Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet Bírói függetlenség, számonkérhetőség, igazságszolgáltatási reformok címmel tanulmányt készített az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) megbízásából.

A tanulmány a bírói hatalomnak a többi hatalmi ágtól való függetlensége valamint annak az elvnek az együttes érvényesíthetőségét vizsgálta, hogy a demokratikus jogállamban semmilyen hatalom, így a bírói hatalom sem maradhat ellenőrizetlen. Ennek érdekében olyan viszonyokat kell biztosítani, amelyek együttesen garantálják mindkét követelményt.

A tanulmány áttekinti a hazai bírósági reformok történetét, ismerteti a mintaadó európai bírósági igazgatási rendszereket, valamint elemzi a hazai igazságügyi igazgatás helyzetét.

A javaslat szerint a személyi és a szervezeti számonkérhetőség szintjét a bírósági szervezetrendszeren belül jelentősen javítani kell.

A többi hatalmi ág befolyását nem növelő külső kontroll megerősítése érdekében, mind az OIT személyi összetételét, mind szavazási szabályait, valamint működésének nyilvánosságát indokolt lenne törvényalkotás útján áttekinteni.

A tanulmány sürgeti az igazságügyi tájékoztatásról szóló törvény megalkotását.

A kutatás többek között kitér a forráselosztás, a gazdálkodás, a bírák kiválasztásának, továbbképzésének, teljesítményük mérésének kérdésköreire.

A tanulmány teljes szövege az EKINT honlapján megtekinthető.