Veszélyhelyzeti rendelkezés, titkos szavazás


ObudaFan # 2021.05.13. 11:14

Feltétlenül szükséges a tisztújítás? Ha a jogi személy vezető tisztségviselőjének vagy testületi tagjának, valamint az állandó könyvvizsgálójának megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt szűnik meg - kivéve a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c), e), f) vagy g) pontja szerinti megszűnési okot, és a felügyeleti jogkörében eljáró hatóság vagy bíróság határozatával történő megszűnés esetét -, a megbízatás alapítói határozat vagy döntéshozó szervi határozat hiányában a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad, és a vezető tisztségviselő, a testületi tag, valamint az állandó könyvvizsgáló legkésőbb eddig az időpontig köteles feladatát ellátni. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának lejárta esetén a szükséges intézkedések meghozatalára az 5. § alkalmazása esetén a jogi személy ügyvezetése is jogosult.

Az én véleményem szerint egyébként ha feltétlenül kell tisztújítás, akkor abból kell kiindulni, hogy ha a jogi személy létesítő okirata az elektronikus hírközlő eszközök használatának, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a szabályairól nem, vagy e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik, ezeknek a szabályoknak a megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi személy ügyvezetése jogosult. Félve mondom, de szerintem ebbe belefér, hogy a titkosság kérdését is oda hajlítsa az ügyvezetés, ahova az online rend miatt kell.

Jelenleg egyébként - a jogszabály számokat leszámítva - ezek a szabályok vannak ismét érvényben:

https://biroigyakorlat.blog.hu/…lyzet_idejen

ipamarcsi # 2021.04.23. 08:25

Üdvözlöm!
Egy sürgős kérdésem lenne.
Május 28-án online küldöttgyűlést hív össze a szövetség elnöke valószínűleg Zoom alkalmazásával. Hiányzó elnökségi tag választására is sor kerülne, de két jelölt közül, tehát titkosan kell választani.
A titkos választás feltétele, hogy a szavazók anonimitása biztosítva legyen. A Zoom esetében az admin-hoz futnak be a válaszok, tehát ő látja a szavazat beküldőket. Ebben az esetben ugye már sérült a titkosság biztosítottsága?
Ha így nem, milyen más módon lehet titkosan választani?
Vagy egyáltalán sor kerülhet-e választásra?

Nagyon köszönöm a mielőbbi választ!