lakóingatlan erdőben


Majordomus # 2024.02.14. 22:16

Tudom. Igazad van.

nanemaaa # 2024.02.14. 14:49

Tréfás kedvedben vagy. ;) A földhivatali művelési ág gyümölcsfák esetén "gyümölcsös". ;) Mert nem tartozik az erdő törvény hatálya alá a gyümölcsfa. ;)

Majordomus # 2024.02.13. 21:00

Mondjuk 60 db barackfa?

nanemaaa # 2024.02.13. 09:39

MD
Gyümölcsfától nem lesz erdő. ;) :D

nanemaaa # 2024.02.13. 09:39

Foldi
Ebben a kérdésben két dologról beszélünk. Egyik, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a földhivatal milyen művelési ággal tartja nyilván? Ha erdőként, akkor az erdő akkor is, ha csupasz. és akkor lehet rá lombkorona sétányt építeni.
A másik, hogy a HÉSZ milyen tervezett rendeltetést határoz meg a területre. Lehet a valós állapota szántó, de, ha a HÉSZ erdő céljára irányozza elő, akkor csak az erdő funkciónak megfelelően lehet beépíteni. Az erdő pedig egyszer talán majd oda kerül. Vagy nem.
A művelés ág változását egyébként a földhivatalnál kell kezdeményezni, és majd ő eldönti, hogy annak feltételei fennállnak-e?
Ha a HÉSZ az akadály, akkor az önkormányzathoz lehet fordulni, hogy módosítsák azt. Majd eldöntik, hogy mennyire komoly az erdő létesítésére vonatkozó szándék. No meg ha lesz pénzük egy HÉSZ módosítást finanszírozni.
De bármelyik megoldást is sikerülne elérned, attól még a terület nem lesz beépítésre szánt terület, mert olyat már külterületen nem lehet létesíteni. Persze pl mezőgazdasági területen lehet tanyát, vagy farmgazdaságot is építeni, ha az egyéb feltételek teljesíthetők.

Majordomus # 2024.02.12. 20:38

Vállald hogy a házad köré ültetsz 6 db gyümölcsfát.

Kovács_Béla_Sándor # 2024.02.12. 16:08

Legalább nem online kaszinó. ;)

Foldi # 2024.02.12. 15:32

Tisztelt Nanemaaa

Mi van akkor, ha a véderdő valójában egy szántóterület, és egy fa sincs rajta? Valamikor erdősítést terveztek, de nem lett belőlle semmi, a területet évtizedek óta erdővédelmi besorolásban tartják, lehet ezen változtatni valahogy azáltal, hogy rámutatnék, nemhogy erdő, fa sincs ott, és nem is lesz, mert nem az önkorié a terület?

Köszönöm.

gerbera317 # 2024.02.12. 13:39

nanemaaa Ezeket majd a természetvédelmi és az erdészeti hatóság is fogja vizsgálni.
Quercus! Mit kezdjünk a fészmúkos linkeddel? Nehéz érdemben hozzászólni?

nanemaaa # 2024.02.12. 13:19

Annyit azért nem árt tudni, hogy az erdő az OTÉK szerint a település beépítésre nem szánt területe. Ezen túlmenően érdemes tisztázni, hogy mint erdő, milyen rendeltetésű erdőről beszélünk.
28. § * (1) Az erdőterület az erdőgazdálkodás hosszú távú célját, a település ökológiai rendszerének megőrzését, javítását és védelmét, valamint a pihenést és a szabadidős tevékenységet egymással összehangoltan szolgáló területek összessége.
(2) Az erdőterület általános használata szerint lehet

  1. védelmi célú erdőterület,
  2. rekreációs erdőterület vagy
  3. egyéb erdőterület.

(3) Védelmi célú erdőterület jellemzően az erdőről szóló törvény szerinti védelmi rendeltetésű erdő, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti, a környezeti elemek védelmét, a környezeti terhelés megelőzését vagy csökkentését szolgáló védőerdő, a természet védelméről szóló törvény szerinti védett erdő, továbbá a területrendezési és településrendezési követelmények teljesítését szolgáló védőerdő.
(4) A védelmi célú erdőterületen csak erdő- és vadgazdálkodási, természetvédelmi, honvédelmi vagy katonai rendeltetésű épületet lehet elhelyezni olyan módon, hogy

  1. a megengedett legnagyobb beépítettség legfeljebb 0,2% lehet, vagy
  2. a helyi építési szabályzat kizárhatja az épület elhelyezését.

(5) Rekreációs erdőterületbe jellemzően a közjóléti célt szolgáló, pihenést és szabadidős tevékenységet biztosító erdőterületet kell sorolni.
(6) Rekreációs erdőterületen erdő- és vadgazdálkodási, rekreációs, vendéglátást, pihenést, testedzést szolgáló sport-, továbbá kulturális, hitéleti rendeltetésű épületet lehet elhelyezni, oly módon, hogy a megengedett legnagyobb beépítettség legfeljebb 5% lehet.
(7) Egyéb erdőterületbe jellemzően az erdőről szóló törvény szerinti honvédelmi rendeltetésű erdőket, a védelmi rendeltetésű erdőnek nem minősülő erdőket, a vízgazdálkodási célú erdőket és az egyéb feladatok megvalósítását szolgáló erdőket kell sorolni.
(8) Az egyéb erdőterületen a megengedett legnagyobb beépítettség legfeljebb 0,5%.
(9) A helyi építési szabályzatban az önkormányzat által tervezett erdőket a tervezett általános használatuknak megfelelően kell a (2) bekezdés szerinti erdőterületek valamelyikébe besorolni.

A fentiek alapján az erdőben lakást, lakásokat építeni nem tűnik reális elképzelésnek.

Quercus # 2024.02.12. 12:37

Szóval ez nem egészen így máködik. Bővebben:

https://www.facebook.com/…757234583689?…

gerbera317 # 2024.02.12. 08:03

A természetvédelmi hatósághoz kell fordulni. Folyton változik a nevük és a területi illetékességük. A nevük alig fér itt el két sorban, és ha minden igaz, most nem vármegyei, hanem regionális szinten működnek. Minden elé akadályt gördíteek: ha levélben írsz nekik, az a baj, ha elektronikusan, akkor meg az. De mindenekelőtt, követelik az igazgatási-szolgáltatási díjat. Ha ez megvan, akkor jön az érdemi ügyintézés, amihez kikérik az erdészeti hatóság véleményét is.
A Natura 2000-es területek használata nem egyszerű, mert azok természetes élőhelyek, amelyeknek a bolygatása nem, vagy csak nagyon szigorú korlátozások és hatósági felügyelet mellett lehetséges.

Varnagy Tunde # 2024.02.12. 06:55

Köszönöm a gyors választ! Akkor így próbálok elindulni. Minden jót kívánok!

Majordomus # 2024.02.11. 20:48
Fordulj írásban a Natura 2000
  • hez. Amit ők közölnek az a hivatalos álláspont.
Szerintem járható út.
Varnagy Tunde # 2024.02.11. 09:27

Jó napot kívánok!
Szeretnék segítséget kérni. Van egy 35 hektáros Natura 2000 es erdőterületünk, amit művelünk. Szeretnénk kivonatni a művelés alól egy 1 hektáros részt, amit csere beültetéssel oldanánk meg. A kérdésem az, hogy erre a kivett területre építhetek -e akár az erdőgazdálkodáshoz szükséges /telephely/ gazdasági épületet vagy lakóépületet. A terület 1/1 ben a saját tulajdonunk. A helyi szabályozás 10 hektár feletti erdőterületen ad rá lehetőséget, de a nem naturásokra. A Natura 2000 -es területeknél nem tudom mik a lehetőségeink !? Válaszukat előre is köszönöm! Tisztelettel: Várnagy Tünde