demat-új részvény ára?


kismukk # 2005.10.26. 11:50

A Tőkepiaci törvény szerint a papirra nyomott részvényeket be kellett adni ún. dematerializálásra: ekkor a papir-részvényeket elektronikus formává alakitották át. (Számitógépen lesznek ezután nyilvántartva, a részvényesnek pedig kivonata van a nyilvántartási számláról.) Nomármost, ha a részvényes nem adja be részvényét dematra, akkor az rt-nek helyette új részvényt kell kibocsátania, azt értékesitenie kell és a bevételt oda kell adnia az (eredeti) részvényesnek. A kérdés: ha az rt be van vezetve a tőzsdén, akkor az ott elérhető ár lesz az értékesitési ár. De ha nem, és mondjuk akad valaki, aki az 1000 Ft névértékű részvényt 2 Ft-ért akarja megvenni, akkor az rt-nek ennyiért is el KELL adnia? Vagy van valami minimum ár, amely alatt nem kell eladnia?

rite csillaggal (törölt felhasználó) # 2005.10.26. 16:55

szerintem csak szimplán bevonják a részvényt

ObudaFan # 2005.10.26. 19:31

Befektetési szolgáltató útján kell értékesíteni, ez szerintem garancia arra, hogy áron keljen el a részvény, illetve ha nem, akkor kártérítésre perelhető lesz a befektetési szolgáltató.

kismukk # 2005.10.28. 13:25

Valóban, befektetési szolgáltató útján kellene értékesitenie az rt-nek. Azonban, ott van a Tpt-ben, hogy a bef.szolg-nak a megbizót (az rt-t) tájékoztatnia kell a várható piaci feltételekről, a kockázatokról stb., és nyilván akkor fog vele egyáltalán foglalkozni, ha van esély a részvény jó áron való értékesitésére. Mármost, az illető rt olyan, amely a megalapitása óta eltelt 10 évben soha nem fizetett osztalékot, tőzsdére bevezetve nincs, és részvényeit a kutya sem keresi. Marad tehát a kérdés: ha ilyen esetben jelentkezne valaki, hogy az 1000 Ft névértékű, de abszolúte inkurrens részvényért hajlandó 2 forintot fizetni, akkor az rt-nek (illetve a bef.szolg-nak) el KELL-E adnia ezért az árért? (minthogy más vételi árajánlat nincs) A kérdés azért is érdekes, mert ilyesmiről a Tpt taxative nem rendelkezik.