Adomány bentmaradása


Kovács_Béla_Sándor # 2023.09.29. 03:57

Nem valószínű.

PraetorLXXVI # 2023.09.28. 19:26

és egy esetleges ügyészi felügyeleti eljárás esetén sem lenne ez probléma?

dr.klaura # 2023.09.28. 09:28

Kedves PraetorLXXVI!

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmező rendelkezései az adomány fogalmát akként definiálja, hogy az a civil szervezetnek – létesítő okiratban rögzített céljaira – ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, illetve nyújtott szolgáltatás.

Kérdés az, hogy a jogutód nélkül megszűnt cég kötött-e támogatási szerződést a konkrét Alapítvánnyal vagy sem? Rögzítették-e, hogy mi a jogkövetkezménye annak, ha az összeget nem a rögzített célra használják fel? Volt-e határidő megállapítva a felhasználásra? Ezek ismeretében lehet teljeskörű állásfoglalást adni a kérdésére.

Ha kötöttek támogatási szerződést, és az Alapítvány a szerződésben rögzítettől eltérő célra kívánja felhasználni az adomány összegét, akkor a jogutód nélkül megszűnt társaság egykori tagjai tudnak igényérvényesítés végett fellépni. Hozzáteszem, mindez irreleváns, tekintettel arra, hogy egy elévülési időn túl, több mint 5 évvel ezelőtti adományozásról van szó.

Amennyiben az Alapítvány az adomány összegét egyebekben az alapító okiratban foglalt célok valamelyikére igazolható módon felhasználja, akkor ezt már (jog)következmények nélkül megteheti.

További kérdés esetén forduljon hozzám bizalommal,
drkittlerlaura@gmail.com

osztap # 2023.09.27. 16:04

PraetorLXXVI,

Szerintem igen. Az adományt esetleg a Ptk. 6:237. §, az ajándék visszakövetelésére vonatkozó szabályok alapján követelhetné vissza a cég mint ajándékozó. De megszűnt, jogutód nincs - ki követelne?

PraetorLXXVI # 2023.09.27. 13:56

Segítségkérés alapja: 2017-ben egy cég adományozott 5M Ft-ot egy Nonprofit Alapítványnak azzal, hogy költse el a pénzt egy adott célra, de a pénz végül nem lett elköltve, most is megvan az alapítványnál. Viszont most szeretnék elkölteni más célra (ez a cél is benne van az alapítvány céljai között), azonban az adományozó cég jogutód nélkül megszűnt. Mit lehet tenni, elköthető a pénz az új célra?
Köszi annak, aki foglalkozik vele.