Több közjogi méltóság aktív részvételével 2009. október 1-3. között első alkalommal hazánk ad otthont az európai jogász közösség ötödik nemzetközi konferenciájának. A rendezvény helyszíne a Hotel InterContinental.

Az első ilyen rendezvényt 2001-ben Nürnbergben német területen tevékenykedő jogászok kezdeményezték, majd kétévente európai fővárosok váltották egymást. Mára az Európai Jogász Fórum nemzetközi szintre emelte a résztvevő államok jogászgyűléseinek tekintélyét. A mintegy tíz, az Európai Unió tagállamaiból meghívott neves jogtudós a magyar kollégákkal három napban plenáris és szekció-üléseken tanácskozik. Máthé Gábor, a Magyar Jogász Egylet elnöke köszöntőjében is hangsúlyozza: „az újfent egységesülő Európa állam-és jogfejlődésének kérdései, a nemzeti alkotmányok és az alkotmányos szerződés, az Európai Bíróság gyakorlata, s a nemzetállami bíróságok praxisa, a határokon átnyúló bűnözés elleni fellépés és más megannyi jogi probléma kezelése, avagy megoldása különösen igényli a széleskörű szakmai eszmecserét és ehhez Nürnberg, Athén, Genf, Bécs után Budapest kínálja a további együttműködési lehetőséget.”

Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnökének az 5. Európai Jogász Fórum megrendezése alkalmából írt gondolatait tolmácsolják a szervezők. A konferencia első napján délután a nyitó plenáris ülésen Szájer József, az Európai Parlament képviselője, Katona Béla, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke és Máthé Gábor, a Magyar Jogász Egylet elnöke mond köszöntőt, majd előadást tart Balázs Péter külügyminiszter „Európa jövője” címmel. A plenáris ülést szekció-ülések követik külföldi és magyar előadókkal. Magyar részről a büntetőjogi szekciót Györgyi Kálmán kandidátus, volt legfőbb ügyész, a civilisztika szekciót Harmathy Attila emeritus, az MTA rendes tagja, volt alkotmánybíró, a közjogi szekciót Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke vezeti. A konferencián a büntetőjogi szekcióban többek között Prof. Dr. Dr.h.c. Ulrich Sieber, a Max Planck Külföldi és Nemzetközi Büntetőjogi Intézet igazgatója (Németország), a civilisztika szekcióban Prof. Chr. W. Timmermans, az Európai Közösségek Bíróságának bírája (Luxemburg), és a Közjogi szekcióban Prof. Dr. Sabino Cassese, az Olasz Köztársaság Alkotmánybíróságának tagja tart előadást.

Október 2-án a részletes program szerint folytatódik a tanácskozás, október 3-án a záró plenáris ülésen az egyes szekciók tevékenységének összefoglalója hangzik el.

Az 5. Európai Jogász Fórum részletes programja →