Családi pótlék visszamenőleg


drbjozsef # 2021.04.08. 10:29

Hát, ha csak Balazs nem nótorius - de csendes, hozzászólás nélküli - fórumozó, akkor nagy reményt ehhez azért ne fűzz.

Pumuk2111 # 2021.04.08. 08:11

igen, mivel nekem is hasonlo problámám van jelenleg.

Szomorú örökös # 2021.04.07. 15:04

Pumuk2111

Mindezt úgy 5 év távlatából szeretnéd megtudni? Balázs 5 éve kérdezte ezt. :-)

Pumuk2111 # 2021.04.07. 12:26

Tisztelt Balázs,

érdeklődnék, hogy mi lett az ügy vége?

Üdv.: Pumukli

Balazs83 # 2016.05.23. 05:21

Senki?

Balazs83 # 2016.05.15. 18:10

Tisztelt Fórumozók!

Egy elég szövevényes esettel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni azzal kapcsolatban, hogy a jogalap nélkül felvett családi pótlékot visszamenőleg mennyi időre köteles kifizetni a MÁK annak a részére aki arra jogosult lett volna. A kérdésem pontos megértéséhez leírom a konkrét esetet amiről szó van.
A volt feleségemtől elváltunk és a két közös gyermekünket a bíróság nála helyezte el. Ez 2008-ban történt. Gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti pert ez idő óta háromszor indítottam, ebből kétszer elveszítettem azt, a harmadik pedig jelenleg is folyamatban van. Annyi a változás jelenleg, hogy ebben az esetben ideiglenes intézkedés keretében a bíróság idén februártól már nálam helyezte el a gyerekeket, az eljárás azonban hat hónapig szünetel. Ettől függetlenül a jelenlegi ideiglenes elhelyezés él és fellebbezésre való tekintet nélkül előzetesen végrehajtható. A történet azonban ennél összetettebb. Az ügyet érintő, érdemi dolog azonban abból adódik, hogy a gyerekek édesanyja időközben Budapestre költözött vidékről a két gyerekkel 2013-ban. A gyerekek azonban nem tudtak abban a környezetben élni, oda beilleszkedni, így az édesanya hallgatólagos belegyezésével a nagyobbik fiam 2014-ben, a kisebbik pedig 2015-ben visszaköltözött hozzám vidékre. Azóta is itt élnek velem. A visszaköltözésük idejétől azonban idén februárig az a jogerős bírósági döntés volt a mérvadó, ami a szülői felügyeleti jog gyakorlójaként az édesanyát nevezte meg. Ebben az időszakban az volt a lényeg, hogy a gyerekek visszakerültek, ezért nem mentem bele abba az újabb bírósági harcba, hogy ez papíron is valósággá váljon és le legyen fektetve. Tudtam, hogy akkor az édesanyjuk megint azt akarta volna, hogy menjenek vissza, amit a gyerekek nem akartak. Igyekeztem megkímélni őket ettől a cirkusztól, a körülményekhez képest nyugodt mederben folyt az életünk a bírósági papírtól függetlenül. Sajnos az édesanya természete olyan, hogy a gyerekek kevésbé, a pénz viszont annál jobban érdekli. Mivel nálam ez fordítva működik, ezért tudtam, hogy ezt a részét nem is érdemes feszegetni nála. A két gyerek jött hozzám, a családi pótlék pedig maradt nála, soha egyetlen egy forintot nem adott át belőle. Természetesen az idő óta gyerektartásra sem fizetett egyetlen forintot sem, sőt az én fizetésemből vonták neki a bíróság által megítélt tartásdíjat idén februárig. Lenyeltük a békát, mert meg tudtunk élni, azonban egy betegség miatti jövedelem kiesés miatt ez a helyzet megváltozott. Ezért és egyéb más okok miatt aztán végül is belevágtam a harmadik gyermekelhelyezésbe is. Február 3-án megszületett az ideiglenes elhelyezés és a papír kézhezvétele után a hónap vége felé bementem a MÁK-hoz megigényelni a családi pótlékot. Kitöltöttem minden papírt, csatoltam a szükséges dokumentumokat és kértem visszamenőleg is a családi pótlékot, tekintettel arra, hogy a gyerekek a fent nevezett időszakoktól itt vannak. A bírósági végzésben ez tényként le van írva, ezenkívül az iskolától kért igazolásokkal is maximálisan alá tudtam támasztani a dolgot. Az igény befogadása után vártam türelemmel. Időközben az édesanyjuknak született még egy gyereke (egy meg már ezelőtt is) és ezt követően a ment be a MÁK-hoz családi pótlékot igényelni. Mivel a közös gyerekeink után járó családi pótlék igények összetalálkoztak, ezért elkezdődött a dolog tisztázása és a hosszadalmas ügyintézés, ami még a mai napig (május 15.) sem zárult le. Természetesen az is az előtérbe került, hogy az édesanya nem tett eleget a bejelentési kötelezettségének azzal kapcsolatban, hogy a gyerekek kikerültek a háztatásából. Az édesanya utólag azt állította, hogy csak márciustól kerültek ki onnan, ami az ellenkezője az én kérelmemben leírtakkal. Kérték tőle ennek bizonyítását, de nem tudta semmivel sem igazolni amit mondott. Türelemmel vártam az ügyintézést, tartottam a kapcsolatot a MÁK-kal ahol mindig megnyugtattak, hogy részemről minden rendben van, visszamenőleg megkapok mindent csak a fentiek miatt hosszú az ügyintézés. Időközben hoztak egy közbenső határozatot, miszerint a tárgyhavi családi pótlékra valóban jogosult vagyok, azt azóta folyósítják is. Az utolsó telefonom az irányukban a héten volt, amikor is kiderült, hogy az jogerőre emelkedik az édesanya jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésére kötelező határozata. Ezt követően tudják kifizetni részemre visszamenőleg 60 napra a családi pótlékot. A problémám itt kezdődik. Az igénylésemben az egyik gyerek esetében 17 hónapra, a másik gyerek esetében 7 hónapra kértem visszamenőleg a folyósítást. Két és fél hónap alatt legalább 6-7 alakalommal beszéltem velük, mindig azt mondták, hogy ennek rendben lesz a kifizetése. Próbáltam tájékozódni az ide vonatkozó jogszabályról már előzetesen és ezek után is. Azonban nem tiszta, illetve ellentmondásos számomra sok minden. Ebben kérnék építő jellegű tanácsot az alábbiakban részletezettek szerint:

Tisztában vagyok azzal, hogy a jogszabály szerint

" Az ellátást a kérelem késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, a kérelem benyújtásának napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak."

Nyilvánvalóan a MÁK erre hivatkozik. Viszont jelen esetben nem csak ez a mérvadó szerintem. Hitelt érdemlően a szülői felügyeleti jog gyakorlását a bírósági végzés keltezésének napjától tudom igazolni az irányukba, ez február 3. Postán kb. két hét múlva kaptam meg, másnap mentem is igényelni. Előtte ezt nem tudom, hogy hogyan tehettem volna meg, hiszen papíron azelőtt az édesanya gyakorolta ezeket a jogokat, ami alapján folyósították is neki a családi pótlékot. Onnantól kezdve, hogy a gyerekek kikerültek a háztartásából, neki lett volna erre vonatkozóan bejelentési kötelezettsége 15 napon belül. Ezt pedig ő nem tette meg. Ebből adódóan a fentebb leírt eset tisztázása után teljesen jogos az, hogy a jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésére kötelezik. Viszont a jogszabály szerint

"Az igényelbíráló szerv, illetve az egyéb szerv köteles megtéríteni a jogalap nélkül felvett ellátást, ha az ellátás jogalap nélküli megállapítása, illetőleg folyósítása mulasztásának vagy a valóságtól eltérő adatszolgáltatásának a következménye és az ellátást a (2) bekezdés alapján visszakövetelni nem lehet."

Tehát az itt leírtakban a jogalap nélkül felvett ellátás megtérítéséről van szó, ami viszont jelen esetben nem 60 napra visszamenőleg került megállapításra, hanem az általam kért időszakra vonatkozóan teljesen. Így a megtérítés alapjául ezt az összeget tartom mérvadónak. Egyéb feltétel még e mellé, hogy abban az esetben köteles megtéríteni az igényelbíráló szerv a jogalap nélkül felvett ellátást ha annak megállapítása mulasztásának vagy a valóságtól eltérő adatszolgáltatásának a következménye. Jelen esetben az édesanya mulasztotta el a bejelentési kötelezettségét a családi pótlék jogosultságára vonatkozóan, ezáltal pedig a valóságtól eltérő adatok miatt került neki folyósításra az összeg. Arról nem rendelkeznek, hogy kinek kötelesek megtéríteni az ellátást, de logikusan gondolkodva az csak a jogosult lehet. Ebből következtetve tehát az általam kért időszakra kellene folyósítaniuk, nem pedig 60 napra. Felvetődik még ez alapján bennem az is, hogy ha csak 60 napra fizetik ki, akkor mi lesz annak az összegnek a különbözetével, amit az édesanyával visszafizettetnek? Az marad az államnál és az arra jogosultaknak (jelen esetben ugye a gyerekeknek) pedig erre az időszakra vonatkozóan nem jár semmi? A jogszabály szerint

"A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást (a továbbiakban együtt: családi pótlék) nyújt."

Ebből következik, hogy nem adható, a családi pótlék jár. Már pedig ha jogalap nélkül felvett és visszafizetett összeg visszakerül az államhoz, akkor azt a +/- elvén nézve az arra jogosult nem kapja meg.

Ezen kívül még a MÁK az eljárás elején küldött egy levelet, hogy az ügy végső elintézésének határideje, április 13. Ha eddig nem intézik el, akkor 10000 Ft-ot kell fizetniük az ügyfélnek. Az ügyintéző szerint ez nem fog járni, mert hoztak egy közbenső határozatot a családi pótlék megállapításáról előtte. A visszamenőlegességre vonatkozó kérelmemet kellene eszerint figyelembe venni vagy az ő közbenső határozatukat?

A fentiekben leírtak alapján tehát arra szeretnék választ kapni, hogy a családi pótlék visszamenőleg az általam kért időszakra járna vagy a MÁK szerinti 60 napra. Mindenki érdemi segítségét előre is köszönöm.