Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


gyerektartásdíj

gerbera317 # e-mail 2020.11.17. 13:30

Ezért kell megvárni a rendbírság kiszabását. Ha az jogerős, többé nem kell bizonyítani a munkáltató mulasztását.

drbjozsef #   2020.11.17. 12:15

Betty3,

Helyesen : FMH-t kell indítanod egy közjegyzőnél.

Aztán ha ellentmondanának neki, akkor megy a bíróságra az ügy.

De elég biztosnak kellene lenned benne, hogy a munkáltató sértette meg a levonás szabályait, és nem valami más hiba van a háttérben. Különben sokba fog fájni neked az a próbálkozás.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Betty3 #   2020.11.17. 12:01

Köszönöm a válaszokat. Elég bonyolult akkor szerintem. Ha jól értem akkor fmh-t kell kérni bíróságon? Köszönöm

gerbera317 # e-mail 2020.11.14. 17:36

Itt még nincs egészen vége! Mert jogosan merül fel a kérdés, hogy mi a helyzet az így le nem vont végrehajtási költséggel? A végrehajtó miért nem követelheti a munkáltatótól az elmulasztott végrehajtási költséget?
Nos, ha a vh-kérő az új fmh + végrehajtással sikerrel jár, az alapüggyel egyetemlegesen így keletkező térülését (tehát csak a tőketérülését; a költségeket és az esetleges késedelmi kamat-térülést nem) be kell jelentenie az alap végrehajtásban is, hiszen ennek hiányában kettős megtérülés történne. Azonban, ha bejelenti, akkor az alap végrehajtásban a végrehajtó követelheti, hogy az így beszedett összegekből fizesse meg a végrehajtási költségeket is. És ha erre fizet is a vh-kérő, akkor kiderül, hogy kevésre perelte a munkáltatót.
Összegezve tehát: a munkáltató elleni fmh-nak követelésként tartalmaznia kell nemcsak azt, amit a munkáltatónak a végrehajtást kérő részére kellett volna levonnia, hanem a Vht. 164. § szerint felszámítható valamennyi végrehajtási költséget is. Tehát a végrehajtó azért van kizárva ebből az efemházásból, mert helyette ezt a vh-kérőnek kell elvégeznie.
Ez persze csak az elmélet. Nagyon kirívó összegű le nem vonást kell ahhoz elkövetni, hogy a vh-kérő ilyenre szánja el magát.

rigoz # e-mail 2020.11.14. 17:14

Köszönöm a részletekben menő felvilágosítást, Gerbera! :)

Ezt elraktározom magamban. :) Illetve legalábbis igyekszem...

gerbera317 # e-mail 2020.11.14. 17:11

Kezdem elölről.
A rendbírságról: 45/A. § (2) [a végrehajtó] [...] a szükséges iratok megküldésével indítványt tesz a bíróságnál a rendbírság kiszabására. Tehát a bíróság csakis indítványra, a végrehajtó indítványára (kvázi kérelmére) szab ki rendbírságot. Ez a kérelemhez kötöttség nem kerülhető meg. Nyilvánvaló, ha a végrehajtó nem intézkedik eziránt, a végrehajtást kérő szorgalmazhatja, hogy hát akkor talán mégis...
A munkáltató felelősségéről: 79. § (1) A munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelesség megszegése esetén a munkáltató a le nem vont összeg erejéig készfizető kezesként felel a végrehajtást kérőnek. Tehát a munkáltató azzal az összeggel, amit levonhatott volna a végrehajtást kérő javára, de nem tette, készfizető kezesként felel a végrehajtást kérőnek. Aki ezt a követelését csak úgy tudja érvényesíteni a munkáltatóval szemben, hogy fizetési meghagyás útján követeli. Ellentmondás esetén a bíróság azt vizsgálja, valóban mulasztott-e a végrehajtást kérő, ezért egy rendbírságot jogerősen kiszabó végzés (ami ugyebár a munkáltató mulasztásával indokol) itt perdöntő lehet. Ha továbbra sem fizet, végrehajtás kérhető, ami 82/A. § (7) szerint megindulva azonnal eredményes lesz (ne felejtsük: működő cégről van szó). A készfizető kezesség természetéből fakad, hogy a munkáltató az így kikényszerített teljesítés szerinti összeget csak előlegezi, hiszen végső soron az adóstól kártérítésként követelheti, szintén előbb fmh-val, majd újabb végrehajtással érvényesítve.

rigoz # e-mail 2020.11.14. 16:40

És ezt nagyra értékelem! Még nagyobbra, hogy ezt némi humorral teszed, ellenben Gerbera "barátunkkal"! :) Bár az előbb pozitívan csalódtam benne, e téren, jegyzem meg. :)

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.11.14. 16:33

Azért segítek.

www.kbs-ugyved.hu

rigoz # e-mail 2020.11.14. 16:28

Nem mondtam, hogy tévedhetetlen vagyok Béla.. :) Te vagy kettőnk közül a végzett jogász! :)

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.11.14. 16:13

Na, ezt gondold át mégegyszer! Segítek, mire koncentrálj: ha egy követelésnek több kötelezettje van, akkor azt csak az egyikkel szemben lehet érvényesíteni? Ítélt dolog-e az, ha több kötelezett közül az egyikkel szemben van végrehajtható határozat? Illetve: lehet-e bárkivel szemben végrehajtani végrehajtható döntés nélkül? (A munkavállalóval szembeni határozat nyilván nem a munkáltatóról szól.)

www.kbs-ugyved.hu

rigoz # e-mail 2020.11.14. 15:15

Nem, ez nem új Béla, csakhát ugye olyan dologra fmh.-t kérni, amit végrehajtás alá vontak és

Hát az nekem visszautasítandónak tűnne.. Ami egy ellentmondásból kiderül(het)... És akkor a kérdező nincs megint sehol... :)

(értsd: Én úgy tudtam, hogy a letiltásnak az a lényege, hogy a munkáltató azért felelősségre vonható, ha nem tesz neki eleget (rendbírság) és ha közvetlen a letiltás, akkor nem kell külön a munkáltató ellen perelni, ha készfizető kezesként kell előlépjen a felelősségben, hiszen a jogerős letiltó végzés végrehajtható okirat...)

Amúgy szerintem, ha az fmh.-t - szép hasonlat :D - már a közigazgatási hatósági eljáráshoz hasonlítod, Én inkább azt mondanám, hogy "feltételesen sommás" eljárás, azzal az eltéréssel, hogy van "ellenérdekű ügyfél" és a feltétele , egyébként az eljárás "teljes eljárássá alakul" (per)... :) :D

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.11.14. 10:32

Új, hogy a fizetési meghagyásos eljárás egy sommás eljárás, amiben a követelés megalapozottságát, összegszerűségét egyáltalán nem vizsgálják? Büntetőre specializálódtál?

www.kbs-ugyved.hu

rigoz # e-mail 2020.11.14. 08:37

Arra lehet kiadni fmh.-t? Ez nekem új, Gerbera...

Nyilván, a végrehajtást kérő nem indítványozhatja, de a bíróság hivatalból kiszabhatja azt, nem? Vagy tévednék? A hivatalos tudomásszerzés módja meg lényegtelen, ha az törvényes úton történt, ezt egy ügyben maga a Belügyminisztérium mondta ki. A hivatalból folytatandó cselekményt akkor is el kell végezni, ha indokolt, ha arra az ügyfél panaszából következően szerez tudomást a hatóság (ez megfelelően irányadó szerintem a bíróság által hivatalból végzendő cselekményekre, amilyen tudtommal a rendbírság is vagy a kizárás, bár teszem hozzá, a végrehajtót hivatalból a MBVK Elnöke zárhatja ki, nem a bíróság)...

gerbera317 # e-mail 2020.11.13. 21:39

Khmm. A munkáltató nem köteles szóba állni a végrehajtást kérővel, hanem csakis a végrehajtóval. Rendbirság kiszabását is csak a végrehajtó indítványozhatja.
A munkáltató és a végrehajtást kérő akkor kerülnek először közvetlen kapcsolatba, amikor a végrehajtást kérő fmh-val kínálja meg a munkáltatót, készfizető kezesi helytállásra kötelezve azt a le nem vont összeg erejéig. Egy ilyen előtt érdemes viszont megvárni a jogerősen kiszabott rendbírságot, mert az esetleges ellentmondás esetén ez lesz a perdöntő bizonyíték.

rigoz # e-mail 2020.11.13. 17:59

Annyit fűznék hozzá drbjozsef válaszához, hogy a foganatosító - végrehajtó székhelye szerint illetékes járási - bíróság jogosult pénzbírságot is kiszabni. Megfontolandó ezért jelezni oda is az elrendelési ügyszámra hivatkozással jelezni ezt a megállapítást. Továbbá a végrehajtást szándékosan akadályozó személy - adóst ide nem értve - bűncselekmény elkövetője is lehet szélsőséges esetben...

drbjozsef #   2020.11.13. 17:34

Betty3,

A bankszámláról "letiltani" nem lehet, az az "inkasszó" (helyesen : hatósági átutalás), amit szintén a végrehajtó adhat ki. Kérjed meg rá. Ha a tartozás belátható időn belül megtérül a munkabérből levonással, akkor nem biztos, hogy hajlandó lesz rá.

A munakbérből letiltás foganatosítása a munkáltató felelőssége, a Vht. 75-77.§ szerint.

Egy tértivevényes levélben felszólíthatod a helyes levonásra, de a végrehajtó ellenőrizheti is a munkáltatót, neki is bejelentheted, hogy nem hajtja végre a munkáltató.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Betty3 #   2020.11.13. 13:59

Tisztelt Fórum!
Olyan kérdéssel fordulnék hogy kihez lehet fellebbezést benyújtani hogy a munkáltató se akarja levonni az előírt gyerektartás hátralékot. Több hónappal tartoznak visszamenőleg. Ha jól tudom gyerektartás az első levonandó és 50 %-ig lehet azt levonni, utána a többit. Többszöri felszólításra se hajlandók a hátralékot letiltani ami elő van írva végrehajtó által. Bankszámláról hogy tudom letiltatni a többit? Köszönöm

rigoz # e-mail 2020.11.11. 15:36

Onnantól, hogy a fia tartásdíjfizetési kötelezettsége megszűnésére vonatkozó bejelentését a bíróság visszaigazoltan tudomásul vette és Önt erről tájékoztatta vagy ennek hiányában az Ön által kezdeményezett gyermektartásdíj-fizetési kötelezettség megszüntetése iránti perben jogerősen megszüntette azt, illetve ideiglenes intézkedéssel annak végrehajtását a per jogerős befejezéséig felfüggesztette, az erről szóló végzés közlésétől fogva.

Lacika44 # e-mail 2020.11.11. 15:19

Tiszteletem!
Fiam 21 éves,idén júniusba befejezte a tanulmányait!Gyerektartás rendszeresen fizetem!Kérdésem az lenne,mikortól nem kel fizetnem gyerektartást?

Tiszteletem!
Fiam 21 éves,idén júniusba befejezte a tanulmányait!Gyerektartás rendszeresen fizetem!Kérdésem az lenne,mikortól nem kel fizetnem gyerekta

gerbera317 # e-mail 2020.10.25. 10:13

Milyen módon lehet Végrehajtót, végrehajtó irodát váltani?
Sehogyan. Az igazi megoldás nem is érdekel?

mammamia30 # e-mail 2020.10.25. 09:41

Tiszteletem! 2 és fél év után ismét munkába állt kislányom apukája aki nagyon szezonálisan fizetett gyermektartásdíjat a 11 év alatt- csak incasso által amikor a VH tudott tiltani munkabéréből. Kérdésem: OEP által, egészségbiztosítási járulék fizetése, Kormányhivatal- ismét " betalálta " a VH. Azonban a korábbi korrekt Dr. Horváth Tamás VH iroda helyett egy új bp.-i VH-t jelöltek ki, aki szabályosan " ül az ügymeneten". 5 évre visszamenő gyermektartásdíj hátralék incasso van folyamatban apa- adós ellen: már bejelentett munkahelyet is létesített, a VH még mindig nem utal, sem postai úton nem kézbesítenek számunkra gyermektartásdíjat, jogerős bírósági ítélet, VH ellenére. Milyen módon lehet Végrehajtót, végrehajtó irodát váltani? Bírósághoz, Kúriához, kihez kell fordulni ilyen ügymenetben? Köszönöm a válaszokat előre is.

gerbera317 # e-mail 2020.03.10. 22:22

Kérdezd a végrehajtót! Ő tudja. Mi honnan tudhatnánk?

Osi23 # e-mail 2020.03.10. 21:55

Jó estét.

Kérdésem az lenne,ha az apa kifizeti személyesen a végrehajtónak az elmaradt gyerektartást+a végrehajtói fizetni valókat,akkor én miért nem kapom meg a tőkét ( az elmaradt pénzt),csak valamennyi részt? Hiszen a végrehajtási díjakat is kifizette az apa. Köszönöm a választ.

Cemende # e-mail 2020.02.10. 10:24

Üdvözletem!

Az alábbi kérdésben szeretnék segítséget kérni:

Adott egy házaspár, akik mind ketten kettős állampolgárok, (Román, Magyar) és válás alatt állnak (folyamatban). Életvitel szerűen Magyarországon élnek, itt dolgoznak, a közös gyermek is itt végzi a tanulmányait. A kérdés a következő: Ha a gyermek a 18. életévének betöltése után nappali tagozatos tanulmányokat folytat, akkor bármelyik szülő jogosult-e gyermektartást kapni?
Másik kérdés:Személyi kölcsön amit a házasság alatt vett fel az egyik fél, ilyen estben a visszafizetés milyen módon történhet, van-e mód arra hogy a magyar jogrend szabályai szerint "közös kötelezettségnek" minősüljön?

Köszönettel:
Zia

papa5 # e-mail 2020.02.08. 09:47

14 hónap,heti 3 alkalom,hétfő és szerda délután,vmint szombat délelött(gyakorlat)