Egyéves az új Polgári Perrendtartás - Lehetőségeket vagy akadályokat teremt az új törvény? - Szakértők válaszolnak | Budapest, 2019. március 20. szerda | Regisztráljon most!

Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


gyerektartásdíj

Judit1989 # e-mail 2019.01.13. 22:30

Hjj

safari # e-mail 2019.01.06. 17:15

Köszönöm a gyors választ!

ObudaFan # e-mail 2019.01.06. 08:14
  1. A Ptk. 4:32. § házastársi tartásra vonatkozik. Jelen esetben ha meg szeretnétek állapodni, akkor bírói egyezséget kössetek.
  2. Akkor a gyerek mindkét szülőtől.
  3. Azt mondanám, hogy inden lényeges változás esetén ügyvédhez érdemes fordulni, és majd ő elmondja, hogy kell-e bíróság vagy más hatóság.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

safari # e-mail 2019.01.06. 07:28

1.) Összegezve, akkor bírósági határozat nélkül nem tudjuk egymás között a vagyonmegosztásban rendezni a későbbi gyerektartás egyösszegű kiváltását és nem mondhat le senki (gyerekek és volt feleség) a tartásdíjról?

Igazából ez a paragrafus adta az ötletet, de ez a házastársi tartásról szól és nem a gyerekek tartás díjáról.
4:32. § [Megállapodás a tartás egyszeri juttatással történő szolgáltatásáról]
A házastársak közokiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban megállapodhatnak abban, hogy a tartásra köteles házastárs tartási kötelezettségének megfelelő vagyontárgy vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tesz eleget. Ebben az esetben a juttatásban részesített házastárs a jövőben tartási követeléssel akkor sem léphet fel, ha arra e törvény alapján jogosulttá válna.

2.) Ha tartásra jogosult nagykorú gyerek egyik szülővel sem él együtt, hanem albérletbe vagy lakásbérletbe megy, akkor ki kapja a tartásdíjat a gyerek? És mind a két szülőnek kötelessége a gyereknek fizetni?
4:220. § [A továbbtanuló nagykorú gyermek tartásra való jogosultsága]
(1) A továbbtanuló nagykorú, munkaképes gyermek a rászorultsági vélelem esetén kívül is jogosult a tartásra, ha szükséges tanulmányai indokolt időn belüli folytatása érdekében arra rászorul.

3.) Minden egyes élethelyzet változáskor bírósághoz kell rohangálni?

ObudaFan # e-mail 2019.01.05. 21:10

Egyösszegű nagyobb juttatás fejében és bírói jóváhagyással legalábbis jelentősen le lehet szállítani a tartásdíjat. Azonban amennyiben a nagykorú gyereket még saját háztartásban tartja el az anya, akkor az anya egyelőre a jogosultja a tartásdíjnak.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.01.05. 13:30

Tartásdíjról lemondani - pláne véglegesen - nem lehet.

www.kbs-ugyved.hu

safari # e-mail 2019.01.05. 10:15

drbjozsef
ObudaFan

Igen ez nem tiszta, hogy hogyan kerüljön bele a vagyonmegosztási megállapodásunkba az elállás a gyermektartási díjról ha több pénzt adok neki, mint ami járna.

Viszont felmerült bennem egy másik kérdés is ennek kapcsán. Ha a nagykorú gyerekek lemondanak külön nyilatkozatban a tartásdíjról, akkor azt el kell fogadnia és tudomásul kell vennie a feleségemnek is?

drbjozsef # e-mail 2019.01.05. 09:18

De ők nem ügyleti tanúk, hanem érintettek, te magad mondtad, hogy "ha a nagykorú gyerekek belemennek".

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

ObudaFan # e-mail 2019.01.04. 15:07

Az ügyleti tanúknak nem kell ismerniük az okirat tartalmát, ha erre irányul a kérdés.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

safari # e-mail 2019.01.03. 16:59

Ha a nagykorú gyerekek a házassági vagyonmegosztás megállapodásunk tanúi és azt aláírják, az elegendő-e ilyen esetben vagy külön-külön nyilatkozniuk kellene hivatkozva a vagyonmegosztásban szereplő összegre és az ahhoz kapcsolódó tartalomra.
Alakilag melyik elfogadható?

ObudaFan # e-mail 2019.01.03. 13:54

Ha a nagykorú gyerekek is belemennek, meg lehet állapodni szerintem.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

safari # e-mail 2019.01.02. 14:16

Két nagykorú gyermekem van az egyik most érettségizik a másik fizetős nappali egyetemre jár. A kisebbik is egyetemre fog jelentkezni és vélhetően fel is veszik,
jó tanuló.

Most válok és törekednénk arra, hogy a vagyonmegosztásról megállapodjunk bíróság nélkül.
A közös tulajdoni viszonyok felezéséhez képest a feleségem +10 Milliót kér, hogy lakást tudjon venni vagy hosszabb távra bérelni tudjon. Én oda is adnám ezt az összeget, ha cserébe nem kellene a két gyerek egyetemi évei alatt tartás díjat fizetnem. A gyerekek nála laknának továbbiakban.
A kérdésem az lenne, hogy a vagyonmegosztási megállapodásunkba bele lehet-e foglalni a jövőre nézve ezt és hogyan és mit kellene beleírni a megállapodásba, ami védelmet nyújthat egy későbbi vitától.

ObudaFan # e-mail 2018.12.30. 13:27

Ha nem megy bíróságra, akkor csak abban lehet reménykedni, hogy a jogosult majd becsületesen bejelenti, hogy már nem jogosult a tartásra, máskülönben élete végéig tiltani fogják. Nem szűnik ez meg magától.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Márti71 # e-mail 2018.12.29. 21:38

Az illetö több mint 10 éve fizeti ( eddig a fizetéséből tiltották)viszont nem hajlandó a biróságra menni.a végzésben az állt,hogy a jövedelme 50% le tiltandó gyerektartásra.Ha nem megy biróságra akkor ezt figyelembe veszik a leszázalékolásnál is ennek megfelelöen tiltják majd?Olyan egyénről van szó akit semmi nem érdekeel és nem tesz semmilyen lépéseket.

rigoz # e-mail 2018.12.29. 21:17

Ha a gyerek 18 év alatti, akkor igen, megeshet ilyen eset.

A 18 év alatti gyereket a szülője ugyanis a saját létfenntartása kárára is köteles tartani, rendkívül kivételes esetektől eltekintve.

Afeletti korú gyereknél - ha nincs más jövedelem -, akkor nem valószínű.

Bíróság azonban a határozásnál köteles méltányolni az Ön helyzetét és annak megfelelően határozni arról, hogy mekkora mértékű, illetve milyen jellegű tartásdíj megfizetésére kötelezi, amennyiben az arra való jogosultságot vagy kötelezettség fennállását állapítja meg.

Ilyen esetben különösen célszerű lehet a jogosulttal - amennyiben lehetséges - egyébként egyezséget kötni, pl. természetbeni nyújtásról vagy - amennyiben van ilyen - nagyobb értékű ingóság átruházásával a tartásdíj-fizetési kötelezettséget rendezettnek tekinte(t)ni.

Márti71 # e-mail 2018.12.29. 20:57

Azt szeretném megkérdezni ha valakit le rokkantságiznak és jogerös birósági végzése van,hogy gyerektartást kell fizetni akkor ezt a rokkantsági összegébők is levonják?

drbjozsef # e-mail 2018.12.20. 21:43

Georgee,

Ptk. 4:220. § [A továbbtanuló nagykorú gyermek tartásra való jogosultsága]
(1) A továbbtanuló nagykorú, munkaképes gyermek a rászorultsági vélelem esetén kívül is jogosult a tartásra, ha szükséges tanulmányai indokolt időn belüli folytatása érdekében arra rászorul. A gyermeknek a szülőt a továbbtanulási szándékáról késedelem nélkül tájékoztatnia kell.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tanulmánynak minősül az életpályára előkészítő szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzés vagy tanfolyam, a felsőfokú végzettségi szintet biztosító alap- és mesterképzésben, valamint a felsőfokú szakképzésben folytatott tanulmányok folyamatos végzése. Nem érinti a tanulmányok folyamatosságát az a megszakítás, amely a jogosultnak nem róható fel.
...
(5) A szülő a huszonötödik életévét betöltött, továbbtanuló gyermekének tartására rendkívül indokolt esetben kötelezhető.

Szerintem egyelőre fizetned kell.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Georgee # e-mail 2018.12.20. 19:38

Üdvözletem,

Jelenleg folyamatban lévő válóperrel kapcsolatban lenne kérdésem a gyerektartás vonatkozásában:

23 éves nagyfiam rendelkezik egy félfelsőfokú szakképesítéssel, melyet a középiskolában szerzett, még 18 évesen. Ezt követően nappali tagozaton elvégezte már a szegedi egyetem egyik szakjának a BSC részét, lediplomázott, és most felvették ugyanennek a szaknak az egyetemi (MSC) részére is, ami még 2 éig, 25 éves koráig fog tartani. Szintén nappali tagozatos hallgató.

Kérdésem, hogy ebben az esetben jogilag köteles vagyok-e gyerektartást fizetni a második diploma megszerzése idejére is, vagy a BSC végzettséggel ezen jogi kötlezettségem megszűnik.

A félreértések elkerülése érdekében, a Gyermekeim után eddig is kimagasló gyerektartást fizettem, és a továbbiakban is támogatni akarom Őket, viszont a volt feleségemen keresztül csak a jogilag szükségeset szeretném, és a Gyerekek motiválása céljából a további támogatásukat feltételekhez kötném (pl. tanulmányi eredmény, vagy, hogy a további képzéseket, amelyek a személyestovábbfejlődésüket szolgálja, felesben vállalnám).

Milyen lehetőségem van erre a Gyerekek esetében?

Előre is köszönöm a segítő, konstruktiv válaszaikat!

Georgee

ObudaFan # e-mail 2018.12.17. 16:13

Ő semmit, tartásdíjat az anyai nagymama követelhet. De előtte természetesen rendezni kell az apai jogállást, ha máshogy nem, perben.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Gizmo1024 # e-mail 2018.12.16. 15:46

Kedves fórumozók
Mit kovetelhet az anya aki 17 eves a 18 eves apatol ugy hogy a gyerek 2 honapos? Nincsen apasagi nyilatkozat és sehol nem szerepel az apa neve es az anyai nagymama a gyerek gyamja.

ObudaFan # e-mail 2018.12.13. 15:40

1-2 hónap biztosan eltelik addig.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Márti71 # e-mail 2018.12.12. 19:22

Köszönöm a válaszodat ma beadtam azt szeretném még meg kérdezni mennyi idő mire a bíró dönt

ObudaFan # e-mail 2018.12.11. 09:44

Kérj konkrét összeget, leginkább a keresetben amúgy is szereplő összeget, aztán majd a bíró eldönti.
Nincs formanyomtatvány.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Márti71 # e-mail 2018.12.10. 21:03

Illetve kell e konkrét összeget írnom vagy a bíró állapítja meg?

Márti71 # e-mail 2018.12.10. 20:47

Hogyan kell kérnem az ideiglenes intézkedés mit kell bele írnom? Van e formanyomtatvany?