Fórum cégügyek - társasági jog régebbi elöl     új hozzászólás


Meghalt egyéni vállalkozó

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.02.03. 14:14

Szigorúan véve se módosítás, se új szerződés nem kell. Egyébként azt csináltok, amit akartok. Mi a jelentősége?

www.kbs-ugyved.hu

oligaliga # e-mail 2020.02.03. 13:16

Bár úgy tűnik, hogy a szerződésmódosítás elegendő lehet, a Legfelsőbb Bíróság egy korábbi ítéletében úgy fogalmazott, hogy „"a hagyatéki vagyonban nem teszi jogutóddá, örökössé a vállalkozás folytatására jogosult személyt, így rendelkezési jogot sem szerezhet a hagyaték felett, amelybe a meg nem szűnt szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek is bele tartoznak.”" (BH.2009.150.)

Ez alapján a szerződéses kötelezettségeket és jogokat az örökös örökölte, aki nem feltétlenül azonos az özveggyel, aki a tevékenységet folytatja, vagyis a szerződéseket újra kell kötni.

FRAKK # e-mail 2020.02.03. 10:43

köszi, én is így látom, de nem minden jogász látja így

azon megy a vita, hogy új szerződést kössünk-e az özveggyel vagy szerződésmódosítás legyen

EgyéniV.tv. 17. § szerinti tevékenység továbbvitel be lett jelentve özvegy által egyébként

szerintem ez mehet szerződésmódosítással

drbjozsef #   2020.02.03. 10:33

FRAKK,

Az, hogy jogutódja, az biztos. Pláne, ha a Evectv. (2009. évi CXV) 17§ szerint bejelenti a vállalkozás folytatását.

De szsz (bár hót laikus vagyok) akkor is jogutód, ha nem vinné tovább, mert az egyéni vállalkozásnál a gazdálkodó szervezete maga az egyéni vállalkozóként működő természetes személy. Ezért a természetes személy és az egyéni vállalkozóként működő gazdasági szervezet vagyona egybeesik, így ez a vagyon a hagyatékhoz tartozik és örökölhető. Márpedig ha hagyatékként öröklődik a vagyon, akkor a követelések is, amit jogutódként a vagyon terhére, és a Ptk. szabályai szerint legfeljebb annak erejéig állni köteles.

Már persze, ha az özvegy (is) örököl.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

oligaliga # e-mail 2020.02.03. 10:18

Még ó, hogy elsősorban a törvényt kell alkalmazni, nem a kommentárt.

FRAKK # e-mail 2020.02.03. 10:14

Ezzel aztán ki van segítve az ember:

(a kommentár üti a törvényt)

2011-es HVG-Orac szakkönyv szerint:

"Megítélésünk szerint fogalmilag kizárt, hogy az egyéni vállalkozói tevékenység más által folytatható legyen. A korábbi szabályozás esetén még annyiban inkább magyarázható e lehetőség biztosítása, hogy jóval nehézkesebb volt az ügyintézés mint az új szabályozás alapján.

Az új Evt. azonban már annyira leegyszerűsíti az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésével kapcsolatos ügyintézést, hogy nem indokolható egy ilyen, gyakorlatban értelmezhetetlen szabály a korábbi törvényből való átvétele, mert e szabály tartalma értelmezhetetlen. Álláspontunk szerint ebben az esetben a bejelentő özvegyet, örököst vagy törvényes képviselőt úgy kell tekinteni, mint egy új egyéni vállalkozói tevékenység bejelentőjét."

FRAKK # e-mail 2020.02.03. 09:16

köszönöm, de akkor az egyértelmű szerintetek is, hogy a szerződések tekintetében jogutód az özvegy (ha bejelentette, hogy továbbviszi a tevékenységet)

lajcsó # e-mail 2020.01.31. 14:42

A jogutódlás bizonyitása érdekében a hagyatékátadó végzésből majd jó lesz kérni egy példányt, ha nem kaptok a közjegyzőtől.

Dr. Szücs Lajos
Ügyvéd

ObudaFan # e-mail 2020.01.31. 12:28

Szerintem nem kell, de érdemes megerősíteni írásban.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

FRAKK # e-mail 2020.01.31. 11:14

Sziasztok! Segítsetek alábbi kérdésben legyetek szívesek.

Az egyéni vállalkozó meghalt.
Volt legalább 60 munkavállalója stb. tőkeerős vállalkozó volt gépekkel stb.
Számtalan vállalkozási szerződése fennáll még velünk.
Mi vagyunk a megrendelők.
Több számla is kiállításra került még életében felénk.

Az özvegy továbbviszi a vállalkozási tevékenységet, bejelentette BM felé.
Hagyatékátadó végzés nincs még.

Kérdés: jogutód-e hatályban lévő szerződések tekintetében az özvegy vagy kell-e szerződésmódosítást kötni vele (alanyváltozás átvezetése)

(a számlák nem kerülnek kifizetésre, megvárjuk a közjegyző jogerős végzését, az elhunyt magánvagyona volt az egyéni vállalkozói vagyon is)

köszönöm szépen