Érvénytelen elsőbbségi részvény?


ormi11 # 2005.08.08. 17:48

Alapítója vegyok egy zártkörű Rt-nek. Az alapításkor az alapszabály szerint: "A részvénytársaságnál ténylegesen foglalkoztatott dolgozókat a tőkekoncentráció érdekében x FT névértékű elővásárlási jogot biztosító részvény illeti."
Alapításkor én dolgozója voltam az Rt-nek, így én is jegyezhettem elővásárlási jogot biztosító részvényt, amely a nevemre a részvénykönyvbe bevezetésre került. Az idők során megváltam az Rt.től, nem vagyok dolgozója, de részvényes természetesen maradtam. A sors úgy hozta, hogy lehetőség nyílt részvényvásárlásra, amivel éltem elővásárlási jogomnál fogva, betartva az alapszabály rendelkezéseit.
Meglepődve tapasztaltam, hogy az Rt. igazgatósága írásbeli kérésemre nem adta a hozzájárulását a részvények átruházásához (Ptk215.§). Indokként az alapszabályban megfogalmazott "A részvénytársaságnál ténylegesen foglalkoztatott dolgozókat a tőkekoncentráció érdekében x FT névértékű elővásárlási jogot biztosító részvény illeti." fontos okot hozta fel. Kérdéseim:

  1. Akkor most visszaminősítették az elővásárlási jogot biztosító részvényemet sima törzsrészvénnyé? Szabad-e ilyet csinálni a saját tulajdonommal közgyűlési határozat nélkül????
  2. A mnkaviszinyom megszűnésével az elővásárlási jogom is megszűnik?
  3. Az adásvételi bejelentésemet követő 30 napon belül bár volt igazgatósági ülés(Gt.200.§(4.) ), de nekem nem nyilatkozott, engem nem értesített az igazgatóság a jóváhagyásról/elutasításról 30 napon belül, csak jóval később értesítettek postai úton. Ebben az esetben jóváhagyottnak tekinthető-e az üzlet?