Belterületi vadkár


istibetyár22 # 2024.07.09. 08:15

Szakértő Urak!

Lesz egy belterületi vadkár vagy vadak által okozott kár ügyem, lehet a bíróságon.
Ez a belterület szántóként van használva.
Van valakinek ilyen jellegű bírósági ügyben tapasztalata, meglehet nyerni?

6:563. § A vadászható állat által okozott kárért való felelősség]
(1) A vadászható állat által okozott kár megtérítéséért az a vadászatra jogosult
tartozik felelősséggel, akinek a vadászterületén a károkozás történt. Ha a károkozás
nem vadászterületen történt, a kárért az a vadászatra jogosult tartozik felelősséggel,
akinek a vadászterületéről a vad kiváltott.
(2) A vadászatra jogosult mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt
ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
(3) A kártérítési követelés három év alatt évül el.

Viszont az is bent van egy másik törvényben, hogy a belterület nem vadászterület, ezért ez ellenőrzési körön kívül eső oknak minősül.

üdv. Gábor