Elbirtoklás


Kovács_Béla_Sándor # 2023.08.07. 08:05

Milyen elévülés, Te?

Quercus # 2023.08.07. 06:03

Az új Ptk. már nem értékeli az elbirtoklás megszakításaként az írásbeli felszólítást. Ugyan úgy mint a tartozások követelése esetén sem az elévülés tekintetében.

Majordomus # 2023.08.06. 21:42

Miért ne szakítaná meg?

Ha 2 tanuval odamegyek s felszólitom a földem elhagyására az is elég. Ugyanez irásban dokumentálva is van.

Quercus # 2023.08.06. 12:17

Ez a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása. Ha bejelented a földhivatalnak, akkor meg fogják indítani a földvédelmi eljárást, meg fogják bírságolni a szomszédot, és kötelezni fogják az eredeti állapot helyreállítására.
Ha gyenge minőségű a föld, kérheted a végleges más célú hasznosítást.
Egy síma ajánlott levél nem szakítja meg az elbirtoklást.

Majordomus # 2023.08.05. 20:14

Ha csak egy ajánlott levelet írsz s átvette, már az is megszakitja az elbírtoklást.

S mire jutottál a "szóbaállással" ?

ilus # 2023.08.04. 20:27

Próbáltam szóba állni velük....

ilus # 2023.08.04. 20:26

A szomszéd cég még nem birtokolta el jogilag az én földemet, de eszébe juthat. A levélírás jó ötlet! Köszönöm! De a kérdésem továbbra is az, hogy ha a termőföld besorolásomat sikerül megváltoztatom ipari területre, telephelyre, akkor a mellettem lévő cég továbbra is beadhatja ellenem az elbirtoklási keresetet? az új átsorolás megszakítja az elmúlt 15 évet?

Majordomus # 2023.08.04. 19:11

És minimum állj szóba vele(leordítani a fejét)

Kovács_Béla_Sándor # 2023.08.04. 14:23

Milyen kérdés ez?!

Nem akarod, hogy elbirtokolja? Hát tiltakozz a használat ellen! Követelj díjat 5 évre visszamenőleg.

ilus # 2023.08.04. 10:24

Tisztelt Fórumozók!
Van egy nagy, leggyengébb besorolású mezőgazdasági földterületem. A mellettem lévő telephely besorolású földtulajdonos kihasználva a fő út közelségét, egy parkolót üzemeltet nemcsak a saját, hanem az én földterületemen is. Bérleti díjat nem fizet, csak használja, a kerítésem ledöntéséről nem tud semmit sem, de a parkolási díjat az én területem után is beszedi az autósoktól. Mi történik akkor, ha az én termőföldemet átsoroltatom telephelyre, akkor az előző 15 év használati idejének számolása vajon újrakezdődik vagy pedig megmarad az elbirtoklást illetően? vagy pedig újra kezdődik az elbirtoklás idejének számítása? Válaszotokat előre is köszönöm!

Majordomus # 2023.07.04. 20:24

Osztap minden szükségeset leírt,annyi ötletem volna még,hogy nézzetek körül milyen áron adják bérbe a földeket,hogy a szomszéd felé milyen követeléssel lépjetek fel.

osztap # 2023.07.04. 08:32

Kissne Zsuzsa,

Kérdésem, hogy ez esetben, lehet-e szó elbirtoklásról, hiszen a tulajdonos nem léphetett fel a használat ellen. Illetve, ha lezajlik a póthagyatéki eljárás és a tulajdonunkba kerül, akkor is elbirtokolhatja tőlünk?
Most nem, mert jelenleg az elbirtoklási idő nyugszik (nem tudtatok arról, hogy Ti vagytok a tulajdonosok), Ptk. 5:48. §. Az akadály megszűntétől (hagyatéki végzés jogerőre emelkedésétől) számítva egy évetek van, hogy rendelkezzetek vele (pl. igazolhatóan próbálni birtokba venni, eladni, megterhelni, stb.), ha nem teszitek, utána joggal kérheti az elbirtoklás megállapítását a mostani birtokos.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…

Mi jelen esetben, míg nem a tulajdonunk, felszólíthatjuk a használat megszüntetésére?
Már a tulajdonotok. Az örökség a halál pillanatában száll át, nem amikor a hagyatéki végzés jogerős lesz, Ptk. 7:1. §. Az csak megállapítja, hogy tulajdont szereztetek. Mivel tulajdonosok vagytok, rendelkezhettek a földdel, azaz próbálhatjátok birtokba venni, felszólíthatjátok, stb. Erre mondhatja, hogy igazoljátok a tulajdonjogotokat, amit még nem tudtok megtenni, amíg a földhivatal be nem jegyez benneteket. De amikor bejegyzett, akkor joggal követelhettek tőle használati díjat már a mostani felszólítástól kezdődően (nem pedig a földhivatali bejegyzéstől kezdve!).

Ha valaki feljelentést tesz, akkor ki fizeti a bírságot?
Leegyszerűsítve: elsősorban, aki elhelyezte a hulladékot, ha nem ismert, akkor az ingatlan birtokosa, ha az sem, akkor a tulajdonos. De esetetekben legalább a birtokos ismert. A helyetekben még ma mennék a jegyzőhöz bejelentést tenni, mert később bizonyítanotok kell, hogy Ti mint tulajdonosok minden tőletek elvárhatót megtettetek. Olvasgasd a Hulladéktörvény 61. §-t, különösen (3) bek.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…

Általában érdemes mindent tértivevényes levélben kommunikálni a mostani birtokossal, mert egy esetleges perben a "megbeszéltük", "emailoztunk", stb. nem biztos, hogy elég lesz.

Kissne Zsuzsa # 2023.07.03. 21:09

Tisztelt Uram!
Nagyapám 1992-ben elhunyt. 1998-ban a TSz megszűnésekor részarány kiadás címén a tulajdonába került egy mezőgazdasági terület. A család erről nem szerzett tudomást. Időközben elhunyt a 3 fia, és egy unokája is, értelemszerűen az Ő hagyatékukban nem szerepelt ez a terület. A földrész nincs körbekerítve, szabadon lévő terület.
2022. februárjában a 6 élő unoka közül egyet értesítettek a póthagyatéki eljárás megindításáról - ami egy év alatt sem zajlott le.
A területet egy család használja, a szomszédos terület az Övüké. Pontosan nem tudjuk, vélhetően több mint 15 éve. Kérdésem, hogy ez esetben, lehet-e szó elbirtoklásról, hiszen a tulajdonos nem léphetett fel a használat ellen. Illetve, ha lezajlik a póthagyatéki eljárás és a tulajdonunkba kerül, akkor is elbirtokolhatja tőlünk?
Mi jelen esetben, míg nem a tulajdonunk, felszólíthatjuk a használat megszüntetésére?
Környezetvédelmileg is aggályos a terület, mert vegyszert is tartanak ott. Ha valaki feljelentést tesz, akkor ki fizeti a bírságot?
A területet szeretnénk kiméretni, körbekeríteni és használni, de teljesen tanácstalanok vagyunk, hogy mit tegyünk. Köszönettel: Kissné Zsuzsa

Majordomus # 2023.06.22. 19:35

Mi a kérdés?
Ki birtokolt el kitől, és mikor, és mit...

osztap # 2023.06.22. 18:09

iglice653,

Egy részletes tényállás sokat segítene. Onnan, hogy az elbirtoklási idő megkezdődött, egészen máig.

Az elhúnytakkal kapcsolatos állítások nem ellenőrizhetők!
A bíróságon nem ellenőrizni kell, hanem bizonyítani. Lehet például tanúval, fotóval, okiratokkal...

iglice653 # 2023.06.22. 14:52

A konkrétum a következő:1983-1993közötti tíz évben tőrtént az állítólagos elbirtoklás!Az akkori tulajdonosok elhúnytak már!Az elhúnytakkal kapcsolatos állítások nem ellenőrizhetők!Lehet pl.szóbeli megállapodás,vagy tiltakozás,és ezekre már nem derül fény!
Minthogy elhúnytakkal kapcsolatos állításnak az ellenőrzése nem lehetséges,elbirtoklásra igény lehet támasztani?

drbjozsef # 2023.06.22. 12:20

iglice653,

Persze. Igényt támasztani nem tilos.

Amúgy :
Ptk. 5:46.§ Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely jogelődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

iglice653 # 2023.06.22. 11:04

Elhúnyt személy életében történt állítólagos elbirtoklás iránt
utólagosan támasztharó-e igény?