Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


GYED,GYES, táppénz

Vikike1983 # e-mail 2019.04.16. 07:42

Tisztelt szakértő
Köszönöm a válaszát. A munkahelyem tb kifizetőhely
Azt gondoltam hogy az ottani tb ügyintéző tudja miről beszél.
Ő mondta amikor jeleztem a munkahelyemnek, hogy terhes vagyok azt mondta ez most így jár az új szabályok miatt. Ezek szerint csak a szank jár.
Üdvözlettel
Viktoria

monoszkop #   2019.04.16. 07:16

Andi702019.04.15. 12:47

Tisztelt Szakértők!

Március 28-án már feltettem az alábbi kérdésemet, de sajnos még senki nem válaszolt... :((((((((((((((((((((

Aminek valószínűleg az lehet az oka, hogy rossz helyen érdeklődik.

A nyugellátás megállapításával kapcsolatos kérdéseket érdemes a nyugdíj témájú topikokban feltenni.

Egyebekben javasoljuk, hogy a jövőben lehetőleg ne különböző fórumokon, közösségi, vagy egyéb internetes oldalakon, hanem az erre a célra létrehozott, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, jól képzett és jól fizetett társadalombiztosítási szakembereket foglalkoztató közigazgatási szervnél (nyugdíjbiztosítási igazgatóság) tájékozódjon.

Andi70 # e-mail 2019.04.15. 12:47

Tisztelt Szakértők!

Március 28-án már feltettem az alábbi kérdésemet, de sajnos még senki nem válaszolt... :((((((((((((((((((((
Tudna segíteni nekem is valaki?

Azt szeretném kérdezni, hogy a GYED, GYES időszaka a 40 év munkaviszony utáni kedvezményes nyugdíj megállapításánál hová tartozik, és hány évet vesznek figyelembe?
Én 6 évig voltam otthon egyhuzamban gyermekeimmel, amikor a nagyobbik 3 éves volt, akkor született a kisebbik, így nem mentem vissza dolgozni, hanem továbbra is otthon maradtam. Mindkét gyermekem óvodát kezdett, nem voltak bölcsődések.

vaczkor... #   2019.04.15. 08:20

Viktoriaaa 2019.04.12. 18:42
Tisztelt Szakértők!
2019 júniusra várom első gyermekem.
Tanulói jogviszonyom 2017 októberben szűnt meg.
2018 januára óta, a mai napig hivatalosan regisztrált álláskereső vagyok, juttatást/járadékot nem kapok, nem is kaptam.
Az egyik internetes kalukalátor szerint, diplomás álláskeresőként igényelhetem még a diplomás gyedet.
Kérdésem az lenne, ez valóban lehetséges?
Amennyiben nem, gyes-re jogosult vagyok?
Köszönöm

T. Kérdező!

 • Kezdjük a végén. GYES-re minden, életvitelszerűen Magyarországon élő magyar állampolgár jogosult.

Más kérdés, hogy bruttó 28.500 forintból megtudnak-e élni.

 • Válasz a fő kérdésére: A megadott adatok alapján nem jogosult, mivel a gyermeke nem a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik.

Úgynevezett diplomás GYED-re akkor jogosult, ha az alábbi feltételek mindegyikével rendelkezik:

Ebtv. 42/E. § (1) Gyermekgondozási díjra jogosult az a szülő nő is, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

 1. a 42/A. § alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult,
 2. a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzés kivételével teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe,
 1. a gyermeke a b) pont szerinti hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
 1. a gyermeket saját háztartásában neveli,
 2. magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és
 3. a gyermek születésének napján rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

(2) Az (1) bekezdés alapján megállapított gyermekgondozási díj a gyermek születésének napjától a gyermek 2 éves koráig jár.

(3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekgondozási díjra az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételeknek megfelelő vér szerinti apa akkor jogosult, ha a szülő nő

 1. meghal, vagy
 2. az (1) bekezdés b)–f) pontjában foglalt feltételek valamelyikének nem felel meg és a 42/A. § alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult.

(4) A vér szerinti apa részére a gyermekgondozási díj a (2) bekezdésben meghatározott jogosultsági időből igénybe nem vett időszakra jár, de legfeljebb a gyermek 2 éves koráig.

(4a) A gyermek születését követő 169. napot megelőzően nem jár gyermekgondozási díj az (1) és (3) bekezdés alapján jogosult részére arra az időszakra, amikor bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.

(5) Az (1), illetve a (3) bekezdés alapján megállapított gyermekgondozási díj havi összege

 1. a felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes kötelező legkisebb munkabér,
 2. a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum

70 százaléka.

(6) Ha az (1), illetve a (3) bekezdés alapján gyermekgondozási díjra jogosult személy a gyermek születésének napján biztosított és a számítási időszakban rendelkezik legalább 120 naptári napi jövedelemmel, az ellátás összegét a 48. § (1) és (2) bekezdése alapján kell kiszámítani azzal, hogy az ellátás összege nem lehet kevesebb az (5) bekezdés a), illetve b) pontjában meghatározott összegnél, valamint nem lehet magasabb havonta a minimálbér kétszeresének 70 százalékánál.

(7) Ha az (1), illetve a (3) bekezdés alapján gyermekgondozási díjra jogosult biztosított a számítási időszakban nem rendelkezik legalább 120 naptári napi jövedelemmel, az ellátás naptári napi alapját a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része alapján kell megállapítani azzal, hogy ha a biztosított naptári napi jövedelme a minimálbér kétszeresének harmincad részét nem éri el, a gyermekgondozási díj összegének megállapításánál a biztosított tényleges jövedelmét kell figyelembe venni. Tényleges jövedelem hiányában a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni. Az így megállapított gyermekgondozási díj összege nem lehet alacsonyabb az (5) bekezdésben meghatározott összegnél.

(8) Ha az (1) vagy a (3) bekezdés alapján gyermekgondozási díjra jogosult személy az (1) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói jogviszony megszűnését követő 1 éven belül válik jogosulttá az ellátásra és az ellátás összege nem állapítható meg a (6) bekezdés alapján, a gyermekgondozási díj összegét az (5) bekezdés a) vagy b) pontja szerint kell megállapítani.

(9) Az (5) és a (6) bekezdés alapján megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni és a tárgyévre érvényes kötelező legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.

(10) Az (1)–(9) bekezdés szerint megállapított gyermekgondozási díjra a 42/B–42/D. § rendelkezései közül azokat kell alkalmazni, amelyektől eltérő rendelkezést az (1)–(9) bekezdés nem tartalmaz.

Tekintettel arra, hogy a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért esetleges további kérdéseit az elnok@allamkincstar.gov.hu e-mail címre küldheti el, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.

Ezen túlmenően az igényelbíráló szervnél -a Megyei Kormányhivatal megyeszékhelyén működő Járási Hivatalnál, vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájánál, vagy ha 100 főnél többet foglalkoztató cégnél dolgozik a munkáltatói TB kifizetőhely tb. ügyintézőjénél- lehetősége van személyes konzultációt is kezdeményezni.

Javasoljuk, hogy a jövőben lehetőleg ne különböző fórumokon, közösségi, vagy egyéb internetes oldalakon, hanem az erre a célra létrehozott, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, jól képzett és jól fizetett társadalombiztosítási szakembereket foglalkoztató közigazgatási szervnél tájékozódjon.
Minta személyes konzultáció kezdeményezéséhez itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

vagy ha a közszférában dolgozik itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

Lásd még:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/

vaczkor... #   2019.04.15. 08:09

Jutka70 2019.04.12. 20:43
Üdv, van kettő gyermekem, szeretnénk harmadikat is. első gyermek 2016. 10. 03. második 2018. 05 13. első gyerekre nem, de a 2. gyerekemre már igénybe tudtam venni mind kettő munkahelyemről Gyed, gyest. Azt szeretném kérdezni a 3. gyerekemre is kaphatom mind kettő munkám után a gyest, gyedet? jelenleg van egy munkahelyem, meg még aktív vagyok az első munkahelyemen is.

„Üdv”!

Amennyiben a jogosultsági feltételeknek mindkét jogviszonyban külön-külön megfelel, úgy igen, de konkrét adatok hiányában ettől bővebb tájékoztatás nem adható.

Tekintettel arra, hogy a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért esetleges további kérdéseit az elnok@allamkincstar.gov.hu e-mail címre küldheti el, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.

Ezen túlmenően az igényelbíráló szervnél -a Megyei Kormányhivatal megyeszékhelyén működő Járási Hivatalnál, vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájánál, vagy ha 100 főnél többet foglalkoztató cégnél dolgozik a munkáltatói TB kifizetőhely tb. ügyintézőjénél- lehetősége van személyes konzultációt is kezdeményezni.

Javasoljuk, hogy a jövőben lehetőleg ne különböző fórumokon, közösségi, vagy egyéb internetes oldalakon, hanem az erre a célra létrehozott, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, jól képzett és jól fizetett társadalombiztosítási szakembereket foglalkoztató közigazgatási szervnél tájékozódjon.
Minta személyes konzultáció kezdeményezéséhez itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

vagy ha a közszférában dolgozik itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

Lásd még:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/

vaczkor... #   2019.04.15. 08:04

Vikike1983 2019.04.13. 08:14
Tisztelt Szakértő

A segítséget szeretném kerni jelenleg gyeden vagyok a kis fiammal jön a kisteso. A munkahelyemnek jeleztem hogy érkezik és szóltak , hogy ugenyelhetek táppénzt. A nőgyógyászok kiadta a megfelelő papírt , hogy vegyenek táppénzre de a háziorvos közölte hogy aki felülvizsgálja őket az azt mondta, Hogy GYED mellett nem jár a táppénz.
A mukahelyemnek jeleztem ezt és azt állítják hogy jár. Mi az igazság valóban mehetek táppénzre a gyed alatt vagy egyszerre csak egy ellátást igenyelhetek?
Válaszát előre is köszönöm

T. Kérdező!

Mindenekelőtt célszerű néhány dolgot (hatáskör) tisztázni.

Az orvosnak az a dolga, hogy eldöntse valaki keresőképtelennek minősül-e, vagy sem, míg a TB. szervnek (tb. ügyintézőnek) az, hogy eldöntse valaki jogosult-e táppénz ellátásra, vagy sem.

Nem szerencsés, ha az orvos szeretné eldönteni azt, hogy ki jogosult táppénzre (pénzbeli ellátásra, illetve milyen összegben), minthogy az sem lenne bölcs dolog, ha egy tb. ügyintézőre bíznánk annak eldöntését, hogy ki minősül betegnek, avagy egészségesnek és ha beteg pontosan mi a baja.

Az a kijelentés, hogy GYED mellett nem jár a táppénz nem igaz, hiszen függ attól, hogy valaki dolgozik a gyed mellett, vagy nem.

Továbbra is főszabály, hogy aki GYED-en, vagy GYES-en van az ezzel egyidőben táppénzt nem kaphat, illetve ha GYED-re és táppénzre is (vagy GYES-re és táppénzre is) jogosult az ellátások között választhat és vagy az egyiket, vagy a másikat kaphatja.

Aki tehát a GYES/GYED mellett nem dolgozik, de a következő terhessége miatt keresőképtelenné válik és így táppénzre és GYED-re, vagy táppénzre és GYES-re is jogosult az választhat, hogy melyiket kéri.

Más a helyzet akkor, ha a GYED-en (vagy GYES-en) lévő biztosított a gyermek féléves kora után –a fizetésnélküli szabadságát megszakítva-, ismét munkába áll.

Ekkor kaphatja a GYED-et és a fizetését, ha pedig megbetegszik a GYED-et fizetés helyett a táppénzt, GYES esetén GYES-t és a fizetését, ha pedig megbetegszik a GYES-t és fizetés helyett a táppénzt.

A fizetésnélküli szabadság megszűnése iránti kérelmet viszont 30 nappal korábban jeleznie kell a munkáltatónak. (Mt.133. § (2) bek.)

Fontos még, hogy a keresőképtelenség elbírálása (megállapítása) orvos szakmai kérdés, azaz az orvos dönti el, hogy valaki keresőképtelennek minősül-e, illetve hogy indokolt-e keresőképtelen állományba venni. Ebtv. 45. § (2) bek.(Leegyszerűsítve az vehető keresőképtelen állományba, aki dolgozik, de munkáját betegség miatt ellátni nem tudja, azaz keresőképtelenné válik. Ekkor a TB. a befizetett járulékokért cserébe, mintegy az elmaradt kereset pótlásaként ad táppénz ellátást.)

Tekintettel arra, hogy a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért esetleges további kérdéseit az elnok@allamkincstar.gov.hu e-mail címre küldheti el, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.

Ezen túlmenően az igényelbíráló szervnél -a Megyei Kormányhivatal megyeszékhelyén működő Járási Hivatalnál, vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájánál, vagy ha 100 főnél többet foglalkoztató cégnél dolgozik a munkáltatói TB kifizetőhely tb. ügyintézőjénél- lehetősége van személyes konzultációt is kezdeményezni.

Javasoljuk, hogy a jövőben lehetőleg ne különböző fórumokon, közösségi, vagy egyéb internetes oldalakon, hanem az erre a célra létrehozott, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, jól képzett és jól fizetett társadalombiztosítási szakembereket foglalkoztató közigazgatási szervnél tájékozódjon.
Minta személyes konzultáció kezdeményezéséhez itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

vagy ha a közszférában dolgozik itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

Lásd még:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/

További, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos tájékoztatók, összefoglalók, segédletek, panaszlevél és egyéb beadvány minták itt:
http://aktaforum.hu/…mdisplay.php?…

Vikike1983 # e-mail 2019.04.13. 08:14

Tisztelt Szakértő
A segítséget szeretném kerni jelenleg gyeden vagyok a kis fiammal jön a kisteso. A munkahelyemnek jeleztem hogy érkezik és szóltak , hogy ugenyelhetek táppénzt. A nőgyógyászok kiadta a megfelelő papírt , hogy vegyenek táppénzre de a háziorvos közölte hogy aki felülvizsgálja őket az azt mondta, Hogy GYED mellett nem jár a táppénz.
A mukahelyemnek jeleztem ezt és azt állítják hogy jár. Mi az igazság valóban mehetek táppénzre a gyed alatt vagy egyszerre csak egy ellátást igenyelhetek?
Válaszát előre is köszönöm

Jutka70 # e-mail 2019.04.12. 20:43

Üdv, van kettő gyermekem, szeretnénk harmadikat is. első gyermek 2016. 10. 03. második 2018. 05 13. első gyerekre nem, de a 2. gyerekemre már igénybe tudtam venni mind kettő munkahelyemről Gyed, gyest. Azt szeretném kérdezni a 3. gyerekemre is kaphatom mind kettő munkám után a gyest, gyedet? jelenleg van egy munkahelyem, meg még aktív vagyok az első munkahelyemen is.

Viktoriaaa # e-mail 2019.04.12. 18:42

Tisztelt Szakértők!

2019 júniusra várom első gyermekem.
Tanulói jogviszonyom 2017 októberben szűnt meg.
2018 januára óta, a mai napig hivatalosan regisztrált álláskereső vagyok, juttatást/járadékot nem kapok, nem is kaptam.
Az egyik internetes kalukalátor szerint, diplomás álláskeresőként igényelhetem még a diplomás gyedet.
Kérdésem az lenne, ez valóban lehetséges?
Amennyiben nem, gyes-re jogosult vagyok?
Köszönöm

intentio #   2019.04.10. 12:15

maria 2019.04.10. 09:55
Tisztelt Szakértők!
Köszönöm a választ és a linket.
Ami még nem világos,hogy ha Magyarországon megszüntetem a Csedet és befizetem magam után az otthoni TB-t,de míg Ausztriában vagyok addig a legkisebb gyerekem nem éri el a 3évet és ekkor hazajövök,akkor
• továbbra is megmarad a munkaviszonyom?
• a munkáltató összesíti majd,hogy mennyi szabadnap jár az otthon töltött évek után és e azt megkapom?
• a felfüggesztett biztosításom újra aktív lesz?(ha persze bejelentettem,hogy haza jöttem).
Válaszukat előre is nagyon köszönöm!
Üdv.:
Mária

Kedves Mária!

Úgy látom, hogy nem csak a fentieket nem érti.

 • Nem, az, hogy milyen támogatásokat és díjakat vesz/vehet igénybe, az nem az Ön magánügye, azt hogy milyen ellátásra jogosult és azt melyik tagállam köteles fizetni azt az EU koordinációs rendeletek figyelembevételével a két tagállamnak hatósági eljárás keretében kell eldönteni/tisztázni.

Azt, hogy az ügyfél mely tagállamból részesül családi ellátásban, illetve hol minősül biztosítottnak nem az ügyfél döntése, hanem a vonatkozó EU-s jogszabályok, határozzák meg.

 • Nem, ez nem így működik. A TB-t nem kénye-kedve szerint kell/lehet fizetnie, hanem a két ország joga, illetve az EU-s koordinációs rendelet írja elő.A magyar szabály csak akkor alkalmazható, ha a család Magyarországon él. Azzal, hogy Ön Ausztriába távozott bejön az osztrák és az EU-s jog is!!!!!

A TB fizetés/biztosítottság/ellátásra való jogosultság függ attól, hogy életvitelszerűen hol élnek, kinek (férj, feleség) hol van munkaviszonya, hol van az állandó lakóhely, hol él a gyermek, távozását bejelentette-e, magyar lakcíme megszüntetésre került-e stb.

Erről részletesen olvashatott az Ön által is hivatkozott linken található összefoglalóban, de úgy látszik, hogy a lényeget nem sikerült megértenie....)

Munkaviszonya addig marad meg (áll fenn), amíg az meg nem szűnik (pl. halál), vagy meg nem szüntetik (pl. felmondás).

Igen, ha a fizetésnélküli szabadság lejár és visszamegy dolgozni igen. Ha nem áll vissza, hanem megszünteti a jogviszonyát, akkor a ki nem vett szabadságokat pénzben megváltják.

Igen, amely nappal a munkát ténylegesen felveszi, vagy amely nappal elkezdi a szabadságát tölteni.

Előzmények:

intentio # 2019.04.08. 11:17
„maria_t 2019.04.04. 20:03
Tisztelt Szakértők!
Fél éve Ausztriában élek, GYED-en vagyok. Teljesen át vagyunk jelentkezve, lemondtam anno a magyar családi pótlékot és a GYED-et is, de valahogy azt nem regisztrálta a MÁK és azóta is küldi a pénzt. A kislányom októberben lesz két éves. Most tartunk ott az ügyintézésben, hogy meg tudnám igényelni az osztrák GYES-t.
Korábban Magyarországon dolgoztam, onnan mentem el GYED-re és az EU miatt amíg otthon biztosítva vagyok, addig itt is jogosult vagyok az alapbiztosításra és emiatt az itteni ellátásokra is.
A kérdésem, ha lemondom a magyarországi GYED-et, attól még megmarad a magyar biztosítási jogviszonyom?
Alapvetően azt gondolom, hogy a magyar biztosítási jogviszony addig áll fenn, amíg a gyermekem 3 éves nem lesz és az, hogy milyen támogatásokat és díjakat veszek igénybe, az már az én magánügyem. Nem vagyok azért ebben teljesen biztos, ezért fordulok Önökhöz.
Válaszukat előre is nagyon köszönöm!
Üdv.:
Mária

Kedves Mária!
A biztosítási jogviszonya nem a GYED miatt áll fenn, hanem azért, mert munkaviszonyban áll valamely foglalkoztatónál.
Ha nem veszi igénybe, vagy nem Ön veszi igénybe a magyar GYED-et, GYES-t, és továbbra is fizetésnélküli szabadságon van, akkor ez időszak alatt a magyar Tbj. értelmében szünetel a biztosítása és egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett.
Azt, hogy az osztrák törvények szerint az „ottani GYES” mire jogosít azt ott tudják megmondani.

maria_t # e-mail 2019.04.10. 09:55

Tisztelt Szakértők!
Köszönöm a választ és a linket.
Ami még nem világos,hogy ha Magyarországon megszüntetem a Csedet és befizetem magam után az otthoni TB-t,de míg Ausztriában vagyok addig a legkisebb gyerekem nem éri el a 3évet és ekkor hazajövök,akkor

 • továbbra is megmarad a munkaviszonyom?
 • a munkáltató összesíti majd,hogy mennyi szabadnap jár az otthon töltött évek után és e azt megkapom?
 • a felfüggesztett biztosításom újra aktív lesz?(ha persze bejelentettem,hogy haza jöttem).

Válaszukat előre is nagyon köszönöm!
Üdv.:
Mária

cincinnatus #   2019.04.10. 08:04

Karcsi122 2019.04.09. 23:08
Tisztelt szakértők!
Kérdésem az lenne, hogy 2018. szeptembere óta betegállományban vagyok kb. még egy hónapot még maradok.
Jelenlegi munkahelyemen április 11. óta dolgozom, de előző munkahelyemen felmondva (9 évet dolgoztam ott) rendesen bejelentve hivatalos munkahely, mint a jelenlegi munkahely is.
Jelenlegi munkahelyem nem akar táppénzt fizetni, mondván hogy az Ő biztosítójuk - biztosításuk 159 napot áll csak.

Mivel április-tól szeptemberig a balesetemig dolgoztam.
Állításuk szerint a biztosítás csak erre az időszakra jár. . Ez az idő most jár le, azt mondták tovább nem tudnak táppénzt fizetni. Legalább 3 éve előtte nem voltam táppénzen, a munkaviszonyom folyamatos, megszakítás nélküli.

Kérdésem az lenne, hogy ez jogos-e, vagy csak kifogás részükről. Ha nem fizetnek mi a teendőm?
Jelenleg még nem vagyok munkaképes (vállsérülésem van).
Előre is köszönöm a választ.
Üdv.: Karcsi

Tisztelt Kérdező!

Hozzászólása „több sebből vérzik”, ellentmondásos, érthetetlen.

Mi az, hogy az Ő biztosítójuk?

Mi az, hogy az Ő biztosítójuk csak 159 napot áll?

Magyarországon kötelező egészségbiztosítási rendszer van, a táppénz és baleseti táppénz ellátást a társadalombiztosítás keretében az állam (járási hivatal, vagy ha a cég 100 főnél több biztosítotottat foglalkoztat az állammal kötött megállapodás (szerződés) alapján a cég TB kifizetőhelye (én nem magánbiztosító) fizeti.

A táppénzre és a baleseti táppénzre vonatkozó (ki jogosult rá, meddig jogosult rá) szabályok az 1997. évi LXXXIII. törvényben találhatóak. (47-49. §)

Ennek alapján l évig (365 napig) jogosult az, aki rendelkezik a keresőképtelenségét megelőzően legalább 1 év (365 nap) folyamatos biztosítási idővel.

A biztosítás akkor folyamatos, ha abban (azaz a két munkaviszony között) 30 napnál hosszabb megszakítás nincs.

Ha Ön a munkába álláskor a TB igazolványát leadta, amelyben az előző munkaviszony szerepel, úgy –a megadott adatok alapján- 1 évig jogosult táppénzre.

A munkáltató (feltéve, hogy magyarországi munkáltatóról van szó és nem az EU valamelyik másik tagállamában dolgozik) nem mondhatja azt, hogy „nem akar táppénzt fizetni”, vagy hogy nem jogosult táppénzre, hiszen ezt nem a munkáltató, hanem a járási hivatal/tb kifizetőhely jogosult eldönteni, sőt ezt nem elég Önnel szóban közölni, hanem Ákr. szerinti határozatot kell hozni, annak egy példányát Önnek át kell adni, biztosítva benne az ingyenes jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét.

Ha és amennyiben üzemi baleset miatt keresőképtelen, úgy arra speciális, kedvezőbb szabályok vonatkoznak, ez esetben az előzetes munkában töltött időtől függetlenül is 1 évig illeti meg magasabb összegű baleseti táppénz.

Javasoljuk, hogy kezdeményezzen személyes konzultáció a járási hivatal illetékes osztályvezetőjénél. (Ennek módját lásd a hozzászólás végén található linkre kattintva.

Más a helyzet, ha nem (állami) táppénzről, hanem valamilyen magánbiztosítós keresetkiegészítésről, kártérítés jellegű pénzről stb. beszél.

Tekintettel arra, hogy a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért esetleges további kérdéseit az elnok@allamkincstar.gov.hu e-mail címre küldheti el, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.

Ezen túlmenően az igényelbíráló szervnél -a Megyei Kormányhivatal megyeszékhelyén működő Járási Hivatalnál, vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájánál, vagy ha 100 főnél többet foglalkoztató cégnél dolgozik a munkáltatói TB kifizetőhely tb. ügyintézőjénél- lehetősége van személyes konzultációt is kezdeményezni.

Javasoljuk, hogy a jövőben lehetőleg ne különböző fórumokon, közösségi, vagy egyéb internetes oldalakon, hanem az erre a célra létrehozott, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, jól képzett és jól fizetett társadalombiztosítási szakembereket foglalkoztató közigazgatási szervnél tájékozódjon.
Minta személyes konzultáció kezdeményezéséhez itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

vagy ha a közszférában dolgozik itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

Lásd még:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/

További, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos tájékoztatók, összefoglalók, segédletek, panaszlevél és egyéb beadvány minták itt:
http://aktaforum.hu/…mdisplay.php?…

Üzemi baleset kivizsgálásával kapcsolatos ismeretek itt:
http://aktaforum.hu/showthread.php?…

Karcsi122 # e-mail 2019.04.09. 23:08

Tisztelt szakértők!
Kérdésem az lenne, hogy 2018. szeptembere óta betegállományban vagyok kb. még egy hónapot még maradok. Jelenlegi munkahelyemen április 11. óta dolgozom, de előző munkahelyemen felmondva (9 évet dolgoztam ott) rendesen bejelentve hivatalos munkahely, mint a jelenlegi munkahely is.
Jelenlegi munkahelyem nem akar táppénzt fizetni, mondván hogy az Ő biztosítójuk - biztosításuk 159 napot áll csak.
Mivel április-tól szeptemberig a balesetemig dolgoztam. Állításuk szerint a biztosítás csak erre az időszakra jár. . Ez az idő most jár le, azt mondták tovább nem tudnak táppénzt fizetni. Legalább 3 éve előtte nem voltam táppénzen, a munkaviszonyom folyamatos, megszakítás nélküli.
Kérdésem az lenne, hogy ez jogos-e, vagy csak kifogás részükről. Ha nem fizetnek mi a teendőm?
Jelenleg még nem vagyok munkaképes (vállsérülésem van).
Előre is köszönöm a választ.
Üdv.: Karcsi

Zengőbérci #   2019.04.09. 07:40

csilla900818 2019.04.08. 17:54
Tisztelt Szakértő!
Kiderült, hogy babát várok. Még júniusig tervezek dolgozni, utána viszont a munkaköröm miatt szeretnék majd táppénzre menni. A fizetésem több részből tevődik össze: alapbér, túlóra általány, vasárnapi- illetve esti pótlékok, túlórák, és teljesítményarányos bónusz. Így minden hónapban más összeg az, amit kézhez kapok. A bérpapírom szerint, mindegyik juttatás adóalapba tartozik. A kérdésem az lenne, hogy a táppénzt mi alapján fogják számolni? A kézhez kapott fizetések átlaga alapján? Ha igen, akkor mennyi időre visszamenőleg átlagolják? És ha majd megszületik a baba, akkor a GYED-be is ugyanúgy ez az összeg fog számítani? Illetve a GYED alapot mennyi időre visszamenőleg számolják, és ebbe beleszámolódik a táppénz is?
Előre is köszönöm a választ, és a segítséget!
Egy friss kismama

T. Kérdező!

A táppénz, csed, gyed ellátások kiszámítása egy bonyolult folyamat, melynek a jogi alapját az 1997. évi LXXXIII. törvény 42-48 szakaszai szabályozzák, és amelynek leegyszerűsített változata így szól:

Az ellátásokat az adott ellátásra való jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 180 napi pénzbeli-egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelemből kell kiszámolni.

(Tekintettel arra, hogy a táppénz, csed és a gyed ellátások nem minősülnek pénzbeli-egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelemnek, ezért azok soha nem képezik az alapját egy tb ellátásnak, (táppénznek, csed-nek, gyed-nek.)

Tekintettel arra, hogy a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért esetleges további kérdéseit az elnok@allamkincstar.gov.hu e-mail címre küldheti el, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.

Ezen túlmenően az igényelbíráló szervnél -a Megyei Kormányhivatal megyeszékhelyén működő Járási Hivatalnál, vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájánál, vagy ha 100 főnél többet foglalkoztató cégnél dolgozik a munkáltatói TB kifizetőhely tb. ügyintézőjénél- lehetősége van személyes konzultációt is kezdeményezni.

Javasoljuk, hogy a jövőben lehetőleg ne különböző fórumokon, közösségi, vagy egyéb internetes oldalakon, hanem az erre a célra létrehozott, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, jól képzett és jól fizetett társadalombiztosítási szakembereket foglalkoztató közigazgatási szervnél tájékozódjon.
Minta személyes konzultáció kezdeményezéséhez itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

vagy ha a közszférában dolgozik itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

Lásd még:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/

További, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos tájékoztatók, összefoglalók, segédletek, panaszlevél és egyéb beadvány minták itt:
http://aktaforum.hu/…mdisplay.php?…

csilla900818 # e-mail 2019.04.08. 17:54

Tisztelt Szakértő!

Kiderült, hogy babát várok. Még júniusig tervezek dolgozni, utána viszont a munkaköröm miatt szeretnék majd táppénzre menni. A fizetésem több részből tevődik össze: alapbér, túlóra általány, vasárnapi- illetve esti pótlékok, túlórák, és teljesítményarányos bónusz. Így minden hónapban más összeg az, amit kézhez kapok. A bérpapírom szerint, mindegyik juttatás adóalapba tartozik. A kérdésem az lenne, hogy a táppénzt mi alapján fogják számolni? A kézhez kapott fizetések átlaga alapján? Ha igen, akkor mennyi időre visszamenőleg átlagolják? És ha majd megszületik a baba, akkor a GYED-be is ugyanúgy ez az összeg fog számítani? Illetve a GYED alapot mennyi időre visszamenőleg számolják, és ebbe beleszámolódik a táppénz is?

Előre is köszönöm a választ, és a segítséget!
Egy friss kismama

intentio #   2019.04.08. 11:40

gaby7
2019.04.06. 21:20

Tiszteletem!
Én 2018 februàrjàban egyéni vàlallkozó lettem kata 50.000ft os fizetéssel.juniustol nem fizettem mert én mentem el gyesre a gyerek 2 éves korában.
Minden honapvan le kellett jelenteni hogy gyesen vagyok ezert mentesultwm a fizetés alol.
Most 2019 márciusátol ujra fizetem az 50.000ret.
Közben várandós lettem fodrászként dolgozok és az orvos kiakar irni pár honap mulva táppénzre.(igy megint tappenz alatt nem kell fizetnem)
Olyan kérdésem lenne mi szamit bele a csedbe elmehetek e igy tappenzrol.
És mi számít bele meglenne a hozzá tartozó napjaim.táppénz beleszámit e a napokba meg a multev pl amikor nem kellett fizetnem 50.000 ret?Érdemes e elmennem táppénzre vagy csak gyest kaphatok?mert akkor inkabb megszuntetem a valalkozast.köszönön Gabriella

Kedves Gabriella!

A hogyan járnék jobban, mi a kedvezőbb számomra jellegű kérdésekre nem áll módunkban érdemi és felelős válaszokat adni, mivel az összes szükséges adat nem áll rendelkezésünkre.

Egyebekben:

Ebtv. 43. § (1) Táppénzre jogosult az, aki a biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné válik és a Tbj.-ben meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.

CSED-re (csecsemőgondozási díj) és GYED-re (gyermekgondozási díj) főszabály szerint csak az jogosult, aki –Tbj. 5. § szerinti- biztosított (pl. munkaviszonyban áll) és a szülést megelőző 2 éven belül rendelkezik legalább 365 biztosításban töltött nappal.

10. § (1) A főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül, a Tbj.-ben és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben meghatározott valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhet, ezen ellátások számításának alapja havi 94 400 forint, magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 158 400 forint.

Az állami adóhatóság a 7. § és a 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentések adattartalma alapján adatot szolgáltat az egészség- és nyugdíjbiztosítási szervek felé a főállású kisadózó biztosítotti jogállásának időtartamáról és az ellátások alapjáról.

(1a) Szünetel a főállású kisadózó biztosítása abban a hónapban, amelyben a főállású kisadózó után az adót a 8. § (9) bekezdés d) pontja alapján nem kell megfizetni, kivéve, ha a főállású kisadózó az adott hónapban a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó tevékenységet végez, és erre tekintettel megfizeti a 8. § (1) vagy (4a) bekezdés szerinti tételes adót.

(2) A nem főállású kisadózó – e jogviszonya alapján – biztosítottnak nem minősül, társadalombiztosítási ellátásra és álláskeresési ellátásra jogosultságot nem szerez.

(3) Más jogszabályok alkalmazásában, különösen az Art. szerinti jövedelemigazolás kiállításának szempontjából a kisadózó jövedelmének a kisadózó vállalkozás utolsó, a megszerzett bevételről tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60 százaléka, több tag esetén annak fejenként egyenlő része, de legalább a tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és a havi minimálbér szorzata minősül.

Tekintettel arra, hogy a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért esetleges további kérdéseit az elnok@allamkincstar.gov.hu e-mail címre küldheti el, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.

Ezen túlmenően az igényelbíráló szervnél -a Megyei Kormányhivatal megyeszékhelyén működő Járási Hivatalnál, vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájánál, vagy ha 100 főnél többet foglalkoztató cégnél dolgozik a munkáltatói TB kifizetőhely tb. ügyintézőjénél- lehetősége van személyes konzultációt is kezdeményezni.

Javasoljuk, hogy a jövőben lehetőleg ne különböző fórumokon, közösségi, vagy egyéb internetes oldalakon, hanem az erre a célra létrehozott, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, jól képzett és jól fizetett társadalombiztosítási szakembereket foglalkoztató közigazgatási szervnél tájékozódjon.
Minta személyes konzultáció kezdeményezéséhez itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

vagy ha a közszférában dolgozik itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

Lásd még:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/

További, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos tájékoztatók, összefoglalók, segédletek, panaszlevél és egyéb beadvány minták itt:
http://aktaforum.hu/…mdisplay.php?…

intentio #   2019.04.08. 11:30

T.Andrea8609 2019.04.05. 04:10

Tisztelt Szakértők!

Abban szeretnék segítséget kérni, hogy múlt hónap elején 6 napot táppénzen voltam. Az orvostól kapott papírt miután visszatértem a munkahelyemre az üzletvezetőnek leadtam. Megkaptam a béremet, semmi betegszabadság nincs elszámolva, a bérpapíron sem szerepel. Ilyen esetben utólag mondjuk következő fizetésből ezt levonhatjak? Mi ilyenkor az eljárás? Én a papírt leadtam, valószínű az üzletvezető ezt nem továbbította a könyvelő felé, ami úgy gondolom nem az én hibám, hanem az ő hanyagsága.

Válaszukat előre is köszönön

T. Kérdező!

Igen, amikor a bérszámfejtő az orvosi igazolásokat megkapja a korrekciót elvégzi, azaz a jogosulatlanul igénybevett összeget a következő fizetéséből jogszerűen levonhatják, ill. visszakövetelhetik.

Oka: A 100% és a 70% közötti részre (30% munkabérre)nem volt jogosult, az jogalap nélkül felvett/kifizetett munkabérnek minősül, ami 60 napon belül visszakövetelhető.

(Javasolt az üzletvezető figyelmét felhívni arra, hogy az orvosi igazolásokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles továbbítani.)

Mt. 164. § A jogalap nélkül kifizetett munkabér hatvan napon túl akkor követelhető vissza, ha a munkavállalónak a kifizetés alaptalanságát fel kellett ismernie, vagy azt maga idézte elő.

Mivel Ön ezt felismerte, ezért az Öntől 60 napon túl is visszakövetelhető, ezért javasolt az ügyet mielőbb rendezni.

intentio #   2019.04.08. 11:17

maria_t 2019.04.04. 20:03
Tisztelt Szakértők!
Fél éve Ausztriában élek, GYED-en vagyok. Teljesen át vagyunk jelentkezve, lemondtam anno a magyar családi pótlékot és a GYED-et is, de valahogy azt nem regisztrálta a MÁK és azóta is küldi a pénzt. A kislányom októberben lesz két éves. Most tartunk ott az ügyintézésben, hogy meg tudnám igényelni az osztrák GYES-t.
Korábban Magyarországon dolgoztam, onnan mentem el GYED-re és az EU miatt amíg otthon biztosítva vagyok, addig itt is jogosult vagyok az alapbiztosításra és emiatt az itteni ellátásokra is.

A kérdésem, ha lemondom a magyarországi GYED-et, attól még megmarad a magyar biztosítási jogviszonyom?

Alapvetően azt gondolom, hogy a magyar biztosítási jogviszony addig áll fenn, amíg a gyermekem 3 éves nem lesz és az, hogy milyen támogatásokat és díjakat veszek igénybe, az már az én magánügyem. Nem vagyok azért ebben teljesen biztos, ezért fordulok Önökhöz.
Válaszukat előre is nagyon köszönöm!
Üdv.:
Mária

Kedves Mária!

A biztosítási jogviszonya nem a GYED miatt áll fenn, hanem azért, mert munkaviszonyban áll valamely foglalkoztatónál.

Ha nem veszi igénybe, vagy nem Ön veszi igénybe a magyar GYED-et, GYES-t, és továbbra is fizetésnélküli szabadságon van, akkor ez időszak alatt a magyar Tbj. értelmében szünetel a biztosítása és egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett.

Azt, hogy az osztrák törvények szerint az „ottani GYES” mire jogosít azt ott tudják megmondani.

Javasolt elolvasni ezt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

intentio #   2019.04.08. 11:10

AnéKata 2019.04.04. 11:27

Tisztelt Szakértők,
olyan kérdéssel fordulok a Tisztelt Címzettekhez, hogy gyed-et szerettem volna igényelni az államkincstártól. A feltételek közül csak az egyik van meg, mely szerint a szülést megelőző 2éven belül meg volt a 365nap biztosítási időm, de jelenleg nem kapok semmilyen segélyt, nincs biztosítási jogviszonyom. Amennyiben 1 hónapra találnék magamnak munkát- akkor megkapnám a gyedet? 1 hónap után viszont szeretnék passzív gyedre menni. Ez megoldható lenne valamilyen keretek között.
Válaszukat előre is köszönöm.
Köszönettel: Kata

Kedves Kata!

Ebtv. 40. § (1) Csecsemőgondozási díjra jogosult az a nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke

 1. a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül születik,

Fentiekből következik, hogy mivel a szülés napján nem volt biztosított, azaz a gyermeke nem a biztosítás tartama alatt született csed-re nem jogosult akkor sem, ha időközben jogviszonyt létesít.

Tekintettel arra, hogy a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért esetleges további kérdéseit az elnok@allamkincstar.gov.hu e-mail címre küldheti el, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.

Ezen túlmenően az igényelbíráló szervnél -a Megyei Kormányhivatal megyeszékhelyén működő Járási Hivatalnál, vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájánál, vagy ha 100 főnél többet foglalkoztató cégnél dolgozik a munkáltatói TB kifizetőhely tb. ügyintézőjénél- lehetősége van személyes konzultációt is kezdeményezni.

Javasoljuk, hogy a jövőben lehetőleg ne különböző fórumokon, közösségi, vagy egyéb internetes oldalakon, hanem az erre a célra létrehozott, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, jól képzett és jól fizetett társadalombiztosítási szakembereket foglalkoztató közigazgatási szervnél tájékozódjon.
Minta személyes konzultáció kezdeményezéséhez itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

vagy ha a közszférában dolgozik itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

Lásd még:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/

További, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos tájékoztatók, összefoglalók, segédletek, panaszlevél és egyéb beadvány minták itt:
http://aktaforum.hu/…mdisplay.php?…

gaby7 # e-mail 2019.04.06. 21:20

Tiszteletem!Én 2018 februàrjàban egyéni vàlallkozó lettem kata 50.000ft os fizetéssel.juniustol nem fizettem mert én mentem el gyesre a gyerek 2 éves korában.Minden honapvan le kellett jelenteni hogy gyesen vagyok ezert mentesultwm a fizetés alol.Most 2019 márciusátol ujra fizetem az 50.000ret.Közben várandós lettem fodrászként dolgozok és az orvos kiakar irni pár honap mulva táppénzre.(igy megint tappenz alatt nem kell fizetnem)Olyan kérdésem lenne mi szamit bele a csedbe elmehetek e igy tappenzrol.És mi számít bele meglenne a hozzá tartozó napjaim.táppénz beleszámit e a napokba meg a multev pl amikor nem kellett fizetnem 50.000 ret?Érdemes e elmennem táppénzre vagy csak gyest kaphatok?mert akkor inkabb megszuntetem a valalkozast.köszönön Gabriella

T.Andrea8609 # e-mail 2019.04.05. 04:10

Tisztelt Szakértők!

Abban szeretnék segítséget kérni, hogy múlt hónap elején 6 napot táppénzen voltam. Az orvostól kapott papírt miután visszatértem a munkahelyemre az üzletvezetőnek leadtam. Megkaptam a béremet, semmi betegszabadság nincs elszámolva, a bérpapíron sem szerepel. Ilyen esetben utólag mondjuk következő fizetésből ezt levonhatjak? Mi ilyenkor az eljárás? Én a papírt leadtam, valószínű az üzletvezető ezt nem továbbította a könyvelő felé, ami úgy gondolom nem az én hibám, hanem az ő hanyagsága.

Válaszukat előre is köszönön

maria_t # e-mail 2019.04.04. 20:03

Tisztelt Szakértők!

Fél éve Ausztriában élek, GYED-en vagyok. Teljesen át vagyunk jelentkezve, lemondtam anno a magyar családi pótlékot és a GYED-et is, de valahogy azt nem regisztrálta a MÁK és azóta is küldi a pénzt. A kislányom októberben lesz két éves. Most tartunk ott az ügyintézésben, hogy meg tudnám igényelni az osztrák GYES-t.
Korábban Magyarországon dolgoztam, onnan mentem el GYED-re és az EU miatt amíg otthon biztosítva vagyok, addig itt is jogosult vagyok az alapbiztosításra és emiatt az itteni ellátásokra is.
A kérdésem, ha lemondom a magyarországi GYED-et, attól még megmarad a magyar biztosítási jogviszonyom?
Alapvetően azt gondolom, hogy a magyar biztosítási jogviszony addig áll fenn, amíg a gyermekem 3 éves nem lesz és az, hogy milyen támogatásokat és díjakat veszek igénybe, az már az én magánügyem. Nem vagyok azért ebben teljesen biztos, ezért fordulok Önökhöz.
Válaszukat előre is nagyon köszönöm!
Üdv.:
Mária

AnéKata # e-mail 2019.04.04. 11:27

Tisztelt Szakértők,
olyan kérdéssel fordulok a Tisztelt Címzettekhez, hogy gyed-et szerettem volna igényelni az államkincstártól. A feltételek közül csak az egyik van meg, mely szerint a szülést megelőző 2éven belül meg volt a 365nap biztosítási időm, de jelenleg nem kapok semmilyen segélyt, nincs biztosítási jogviszonyom. Amennyiben 1 hónapra találnék magamnak munkát- akkor megkapnám a gyedet? 1 hónap után viszont szeretnék passzív gyedre menni. Ez megoldható lenne valamilyen keretek között.
Válaszukat előre is köszönöm.
Köszönettel: Kata

Zengőbérci #   2019.04.03. 09:44

Patakieszter13 2019.04.02. 14:37

Tisztelt Szakértők!

Jelenleg GYED-en vagyok 16 hónapos gyermekemmel, testvére szeptember végére érkezik. 8 éve dolgozom határozatlan idejű szerződéssel a munkahelyemen, mely nem kifizetőhely. Néhány kérdésemre a visszaolvasott válaszok alapján már választ kaptam. Miszerint a terhesség tényét es a fizetés nélküli szabadság megszüntetését 30 nappal előbb jeleznem szükséges a munkáltatom felé írásban, aki a megszüntetést nem akadályozhatja meg, a szabadságaim kiadását meg kell tennie. Ezt követően nem kérném a felgyűlt szabadságok kiadását, csak 1 nap szabadságra mennék, majd utána táppénzre 9-es kóddal. Illetve ha jól értelmeztem minden választ, akkor a táppénz összege a szerződésemben szereplő bér lesz, mert az elmúlt több mint 1 évben CSED-en es GYED-en voltam. Valamint, a második gyermek után járó CSED és GYED összege nem lehet kevesebb,mint az első gyermeknél többek között a védelem miatt, valamint hogy táppénz nem alapja a CSED és GYED számításnak. Jól értelmeztem mindent?

Azonban én tartok attól,hogy a nem jó kapcsolat a munkaltatómmal oda vezethet, hogy az 1 nap szabadság, vagy táppénz alatt felbontja a munkaszerződésemet. Van erre bármilyen lehetősége, jogi alapja?

Válaszukat és megerősítésüket előre is köszönöm!

A munkáltató felmondással jogszerűen nem szüntetheti meg a munkavállaló munkajogviszonyát terhesség alatt.

Mt. 65. § (1) A munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondással megszüntetheti.

((3) A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt

 1. a várandósság,

b) a szülési szabadság,

 1. a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §, 130. §),

tartama alatt.

Patakieszter13 # e-mail 2019.04.02. 14:37

Tisztelt Szakértők!

Jelenleg GYED-en vagyok 16 hónapos gyermekemmel, testvére szeptember végére érkezik. 8 éve dolgozom határozatlan idejű szerződéssel a munkahelyemen, mely nem kifizetőhely. Néhány kérdésemre a visszaolvasott válaszok alapján már választ kaptam. Miszerint a terhesség tényét es a fizetés nélküli szabadság megszüntetését 30 nappal előbb jeleznem szükséges a munkáltatom felé írásban, aki a megszüntetést nem akadályozhatja meg, a szabadságaim kiadását meg kell tennie. Ezt követően nem kérném a felgyűlt szabadságok kiadását, csak 1 nap szabadságra mennék, majd utána táppénzre 9-es kóddal. Illetve ha jól értelmeztem minden választ, akkor a táppénz összege a szerződésemben szereplő bér lesz, mert az elmúlt több mint 1 évben CSED-en es GYED-en voltam. Valamint, a második gyermek után járó CSED és GYED összege nem lehet kevesebb,mint az első gyermeknél többek között a védelem miatt, valamint hogy táppénz nem alapja a CSED és GYED számításnak. Jól értelmeztem mindent?

Azonban én tartok attól,hogy a nem jó kapcsolat a munkaltatómmal oda vezethet, hogy az 1 nap szabadság, vagy táppénz alatt felbontja a munkaszerződésemet. Van erre bármilyen lehetősége, jogi alapja?

Válaszukat és megerősítésüket előre is köszönöm!