Házassági vagyonközösség


Hekatee # 2003.04.07. 07:26

1)Valóban közös vagyonról van-e szó bejegyzéstől függetlenül?

- Igen, a törvényi közös vagyoni vélelem szerint.

2)Mostohaapám édesanyám esetleges elhunyta után hivatkozhat-e eredményesen arra, hogy a bejegyzés édesanyám ajándékozási szándékát igazolja, ennélfogva a gépkocsi az ő különvagyonába tartozik, kizárólagos tulajdona; s ha igen, akkor hogyan alakul a bizonyítási teher.

  • Aki a törvényi vélelem ellenére hivatkozik különvagyonra, ezt az állítását neki kell bizonyítani.

Õ viseli a sikertelen bizonyítás következményeit.Magyarul: ha nem tudja  bizonyítani, hogy különvagyona, akkor közös vagyonként meg kell osztani, illetőleg az örökösök megöröklik az elhunyt házastárs részilletőségét - a túlélő özvegyi jogával terhelten.( de ezt a hagyatéki eljárásban elő kell terjeszteni, illetőleg hagyatékként fel kell tüntetni)

Tudom, hogy kicsit késö a válasz, de csak most találtam meg a kérdést is.
:-)
És mivel úgy gondolom életszerü a helyzet, azért írtam rá választ évek múltával is - hátha valaki hasznát veszi.
Remélem édesanyád azóta is kiváló egészségnek örvend, és közösen megértésben hassználják a gépkocsit.

enef (törölt felhasználó) # 2001.08.06. 21:41

Sziasztok!

  Laikusként szeretnék egy esetet közölni, illetve kérdéseimre választ kapni:
  Édesanyámnak és a vele házassági életközösségben élő mostohaapámnak van egy közös kiskorú gyermeke, míg édesanyám előző házasságából egy másik testvérem és én; mindketten nagykorúak.
Édesanyámék egy nagyértékű személygépkocsi vásárlását tervezik a közeljövőben úgy, hogy a biztosítási bónuszrendszer feltételeinek kedvezőbb volta miatt a mostohaapám kizárólagos, egyedüli bejegyzését kérik tulajdonosként a gépjármű forgalmi engedélybe és az egyéb okiratokba. A vásárlás a közös vagyon terhére történik, a gépkocsit közös tulajdonukként kívánják a későbbiekben is használni.
  A Csjt.-hez fűzött magyarázatból számomra az derült ki - ha jól értelmeztem-, hogy a bejegyzéstől függetlenül közös szerzeményről van szó. Viszont a Csjt. 27.§ (2)-(3) a házassági életközösség tartamára kötött szerződésről rendelkezik mint a házassági közös vagyonra vonatkozó törvényi szabályoktól való eltérés igénybevételének lehetőségére, közokiratot ill. ügyvédi ellenjegyzést kívánva meg az aktushoz; de ez az ingó dolog ajándékozására (mint gépkocsi) nem vonatkozik, tehát mindenfajta formai kötöttség nélkül végbemehet.

  Kérdéseim:

1)Valóban közös vagyonról van-e szó bejegyzéstől függetlenül?

2)Mostohaapám édesanyám esetleges elhunyta után hivatkozhat-e eredményesen arra, hogy a bejegyzés édesanyám ajándékozási szándékát igazolja, ennélfogva a gépkocsi az ő különvagyonába tartozik, kizárólagos tulajdona; s ha igen, akkor hogyan alakul a bizonyítási teher.

Nagyon megköszönném a felvilágosítást.

Nagy Ferenc