Késedelmi kamat késedelme


mape # 2006.02.13. 19:43

Tisztelt Obuda Fan!
Azt kérdezném, hogy az elismert késedelmi kamat követelésünket, ha megitéli a Bíróság, akkor az elismerés időpontjától (több mint egy év) jár-e valamilyen késedelmi kamat.
Hiszen azóta nem használhattuk ezt a pénzt, ma meg már persze kevesebbet is ér.
Köszönettel: mape

ObudaFan # 2006.02.13. 19:51

Olyan bírói gyakorlatról van tudomásom, ami szerint amennyiben a tőkeösszeg kifizetése megtörtént, és már csak a késedelmi kamattartozás maradt, onnantól fogva arra is lehet késedelmi kamatot számolni, csak általában ez nem valami nagy összeg, és kár vesződni vele.

ObudaFan # 2006.02.13. 19:52

Egyébként meg kérni kell a bíróságtól, mert a pertárgy értékét, és így az illeték összegét úgysem növeli, így nincs vesztrenivaló.

mape # 2006.02.13. 20:29

Hát Te villámgyors vagy, ez az igazi on-line válasz.
Nagyon köszönöm a választ, egyébként a késedelmi kamat cca. 683ezer Ft, azóta erre még cca. 81ezer járna, azért ez nekünk megéri.
Szóval a csütörtöki tárgyaláson jelentsük be a bíróságon ezt a követelést is?

ObudaFan # 2006.02.14. 16:38

Gazdálkodó szervezetek egymás közötti viszonyában ha a kötelezett a pénztartozása kiegyenlítésével késedelembe esik, és az utóbb fizetett összeget - a jogosult rendelkezése szerint, vagy a felek megállapodása értelmében - elsôsorban a fôkövetelésre kell fordítani, s a fizetett összeg a késedelmi kamatot már nem fedezi, a fizetés napjáig felszámított - és önállóan érvényesített - késedelmi kamatkövetelés után a tôke kifizetésének idôpontjától kezdve külön késedelmi kamat jár, mondja ki a GK 66.

mape # 2006.02.17. 16:47

Köszönöm a választ, de sajnos még mindent nem tudok:))
Legyél kedves megmondani, hogy a késedelmi kamat számítás éves napi alapja mindig 365 nap/késedelmes nap, vagy a szökőévben 366nap/késedelmes nap, mert most ebbe köt bele a késedelmesen fizető cég.
köszi

ObudaFan # 2006.02.17. 16:53

Az viszont már tényleg 100 forintos probléma, de 366.