Fórum EU és nemzetközi jog régebbi elöl     új hozzászólás


Gyermekvédelem, GDPR

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.02.21. 17:31

Valami megbízható forrásod nincs?

www.kbs-ugyved.hu

drbjozsef #   2020.02.21. 17:27

Én erre tippelnék :

https://444.hu/…rappelo-fiut

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.02.21. 17:12

Elmarasztalja... Az mit jelent?

www.kbs-ugyved.hu

Burn Out # e-mail 2020.02.21. 14:25

Gdpr ilyen szempontból nem vonatkozik rá. A gyám jogköre pedig benne van a kirendelő határozatban. Feltöltheti az engedélye nélkül.

wonderwolf #   2020.02.20. 13:14

Üdv mindenkinek!

17 és fél éves, speciális gyermekotthonban lévő gyerek feltölt egy saját készítésű rapvideót a youtube-ra, majd azt megosztja a saját facebook fiókjában. Az intézmény vezetője elmarasztalja, mert nem volt gyámi engedélye.

Kérdésem: Az alábbi két jogszabály bármelyike értelmezhető-e úgy, hogy 16 éven felüli gyereknek nincs szüksége szülői felügyeletet gyakorló személy engedélyére saját tartalom feltöltésére, saját, jogtiszta zenével és saját szöveggel rendelkező tartalma feltöltésére videomegosztóra vagy social media-ra?

GDPR
8. cikk

A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában

(1) Ha a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alkalmazandó, a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

A tagállamok e célokból jogszabályban ennél alacsonyabb, de a 13. életévnél nem alacsonyabb életkort is megállapíthatnak.

(2) Az adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát – észszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

(3) Az (1) bekezdés nem érinti a tagállamok általános szerződési jogát, például a gyermek által kötött szerződések érvényességére, formájára vagy hatályára vonatkozó szabályokat

------------------------------------------------

PTK.IV.BEKEZDÉS 2:12

2:11. § [A korlátozottan cselekvőképes kiskorú]

Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen.

2:12. § [A korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozata]

(1) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Ha a korlátozottan cselekvőképes kiskorú cselekvőképessé válik, maga dönt függő jognyilatkozatainak érvényességéről.

(2) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül

  1. tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja;
  2. megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket;
  3. rendelkezhet munkával szerzett jövedelmével, annak erejéig kötelezettséget vállalhat;
  4. köthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez; és
  5. ajándékozhat a szokásos mértékben.

(3) A törvényes képviselő a korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak ígért vagy adott ingyenes juttatást a gyámhatóság engedélyével visszautasíthatja. Ha a gyámhatóság a törvényes képviselő visszautasító nyilatkozatát nem hagyja jóvá, a határozat a törvényes képviselő elfogadó nyilatkozatát pótolja.

(4) A törvényes képviselő a korlátozottan cselekvőképes kiskorú nevében maga is tehet jognyilatkozatot, kivéve azokat, amelyeknél jogszabály a korlátozottan cselekvőképes kiskorú saját nyilatkozatát kívánja meg, vagy amelyek a korlátozottan cselekvőképes kiskorú munkával szerzett jövedelmére vonatkoznak. A törvényes képviselőnek a kiskorú személyét és vagyonát érintő jognyilatkozata megtétele során a korlátozott cselekvőképességű kiskorú véleményét figyelembe kell vennie.