UPC Direct


Kolla # 2014.01.23. 15:53

Tisztelt Fórumozók! Az alábbi ügyben szeretnék segítséget kérni:
2013. április 17-én, telefonon keresztül felmondtam a szerződésemet a UPC Direct-nél. (Bár a mai napig nem kaptam ennek pontos időpontjáról egyetlen hivatalos dokumentumot sem.) A hölgy akkor közölte, hogy fognak küldeni egy felmondó levelet, ami tartalmazza majd azt a címet, ahová a beltéri egységet visszaszolgáltathatom, mivel az ÁSZF szerint ez az én kötelességem. Vártam ezt a levelet, de helyette egy havi díjas számla érkezett 2013.04.25-ei keltezéssel, hogy fizessem be a májusi havidíjat. Akkor azt gondoltam, hogy biztosan elnézték, és véletlenül elküldték a havi díjbekérőt, és mivel az megérkezett, gondoltam, hogy hamarosan érkezik a felmondó levél is. 2013.május 28-ai keltezéssel ismét küldtek egy havi díjas csekket, hogy fizessem be a júniusi illetve az elmaradt májusi havidíjat, plusz számomra érthetetlen és indokolatlan számításokkal 16 636 forintról is mellékeltek egy készpénz-átutalási megbízást. Ekkor felhívtam az ügyfélszolgálatot, és jeleztem, hogy a szolgáltatást áprilisban felmondtam, ennek ellenére havi díjas csekkeket és egy nagyobb összegű csekket is kaptam, ellenben a felmondó levél még mindig nem érkezett meg. A hölgy akkor tájékoztatott, hogy a felmondást kiküldték, várjak türelemmel, meg fogom kapni, a havi díjas bekérőket és a-mint utólag kiderült- beltéri egység vissza nem szolgáltatásából adódó kártérítési befizetési igényüket tekintsem semmisnek, ő sztornózza ezeket a számlákat. (A beszélgetés általuk rögzítésre került.) Mivel a hölgy részletesen tájékoztatott, megnyugodtam és vártam, hogy kiküldik a levelet, amiben végre leírják, hogy hova adhatom le a beltéri egységüket. Közben én más szolgáltatónál fizettem elő, így a beltéri egység csak a helyet foglalta itthon, személyesen próbáltam több UPC ügyfélszolgálathoz leadni, de mindenhonnan elküldtek, mondván ők UPC Directtel nem foglalkoznak, és különben is a felmondó levél szerinti címre kell mennem.
A történet folytatásaként 2013. november 15-én SMS-t kaptam egy INTRUM nevezetű cégtől, aki mint kiderült, Intrum Justitia Kft. néven, a UPC kintlévőségeit hivatott behajtani. 21 526 Ft-ot követelnek tőlem, ami a beltéri egység+a kezelés költség díja. Felháborítónak és tisztességtelennek tartom, hogy a UPC Direct minden előzetes értesítés, figyelmeztetés, telefonos jelzés, felszólítás nélkül kiadta az adataimat ennek a behajtó cégnek, annak ellenére, hogy jeleztem nem kaptam címet, ahová leadhatnám a beltéri egységet, ők pedig a legutoljára azt mondták, hogy a számlát tekintsem semmisnek, sztornózzák, várjam a felmondó levelet. Amikor új csatornákat ajánlottak, vagy valamilyen előfizetésre akartak rábeszélni, akkor mindig megtaláltak postai úton és telefonon is. Ezek után újra felhívtam az ügyfélszolgálatot, ahol számon kérő és kioktató stílusban közölte a hölgy, hogy már november van, miért nem jeleztem előbb. Neki is elmondtam, hogy jeleztem júniusban, akkor a kolléganő türelemre intett, és sztornózta a számlákat, amiket kiküldtek. A beszélgetés hatására végre valahára, 2013. november 15-én megkaptam a felmondó levelet és benne a címet, ahol még aznap leadtam a beltéri egységet. Erről jegyzőkönyvet készítettek és én is kaptam egy másolatot róla. Több ízben, panaszlevélben kértem, hogy töröljék az adataimat és jelezzék az Intrum Justitia Kft. -nek is, hogy megszűnt, sőt nem is volt tartozásom a UPC Direct felé. Ezt nem tették meg. Az ügyfélszolgálatra 3 db panaszlevelet küldtem e-mailben. Az első levelemre 3 ügyfélszolgálatos munkatárs válaszolt, ami közül 2 levél különböző információkat tartalmazott a felmondólevél kiküldésének dátumáról, tehát a 3 munkatárs közül kettő különböző adatokat állított. Az utóbbi 2 panaszlevelemre pedig-bár nem ugyanaz volt a levél témája- mégis ugyanaz a válasz érkezett, számos kérésem, kérdésem megválaszolatlanul maradt. Az utolsó panaszlevelemre érkezett válaszként mellékelték az állítólag általuk kiküldött áprilisi felmondó levelet, amire minden válaszukban hivatkoztak, ezen a keltezés dátuma 2013.november 15 volt (amikor ténylegesen kiküldték és meg is kaptam ezt a dokumentumot)... Így nemhogy a levél tényleges kiküldését, de a meglétét sem tudják igazolni. Sajnálattal tapasztaltam, ezt a nagyfokú figyelmetlenséget és nemtörődömséget, az ügyfélszolgálatra történő probléma bejelentésénél ,a díjbekérők kiküldésénél, a szolgáltatás felmondásánál, illetve a panaszlevelekre való reagálás során. ( A panaszleveleket és a válaszokat szükség esetén természetesen mellékelem.) Tisztességtelennek és felháborítónak tartom a UPC Direct hozzáállását, és azt a plusz költséget, amit kénytelen voltam az ő figyelmetlenségükből adóan én megfizetni az ügyfélszolgálatra való telefonálások során. (Az elpocsékolt időt és az idegességet már csak zárójelben jegyzem meg.)
Hivatkoztak arra is, hogy a postán eltűnt levelekért nem vállanak felelősséget, de kérdem én, ha az áprilisi szerződésfelmondás után májusi és júniusi számlát is küldtek, akkor pont az állítólagosan áprilisban kiküldött felmondólevél veszett el? Ha tényleg kiküldték, akkor miért kaptam még 2 havi díjas bekérőt a felmondólevél elküldése után? A logikus az lenne, hogy a felmondás után már ne küldjenek havi csekkeket. Az állítólagosan áprilisban elküldött levélen miért november 15-ei dátum szerepel? Soha nem volt egyetlen forint tartozásom sem az előfizetés ideje alatt, a csekkeket mindig időben befizettem, ezért is tartom rendkívül inkorrektnek ezt a magatartást. A panaszlevelezés során kiderült, hogy 474 Ft túlfizetést mutat az egyenlegük, amihez bankszámlaszámot kérnek, hogy át tudják utalni. Én levélben kértem, hogy postai úton juttassák el ezt a részemre, az általuk is ismert postacímre, mert az előzmények után semmilyen más személyes adatot nem kívánok velük megosztani. Erre nem voltak hajlandóak reagálni, továbbra is bankszámlaszámot akarnak tőlem kérni az utaláshoz. Tényleg nem juthatok hozzá a túlfizetésből adódó, engem jogosan megillető pénzemhez, csak ha megadom a bankszámlaszámomat?
Az Intrum Justitia Kft. továbbra is fenyeget, zaklat telefonon illetve levélben. Munkatársuk telefonos megkeresése során többször is tájékoztattam a telefonálót, hogy a jegyzőkönyv a beltéri egység leadásáról a kezemben van, tehát a követelésüket nem értem, és kértem, hogy vegyék fel a kapcsolatot a UPC Directtel az ügyemmel kapcsolatban. Ennek ellenére újra és újra arrogánsan, fenyegető hangnemben mostmár magánszámról telefonálnak. Arra akarnak kötelezni, hogy saját költségemen, faxon, mms-ben stb.. juttassam el a jegyzőkönyvet hozzájuk. Én a UPC Directtel voltam szerződéses viszonyban, az Intrum Justitiához semmi közöm, miért lenne ez kötelességem? Mielőtt tartozással vádaskodnának, perrel fenyegetnének, és arrogáns hangnemet használnának, nem lenne kötelességük a jelzésem után egyeztetni a megbízójukkal? Egyáltalán mennyire jogos tartozással vádolni alaptalanul, hiszen a UPC Direct saját állítása szerint ők tartoznak nekem és nem fordítva. Milyen dolog perrel fenyegetőzni és ehhez sima postai úton, tehát nem ajánlottan küldött „hivatalos” levelekre hivatkozni? Mit tehetek a zaklatások és a jogtalan vádaskodás ellen? A 2011. évi CXII. törvény 14. pontjának 20.paragrafusa értelmében nem lett volna kötelessége a UPC Directnek tájékoztatni arról, hogy az adataimat kiadták a behajtó cégnek?
Kérem segítségüket abban, hogy hogyan tudnám lezárni ezt az ügyet, mert a panaszlevelek és az ügyfélszolgálatos telefonok nem eredményesek, hiába próbálkozok, még csak nem is közelítünk a megoldás felé. Szeretnék hozzájutni a túlfizetésből adódó pénzemhez, illetve szeretném elérni az adataim törlését a UPC Direct és az Intrum Justitia nyilvántartásából.