Fórum Végrehajtási jog régebbi elöl     új hozzászólás


Kötelezö megjelennem?

rigoz # e-mail 2020.08.11. 14:21

Hát igen, való igaz. :) NAV-nak Én már többször jeleztem, hogy Ők csak Egngem "ne szólítsanak fel" semmire, ami nem kötelező, hanem "felhívjanak", azaz írják át a hiánypótlás sablonját. Gondolhatod, megtörtént-e... :D :(

wers # e-mail 2020.08.11. 14:20

Ezek szerint a végrehajtó fogalmazhatott volna egyértelműbben. Nem tanácsos a rejtvényfejtő stílus.

rigoz # e-mail 2020.08.11. 13:59

Szerintem legjobb lenne, ha ezzel kapcsolatban szóban (telefonon) vagy írásos formában egyeztetne a végrehajtói irodával.

pindy # e-mail 2020.08.11. 13:55

Hálásan Köszönöm a segítséget!

rigoz # e-mail 2020.08.11. 13:43

Ez olyan, mint amikor a NAV írja igazoláskiadás ügyében, hogy "hiánypótlásra szólítom fel (...) jelenjen meg a (..) Adó- és Vámigazgatósága (...) ügyfélszolgálatán egyeztetés céljából X napon belül és az egyeztetés eredményéről készült jegyzőkönyvet csatolja.

Ha felhívásomnak nem tesz eleget, a határidő elteltét követően a rendelkezésre álló adatok alapján döntök vagy ha a rendelkezésre álló adatok hiánya folytán a megjelenés elmaradása akadályozza a tényállás tisztázását, az eljárást megszüntetem."

Ennek sem kötelező eleget tenni, bár ajánlatos.

rigoz # e-mail 2020.08.11. 13:40

Ez pontosan olyan, mint ha Ön kérné a végrehajtót, hogy látogassa meg xy helyen.

Nem köteles és nem is fog eleget tenni nekli.

rigoz # e-mail 2020.08.11. 13:40

A hatóság, bíróság idézést bocsájthat ki, ezen kívül legfeljebb kérhet.

Olyan, hogy "felszólítom", jogilag nincs személyes megjelenés tekintetében legalább is.

Az idézésnek személyes megjelenés bizonyos okból való szükségessége miatt merülhet fel, melyet megfelelően alá kell tudni támasztani.

Olyanra, hogy "felszólítás" nem kell megjelenni, hiszen az nem idézés. Ha az állna ott, hogy "idézem" - személyes megjelenés terhével -, akkor igen.

De végrehajtási ügyben ilyen nem szokott előfordulni.

Önkéntes teljesítésre felszólítás igen - de abban nincs semmilyen kötelező személyes megjelenés - vagy pedig általában helyszíni cselekmény elvégzésénél a végrehajtó vagy az eljáró helyettese felszólítja arra az adóst, hogy hatósági kényszerítés terhével tegyen eleget együttműködési kötelezettségének, tűrje a végrehajtó belépését a magánterületére és a foglalható ingóságok foglalását.

A végrehajtó alapvetően felhívhatja, megkérheti, hogy menjen be hozzá, de nem kötelező, ez csak egy fakultatív lehetőség pro és kontra, amit nem köteles teljesíteni az adós.

pindy # e-mail 2020.08.11. 13:36

Szószerint kaptam egy ilyet: FELSZÓLÍTÁS
Felszólitom a Cimet (xy), hogy az önnel szembeni végrehajtàsi ûgyben sziveskedjék ügyfélfogadàsi idöben ,irodámban megjelenni.
A csekkeset elnezest azt viszont valoban fèlreèrtettem,mert vagy nala kell rendeznem személyesen vagy a csekken a letéti szàmlara. A felszolitast viszont szoszerint irtam. Köszönöm a segitséguket!

rigoz # e-mail 2020.08.11. 13:24

Ahogy wers is írja egy csekket azért szokta küldeni, hogy azzal lehet menni a bankba vagy a postára befizetni. A végrehajtó azzal közvetlenül nem is tudna mit kezdeni, hiszen az arra szól, hogy más valaki - alapvetően postán át - átutaljon pénzt.

Valamit nagyon félretetszett érteni, valószínűleg - ahogy azt kell - csak tájékoztatta arról, hogy lehetősége van az ügy irataiba betekinteni, illetve a tartozást önkéntesen, x nap határidőben akár személyesen a végrehajtói irodában is rendezni.

E körben még meghatalmazott is eljárhat Ön helyett az irodán, a postán pedig bárki, meghatalmazás nélkül is, csak vinnie kell magával a csekket.

wers # e-mail 2020.08.11. 13:12

illetve hogy a mellëkelt csekket is személyesen nàla kell fizetni

Ezt tuti félre érted, de a másik részét is. Csekket csak a postán lehet befizetni.

pindy # e-mail 2020.08.11. 13:09

Kedves rigoz!
Azt irja, hogy ügyemmel kapcsolatban szemèlyesen jelenjek meg ügyfélfogadàsi idöben. ( Felszólítás cím alatt) Megadta,hogy H-Sz 8-12,illetve hogy a mellëkelt csekket is személyesen nàla kell fizetni.

rigoz # e-mail 2020.08.11. 13:05

Idézést?? Tessék... Biztos, hogy az idézés és nem csak tájékoztatás, hogy megjelenhet és rendezheti a tartozását - önkéntes alapon - meghatározott határidőn belül.

Mert nem hiszem, hogy ilyet írt volna. A végrehajtó letéti számlájára banki átutalással is lehet teljesíteni, ahhoz meg - kvázi - nem kell menni sehová.

pindy # e-mail 2020.08.11. 12:41

Üdvözlök mindenkit!
Ma kaptam egy önalló bírósági vègrehajtótol levelet, miszerint 140.000ft-os tartozàsom van, ès egy felszólítást,higy jelenjek meg ügyfélfogadàsi idöben az irodájában. Nekem ebben a hónapban kivitelezhetetlen,mivel 600 km-re vagyok a szülövàrosomtól,ahova be vagyok jelentve. Lehet ennek büntetöjogi következménye? Természetesen holnap írok neki, hogy nem tudok megjelenni személyesen ,tartozásomat pedig részletekben szeretném rendezni.
Köszönöm a válaszokat!