Határozott idejű szerződés felmondása


ObudaFan # 2021.08.04. 11:19

Közös megegyezésben abban állapodnak meg a felek, amiben szeretnének. De hivatkozási alapja van a megbízottnak:

Ptk. 6:278. § [Felmondás]

(2) A megbízó felmondása esetén a megbízó köteles megtéríteni a megbízottnak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízott szerződésszegése miatt került sor.

Kustany # 2021.07.27. 16:54

Lenne egy kérdésem, amiben a segítségükre lenne szükségem.

A helyzet a következő.
Adott egy megbízási szerződés, amiben a Megbízó és a Megbízott is egy-egy gazdasági társaság.
A szerződés egy projektben való részvételre vonatkozik, határozott idejű, a megkötésekor mindkét fél világosan látta, hogy a projekt, mettől meddig fog tartani és a szerződésben pontosan fel vannak sorolva azok a területek, amikért a Megbízott felel. Maga a szerződés 10 hónapra szól.

Az együttműködésben nem merült fel kifogás a Megbízó és a Megbízott között, de a Megbízó egy másik alvállalkozója kijelentette, hogy nem hajlandó a jelen Megbízottal együttműködni. Ez a projekt sikerét veszélyeztetheti, ezért a Megbízó fel kívánja bontani a szerződést a Megbízottal.

Lehetőség van arra, hogy a szerződést közös megegyezéssel felbontsák, de a következő kérdés merül fel:
Kérhet-e ellenszolgáltatást a Megbízott azért, hogy elesik 8 hónapi bevételtől?
Kérheti a Megbízott, hogy a maradék 8 hónapra való összeg X százalékát fizessék ki neki?
Mennyi szokott lenni az X?