Az Országgyűlés 202 igen szavazattal, 3 ellenében, 131 tartózkodás mellett elfogadta az ítélőtáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének megállapításáról szóló törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét kedden.

A jogszabály értelmében 2003. január 1-jétől Budapesten, Szegeden és Pécsett, 2004. július 1-jétől pedig Győrben és Debrecenben létesülnek ítélőtáblák. A budapesti, szegedi és pécsi ítélőtáblák 2003. július 1-jétől, a debreceni és a győri pedig 2005. január 1-jétől kezdik meg tényleges működésüket.