Fórum közigazgatási jog régebbi elöl     új hozzászólás


hibás szabálysértés

Igazság csillaga # e-mail 2005.03.29. 17:10

Nem ismerve az ügyet, így a haráridőket sem. Csak leírom a lehetőségeket:

  • Bírósági felülvizsgálat / magasabb fórum csak akkor jöhet szóba ha ez ki lett meritve/
  • jelen esetben az ügyészi felülvizsgálat, majd ügyészi óvás szóba jöhet, mert nem volt bírósági határozat.

Ha jogsértés történt ez a legjobb megoldás! Ez nincs kötve egy éves határidőhöz és eredményesebb lehet, hiszen már ekkor -ha elfogadják- az ügyész képvisel.
/Többet az ildikó31 hivatkozott törvényéből. A törvények az interneten megtalálhatók pld. kerszöv honlapján is/

ildikó31 # e-mail 2005.03.29. 16:54

ha első fokon a helyi önkormányzat hozott határozatot, akkor ennek a határozatnak lehet kérni a bírósági felülvizsgálatát!

ildiko31

gondok # e-mail 2005.03.29. 13:44

Nálunk nem volt bíróság, csak a helyi önkormányzati illetékes döntött. Akkor is ugyanez a helyzet?

ildikó31 # e-mail 2005.03.29. 11:26

1999. évi LXIX. törvény
a szabálysértésekről
A perújítás okai
103. § (1) A bíróság jogerős határozatával elbírált cselekmény (alapügy) esetén perújításnak van helye, ha

  1. az alapügyben akár felmerült, akár fel nem merült tényre vonatkozó olyan új bizonyítékot hoznak fel, amely valószínűvé teszi, hogy az elkövető szabálysértési felelőssége nem állapítható meg, illetőleg rá nézve kedvezőbb tartalmú határozat hozható;
  2. az elkövetővel szemben ugyanazon cselekmény miatt több szabálysértési felelősséget megállapító bírósági határozatot, vagy ugyanazon cselekmény miatt szabálysértési hatósági és a büntetőjogi felelősséget elbíráló bírósági határozatot hoztak;
  3. az alapügyben hamis vagy hamisított bizonyítékot használtak fel;
  4. az alapügyben a szabálysértési hatóság valamely tagja, illetőleg a bíróság kötelességét a büntető törvénybe ütköző módon megszegte;
  5. az elkövető által elkövetett bűncselekményt e törvény szerinti eljárásban, szabálysértésként bírálták el.

(2) Az (1) bekezdés c)-d) pontja esetében perújításnak csak akkor van helye, ha

  1. a perújítási okként megjelölt bűncselekmény elkövetését jogerős ítélet megállapította, vagy ilyen ítélet meghozatalát nem bizonyítottság hiánya zárja ki, és
  2. e bűncselekmény a szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság határozatát befolyásolta.

(3) Perújításnak van helye, ha az Alkotmánybíróság az alkotmányellenessé nyilvánított jogszabálynak a konkrét esetben történő alkalmazhatósága visszamenőleges kizárásával ad helyt az alkotmányjogi panasznak.
104. § Nincs helye perújításnak, ha a bírósági határozat jogerőre emelkedését követően egy év eltelt.

ildiko31

gondok # e-mail 2005.03.29. 10:54

Támadható-e az a szabálysértési eljárás, illetve hogyan, ami már lezárult, de utána kiderült, hogy a kezdeményező tudatosan megtévesztette az ügyben eljáró személyt.
Avagy esetleg felelősségre vonhatók-e a kezdeményezők?