Fórum közigazgatási jog régebbi elöl     új hozzászólás


fogyasztóvédelmi bírságok

wili # e-mail 2004.08.12. 09:24

Javaslom, amennyiben a határidőből nem futottál ki, a fv bírságot kiszabó határozatot támadd meg fellebbezéssel. A Főfelügyelőség nagy-nagy valószínűség szerint helybenhagyja majd, ezután ez ellen a határozat ellen is fellebbezz a bíróságnál. A törvény (2003. évi LXXXII.) szerint ugyanis minőségvédelmi bírságot csak mintavétel alapján ! lehet kiszabni, ez pedig gondolom a te esetedben nem történt meg.

K.V.B. #   2004.08.12. 08:50

Mivel két különböző tényállást merítettél ki, kiszabható mindkettő.
Az árak feltüntetésének hiánya és a lejárt szavatosságú áruk tárolása miatt külön-külön jogosult kiszabni a felügyelőség pénzbírságot, illetve esetlegesen egyéb eljárást kezdeményezni.

erdős # e-mail 2004.08.11. 20:00

Pontos esetleírás: Az ellenőrzést a Fogyasztóvédelmi felügyelőség végezte, egy 2 mill.forint éves bruttó forgalmú, falusi, kis vegyeskereskedésben.
A hűtővitrinben tárolt töltelékárúk árának feltüntetésének hiánya miatt, 20 ezer forint szabálysértési bírságot róttak ki.( 7/2001.(III.29.GM.sz.r.4.§.1.bek.)
Lejárt minőség megőrzési, fogyaszthatósági idejű termékek miatt 200 ezer forint minőségvédelmi bírság a büntetés.(55/1997./VIII.14./FM-IKIM-NM-PM.sz.r.2.sz.mell.szerint)

K.V.B. #   2004.08.11. 11:01

Minőségvédelmi bírságról a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004.évi XVIII.tv. ír, az alábbiak szerint:
"48. § (1) Ha a vizsgált termék a jogszabályokban meghatározott, illetőleg a jelölésében foglalt jellemzőket nem elégíti ki, és a jogszabálysértést az ellenőrző hatóság jogerősen megállapítja, az ital előállítóját, kereskedelmi ellenőrzés esetén az ellenőrzöttet, bizonyítottság esetén a hiba okozóját a hatóság a vizsgálat költségeinek megtérítésére kötelezi. A határozatban megállapított költségek adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. A 60 napon túli tartozásokról az OBI az adóhatóságot köteles értesíteni.
(2) Az OBI a helyszíni vagy laboratóriumi ellenőrzés eredményeként, a kötelezettségszegés súlyától függően

  1. a termék előállítóját helyszíni bírsággal sújthatja;
  2. az üzemet, pincészetet legfeljebb 30 napra ideiglenesen bezárhatja, gép, felszerelés, berendezés működését, csomagolóanyag felhasználását, tárolóhely vagy szállítóeszköz használatát megtilthatja, újbóli működését, használatba vételét, használatban tartását feltételhez kötheti;
  3. alapanyagot, kiegészítőanyagot, segédanyagot, adalékanyagot, készterméket közfogyasztásra alkalmatlannak, csökkent minőségűnek nyilváníthat, felhasználását, forgalomba hozatalát korlátozhatja, feltételhez kötheti, megtilthatja és ennek érvényesítése céljából zárolhatja;
  4. elrendelheti a hamisított bor, valamint a közfogyasztásra, továbbfeldolgozásra alkalmatlan termék megsemmisítését vagy lepárlását;
  5. minőségvédelmi bírságot szabhat ki;
  6. szabálysértési eljárást, büntetőeljárást kezdeményezhet;
  7. a hamisított termék zárlatát rendeli el és a mintavételi vizsgálat eredményéről hozott határozat egyidejű megküldésével értesíti az illetékes vámhatóságot;
  8. elrendeli a borászati termék előállításához meg nem engedett anyag ilyen célra való forgalomba hozatalának megszüntetését.

Ezekről azonnal értesíti az illetékes hegyközséget.

A minőségvédelmi bírság:
51. § (1) Az OBI minőségvédelmi bírságot szab ki, ha a vizsgálat során megállapítja, hogy az előállított, illetve forgalomba hozott borászati termék nem felel meg az előírt, illetve megjelölt minőségi jellemzőknek, vagy az engedélyezett szintet meghaladó mértékben az egészségre káros anyagot tartalmaz, valamint akkor, ha a forgalomba hozás nem felel meg a 24-25. §-ban meghatározott szempontoknak.
(2) A minőségvédelmi bírság mértéke - a kifogásolt tétel mennyiségétől, minőségétől, a hiba jellegétől függően - legalább húszezer forint, legfeljebb a borászati termék literenként ezer forinttal számított összege erejéig terjedhet. A minőségvédelmi bírság a 48. § (2) bekezdésében, valamint a 49. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményekkel együtt is kiszabható. A bírság megállapításának és kiszabásának részletes szabályait külön rendelet tartalmazza."

Egyelőre ennyit tudok írni, mert nem írtad, hogy ki ellenőrzött (OBI, fogysztóvédelmi felügyelőség stb.), hol történt (pl. pincészet, kiskereskedelmi egység stb.)... De a fenitek alapján a válasz: igen, kiszabható egyszerre a kettő, főleg, ha két különböző jogszabálysértést találtak. Írd le részletesebben, mit ellenőriztek, mire hivatkozva szabták ki a bírságot stb.

erdős # e-mail 2004.08.09. 20:52

Tisztelt Fórumozók!

Arra a kérdésre szeretnék választ kapni, hogy egy fogyasztóvédelmi ellenőrzés során hány féle bírság szabható ki egyidejűleg?
Pontosabban kiszabható-e egy ellenőrzéskor szabálysértési és minőségvédelmi bírság is egyszerre?