A kanadai bírák szakmai szervezete által nemrég kiadott mintaszabályozás értelmében nem kívánatos, hogy az állampolgárok az internet segítségével otthonaikból férjenek hozzá a nyilvános bírósági iratok mindegyikéhez.

A Canadian Judicial Council mintaszabályozása szerint a bírói döntések és az egyes ügyekre vonatkozó áttekintő információ hozzáférhetővé tehető az internet segítségével, de nem ajánlott, hogy az eskü alatt tett nyilatkozatok és a bírósághoz benyújtott minden egyes kérelem hasonlóképpen kereshető legyen. A perekben érintett állampolgárok biztonsága és nyugalma érdekében a fentieken túlmenően törölni kell a személyes adatokat a világhálón elérhető dokumentumokból.

A mintaszabályozás rendelkezései diszkrecionálisak, tehát a bíróságok több információt is nyilvánosságra hozhatnak. A kódex kidolgozásában közreműködő Lisa Austin torontói jogászprofesszor szerint a bírói nyilvánosság elve kulcsfontosságú, de az internet segítségével túlságosan megnő a potenciális visszaélések lehetősége.

Rick Broadhead torontói internetes tanácsadó szerint nem könnyű feladat jogos érveket felhozni arra vonatkozóan, hogy miért kell határokat szabni a nyilvános ügyiratok elektronikus megismerhetősége tekintetében: “Egy dokumentum vagy nyilvános vagy sem. Addig, amíg egy irat a köz számára nyilvános dokumentumként kerül feltüntetésre az emberek azt gondolják, hogy jogukban áll betekinteni az abban található információkba.”
Kanadában elvileg minden bírósági irat nyilvános és a bíróságokon bárki számára elérhető, továbbá kifejezett tilalom hiányában fénymásolható is. A most bevezetett szabályozás tehát bizonyos értelemben korlátozza a nyilvánossághoz való jogot, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy újságírók, jogászok és az ügyekben érintett szereplők ellenérték fejében a teljes dokumentációhoz hozzáférjenek.

“Mindezzel csak azt akarjuk megakadályozni, hogy az emberek saját szomszédaik válóperének irataiban turkáljanak”- mondta egy kanadai bírónő.

Az Egyesült Államokban nem ennyire visszafogott a bíróságok hozzáállása: egy szerény díj ellenében több tucat szövetségi bíróság periratai elérhetők a PACER (Public Access to Court Electronic Records) rendszer segítségével.