Alkotmány ellenes bírosági döntések


elzsé # 2001.08.14. 17:37

most komolyan, elolvastam mégegyszer
továbbra sem értem, hogy jön ide
a válás, az erre való kényszerítés...
üdv

  • elzsé-

  • elzsé-
Szomorú # 2001.08.11. 06:08

Köszi a választ!

Ez az ingatlan mindig a szövetkezet tulajdona volt, de a gengszterváltás előtt a tanácsnak, volt bérlőkijelölési joga.
Ez a jog a szövetkezet ölébe hullott és így nem lehet lépni. A per során a bíróság bizonyítottnak látta, hogy a volt házmester elhagyta a lakást. Ez megérne egy külön misét, mert a felperes részéről benyújtott sajtcédulán, amit a Bagodi Önkörmányzat illetékese adott ki, az szerepel, 'Igazoljuk, hogy NÉV , Bagod Rákóczi u. 10 alatti lakos.'
Ez elég érdekes, mert a tényállás az, hogy az illető még a mai napig is ide van bejelentve és ide érkeznek a hivatalos levelei is. Sőt a választások idején itt van regisztrálva.
Az egészben az igazságtalan, hogy miért lehet a férjet kirakni, azaz ketté választani egy családot. Ezért persze, ne válok el!


Ó, Ádám anyádnak érzem magam!

elzsé # 2001.08.04. 22:07

kedves géza

  • az ingóság nyilván a személyes ingóságra vonatkozik
  • nem gondolom hogy az ítélet válásra

kényszerít vagy arra ösztönözne

  • valami még hiányzik a tényállásból,

mert a házmesteri lakások vagy az adott
társasház vagy az önkormányzat tulajdonában voltak, melyek rendezése (igaz hosszú időn keresztül) de rendezésre kerültek (jogszabályilag).

  • bejelentkezni mindig a tulajdonos hozzájárulásával lehet.

üdv

  • elzsé-

  • elzsé-
Szomorú # 2001.07.03. 06:33

Már senki sem válaszol nekem?


Ó, Ádám anyádnak érzem magam!

Koroknay Géza # 2001.06.12. 06:54

Bocsi, nem tudtam idejutni hosszab ideig.
Nos, a tényállás a következő.
Polgári peres eljárásban arra köteleztek , hogy hagyjam el az ingatlant - házmesterlakás - 15 napon belül, minden ingóságommal együtt és adjam át jogos tulajdonosának.
A legfelsőbb bíróság a jogorvoslati kérelemben is helyben hagyólag nyilatkozott.
Feleségem - nem váltunk el, remélem nem is fogunk - és gyermekem jóhiszemű jogcímnélkülinek találtatott.
Én rosszhiszeműnek, mert nem jelentkezhettem volna be 1988-ban a tulajdonos tiltó rendelkezése miatt.
Ez is vicces, mert akkor házasodtunk össze, abban az időben nem lehetett hajléktalan az ember.
Kérdésem lényege, az alkotmány szerint;
15. § A Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét.
ebben az esetben, hogyan védi?
Az ítélet szerint 'minden ingósásával...', ergó váljak el, mert az ingóságaim a közös vagyon részét képezik.
Ha ezen ítélet alapján válok el, nem a 'családi jogállás tiltott megváltoztatását' követi el az ítélet?
Úgy tudom, kötelességem gyermekemet nevelnem, tanítanom és taníttatnom. Homelessként, hogy megy ez?
Magyarul, ketté lehet-e vágni a családot anyagi indokkal, sérülhetnek-e a gyermek jogai?

Nem tudom, elég értelmesen fogalmaztam-e, de remélem ezek alapján már lehet valamilyen véleményt kialakítani.
Hová fordulhatok?
Az ombudsmanhoz nem! Strasbourg?
Válaszodat köszöni előre is;
Óh, Ádám, anyádnak érzem magam!


Géza

Kamarás Z. # 2001.05.25. 23:18

???
Mi a tényállás?

Szomorú # 2001.05.13. 07:58

Hozhat-e bíróság, polgári perben, alkotmányos jogokat sértő ítéletet?
Pl. Megbonthatja-e a család egységét, harmadik fél kérésére, anyagi okokból?


Ó, Ádám anyádnak érzem magam!