Fórum közigazgatási jog régebbi elöl     új hozzászólás


Hangfelvétel, diktafon közigazgatási eljárásokban

Zoltanuss # e-mail 2019.01.03. 15:54

Adam19 !!

Vajon elhangzik e az a szó /mondat, hogy nem kívánja visszaadni ?

Egy rutinos tartozó ezt bizony ki nem mondja, hiteget, mesél, de nem fizet.

Az ilyent csak egy jó verés térítheti észhez,.... persze azt sem kell nagydobra verni !!

Zoltanuss # e-mail 2019.01.03. 15:50

Én pedig perfekt gyorsíró vagyok !

Az vajon szabad é ??

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.01.03. 14:52

Hogy jön ez a közigazgatási eljáráshoz? Ahogy elnézem, egy sima magánkölcsönről van szó.

www.kbs-ugyved.hu

drbjozsef #   2019.01.03. 13:53

Adam19,

A beleegyezése nélkül elvileg nem rögzíthetnéd a beszélgetést, de a titokban készült hangfelvételt elfogadHATja a bíróság (nem köteles, de ez a joggyakorlat), ha az adott tényt más módon bizonyítani nem lehet.

Van ezzel kapcsolatban egy topik itt valahol, keresd meg, abban benne van mindenféle ezzel kapcsolatban.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Jeno #   2009.03.05. 18:19

A 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) a közigazgatási hatóság számára kötelezettségként írja elő:

  • a védett titok megőrzése és a személyes adatok védelme
  • a tárgyalás során biztosítani, hogy a védett adat, hivatásbeli titok (védett adatok), személyes adat ne juthasson „illetéktelen személy” tudomására.

Értsd „illetéktelen személy”: mindenekelőtt a kívülálló személyeket (ebben az összefüggésben a nyilvánosságot) kell érteni!

Tekintettel arra, hogy az iratbetekintési jog csak meghatározott személyeket illet meg (ügyben bármilyen módon érdekelt, érintett személyek), így egyértelmű, hogy:

  • zárt tárgyaláson elhangzottakat - bármilyen technikai eszközzel - kizárólag az ügyben érdekelt személy rögzítheti, a fenti adatok védelmére való tekintettel!
  • nyilvános tárgyaláson - a fenti adatzok védelmére való tekintettel -, meglátásom szerint, bárki készíthet

(közig szerv mérlegelésén múlik, hogy zárt, avagy nyilvános tárgyalást tart, de a nyilvános tárgyalás tartására a törvény által védett titok, a hivatásbeli titok megőrzéséhez, a személyes adatok védelméhez, az iratbetekintési joghoz kapcsolódó eljárásjogi korlátok miatt a valóságban minimális lehetőség van)

A fentieken túl:
úgy vélem minden esetben be kell jelenteni a hatóság számára a rögzítés tényét, formáját! Mindenképp szükségesnek tartom, hogy az ügyintérő jegyzőkönyvezze a rögzítés tényét, módját, illetve bizonyos részek rögzítését - védelmi kötelezettségére tekintettel - megtiltsa
AVAGY
ha nem tiltja meg, az ügyféllel alá kell irattatni egy nyilatkozatot, melyben tájékoztatni kell az adatvédelmi szempontokról, illetve az engedély nélküli nyilvánosságrahozatal jogi következményeiről!

További feltételként támasztanám - amint hapacér is kiemelte - az eljárás menetét ne zavarja!

hapacér # e-mail 2009.02.26. 18:53

A véleményem szerint, amnnyiben az eljárás menetét (tárgyalást, helyszíni szemlét)nem zavarja kép, és hangfelvétel abban az estben ezt jogszabály nem zárja ki. Hangsúlyozom én ilyen jogszabályt nem ismerek. Amennyiben tárgyalást tartok, én ez ellen nem tiltakozom.
Hiszen az ügyfélnek joga van az ügy irataiba betekinteni, a keletkezett iratoktól másolatot kivonatot készíteni... Természetesen visszaélés nélkül.
A kérdésem nekem is az, hogy milyen állig. eljárásról van szó?

Iucundus #   2009.02.26. 18:22

2008.július.1. napjától hatályba lépett Pp. módosítás szerint a bírósági tárgyalásról készíthető hang- és képfelvétel, ugyanakkor ezen jog gyakorlása mások jogai sérelmével nem járhat.

Jelenleg - helytelenül - a szokásjog erősebbnek bizonyul a Pp. módosításánál, így a hang-, képfelvételt továbbra is tiltják a tárgyaló teremben, végzés és indokolás nélkül általában.

Kérdés mit értesz "államigazgatás" alatt?

Ddr

Zsombolya # e-mail 2009.02.26. 17:47

Üdvözlök mindenkit, nem vagyok jogász, csak ügyfél, de rákényszerülök a jog értelmezésére.
Sokat turkáltam neten, de nem találtam egyértelmű állásfoglalást, főleg nem jogszabályt arra vonatkozóan, hogy államigazgatási eljárásban ügyfél a saját céljaira diktafonnal fölveheti-e az eljárást.
Ez az egyik amit találtam, de ez nem pont ez az eset, mert ez a bírósági gyakorlat:
"A nyilvános bírósági tárgyalásokon bárki részt vehet, azonban a kép- és hangfelvétel nem sértheti a tárgyalás menetét, így elQször a tanács dönt, készíthetQ-e felvétel. Ugyanakkor a tanács elnöke köteles védeni az eljárásban érintett személyek jogait, ezért köteles beszerezni az érintett személyek hozzájárulását."
A másik az adatvédelmi biztos honlapjának keresője:
http://abiweb.obh.hu/abi/index.php?…

Átnéztem a jogifórumot is, szinte minden hangfelvételi eset előfordult, csak az államigazgatás nem.
Nekem azt mondták hangfelvétel készítés előtti bejelentésemre, hogy _jogszabály_ tiltja, hogy az ő magnójukon kívül másik felvétel is készüljön.

Mit mond a jog, mi a vélemyénye a tanult jogászoknak ez ügyben?