Az Ideális Bírósági Igazgatásért Közhasznú Egyesület megengedhetetlennek tartja az egyes bírósági vezetők részéről elhangzó olyan, politikainak tekinthető nyilatkozatokat, amelyekből a közvélemény azt a következtetést vonhatja le, hogy a magyar bíróságok politikailag nem pártatlanok.

Az olyan megnyilvánulások, mint például a Veszprém Megyei Bíróság elnökének az elmúlt napokban és hetekben tett kijelentései, erősíthetik a bírói kar pártatlanságát megkérdőjelező véleményeket, sőt azok valóságtartalmának alátámasztására is okot szolgáltathatnak – szól az Ideális Bírósági Igazgatásért Közhasznú Egyesület közleménye.

Az Egyesület erre tekintettel felhívja az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot, hogy a kinevezési jogkörébe tartozó vezetőket – munkáltatói jogkörénél fogva – kötelezze törvényi feladatik végzésére, az ítélkezést elősegítő feltételek biztosítására – az aktív politizálás helyett.

Ezzel együtt az Egyesület hangsúlyozza, hogy a hatalmi ágak képviselőinek intézményi kereteken kívüli negatív tartalmú üzenetváltásai méltatlanok és károsak. A kiszámíthatóan és jól működő igazságszolgáltatás megteremtetése pedig valamennyi hatalmi ág – aktív magatartást igénylő – közös felelőssége.