Panaszok ügyvédek, közjegyzők miatt


Kornel70 # 2023.03.13. 07:43

Tavaly januárban elhunyt a nevelőanyám. Mivel nem lehetett örökbefogadni,ezért végrendeletileg örököltem meg a két külterületi ingatlant. Lakóház és udvar 2200 m2 és egy 6600 m2 gyep. Január végén beküldte a papirokat a jegyző a közjegyzőnek. Szeptember 18-án voltam bent negyedszer a 7 hónap alatt. Akkor azt mondták,hogy be kell küldeni a minisztériumba a papirokat és kb. október közepe felé rendben is leszek vele és december eleje felé meg lesz a hagyatéki végzésem. Február 9-én már nem birtam tovább várni és ráérdeklödtem. 2 nap múlva azt a választ kaptam,hogy még nem jöttek vissza az iratok. Eltelt megint egy hónap és értesités semmi. Font Sándor országgyülési képviselő Úr segitségét kértem,aki 1 nap alatt kideritette,hogy a papirjaim csak november 21-én érkeztek be és január 13-án visszaküldték a közjegyzönek,de ez idáig a Földhivatalhoz nem köldütt semmit a közjegyző. Az ingatlanomra nem tudok biztositást kötni (lett egy kb. 250-300 e ft-os viharkárom) és egy más okból kikapcsolt villanyt sem tudom visszakapcsoltatni (augusztusban kapcsolták ki.) Mivel a közjegyző letagadta,hogy már nála vannak a papirjaim. Milyen jogorvoslattal élhetek felé? Kártérités vagy dij elengedés?
Bár már a legelső levelét is úgy kezdte,hogy vigyek magammal 130 e ft-ot,de még nem kérte el.

Kovács_Béla_Sándor # 2020.03.07. 08:53

... a közjegyző aláíratta velünk...

Ezek a közjegyzők már csak ilyenek.

gerbera317 # 2020.03.07. 08:08

meglehetősen csekély eséllyel
Én nem bíztatnám azzal, hogy "csekély". Inkább azzal, hogy nulla.

drbjozsef # 2020.03.07. 06:38

Koko1,

Egyáltalán hogy merült fel benned, hogy egy hitelért vállalt kezesség, ami szerződésen alapszik, BÁRMILYEN okból is megszűnne csak úgy?

Nem a cégért vállaltatok kezességet, hanem a tartozás megfizetéséért.

Mit lehet ilyenkor tenni? Pereskedni. Ahogy írtad is.

Véleményem szerint meglehetősen csekély eséllyel.

Koko1 # 2020.03.07. 06:03

Tisztelt Jogi szakértők!
Én a közjegyzőt szeretném perelni.
Egy céges ingatlan hitelnél a közjegyző aláíratta velünk a hitel szerződést tulajdonosként és készfizető kezesként, hogy a kezesség jelentésének és esetleges következményeinek felsorolásából kihagyta a lényeges részt ebben az esetben.
Történt ugyan is, hogy én magamra és a társamra felelősséget vállaltam gond nélkül, viszont a céget ingatlanostól eladtuk (hitelestől) egy idegennek. Amit mi jeleztünk is a közjegyzőnek, hogy a céget nemsokára értékesítenénk majd. Erre ő kifelejtette a tájékoztatásból, hogy a kezességet mint magán szmély írjuk alá így ha eladjuk a jogi személyt akiért kezeskedünk a tulajdonos váltástól a kezesség nem fog megszűnni. Én egy vad idegen emberre nem vállalnék kezességet mint senki más sem. Így nem írtam volna alá a szerződést kezesként.
Az új tulaj nem tudta fizetni a törlesztést, belebukott és a nyakunkba varták a kezességet.
Mit lehet ilyenkor tenni?

ius latratus # 2014.08.30. 10:22

Jaaa, hogy nem csak nekem tűnt fel...
Most olvastam vissza. Amúgy mi az az ADR? Nekem veszélyesanyag-szállítmány ugrik be elsőként.

ius latratus # 2014.08.30. 10:18

"ENSZ nemzetközi jogvédelmi egyezmények szellemiségében azt ügyféljogok semleges és független jogvédelme a panaszosok és bepanaszoltak érdekét egyformán szolgálja a Jogszolgáltatási Panasziroda És Vitarendezési Központ tevékenységében"

Che?
Lehetne magyar nyelven? Vagy ez egy X-edik (ne adj'isten) norvég- alapos kamuszervezet?
Mert a nyelvtan nem megy.

Országos Permegelőző Irod # 2014.08.30. 08:45


Jobb az egyezség a szakértői hibák, vagy ügyvédi hibák panaszainak ügyeiben!

Megbízásos jogviszonyok kereteiben a bizalom megrendülése, bizalom megváltozása természetes jelenség.

A szakmai kamarák külön szabályokkal biztosítják az ügyféljogok érvényesülését, de párhuzamosan a szakemberek (megbízottak) olyan eljárások részeseivé válnak, amely nem mindig jó válasz a kialakult panaszokra, problémákra.

ENSZ nemzetközi jogvédelmi egyezmények szellemiségében az ügyféljogok semleges és független jogvédelme a panaszosok és bepanaszoltak érdekét egyformán szolgálja a Jogszolgáltatási Panasziroda És Vitarendezési Központ tevékenységében.

Már az első panaszos előadások megmutatják sok a téves és indulatos vélelem , de előfordulnak egyértelmű mulasztások, súlyos hiányosságok is.

Szakmai álláspontunk, hogy mindenkinek jobb, ha panaszosként az mbbk.office@index.hu e-mailen bejelentkezőkkel közösen az ADR vitarendezés egyezsége oldja fel a jogsérelmet.


OPPMI szakmai csoport

Országos Permegelőző Irod # 2014.08.13. 07:06


Egy jó ügyvédi megbízási szerződésben rögzített pont, mindenki előnyét szolgája - a megbízóét és a megbízottét!

Őszintén örülünk, hogy az OJVK Panasziroda és Vitarendezési Központ tájékoztató információi érdeklődést és különböző véleményeket váltottak ki!

Valóban az ügyfél jogsérelmének jó megoldása, az ügyvédi megbízott idejének és vele kapcsolatos eljárások ésszerű gazdálkodása az OJVK által létrehozandó szakszerű mediátori egyezségek.

Minden gyakorlatban dolgozó szakember előtt ismertek a végletes panaszok, vélelmezett ügyek és a jogos panaszok ügyei.

Ne rejtsük véka alá, ma a jog iránt és jogi hivatásrend iránt elkötelezett és ügyfelek érdekéért dolgozó ügyvédek is kapnak értelmetlen indulatok miatt feljelentéseket, panaszokat.

Ezek oka a jogszabályok hibái, a jogtudatosság hiányosságai és a szegénység, a nyerészkedési elképzelések.

Megbízások, ügyvédi, vagy igazságügyi szakértői ügyeiben azonban előkerülnek tényleges és súlyos mulasztások is.

Ha ügyvédi feladata megbízáskor már előre rögzítik a Felek, hogy esetleges későbbi jogvitáikat először független, piaci alapú mediáció kereteiben próbálják rendezni, s ez megelőz minden más ügyféljog érvényesítést - akkor az esetleges ügyvédi hiba vélelme egy közvetlen OJVK vitarendezési eljárásban jól tisztázódik.

Az egyezség is megfelelően mérlegelhető! További ügyféljog érvényesítés is rendezhető - titoktartás mellett.

Álláspontunk és javaslatunk egyszerű és praktikus: Megbízó és megbízott kímélje egymást a hibáktól, de a hibák esetén kíméletesen rendezzék vitáikat!


OPPMI szakmai csoport

Egyjogász # 2014.07.16. 08:22

Értem, szóval akkor az a mediáció lényege, hogy nem arra kell válaszolni, amit a másik mond/kérdez, hanem ha valaki megfogalmazza a kételyét, akkor el kell kezdeni beszélni valami egész másról...

Sherlock # 2014.07.16. 06:03

Miért nem AVR?

Országos Permegelőző Irod # 2014.07.16. 03:42

"Sem ügyfélnek, sem szakembernek nem jó, ha Tőlük függetlenül évekig zajlanak eljárások a közöttük fennálló vitás ügyekben!"

A közvetítői eljárásban a Felek titoktartási kötelezettség mellett rendezhetik a sérelmek tisztázását!

Néha egy megkövetés, egy kisebb összegű, jelképes visszatérítés a vitát lezárja mindkét fél megnyugvásával.

ADR vitarendezés után nincs további eljárás, felesleges meghurcoltatás a szakemberek számára!

ADR vitarendezés után az ügyfél bizalma helyreáll a szakterület képviselőivel szemben.

A jogvita kultúra lényeges része, hogy közvetlenül az ügyfél és szakember oldhassa meg a közvetítő segítségével vitáját.

Kialakult panasz esetén a párbeszéd esélyegyenlősége az ADR eljárásban biztosítható!


OPPMI szakmai csoport

Egyjogász # 2014.07.13. 18:08

Az Iroda honlapján olvastam:

"Okos döntés a perindítás előtt a ténykérdéseket hiteles adatokból, szakértői véleményre alapozva tisztázni - a bíróság sem tehet másképpen szakmai kérdésekkel, de a bíróságon a kirendelt szakértők általi szakértői díjak elrettentően magasak. (300.000Ft- 600.000Ft)"

Azt azért nem ártana hozzátenni, hogy a bírói gyakorlat szerint az egyik fél által a perindítás előtt (akár igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel) készíttetett szakértői véleményt csak mint az adott fél álláspontját veszi figyelembe, úgyhogy ha a peres fél a perben élni kíván a szakértői bizonyítás eszközével, ez az előzetes magánszakértés nem fogja kiváltani a bíróság által kirendelt független iü. szakértő eljárást.

Továbbá azt sem, hogy a bíróság által közokiratba foglalt perbeli egyezség - nemteljesítés esetén - ugyanúgy végrehajtható, mint egy ítélet.

A mediátor által írásba foglalt egyezségi okirattal vajon mit tud kezdeni a fél, ha a másik fél nem teljesít?

Persze lehet egyezséget kötni közjegyző előtt is é szintén közvetlenül végrehajtható közjegyzői okiratba foglaltatnia, de annak persze jó vastag díja van.

Szóval én ezt a mediációt kb. olyannak érzem, mint a Békéltető Testületek eljárását.

Kelvin (törölt felhasználó) # 2014.07.13. 16:59

Egy pervesztes ügyfelet, aki amúgy is a reménytelen ügyében - természetesen - az ügyvédet hibáztatja a per elvesztéséért, az életben nem fogsz kibékíteni egymással. Az ügyfél majd az ügyvédtől szeretne kártérítést, az egész per újratárgyalását stb. Ilyenkor az ügyfél az ügyvédnél és a bíróságnál is jobban tud mindent jogilag. Azt meg hagyjuk, hogy szerencsétlen egy konkrét sort sem tud leírni, meg egy mondatot magától sem képes kimondani, de panaszlevelet, azt tud írni. Ezekben az esetekben nem látom értelmét a közvetítésnek.

Kelvin (törölt felhasználó) # 2014.07.13. 16:53

KBS :)))

Sherlock # 2014.07.13. 16:52

Tudod hogy van ez Béla, csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. :D

Kovács_Béla_Sándor # 2014.07.13. 16:49

Csak remélni tudom, hogy jobban közvetítetek, mint ahogyan fogalmaztok.

Országos Permegelőző Irod # 2014.07.13. 16:38

Őszintén támogatjuk és szakmai partnerként részt kívánunk vállalni az ügyfél - jogi szakember vitás ügyek méltányos és takarékos rendezésében.

Egyre több az örök pereskedő ügyfél, sok esetben a jóhiszeműen és méltányosan eljáró igazságügyi szakértők, ügyvédek, közjegyzők ellen is sorra érkeznek bejelentések a kamarákhoz.

Másik oldalról viszont a valós (nem kisebb etikai jellegű, hanem a megbízási jogviszonyt új Ptk.) súlyosan megsértő jogászok szakmai munkájában jobb a vitarendezés profi mediátorokkal, mint a hosszú per.

Az OJVK Panasziroda És Vitarendezési Központ mindkét felet ügyfelet és jogász szakembert egyformán kíméli!

Ebben gondolkodjunk visszafogottan és közösen!

"Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik!"


OPPMI szakmai csoport