Fórum segítségkérés régebbi elöl     új hozzászólás


Túrázás magánterületen

bermuda háromszög # e-mail 2020.05.17. 22:49

onnan kutyákkal foglak kihajtani

NONO! csak lassan az agarakkal!

91. § (1) * Az erdőben - annak rendeltetésétől függetlenül - pihenés, üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogosan, emberi erővel hajtott kerékpárral, lóval, valamint az erdészeti feltáróhálózat részét képező erdei úton sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművel bárki saját felelősségére közlekedhet, illetve ott tartózkodhat, amit az erdőgazdálkodó tűrni köteles...

Szomorú örökös #   2020.05.17. 17:17

Kandúrbandi

Örülök hogy iyen jól sikerült elrágódnotok a kérdésfeltevésem szükségességén. Na, én közben viszont kikerestem a vonatkozó jogszabályokat

Én is örülök, hogy gyakorlatilag tök feleslegesen túráztattál bennünket, helyette inkább magad megkerested, ami téged igazol és nem a mi állításainkat. Gyakorlatilag te is csak okoskodni jöttél ide, nem kérdezni.

De egyet biztosan ígérhetek! Ha nekem valaha erdőm lesz és ott ki lesz írva, hogy kizárólag engedéllyel lehet belépni, akkor onnan kutyákkal foglak kihajtani a saját szervezett túráddal együtt, amennyiben ezzel az engedéllyel nem rendelkezel. És meg fogsz lepődni, még a rendőr is engem fog igazolni. :-)

Egyébként meg te másoltad ide:

3. §
(1) A közúti közlekedésben mindenkinek joga van részt venni; a közutat és a közforgalom elől el nem zárt magánutat közlekedés céljából gyalogosként vagy - meghatározott feltételek teljesítése esetén - járművezetőként bárki igénybe veheti. Jogszabály gyalogosok és járművek közlekedését egyes közutakon korlátozhatja vagy kizárhatja.

Tehát „jogszabály korlátozhatja”, azaz ha sorompó és tájékoztató tábla is jelzi, hogy az adott útszakasz egyáltalán nem „közforgalom elöl el nem zárt útvonal” kizárólag engedéllyel lehet igénybe venni, akkor te akármilyen túraszervezői bizonyítványt is lobogtathatsz, ott nem kizárt, hogy esetleg épp három rotweiler társaságában futva kell elhagynod a területet, mivel nem a tulajdonos engedélyével léptél be és a szakképzett idomított kutyák pedig be vannak rá tanítva, hogy hol a birtok határa, azon kívül nyugi, nem fognak menni. Mellékesen megjegyzem, ezt alapesetben ezt magánbirtok háborításának nevezik.

Kandúrbandi # e-mail 2020.05.17. 15:13

Örülök hogy iyen jól sikerült elrágódnotok a kérdésfeltevésem szükségességén. Na, én közben viszont kikerestem a vonatkozó jogszabályokat, és akkor be is írnám ide mindazok számára, akiket érdekel ez a téma.

Tehát:

1 Erdő: Erdőben, független állami vagy magán státuszától, mindenki szabadon közlekedhet gyalogosan, akár az útról lemenve is (nyilván a fokozottan védett területeken érvényes korlátozásokat figyelembe véve). Magánerdőben a tulajdonos időszakosan lezárhat erdőrészeket a jogszabályban meghatározott módon, azonban erre ugyancsak a törvényben meghatározott módon a figyelmet köteles felhívni. Ennek hiánya és az ebből fakadó következmények nem a túrázó felelőssége.

"2009. évi XXXVII. törvény
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
...
91. § (1) * Az erdőben - annak rendeltetésétől függetlenül - pihenés, üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogosan, emberi erővel hajtott kerékpárral, lóval, valamint az erdészeti feltáróhálózat részét képező erdei úton sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművel bárki saját felelősségére közlekedhet, illetve ott tartózkodhat, amit az erdőgazdálkodó tűrni köteles...
...
94. § (1) Az erdőgazdálkodó átmenetileg korlátozhatja és feltételhez kötheti az erdő egyes részeinek látogatását, amennyiben az ott-tartózkodás

  1. életet vagy testi épséget veszélyezteti, vagy
  2. az egyes erdőgazdálkodási munkák végzését veszélyezteti vagy akadályozza.

(2) A vadászat időtartamára a vadászatra jogosult az erdőgazdálkodó hozzájárulásával átmenetileg korlátozhatja az erdő egyes részeinek a látogatását...
...
96. § Az erdő látogatásának korlátozását a helyben szokásos módon kell kihirdetni, valamint figyelmeztető táblák kihelyezésével gondoskodni kell a megfelelő tájékoztatásról."

Rét, legelő, szántó: Ezekre sajnos az erdőhöz hasonló szabályozást nem találtam, de az ezeken vezető utakra igen. A jogszabály alapján gyalogosan magánterületen vezető beton vagy földúton haladni szabad, amennyiben azok a vonatkozó törvényi előírások alapján lezárva nincsenek. Ellentmondást mindössze abban találtam, hogy magánútnak minősül-e a bejegyzetlen út. Egyes Kúriai értelmezések szerint igen, mégpedig a Kreszből kifolyólag, a Kkt. 47. § 7-8. alapján viszont nem. Ettől függetlenül 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet szerint a tulajdonos kötelessége, hogy a területén levő utakat megfelelő módon lezárja a forgalom elől, függetlenül attól, hogy az út nyilvántartásba vett út-e, vagy sem. Azaz ha a túrázó nyilvántartásba nem vett magánútra téved lezárás hiányában, akkor ezért ő felelősségre nem vonható.

"A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény:
...
3. §
(1) A közúti közlekedésben mindenkinek joga van részt venni; a közutat és a közforgalom elől el nem zárt magánutat közlekedés céljából gyalogosként vagy - meghatározott feltételek teljesítése esetén - járművezetőként bárki igénybe veheti. Jogszabály gyalogosok és járművek közlekedését egyes közutakon korlátozhatja vagy kizárhatja.
...

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
...
„2. §

(1) Az utak forgalmának szabályozása - a 3. §-ban foglalt kivételekkel -, valamint a közúti jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása a (2)-(10) bekezdésben meghatározott kiegészítésekkel és kivételekkel az út kezelőjének a feladata.
...
(8) Az út kezelőjének hozzájárulásával, az abban meghatározott feltételek szerint
...

  1. az útmenti ingatlan vagy a közút mellé épített várakozóhely, vagy az útnak nem minősülő, de járműforgalmat lebonyolító terület útra vezető kijáratánál - ideértve a közforgalom elől elzárt magánutat is -, illetőleg az út csatlakozásánál sorompót, jelzőtáblát vagy forgalombiztonsági okból szükséges egyéb jelzéseket és a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonosa, köteles elhelyezni (végrehajtani) és fenntartani.“

A következő szerint a be nem jegyzett magánút is magánútnak tekintendő, ha azon jármű vagy gyalogosforgalom zajlik:
"Tájékoztató a Bfv.II.336/2014. számú ügyhöz
...
Másként fogalmazva a KRESZ 1. §-a alapján az a hely, amelyen ténylegesen közúti járművek és gyalogosok forgalma zajlik, útnak tekintendő, éspedig függetlenül attól, hogy az adminisztratív feltételek rendszerében egyébként útnak minősül-e. A jelen ügybeli magánút, miként azt a másodfokú bíróság a tényállás részéve tette (másodfokú végzés 2. oldal 2. bekezdés), nem volt a forgalom elől elzárva."

gerbera317 # e-mail 2020.05.17. 11:53

Ezeket ismeri.
Az erődjáráshoz nem szükséges az tulajdonos/kezelő hozzájárulása. A mezőt nem tudom, de valószínűleg ott sem kell. A gyakorlat azt mutatja, hogy nem is szólnak érte, ha a sportolót ott átmenni látják. A biciklist sem szokták megszólítani. Ha ugyan meglátják. Mert azt illik tudni, hogy sem az erdőben, sem a mezőn nem szokott a tulajdonos /kezelő körmét rágva kint őrködni, mert sokkal jobb a kocsmában, vagy a meleg nappaliban. Vagy valahol szabadságon. De ha mégis éppen arra jár a tulaj, nem szokott szólni.
Kivétel persze, ha a terület azért van elkerítve, mert veszélyes bent tartózkodni. Például marhalegelőn. Ott azért rá szoktak szólni az ott bóklászó idegenre, hogy húzzon már ki onnan.
A "behajtani tilos" tábla és a sorompó eleve nem a gyalogosoknak szól, a "magánterület" kiegészítő tábla pedig csak magyarázza, hogy egyébként mire fel a sorompó vagy a behajtási tilalom, tehát ha gyalog oda bemegy a sportoló, ő azt csak tudomásul veszi. Más persze, ha eleve olyan tábla (nem kresz-tábla!) áll ott, hogy "belépni tilos".
Egyébként ritka, hogy az erdő meg a mező közterület lenne; ezek általában mindig magánterület. A kérdés pedig nyilván nem arra irányul, valljon szabad-e a szomszéd kertjében, vagy valamely üdülőházas körzetben - nyilvánvalóan - magánterületen sportolni.
Egyébként sportolni leginkább kijelölt turistautakon lehet/érdemes, illetve olyan területeken, ami akár kijelölt turistaút is lehetne. A magánvéleményem az, hogy egy gyakorlott túrázó mindig érzi, ha olyan területre lép, ahová talán nem kellene.
Amúgy a kérdést csak fin§greszelésnek tartom.

drbjozsef #   2020.05.17. 08:59

Kandúrbandi,

Olvasgasd ezt :

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Szomorú örökös #   2020.05.17. 07:52

Kandúrbandi

Mellesleg te is ugyanúgy kekeckedve válaszoltál vissza, de mindegy. De íme egy idevágó történet:

Anno ajánlottak nekünk néhány szép tavat a környéken, hogy érdemes megnézni őket. Az odavezető út sorompóval van lezárva - ahogy te is írtad. Ki van írva, hogy magánterület, belépés csak engedéllyel. És ez bizony így is van! Mi gyakorlatilag már majdnem a teljes területet végig sétáltuk, mikor a végén egy tanyánál udvariasan megkérdeztünk néhány embert, hogy merre tudunk kimenni vissza a főútra, mert nézelődtünk, madarakat fényképeztünk, de valahogy elvesztettük a fonalat és nem találunk ki. Ők pedig szintén udvariasan megkérdezték, hogy a papírjaink rendbe vannak-e, mert az a terület bizony a halgazdaság területe és oda csakis írásos engedéllyel lehetne bemenni még nézelődni, fényképezni is.

Ahogy írtad, sorompó esetében ha ilyen feliratot találsz, talán jobb, ha eleve nem mégy be, mert bár sós puskával nem fognak fenékbe lőni, de hogy kérdezősködhet, számon kérhet a magánerdő tulajdonosa, ha szembejön veled, az egészen biztos. Van egy csomó olyan szép hely, ahová bemehet az ember legálisan kirándulni, válogass inkább azok közül, főleg ha még szervező is van, rajtad van a felelősség másokkal kapcsolatban is.

Egy szóval neked is meglehet, hogy jogod van oda bemenni, de ugyanúgy nagy valószínűséggel joga van a tulajdonosnak is téged számon kérni, felelősségre vonni ha bemégy az ő területére. Te nem hajthatod el a csudába, mert nem közterületen vagy.

A szabálysértési törvényben van egy olyan passzus, hogy magánterület közforgalom elől el nem zárt része közterületnek minősül.

Szerintem nem túraterületekre vonatkoztatta a törvényalkotó, hanem ezt olyan területekre értette, mint pl. a TESCO, Aldi vagy Lidl parkolója. Ott ugyanúgy szabálysértést követ el az pl, aki rokkant parkolóhelyet foglal el jogtalanul és ugyanúgy a rendőrség fogja megbüntetni érte, hiába magánterület. Nyilván ez csak egy példa volt, de számtalan hasonló lehetőség van, amire a szabálysértési törvényben ezt a passzust érvényesítik.

Kandúrbandi # e-mail 2020.05.16. 23:01

Ha már hozzászólsz a dologhoz, akkor a kérdésre válaszolj már légyszives. A kekeckedésekre nem vagyok kíváncsi. Ha érdekel amúgy, hogy miért akar valaki magánterületen túrázni, akkor nyugodtan menj be egy túraszövetségbe, és ott hoznak rá számtalan példát. Úgy tudom ez egy jogi forum, nem fejmosoda.

Szomorú örökös #   2020.05.16. 22:29

Kandúrbandi

Ehhez szeretném összeszedni a vonatkozó jogszabályokat, hogy tudjam pontosan mihez is van jogom magánterületen mint túrázó.

Magánterületen??? Miért akarsz te egyáltalán túrázni magánterületen??? :-O

Kandúrbandi # e-mail 2020.05.16. 22:08

Jómagam sokat szoktam túrázni, szervezek is olykor túrákat, és elő-előfordul, hogy magánterületen mikor áthalad az ember, akkor elkezdenek méltatlankodni a tulajdonosok, hol higgadtabban, hol forróbb fejjel. Ehhez szeretném összeszedni a vonatkozó jogszabályokat, hogy tudjam pontosan mihez is van jogom magánterületen mint túrázó. Most kizárólag a klasszikus értelemben vett túrázás és az ehhez kapcsolódó szabályok érdekelnének, a gyűjtögetés meg egyéb az most nem foglalkoztat, tudom annak külön szabályai vannak.

Tehát, a fő dolgok amik érdekelnének:

  1. Azt kiderítettem, hogy az erdőtörvény szerint magánerdőben is köteles a tulajdonos tűrni a turisták tartózkodását, sőt azt is, hogy sátrazzanak benne 1 napig. De nem tudom például mi van olyankor, hogyha az erdőbe bevezető út sorompóval van lezárva, és ki van írva magánterület, viszont maga az erdő nincs körülkerítve. Ilyen esetben is tartózkodhat benne turista, vagy ez lezárásnak minősül?
  2. A fentiből kiindulva, van-e hasonló szabály rétre, legelőre? Ott is hasonlóképp tartózkodhat turista, vagy az már más kalap alá tartozik? Esetleg ha tartózkodni nem is, de az ezen területeken levő földúton haladhatok?
  3. A szabálysértési törvényben van egy olyan passzus, hogy magánterület közforgalom elől el nem zárt része közterületnek minősül. Nem tudom ez még érvényes-e, de ha igen, akkor ez hogyan árnyalja az említetteket? Pl. Alföldön réten, szántón, legelőn ennek fényében jogszerűen tartózkodhatok és végighaladhatok az ott található földúton? Valamint mi tekinthető pontosan törvényes elzárásnak?

Az emberi tényezőtől most tekintsünk már el, ilyesmire gondolok, hogy jogszabály ide-oda, ha forrófejű a tulaj akár felindulásból még rám is lőhet, ha úgy adódik. Most kizárólag a jogszabályi háttér érdekelne, nem a magánterületen potenciálisan rám leselkedő veszély.

Megköszönném, ha hozzáértők ezek kapcsán fel tudnának világosítani, hogy jobb rálátásom legyen ezekre a szabályokra.