Csak gyermekjogokban jártas szakember lehessen eseti gondnok kiskorút érintő eljárásokban – javasolja az ombudsman. Egy panaszügyben ugyanis kiderült, hogy egy gyermeket kiskorú veszélyeztetése miatt indult büntetőeljárásban eseti gondnokként egy ingatlanügyekkel, társasági- és munkajoggal foglalkozó ügyvéd képviselt.

Eseti gondnokot a gyámhivatal akkor rendel ki, ha az eljárásban a szülő valamilyen okból nem tudja ellátni a kiskorú képviseletét. Az eseti gondnok a sértett gyermeket megillető jogok gyakorlásában nyújt segítséget, a gyermek legfőbb érdekét kell szem előtt tartania.

A panaszos, egy édesanya két kiskorú gyermekével együtt évek óta részese elhúzódó közigazgatási-, polgári-, büntetőeljárásoknak, amelyeknek következtében az ingatlanára végrehajtási eljárás is indult. A büntetőeljárásban az egyik kiskorú gyermeket képviselő eseti gondok szakterülete az ingatlan- és munkajog volt. Ezzel kapcsolatban Szabó Máté ombudsman arra emlékeztetett, hogy az Alaptörvényből – a gyermekek védelemhez való jogából – következően, valamint a gyermekbarát igazságszolgáltatás hazai törekvései és a nemzetközi normák szerint is alapvető fontosságú, hogy a gyermekjogok terén megfelelően képzett és jártas ember töltse be az eseti gondnok funkcióját.

Az alapvető jogok biztosa a gyermekbarát igazságszolgáltatást vizsgáló projektjében megállapította, hogy a gyermeki jogok maradéktalan érvényesülésének gátja, akadálya lehet a gyermekekkel közvetlenül foglalkozó, a velük kapcsolatos eljárásokban részt vevő szakemberek gyermeki jogokkal, gyermekbarát eljárásokkal kapcsolatos képzésének, továbbá az alkalmasságuk mérésének a hiánya.

Az Európa Tanács Gyermekbarát Igazságszolgáltatásról szóló, 2010-ben elfogadott Iránymutatása szerint a gyermeket képviselő ügyvédnek folyamatos képzést kell kapnia a gyermekek jogairól, és arról, miként lehet kommunikálni a gyermekkel az értelmi fejlettségének megfelelően. Az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának 10. Átfogó Kommentárja kimondja, hogy kiemelten fontos a gyermekekkel az igazságszolgáltatás során találkozó szakemberek, közöttük a rendőrök, ügyészek, a gyermek jogi és más képviselői, a pártfogó felügyelők, szociális munkások képzése.

Az ombudsman felkérte az illetékes járási Gyámhivatal hivatalvezetőjét, hogy a jövőben a gyermekjogokat is ismerő, speciális szakértelemmel, illetve gyakorlattal rendelkező személyt jelöljön ki eseti gondnoknak. A jelentésében megfogalmazottak érvényesítésére felkérte a fővárosi és megyei kormányhivatalok vezetőit, azt is javasolva, hogy gondoskodjanak egy olyan nyilvántartásról, amely tartalmazza, hogy a kirendelhető ügyvédek közül ki jártas a gyermeki jogok terén.

A teljes jelentés elolvasható →