Fórum közigazgatási jog régebbi elöl     új hozzászólás


Visszaható hatály a folyamatban lévő ügyekben

Legislator # e-mail 2005.04.15. 12:22

El fogom olvasni előbb a határozatot, és azután mondok véleményt.

Sunshine after the rain.

praetor01 # e-mail 2005.04.15. 11:03

Az Alkotmánybíróság a 20/2001. (VI. 11.) AB határozatban (is) megállapítja, hogy „következetes az alkotmánybírósági gyakorlat a tekintetben, hogy valamely jogszabály nem csupán akkor minősülhet az említett tilalomba ütközőnek, ha a jogszabályt a jogalkotó visszamenőlegesen léptette hatályba, hanem akkor is, ha a hatálybaléptetés nem visszamenőlegesen történt ugyan, de a jogszabály rendelkezéseit - erre irányuló kifejezett rendelkezés szerint - a jogszabály hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is alkalmazni kell." (ABH 1994, 324.)
A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Ör. 5. §-ának "és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell" szövegrésze alapján az Ör. rendelkezéseit a Jat. 12. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés sérelmével az Ör. hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is alkalmazni kell. Ez a rendelkezés ezért alkotmányellenes.
Ezzel szemben a 349/B/2001 AB határozatban (dr. Kiss László, dr. Cúzcz Ottó és dr. Kukorelli István különvéleménye mellett) már csak a létrejött anyagi jogviszonyok megváltoztatásának tilalmát mondja ki, és mivel a folyamatban lévő ügyek nem ilyenek, ezért „a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell” szövegrész nem alkotmányellenes.

Mi a véleményetek?