Fórum közigazgatási jog régebbi elöl     új hozzászólás


Perköltség részletfizetése

rigoz # e-mail 2018.12.23. 23:49

Igen, 6 havi pótlékmentes részletre mindenképpen, ettől eltérően, hosszabb időre, több részletben kivételesen.

A kérelmet írásban vagy szóban kell a felhívást intéző igazgatósághoz benyújtani, melyet indokolni kell.

A kérelemhez csatolni szükséges a kérelmezőre és a vele közös háztartásban élőkre nézve:

  • legalább 30 napnál nem régebbi bankszámlakivonatot
  • nem adóköteles és adóelőleg-fizetéshez (munkabér) kötött minden jövedelem igazolását, illetve kimutatását

vagy

  • jövedelemmel nem rendelkezésre vonatkozó nyilatkozatot

Csatolni érdemes:

  • más végrehajtható fizetési kötelezettségek fennállását igazoló iratokat (pl.: tartásdíj, hiteltartozás stb.)
  • egészségügyi dokumentációt, az egészségyügyi okra, mint különös méltánylást érdemlő körülményre hivatkozás esetén (különösen 6 hónapnál hosszabb futamidejű részletfizetés engedélyezése esetén lehet jelentősége)
  • közüzemi számlákat, a mindennapi megélhetés költségeit igazoló dokumentumokat

A kérelem akkor fogadható el, ha annak és mellékletei, valamint az adóhatóság hivatalos tudomása alapján igazolt, illetve hitelt érdemlően valószínűsített, hogy a terhére rótt kötelezettséget nem képes egy összegben megfizetni a megszabott határidőben, illetve az saját és a háztartásban, viszont részletekben való teljesítés elvárható a körülményei alapján.

Az adóhatóság a kérelemről 30 napon belül dönt - mely határidőt annak vezetője egy alkalommal, indoklással ellátva további 30 nappal meghosszabbíthatja, különösen adózói mulasztás esetén - határozattal a kérelemről.

A kérelmet elutasító végzés ellen 15 napon belül fellebbezésnek van helye a Fellebbviteli Igazgatósághoz, mely döntése ellen 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási per indítható.

A kérelem jogerős elbírálásig nem lehet a végrehajtást elrendelni és foganatosítani sem.

Egyébként jellemzően a részletfizetést akár indoklás nélkül, egy semmilyen csatolmányt nem tartalmazó kérelemre is megadják, nekik az a lényeg, hogy adós fizess, hiszen Ők is csak egy határozatot hajtanak végre, a részletek már kevésbé fontosak.

Ugyanakkor tanácsos viszont megtartani az eljárási szabályokat, mert könnyen kelletlen kivételbe lehet akadni.

A kérelem elbírálását a bíróság nyilatkozata határozza meg, ahhoz annak hozzá kell járulnia ugyanis (a következetes joggyakorlatuk szerint legalábbis, amit Én jó magam igaz, hogy vitatok).

Hanga73 # e-mail 2018.02.07. 10:17

Tisztelt Fórumozók! Tanácsot szeretnék kérni. Deviza hitel pert vesztettem és perköltség megfizetésére köteleztek. Mind az első mind a másodfokú eljárás során illeték mentességet és illeték feljegyzést kértünk, melyből a feljegyzést engedélyezték. Vége az eljárásnak és jogerősen perköltség és illeték is ki lett szabva. Megkaptam a NAV- tól a perköltség fizetési felszólítását. Erre lehet- e - és ha igen hogyan - részletfizetést kérni? Az illetékről is fogok külön felszólítást kapni? Arra lehete- e - és ha igen- hogyan részletfizetést kérni? Válaszukat előre is köszönöm. Tisztelettel: Hanga73