Fórum Végrehajtási jog régebbi elöl     új hozzászólás


Mennyi ideje van a 2.fokú bíróságnak döntenie?

rigoz # e-mail 2020.08.16. 15:18

A 30 nap az ún. általános intézkedési határidő. Ha más határidőt nem ír elő jogszabály, ezen belül kell a szükséges intékzedést megtenni, döntést meghozni az arra okot cselekmény megtörténtétől fogva.

A hatályos Pp. hatálya alatt pont a "végtelenségig" felszámolása érdekében került bevezetésre a 110. §-ban ez a 30 napos általános, fő szabály szerinti határidő.

Ha az ágazati szabály vagy maga a Pp. más határidőt nem állapít meg a fellebbezés elbírálására nézve, akkor azt a másodfokú bíróság a felterjesztéstől számított legkésőbb 30 napon belül el kell bírálja.

A határidő eltelte után eljárás elhúzódása miatti kifogás útján kikényszeríthető az elbírálás.

Ennek menetét alább részleteztem.

Lewis1 # e-mail 2020.08.16. 14:53

Tehát 1 hónaptól a végtelenségig? Na ebből akkor az idén sem lesz pénz. Még egyezer úgy is fellebbezhet ,aztán a felszámolás se megy gyorsan.

rigoz # e-mail 2020.08.15. 23:41
  • időrendi sorrendben rendezett iratokkal érkező ügyfelet
rigoz # e-mail 2020.08.15. 23:40

OFF

gerbera

Tényleg zárásként, ki kell akkor, hogy ábrándítsalak, mert az Én fogalmazásmódomat még a kormányhivatalokból is érte ilyen tekintetben pozitív kritika.

A helyesírásom alapból átlag feletti színvonalú, szofisztikus kifejezőképességem pedig kifejezetten magas szintű.

Ezt nem a "felézés" vagy egy-két elütés befolyásolja.

A kormánymegbízottas példa nagyon találó, mert volt már több kormánymegbízottal is levélváltásom, sőt igazgatókkal, főigazgatókkal, hagy' ne folytassam... :)

És sokszor a magam levele grammatikai-retorikai szempontból szerintem még jobb is volt, mint az övéké...

Az is beszédes, hogy magyar nyelv és irodalomból minden év végi és fél évi jegyem egy évtizeden át (!!) - kivétel nélkül - 4-es vagy 5-ös volt...

Sőt BÁH-os köztisztviselő társad, ismerős külön tesztelt és nagyon megdicsért, milyen jó a helyesírásom!

De voltak kivételek is, bár Én azokat mindig az érdemi tartalmuk szerint nézem

És nem minősíti az embert szerintem annyira, hogy mennyire szofisztikusan fejezi ki magát helyesen.

Van ugyanis egy "nagyon jó, kvázi hivatalnok" ismerősöm, aki amúgy nem túl jól (legalábbis írásban, de szóban ellenben nagyon is jól), de Én már kiismertem a stílusát és pontosan tudom mit akar mondani és ennek fényében meg sem kottyan értelmezni.

Én ezen vagyok minden téren, hogy szolidárisan kell állni a másikhoz, nem verni az asztalt. Azt már láttam, hogy ebben nagyon nem egyezik az álláspontunk. Mikor Te arról regélsz, hogy kivágod a nem időrendi sorrendben érkező ügyfelet az ügyfélfogadásról a vh-irodából

De ezért Téged szeret az MBVK Hivatali Kara?? Ez is költői és nem személyeskedésből, csak érted, mégis Te azért vagy ott, hogy szolgáltass jogot a hozzád fordulónak, tehát Te kvázi - a kinevezésed szerint egy közszolga (tényleg nem sértésből, de ha egyszer az a rohadt Kjt. és Alaptörvény is ezt mondja ki) vagy, akkor nem éppen méltó és közhivatal viselésével és a munkáltató jogos érdekével, a közbizalom fenntartásának mindenek előttiségével összeegyeztethető ez a magatartás feltétlen, szerintem... Ami érdekében a köztisztviselő/alkalmazott stb. személyiségi jogai ugye korlátozhatók, így a véleménynyilvánítás szabadságáé is, aminek a körébe a Te ezen megnyilvánulásod tartozik...

Nagyon becsületes, hogy ilyen magasan képzett vagy, elismerésem, de kérlek, maradj azért a földön jó!

Egy más platformon nagyon szívesen el elmélkedek személyeskedéstől mentesen veled erről, de ez nem a megfelelő hely! Itt azért vagyunk, hogy az állampolgárok joghoz jutásában segítsünk, ez nem nyelvészprofesszorok fóruma... :)

Egyáltalán nem sértettél meg, csak nem tartom ezt a témát ide valónak Én sem. Ezt nem érdemli ez a platform és annak az ebben döntőrészt érdekelten közönsége, nem az anyanyelv a tiszteletet, az persze megérdemli, nem vitás.

Bár azt látom, hogy igazából ez neked hiúsági kérdés és az ellenkező véleményt vagy annak a közhírré tételét személyes sértésnek éled meg és ha ez így van, az sokkal nagyobb gond. Személyes gond, de nem részemről. De remélem, csak rosszul látom. :)

OFF end

...

NEM OFF

Telefon, szó elszáll, írás megmarad... :D Nem javaslom, abból csak több baj van, mint haszon, főleg, ha ilyen jól fejezi ki magát az illető... :D :(

gerbera317 # e-mail 2020.08.15. 19:11

K., telefon... Tehát: Amaz meg alá is írja.

gerbera317 # e-mail 2020.08.15. 19:09

Végtére is, a felszámolás is egyfajta végrehajtás.

Off
@rigoz
A felézés nem helyesírási kérdés, hanem mondattani.
Az eltérő nyelvcsaládba tartozó nyelvekkel példálózni pedig egyáltalán nem túlzás. Az egyes szavaknak az a képessége, hogy meghatározzák a mondatban a grammatikai környezetüket, nyelvcsaládtól független dolog, és az erre irányuló tudományos kutatásnak mind az indogermán, mind a magyar nyelvben helye van, és a megfelelő tudással és képzettséggel rendelkezők akár még párhuzamokra is rámutathatnak, ami egyesekből esetleg csodálkozást, megütközést, sőt, akár értetlenséget is kiválthat.
De az én párhuzamom célja nem ez volt, hanem hogy feltegyek egy költői kérdést, nevezetesen: Ha idegen nyelveknél fontos az állandó határozó (ott rekciónak hívják egyébként) helyes használata - és az most mindegy, hogy belülről fakadó igényességből, vagy kívülről motivált érdekből -, akkor ugyanezt a törődést valljon nem érdemli meg a tulajdon anyanyelvünk? Az előző írásodból, meg néhány korábbi hozzászólásod nyelvtani színvonalából nekem az jön le, hogy erre a te válaszod "nem". És itt nem arról van szó, hogy Xarospista hogyan fogalmazza meg a hiánypótlási felhíváson kívül másra érdemtelen beadvanyát, hanem hogy a hatóság ügyintézője hogyan fogalmaz a hiánypótlási felhívásban (ld. "nyilatkozzon hatóságom felé") , amit aztán szégyenérzet nélkül terjeszt fel a hivatal kormánymegbízottja elé aláírásra. Annát meg alá is írja. Ugyebár. Na.
On

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.08.15. 13:37

Ez esetben kissé eltévesztetted a rovatot.

www.kbs-ugyved.hu

Lewis1 # e-mail 2020.08.14. 20:11

Nyilván ,nem ellenfél,tudom én is.De nem vagyok jogász.Szóval adós. A bíróság megállapította a fizetés képtelenségét ,és ez ellen fellebbezett . Ez a volt munkáltatónk,aki ellen kértük a felszámoltatást. Be is fizettük,meg is állapították a fizetésképtelenségét,ez már a felszámolás megindításáról szóló ítélet. Na arra vagyok kíváncsi,meddig ülhet a bíróság a fellebbezésen? mert az ügyfelektől elvárják a 15 vagy 8 napot,ők meg hónapokig nem reagálnak. valószínű a másodfok helyben hagyja az elsőfokú ítéletet ,aztán megint fellebbez ,és aztán vége.Vagy fizet vagy felszámolják.

rigoz # e-mail 2020.08.11. 11:20

A kérdés arra irányult, hogy milyen időn belül köteles dönteni a másodfokú bíróság. Nem többre és hogy ehhez képest tekinthető-e a határidő túllépetnek, a bíróság döntési, "válaszadási" kötelezettségnek

A kérdés indokoltsága valóban kérdőjeles, hiszen a végrehajtási eljárásban előterjesztett végrehajtási kifogás alapvetően nem bír halasztó hatállyal a végrehajtási cselekményekre.

De mivel a kérdező kérdése nem erre irányult, erre ezért nem tértünk ki KBS-sel.

Eljárásjogi szempontból mindig a végrehajtást kérő és az adós áll egymással szemben, annak ellenére is, hogy ennek a racionális alapja kétséges is.

Az, hogy ez gyakorlatilag a kifogás során valójában igazából a végrehajtó-adós ellenérdekűségét jelenti legtöbbször, kétségtelen. De a "pervezetés" és az ügyviteli szabályok alapján a lajstromban is az előzőek szerint kell az adatokat felvezetni azzal, hogy az ügy részletes adatai közt, illetve az egyéb feleknél szerepeltetni kell a végrehajtó nevét, az iroda nevét és a végrehajtási ügyszámot is. Illetve - mint tudjuk - a végrehajtó intézkedését megsemmisítő és emiatt a végrehajtó költségigényének csökkentését megállapító döntés, rendelkezés ellen e sajátos helyzetből adódóan a végrehajtó

A kérdés valóban megtévesztő, de egy laikustól ez szerintem még tűrhető.

OFF

Egy nyelvizsgától nem éppen szép elszállni ilyen magaslatokba... Sznobságra és beképzeltségre utal inkább szerintem...

És nem, ezért ponthogy nem szólok, pedig szeretem magam is a helyes szóhasználat megtartottságát. :)

Mint - pont Te sulykoltad - a "hivatalos eljárás nyelve magyar", ehhez képest nem éppen helyénvaló az angol és a német nyelvhelyességi szabályokkal példálózni, ráadásul nem is velünk egy nyelvcsaládból való egyik sem...

Itt, aki ezen felfújja magát, az Te vagy, nem azt mondtam, hogy nem jogos amit írsz, hanem azt, hogy *ság, felesleges cécózás... Ez a jogi fórom, nem az MTA helyesírási szakterületének "gyűlése"... Itt alapvetően - bár nem céltalan - nem a helyes szófordulatoknak van helye, hanem a jogilag helyes tényállás feltárásának és megállapításának van helye. Aki nyilván hozzáértőbb, az helyes terminológiai kifejezések használatával fejti ki az álláspontját, de ez nem elvárás.

Ahogy a hatósági és bírósági eljárások során is egy beadványt helyesírási szempontból nem is vizsgálnak meg - ne gyere azzal, hogy kellene, mert tudom, hogy ez lesz a válasz :P - hanem a tartalmi összességében a kérelem célját és alaposságát nézik meg és abban hoznak döntést. Nem arról, hogy az illető mekkora egy proli, hogy nem tud helyesen írni és elbeszélni, hogy felézik, a -nak, -nek (...) toldalékok használata helyett...

Ezzel szeretném ezt mostmár tényleg lezártnak tekinteni és tisztelettel a többiekre is tekintettel megkérni arra, hogy álláspontod tudomásul véve, de a továbbiakban itt ne hangoztasd, elvonva fontosabb dolgoktól a figyelmet! Köszönöm, a többiek nevében is! :)

Marva, tisztelettel...

gerbera317 # e-mail 2020.08.11. 10:29

Hát akkor az adós és a végrehajtást kérő közt ugyan milyen viszony van?
Gyakorlatilag semmilyen. A végrehajtásban, azokban a viszonylatokban, ahol kifogásolgatásnak meg fellebbezgetésnek lehet helye, ott az ellenérdekű felek gyakorlatilag az adós vs. végrehajtó, illetve vh-kérő vs. végrehajtó.
A kérdező úgy kérdez, mintha valami perről lenne itt szó. Elsőre majdnem visszakérdeztem neki, hogyan jön ez ide, a végrehajtáshoz.
A végrehajtásban meg, bármi jogorvoslati kérelem történik, annak nincs halasztó hatálya, tehát nincs mire várni, ha a klasszikus értelemben vett "ellenfeleknek" a feleket tekintjük. Kivéve az árverés elleni kifogásnak, de ott meg a vevő (ha ez a kérdező) nem szokta ellenfélnek nevezni az adóst. Meg az ilyenre nem így szokás rákérdezni, meg többnyire mindenki megtalálja hozzá az "árverés" vagy a "vevő jogai" topikot.
Szóval, xar ez a kérdés úgy, ahogy van, és látszik, hogy a kérdező sem tud mit hozzászólni, pedig volna mit...

OFF
@rigoz
A felézésen igenis kell lovagolni. Egy angol vagy egy német nyelvvizsgán, ha mindent egy hanyag to-val vagy zu-val akarsz megoldani, úgy vágnak ki onnan, mint macskát xarni, és máris nem kapod meg a k*szott dipolomádat. Mit csinálsz tehát: felfújod a pofádat, és megtanulod rendesen, legalább 80, de inkább 98 százalékra, úgy-e? Akkor az anyanyelvedet, amit te diplomásként mindenféle szégyenérzet nélkül rongálsz, és még vissza is szólsz, ha szóvá teszi valaki, nem illetné meg ugyanez a törődés?!? De. Úgyhogy igenis, felfújod a pofádat és megtanulod, hogy nem felé, hanem -nak -nek, -val -vel, -hoz -hez -höz, iránt, szemben, stb., és te is rászólsz arra, aki tapló módon csak felézni bír.
ON

rigoz # e-mail 2020.08.11. 09:39

Azt tudom, hogy gyakorlatban van. :) De Én úgy tudtam, hogy törvényi szinten - bár valóban inkább nevezhetjük iránymutatásnak, mert kb. annyit ér a gyakorlatban :D - ebben a körben nincs különbségtétel. Hiszen a Pp. csak kivételesen említ külön törvényszéket és ítélőtáblát és egyébként általában másodfokú bíróságról "beszél"...

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.08.11. 09:02

@KBS: Ennek volna jelentőssége törvényi határidő tekintetében?
Egyrészt igen, másrészt gyakorlatilag van jelentősége. A bíróság számára ugyanis a határidők olyanok, mint a kalózeskü: "inkább csak iránymutatás, mint törvény..."

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.08.11. 09:00

A végrehajtásban nincs is olyan, hogy "ellenfél".
:) De ellenérdekelt fél nagyon is van.

www.kbs-ugyved.hu

rigoz # e-mail 2020.08.10. 20:01

A Pp. 162. § (1) bek.-e szerint a fél - ilyen a végrehajtást kérő a bírósági eljárásban - az ügy iratait jogosult megismerni, azokba személyesen a bíróság kezelőirodáján betekinteni, azokról másolatot készíteni és kérni.

A Pp. 619. § (1) bek.-e szerint a fél kérelmére a bíróság megküldi a fél elektronikus levelezési címére az elektronikus formában rendelkezésre álló ügyiratok nem hiteles másolatát, kiadmányát. E kérelem teljesítése illeték- és igazgatási szolgáltatási díj alól mentes.

Mivel az elektronikus bírósági dokumentumtárba minden releváns, betekinthető irat feltöltendő, ezért valamennyi iratról kérhető nem hiteles másolat díjtalanul.

A Pp. 157. § (1) bek.-e szerint a fél kérheti, hogy amennyiben a bíróság valamely határidőben a szükséges intézkedés megtételét elmulasztotta és ezzel a tisztességes eljáráshoz való jog részét képező ésszerű időn belüli döntéshozatal kötelmét megsértette, hogy a jogorvoslati bíróság ezt állapítsa meg. A kifogást a mulasztó bíróságnál kell előterjeszteni.

A bíróság a kifogást megvizsgálja és ha azt alaposnak tartja, legkésőbb 30 napon belül a szükséges intézkedést megteszi.

Ha a kifogással nem ért egyet, akkor megküldi a kifogással élőn túli felek részére, hogy arra 8 napon belül tegyék meg észrevételeiket. A határidő leteltét követően a bíróság számadásával együtt az iratokat a kifogás elbírálása végett haladéktalanul felterjeszti.

A jogorvoslati bíróság amennyiben a kifogást alaposnak tartja, határozatával az alárendelt bíróságot a szükséges intézkedés határidő tűzéséve való megtételére utasítja, egyébként a kifogást indokolt határozattal elutasítja.

A kifogást elbíráló határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak, de a kifogás ismételt előterjesztésének nincs akadálya.

A nyilvánvalóan vagy ismételten alaptalan kifogás előterjesztőjét a jogorvoslati bíróság azonban pénzbírsággal sújthatja.

rigoz # e-mail 2020.08.10. 19:54

A bíróság meg nem választ küld, hanem az elsőfokú bíróság útján kézbesítteti a fellebbezést elbíráló határozatot.

Az általános intézkedési határidő 30 nap (Pp. 110. §), mivel a végrehajtási eljárás és a kapcsolódó jogorvoslati eljárások (kifogás) nemperes eljárások, így annak során az eljárási határidők számítását nem érinti az ítélkezési szünet.

@grebera: Hát akkor az adós és a végrehajtást kérő közt ugyan milyen viszony van? Ellenérdekű fél amúgy helyesen valóban, de nem kell ilyen *ságokon lovagolni, mint a felén is...

@KBS: Ennek volna jelentőssége törvényi határidő tekintetében?

gerbera317 # e-mail 2020.08.10. 19:23

A végrehajtásban nincs is olyan, hogy "ellenfél".

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.08.10. 19:21

Milyen ügy; mivel szemben fellebbezett az ellenérdekelt fél, miért; melyik bíróság (törvényszék vagy ítélőtába)?

www.kbs-ugyved.hu

Lewis1 # e-mail 2020.08.10. 18:21

Lassan 4 hónapja nem kaptunk választ a bíróságtól ,hogy az ellenfelünk fellebbezését elutasították e vagy nem. Van valami idő korlát ,amit a bíróságnak be kell tartania? Igaz most szünet van.