményt szabálysértési vagy büntetőeljárás, illetve közigazgatási hatósági eljárás keretében jogerősen elbírálták,
g)ugyanazon cselekmény miatt szabálysértési vagy büntetőeljárás, illetve közigazgatási hatósági eljárás van folyamatban,
(...)
l)megállapítható, hogy e törvény rendelkezései szerint a feljelentés elutasításának lett volna helye"

Adott esetben viszont álláspontom szerint egyesítésnek van helye (Szabs. tv. 44. § (1) bek.) és az azonos tartalmú feljelentések közül az egyik elbírálását ily módon mellőzni kell.

ityam # e-mail 2019.02.26. 09:59

Köszönöm szépen a választ.
Már csak azt kellene megtudnom, hogy hova van leírva mi a zöldterület definíciója. Csak mert ahol parkoltam ott a környéken egy gazcsomó nem volt nem hogy fű vagy egyéb növényzet.

rigoz # e-mail 2019.02.26. 10:19

@ityikam: Szerintem ez nem szabálysértés, hanem közigazgatási bírsággal sújtható jogsértés lesz, a települési önkormányzat képviselő-testületének rendelet alapján.

Ez esetben az adott rendelet kell tartalmazza a definiáló rendelkezéseket is.

Volt egy hasonló eset Budakeszin azt hiszem, ott is az volt.

ityam # e-mail 2019.02.26. 11:38

2/2013 I.29 rendeletet szegtem meg elvileg ezt a hivatkozásuk alapján:
7. §
(1) Aki

 1. zöldfelületre gépkocsival vagy más járművel behajt, beáll,

százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A rendeletben nincs leírva mi az a zöldterület. Természetesen sem tábla nem tiltotta a megállast sem más nyilvánvaló jele nem volt hogy tilos ott megállni.

rigoz # e-mail 2019.02.26. 11:52

@ityam: Ahogy sejtettem, ez közigazgatási bírsággal sújható szabályszegés lesz, önkormányzati rendelet alapján, ami nem szabálysértési eljárásban, hanek az Ákr. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárásban szabható ki, így nem irányadók rá az előzőek.

Emellett nem találom a hivatkozott önkormányzati rendeletet az NJT-n (egyetlen rendeletet találtam ami 2013. évi második és I.29-én hozták, de az nem hatályos 2014.04.29. óta).

Javaslom továbbá, hogy az alább megfogalmazott kifogásait nyilatkozatában adja elő.

wers #   2019.02.26. 12:10

Kiszabták már a bírságot? Mert nem mindegy, hogy kétszer 30.000 Ft lesz, vagy azt állapítják meg, hogy ok összevonják, mert csak egyszer álltál oda, de ott hagytad min. 3 napig. Az viszont egyszeri 150.000 Ft.

ityam # e-mail 2019.02.26. 12:10

Ezt találtam a hatályos verzióról:
http://njt.hu/njtonkorm.php?…

Első levélre ezt válaszoltam:
Tisztelt cím!

A gépjármű egy élettelen köves-földes területen parkolt, ami bizonyára a fotójukon is látszik. Amennyiben zöldterületet terveznek az adott helyre telepíteni javaslom a telepítés előtt zárják le a területet, hogy megóvják a növényzetet, valamint parkolást tiltó tábla kitételét is javaslom, hogy minden közlekedésben részt vevő tájékoztatva legyen.
A feljelentéssel kapcsolatban kérem a bírság helyett a 9. § (3) bekezdés szerinti figyelmeztetést alkalmazzák esetemben, mert kárt nem okoztam a földterületen és informálva sem voltam róla, hogy ezen a területen tilos a parkolás.
Továbbiakban figyelmesebben fogom megválasztani a parkoló helyem, de ebben kérem a segítségüket is, a megfelelő jelzések kihelyezésével.

A másodikra ezt tervezem:
Tisztelt xy.

Ezen eljárást kérem megszűntetni, mivel ugyanazt az eseményt írja le, mint a 2 nappal korábbi feljelentés alapján indított XI-116/216 ügyiratszámú eljárás. Az autó a jelzett helyett helyen megszakítás nélkül tartózkodott, így a jelzett cselekmény csak egyszer lett elkövetve így a két eljárás indokolatlan.

Feltehetőleg az Önök által készített fotókról is megállapítható, hogy a gépjármű pontosan ugyanazon a helyen tartózkodott, valamint a második értesítőt a feljelentésről az első értesítővel megegyező helyre rakták. Mivel nem jártam a két esemény között a gépjárműnél, a második értesítőt is indokolatlan volt kihelyezni.

A továbbiakban figyelmesebben fogom megválasztani a helyet, ahol leállok az autóval és az érintett területeket nem fogom többször igénybe venni.

ityam # e-mail 2019.02.26. 12:16

@wers:
még nem szabták ki a bírságot csak nyilatkozni kellett hogy ki volt a gépjármű vezető meg pár dologról és megjegyzést lehetett írni.

rigoz # e-mail 2019.02.26. 12:21

@ ityam: Nekem pont erre épp hatálytalanságot jelzett.

Amúgy a szövegkörnyezetből egyértelműen a növényzetre, a padka mögötti, nem betonozott területre következtetek zöldfelület alatt.

De nyugodtan meg lehet kérdezni, nem harapnak.

wers #   2019.02.26. 12:27

De nyugodtan meg lehet kérdezni, nem harapnak.

:) ez így igaz.

Én személyesen mennék be, az hatásosabb szokott lenni. Szemtől szembe kevésbé szigorúak, látják a megbánást, meg hogy jobba figyelsz eztán stb.... (könnyezni nem kell, de majdnem)

ityam # e-mail 2019.02.26. 12:28

Csak hogy értsétek a zöldterület jelentésével kapcsolatos aggályom, a sárga suzukiról van szó esetemben és az alatta lévő zöldterületről:
https://kepkuldes.com/image/6ioE4Q

rigoz # e-mail 2019.02.26. 12:31

@ityam: Hát igen, ott valószínűleg gyep lenne, csak mégsincs...

ityam # e-mail 2019.02.26. 12:37

Amúgy ez mit jelent?:
8. § (1) A helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek:
...

 1. betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait.

Ez alapján készült a rendelet. Mit jelent a helyi közösség tagjai? Az ott lakók? vagy csak aki arra jár már az is közösségi tag?

bermuda háromszög # e-mail 2019.02.26. 12:38

Ha mindenki oda áll, akkor ott ha valaha is volt zöld (fű) akkor már sosem lesz.
Tábla jelezte, hogy nem az útszélén kell megállni?
Mert ha nem - és bizonyára nem - akkor elhagytad az úttestet.

wers #   2019.02.26. 12:41

Már szinte hallom az illetékes ügyintézőt:

"Ugye maga is látja! Hiába gyepesítünk éjt nappallá téve, ha a kocsik folyton ide állnak, és tönkre teszik a szép pázsitot"

Tényleg menj be hozzájuk.

(azért azt megnézném, egy BMW M140i xDrive állt volna ott, azt is büntetné?)

ityam # e-mail 2019.02.26. 12:48

@bermuda háromszög:
Itt a zöldfelület jelei sem fedezhetőek fel: Tehát nem kitaposott csíkok vannak a fűben. Máshol láttam képet hogy van zöldterület és a sok autó kitaposta a füvet. Ott látszik hogy zöldnek indult. Itt még a járda mellett sincs icikepicike fű sem.
"Tábla jelezte, hogy nem az útszélén kell megállni?"
Tábla nem jelzett parkolással kapcsolatos utasítást.
"Mert ha nem - és bizonyára nem - akkor elhagytad az úttestet." Akkor hivatkozzanak arra a szabályra, ami ezt tiltja természetesen és akkor foglalkozok azzal.

@Már szinte hallom az illetékes ügyintézőt:
"Ugye maga is látja! Hiába gyepesítünk éjt nappallá téve, ha a kocsik folyton ide állnak, és tönkre teszik a szép pázsitot"
Hát akkor talan tegyenek azért hogy tájékoztatva legyenek az autósok hogy ez nem kívánt tevékenység. Parkolás gátló? Vagy már egy közlekedési tábla is segítene a helyzeten tájékoztatásképpen.

wers #   2019.02.26. 12:56

Hát akkor talan tegyenek azért hogy tájékoztatva legyenek az autósok hogy ez nem kívánt tevékenység. Parkolás gátló? Vagy már egy közlekedési tábla is segítene a helyzeten tájékoztatásképpen.

Vicceltem csak, nem felbosszantani akartalak.

Cabron_ # e-mail 2019.02.26. 13:04

Ez nagyon durva. Én biztos nem hagynám magam, és szerintem is személyesen menj be.
Oké, az látszik, hogy ki van vágva a járdából egy rész, de ez lehet azért is, mert kátyús volt, megsüllyedt, stb. és fel fogják újítani.

Az a minimum, hogy valamiféle tájékoztató tábla ki legyen rakva, de inkább megállni tilos. Én tuti nem nyugodnék bele a büntibe.

ityam # e-mail 2019.02.26. 13:05

nem ellened szólt természetesen a válasz,hanem az ügyintézőnek.

wers #   2019.02.26. 13:12

Még egy, mihamarabb tedd tiszteletedet náluk, mert ha már kiszabta a bünti(ke)t, azt nem fogja visszavonni. Előzd meg.

ityam # e-mail 2019.02.26. 13:18

"Még egy, mihamarabb tedd tiszteletedet náluk, mert ha már kiszabta a bünti(ke)t, azt nem fogja visszavonni. Előzd meg."
Sajnos nem olyan egyszerű mert barátnőmé a kocsi. Ő kapta a papírt is és amit visszaküldtünk nyilatkozatot azon az volt hogy ő vezetett. Hiába mondtam neki hogy ne töltse ki hogy ő vezetett, de már veszett fejsze nyele. így lett elküldve az első levél. Másodikra most már nem lehet mást írni és így ugyancsak nem tudok én reklamálni szerintem az üggyel kapcsolatban. :(
Pedig kaptam olyan javaslatot is kollegából hogy azt írjuk rá hogy közeli hozzátartozó vezetett, akit nem kíván megnevezni és állítólag azzal is el lehetett volna hárítani a problémát de ilyet nem akart a barátnőm.

wers #   2019.02.26. 13:19

Sajnos nem olyan egyszerű mert barátnőmé a kocsi.

Menjetek be együtt.

bermuda háromszög # e-mail 2019.02.26. 13:20

Amennyire látom, ott - ahová felálltál - új ház előtti rész kezdődik és biztos lehetsz benne hogy régen ott még - legalább - fű volt. Valószínű, hogy az ott lakó inkább látna ott egy sövényt mint a kocsidat.
Járdán meg akkor lehet megállni, ha tábla jelezte. Azt ezek szerint nem járdának, hanem zöld területnek tartják nyilván és ez számít, nem a szokás, hogy odaállnak és a fűnek/fának
esélye sincs.

ityam # e-mail 2019.02.26. 13:54

@bermuda háromszög:
"Amennyire látom, ott - ahová felálltál - új ház előtti rész kezdődik és biztos lehetsz benne hogy régen ott még - legalább - fű volt."
Ha csak volt akkor most nincs. Ha nincs se fű se más zöld akkor nem zöldterületen álltam meg.
Zöldfelület jelentése a kérdés ezért?
Attól hogy ő kigondolta hogy oda az kéne, de nem tett érte megfelelően attól még nem lehet szerintem zöldfelületnek nyilvántartani tévesen.

"Járdán meg akkor lehet megállni, ha tábla jelezte"
Nem vagyok tisztába a járda jelentésével de én járdának azt gondolom, ami a kocsi mellett kb 30 cm-re kezdődik. Tehát nem arra álltam meg és nem is ez a feljelentés tárgya most.

" Azt ezek szerint nem járdának, hanem zöld területnek tartják nyilván és ez számít, nem a szokás, hogy odaállnak és a fűnek/fának
esélye sincs."
Nyilvántartják zöldterületnek? Ki a felelős a helyes nyilvántartásért?
Minősítsék át földterületnek mert az helyesebb vagy mittudénmég, hogy miknek lehet nyilvántartani, ami pontosabban kifejezi, hogy az micsoda.

Ha van egy jogszabály mondjuk ami kötelezi az önkormányzatoknak hogy hány % zöldfelületnek kell lenni a kerületben és hogy ennek megfeleljenek minden szart annak jelölnek attól nem lesz az az.
Nem tudom van e ilyesmi kötelezettség, de ilyesmire gyanaxok.